ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑนิทานเซน : ขนาดของใจarticle
คบคนชั่วไม่มีความสุข
ทำอย่างไรจะหายโกรธ article
้มองโลกในแง่ดี article
หินก้อนใหญ่article
อุปสรรคมีไว้ให้ก้าวข้าม article
กตัญญู...ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป article
ความโลภ...คือความหายนะ ! article
โทษของคนพูดมาก article
ตั้งปณิธานแล้วไม่บรรลุ ถูกขังนรกน้ำแข็งหนาวเน็บ
พระพุทธองค์ทรงตรัสเหตุแผ่นดินไหว
พุทธทำนาย ถอดความจากศิลาจารึก
วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การปล่อยวาง
ทำไมทุกวัน​นี้ เราจึงทุกข์​กันอยู่
คำสอนของ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
วิญญาณบาปนรกอเวจี
นางสุชาดาถวายอาหาร
ดับขันธปรินิพพาน
สังเวชนียสถาน ๔
คำสอนของ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
9 สิ่งมงคลสำหรับชีวิต
กิเลส ๑๐
อายตนะ
อริยมรรค 8
เรียนรู้กา​รปล่อยวางเพื่​อมองเห็นตน​เองได้อย่า​งชัดเจนarticle
ลูกที่ดีarticle
ปลงสังขารarticle
ส่องกล้องมองคำว่า"ทุกข์"
" คำสอน"พระพุทธเจ้า"
ประวัติ พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
ความสุขที่ถูกมองข้ามarticle
สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
ความเจ็บมันก็มีเป็นธรรมดา
ข้อคิดพินิจธรรม
คติธรรมะ
คติธรรม
ธรรมมะ และข้อคิดดีๆของชีวิต
ข้อคิดคติสอนใจจากพระท่าน ว.วชิรเมธี
ธรรมะคุ้มครองโลก
พระเจ้าโกศลและพระมเหสีถูกจับ
ดี-ชั่ว article
โชค-เคราะห์ article
การดำเนินชีวิต article
การเมืองarticle
ส่วนตัว-ส่วนรวม
อุดมการณ์ article
ธรรมอันทำให้งาม article
มีบุญ... มีอย่างไร article
หลักธรรมแต่ละวรรคarticle
พุทธภาษิต
อรรถกถาธรรมบทเป็นคัมภีร์อธิบายความพระไตรปิฎกหมวดหนึ่งarticle
ไม่ยึดติดarticle
อิทธิบาท 4article
ธรรมบทarticle
ตีสิบ - ด.ญ.พิมพวดี สื่อวิญญาณ
ตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ รายการตีสิบ
พูดดีเป็นศรีแก่ปากarticle
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...article
เคล็ดลับความสำเร็จ
สิ่งที่สำคัญกว่า “จินตนาการ”article
วิธีง่ายๆ ในการลืมความหลัง (จากนิตยสารแพรว)article
คำสอนพุทธองค์(มงคล 38 ประการ)article
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์article

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์1

กรรมลิขิต
คำสอน พระพุทธเจ้า
ธรรมะจากวัด
สอนใจ เศรษฐีเจ้าอารมณ์
นิทานสอนใจ ยักษ์ปีนต้นไม้
พุทธสุภาษิต - พุทธศาสนสุภาษิต
สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป(ป.วชิรเมธี)
คำคม จากท่าน ว วัชรเมธี

ชีวิตนั้นสั้นยิ่งกว่าหยดน้ำค้างเสียอีก จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า

ตัวรู้
ความเชื่อฟัง
ความพอดีของชีวิต!article

ชีวิตจะสมบูรณ์แบบได้...ก็ต้องอยู่ที่ความพอดีของการใช้ชีวิต

นิทานเซน : สรรพสิ่งล้วนเกิดดับ
นิทานเซน : ความสุขอยู่หนใด?
นิทานเซน: พ่อค้าซื้อขาโต๊ะ
นิทานเซน : ตรรกะในการใช้ชีวิต
วิธีเอาชนะเรื่องขี้ ๆ
หนังสือธรรมมะและข้อคิดดีดี

 หนังสือธรรมมะ หรือหนังสือที่ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตอย่างมี ความสุข ปกติเป็นคนอ่านหนังสือไม่มากเท่าไรค่ะ แต่มีหนังสือที่อ่านแล้วอยากให้คนที่เรารักได้อ่านบ้างเลยอยากแนะนำให้รู้จักค่ะ ใครมีหนังสือที่อ่านแล้วประทับก็สามารถแนะนำมาทาง e-mail ได้นะคะ

เราสร้างดวง อย่าให้ดวงสร้างเรา”
เป็นอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูง
กายคือฟองน้ำ จิตเหมือนลม
กินดีอยู่ดี เป็นมิจฉาทิฏฐิ กินอยู่แต่พอดีเป็นมิจฉาทิฏฐิ
ความสุขที่แท้จริงให้กันไม่ได้ ต้องทำเอง
การไม่คบคนพาล
ธรรมอันทำให้งาม
มีบุญ... มีอย่างไรarticle
หลักธรรมแต่ละวรรคarticle
อรรถกถาธรรมบทเป็นคัมภีร์อธิบายความพระไตรปิฎกหมวดหนึ่ง
หลักการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เพื่อน และสังคม
ข้อสังเกตการฆ่าตัวตายในสังคมไทยในปัจจุบันซึ่งทุกศาสนาถือว่าเป็นบาป
คบมิตร
วีรชน
ใจคน
โชคชะตา
ทุกข์-สุข
รวย-จน
ใหญ่-เล็ก
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน