ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
legend home stey
ตราครุฑ
dot
นานมีบุ๊คส์มอบรางวัล13 ผลงานเขียนคุณภาพ แจ้งเกิด 16 นักเขียน

 

นานมีบุ๊คส์มอบรางวัล13 ผลงานเขียนคุณภาพ แจ้งเกิด 16 นักเขียน

ในโครงการประกวดวรรกรรม 'แว่นแก้ว' ครั้งที่ 12


    นานมีบุ๊คส์จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 12  มีผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลรวม 13 ผลงาน ใน 4 ประเภทงานเขียน ประกอบด้วย ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 4 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ตกเป็นของ “ใครอยากอาสา ไหนยกมือหน่อย!” โดย ยุวดี สุวรรณศักดิ์ชัย ร่วมกับ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ 2 รางวัล เรื่อง “โอ้โฮ!” โดย ณัฐรดา กิตติคุณเดชา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทนวนิยายเยาวชน 3 รางวัล โดยมี 2 เรื่องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ริมคลองนั้นมีผมกับเป็ด” โดย คบเพลิง สราญ และ “ช้างบิน” โดย อรเกษม รอดสุทธิ ด้านประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ 4 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศตกเป็นของ ลักษณ์ เกษมสุข กับผลงานเรื่อง “วิเวกโพรงกระต่าย” 
    ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานกรรมการโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกลุ่มนานมีบุ๊คส์ มอบรางวัล ให้กับ 16 นักเขียนที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างพร้อมหน้า พร้อมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร. ผดุง พรมมูล ชมัยภร แสงกระจ่าง จรูญพร ปรปักษ์ประลัย วิชชา ลุนาชัย โตมร ศุขปรีชาฯลฯ เปิดวงเสวนาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานที่ได้รับรางวัลอย่างสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการนำพัฒนาฝีมือต่อไปอีกด้วย

นานมีบุ๊คส์มอบรางวัล13 ผลงานเขียนคุณภาพ แจ้งเกิด 16 นักเขียน
    สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแว่นแก้ว  กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่นานมีบุ๊คส์ได้ดำเนินโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” อันทรงเกียรตินี้ มายาวนานร่วม 17 ปี ผลิตผลงานเขียนทรงคุณค่าและแจ้งเกิดนักเขียนคุณภาพอีกมากมาย และในปี 2560 นี้ ยังคงดำเนินต่อไปเป็นครั้งที่ 13 อีกทั้งยังเป็นปีสำคัญที่นานมีบุ๊คส์ดำเนินธุรกิจครบรอบ 25 ปี เราได้ผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับโครงการประกวดรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้วนี้ ถือเป็นอีกโครงการที่ดิฉันภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมส่งเสริมให้เกิดนักเขียนไทยมากขึ้นและพัฒนายกระดับคุณภาพผลงานเขียนให้ดีขึ้นทัดเทียมกับประเทศต่างๆ สร้างโอกาสให้คนไทยได้อ่านหนังสือผลงานคนไทย และสามารถขายลิขสิทธิ์ไปประเทศต่างๆ มากขึ้น  ทั้งนี้นอกจากการประกวด เราจึงมีการจัดการอบรมพัฒนาการเขียนหนังสือแนวต่างๆ มาทุกปีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนผลงานโดยฝีมือคนไทย รวมถึงร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อๆไปนี้ค่ะ”

 
 

นานมีบุ๊คส์มอบรางวัล13 ผลงานเขียนคุณภาพ แจ้งเกิด 16 นักเขียน
    ผลการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 12 แบ่งการประกวดออกเป็น 
6 ประเภท ได้แก่ ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน ประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน และประเภทสารคดีสำหรับผู้ใหญ่ 
    ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง“ใครอยากอาสาไหนยกมือหน่อย!” โดย ยุวดี สุวรรณศักดิ์ชัย และขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “หมูนิ่มกับบ้านขยะ” โดย อภิชญ์ บุศยศิริ และตองหนึ่ง เสริมสุจริต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “เอ๊ะ! ของใครนะ” โดย สาวิตรีต์ พรหมพิทักษ์กุล และ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ลูกลิงกลับใจ” โดย ไพโรจน์ คงเกิด และพิศิษฐ รัตนวงศ์
    ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ คณะกรรมการมีมติว่าไม่มีหนังสือเล่มใดควรได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “โอ้โฮ!” โดย ณัฐรดา กิตติคุณเดชา รองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ เรื่อง “รองเท้าของมะลิ” โดย กิตติยา ลี้ครองสกุล
    ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง “ริมคลองนั้นมีผมกับเป็ด” โดย คบเพลิง สราญ และเรื่อง “ช้างบิน”  โดย อรเกษม รอดสุทธิ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “เอกอีเอ้กเอย” โดย ศิริ มะลิแย้ม
    ประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “วิเวกโพรงกระต่าย” โดย ลักษณ์ เกษมสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “อุโมงค์ดอกไม้” โดย แพรพลอย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2            ได้แก่ เรื่อง “กรุณาป้อนคำถามอีกครั้ง” โดย ติกขปัญญ์ มณีนุ่ม และรางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “คนทะนงกับหมู่บ้านที่ยังไม่มีใครรู้จัก” โดย กร ศิริวัฒโณ
    ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน และประเภทสารคดีสำหรับผู้ใหญ่ คณะกรรมการมีมติว่าไม่มีหนังสือเล่มใดควรได้รับรางวัล

นานมีบุ๊คส์มอบรางวัล13 ผลงานเขียนคุณภาพ แจ้งเกิด 16 นักเขียน
    สำหรับโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 13 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็ก 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) อายุ 3-8 ปี ประกอบด้วยประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม และประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ และกลุ่มหนังสือสำหรับเยาวชน อายุ 12-18 ปี แบ่งออกเป็น ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน และประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน โดยมีรางวัลชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือได้รับการจัดพิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมค่าลิขสิทธิ์นอกเหนือจากเงินรางวัล ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560 ประกาศผลในเดือนสิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmeebooks.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ5272 หรือ 5215 โทรสาร 0-2662-0334, 0-2662-1505 หรือ e-mail: wankaew@nanmeebooks.com
คำคม คำกลอน สุภาษิต นานานักเขียน ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

10 สิ่งที่คุณต้อง "ขอบคุณ" article
เตือนตนทุกวัน
ปาปมิตรหรือกัลยาณมิตร
สายธารแห่งธรรม
ข้อคิดการทำงาน
อแนคคาซิส นักปรัชญาชาวไซเทียน
ถ้าเหนื่อยก็จงหยุดพักแล้วค่อยคิดเดินต่อ
มีเท่าไร
คำคมโดนๆ คำคมชีวิต
อย่า...อยู่ไปวันๆ
นิทานสอนใจ ''เงินซื้อเวลา''
ความสำเร็จ มาจากที่ใด
ใครติ ถือว่า "ให้พร"
คนเปลี่ยนโลก
คำคมเพื่อชีวิต ปรัชญาการดำรงชีวิต
คำคม คำกลอน สุภาษิต ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง) อยากให้ลูกดีต้องทำดีให้ลูกดู
นักเขียน7ขวบ กับการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน
สำนวนสุภาษิต ” กระดี่ได้น้ำ ”
ไม่สูง .. ต้องเขย่ง !! ไม่เก่ง .. ต้องขยัน !! เจอปัญหา .. ต้อง .. ฟ่าฝัน เจอความกดดัน .. ต้อง .. กล้าชน
อย่าประมาท!
สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่โลกหน้ามีหรือไม่มี อยู่ที่ว่าโลกนี้มีแล้ว คุณใช้ชีวิตในโลกนี้ยังไง
แม้"ฝน"ที่ตกหนักที่สุด มันยังมีเวลาที่"หยุด"
น้ำกลิ้งบนใบบอน
กบในกะลา
มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
วิธีประเมินคุณค่าของคน
เห็นเสือหมอบ อย่าหลงว่าเสือกลัว
อย่าอดทด กับคนที่หมดรัก
อย่าลืม คนที่เคยร่วมร้องไห้กับคุณ
ไม่จำเป็นต้องบินให้สูงเท่าเขา article
หากความรัก.........
สิ่งที่ใจ….. “ไม่อยากทำ” article
เลือกเอาเอง article
เรื่องจบ แต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไป article
อย่าเสียเวลากับสิ่งที่จากไป article
ไม่ใช่ใบปริญญา article
เราจะมองได้ไกลแค่ไหน article
พูดแต่เรื่องดีๆ article
ลืมอดีตแล้วมองไปข้างหน้า article
คุณความดีมีค่าไปนานแสนนาน article
ให้กำลังใจตัวเอง "ท้อได้แต่อย่าถอย" article
ธรรมะนำใจ article
ต้นธรรม ต้นทุน article
เพื่อนดี เพื่อนแท้เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน