ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
legend home stey
ตราครุฑ
dot
ความสำเร็จ มาจากที่ใด

 
คำคม คำกลอน สุภาษิต นานานักเขียน ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

เมื่ิอวันเวลา article
เกิด article
โลกนี้เป็นมายา article
ชั่ว ดี article
พุทวจน article
เวียนว่ายตายเกิด article
มีใครบ้าง article
ความตาย article
ชีวิตของคนเรา article
คำสอนของพระพุทธเจ้า
ชีวิตนี้น้อยนัก
ไม่มีใครในโลกที่จะไม่ทุกข์
ถ้าเรามองความสุขของคนอื่น
เข้าใจคน
เราแก่กันไปทุกวัน
ที่แรก.ของคนตาย
คือกรรม
เราเกิดมา
ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้
คนที่เคยอยู่กับเรา
ความแก่ชรา
การรักษาศีล5
ต้องมีสติ
เครื่องจองจำที่มั่นคง
อ่ากลัวอุปสรรค
อยู่ตรงไหน
เราไม่เคย
โอวาทธรรม
คนไม่ใช้เหตุผล
รู้ตัว...ก็พอ
ผู้มีปัญญา..........
นักสู้
ความหมายของคำว่ารูป
ความเพียร
เมื่อเธอไม่มี
ชีวิตมีขึ้....มีลง
พระสวด
คำสอนของพ่อ
เราเกิดมา
ไม่รู้หรอก
การดำรงชีวิตที่ดี
แม่เหนื่อยแค่ไหน
กฎแห่งกรรม
บางครั้ง
สิ่งติดตัวเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน