ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

 สำนวนสุภาษิตไทยรวมถึงคำพังเพยนั้น นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทยเรา สำนวนไทย สุภาษิตไทยและคำพังเพยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จนมีการนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็นสํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย และ สุภาษิตสำนวนไทยในที่สุด

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สํานวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เป็นต้น

 ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น เล่ม 3article
พุทธศาสนสุภาษิต : ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์article
วิธีตอบคำถาม ที่ตอบไม่ได้!article
ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น เล่ม 2article
วิชาดูดความรู้ : เรียนรู้อย่างรวดเร็วarticle
นิทานเซ็น เรื่องของความถูกผิดarticle
ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น เล่ม 1article
ปรัชญาจีน เต้าเต๋อจิง 81 บทarticle
ปรัชญาซามูไรarticle
วิชาดึงดูดดาวarticle
เลือกที่จะแบกความสุข หรือความทุกข์article
สิ่งสำคัญในชีวิตคือ"การพึ่งพาตนเองarticle
อย่าสอนเด็กให้เป็นคน"รวย"article
หลวงพ่อชา article
เวลาarticle
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน