ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

 

อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

 

เซ็นทรัลแล็บ, แล็บไทย, อียู, ประเทศไทย, ซีแอลที, แล็บประชารัฐ

การันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก   มุ่งเป้าตลาดอียูส่งออกผัก-ผลไม้        

                 หากย้อนไปช่วง 8-10 ปีที่ผ่านมา ข่าวประเทศไทยมีปัญหาการส่งพืชผักไปขายยังต่างประเทศถูกตรวจพบสารเคมีในปริมาณที่มากเกินมาตรฐานที่กำหนด จนถูกประเทศปลายทางตีกลับสร้างความเสียหายนับมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรป (อียู) ที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จากข้อมูลสถิติการส่งสินค้าไปสหภาพยุโรปพบว่าผักและผลไม้ไทยถูกตรวจพบสารเคมีปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานที่อียูกำหนดเกือบทุกครั้ง เนื่องจากสินค้าอาหารสดรวมทั้งพืช ผักและผลไม้ ที่ส่งออกไปยังอียูจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) โดยผ่านกระบวนการทดสอบจาก EURLs (European Union Reference Laboratories) ซึ่งเป็นแล็บกลางของสหภาพยุโรป                   ทว่าปัจจุบันปัญหาเหล่านี้กลับไม่มีให้เห็น หลังจากที่ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการตรวจวัดสารปนเปื้อนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ภายใต้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บ (ซีแอลที)   

อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

 
 
 

                 “เป็นที่ทราบกันดีว่าการส่งออกผักและผลไม้ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดที่สุดในบรรดาตลาดส่งออกทั่วโลก โดยให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภคของประชากรในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของซีแอลที ห้องปฏิบัติการหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่สามารถโชว์ศักยภาพการทดสอบ EURLs ในการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ได้ในระดับสากล” 

                 สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เผยระหว่างแถลงข่าวความสำเร็จของเซ็นทรัลแล็บ หรือ “แล็บประชารัฐ” ในการเข้าร่วมและผ่านการทดสอบจาก EURLs ประจำปี 2516 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากจำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 171 แห่งจาก 27 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ทำให้เซ็นทรัลแล็บประชารัฐ เป็น 1 ใน 3 ของอาเซียนประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และ 1 ใน 4 ของเอเชีย ประกอบด้วย ไทย จีน สิงคโปร์ และอินเดีย 

อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

                 “จากการเข้าร่วมทดสอบครั้งนี้เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ซึ่งเป็นกระบวนการทดสอบจาก EURLs แล็บกลางของสหภาพยุโรป โดยซีแอลทีนำตัวอย่างผักและผลไม้ที่ EURLs กำหนดค่าสารปนเปื้อนไว้ มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแล้วส่งผลการตรวจวิเคราะห์กลับไปยัง EURLs เพื่อเปรียบเทียบค่าที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าซีแอลทีสามารถตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการทดสอบจาก EURLs เป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพ ได้รับการประกาศผลอย่างเป็นทางการประจำปี 2516 ถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน” 

                  สุรชัยเผยต่อว่า จากผลการทดสอบของ EURLs ถือเป็นผลงานเชิงประจักษ์ของซีแอลที ที่สะท้อนถึงศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ ในระดับมาตรฐาน อียู ทั้งบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเสถียรภาพใกล้เคียงกับการตรวจวิเคราะห์ของ EURLs ส่งผลให้ซีแอลที เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ส่งออกผักและผลไม้ที่มีความสนใจจะขยายตลาดในกลุ่มประเทศอียูได้ใช้บริการซีแอลที ในการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงอีกด้วย

อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

                  “สิ่งที่เกิดตามมา 4 เรื่อง ประการแรกประเทศไทยได้เครดิต อียูให้การยอมรับ เพราะตลาดอียูมีการตรวจสารปนเปื้อนที่เข้มข้นที่สุด เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ประการต่อมามีประโยชน์มหาศาลในการส่งออก ทำให้ผักผลไม้ไทยทำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น เป็นจุดสำคัญของจีดีพี  ประการที่สามมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการส่งออกที่ต้องการขยายตลาดในอียู และประการสุดท้ายโลคอลอีโคโนมี ต้องการเอาแล็บระดับสากลไปช่วยชาวบ้านตามนโยบายรัฐบาลหรือแล็บประชารัฐ” บอสใหญ่เซ็นทรัลแล็บกล่าว

อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

                    ขณะนี้ทางเซ็นทรัลแล็บได้ส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจวัดสารปนเปื้อนพืชผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้าติดแอร์ชั้นนำ ซึ่งยังพบสารปนเปื้อนจำพวกยาฆ่าแมลงอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกัน ดังนั้นหากประชาชนผู้บริโภคที่ต้องการให้เซ็นทรัลแล็บตรวจวัดสารตกค้างในพืชผักและผลไม้ยี่ห้อใด หรือที่ใด สามารถส่งข้อมูลมาได้ใน www.facebook.com/CLT-Fanpage หรือโทร.0-2940-5993 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

                   อย่างไรก็ตาม EURLs เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐสภายุโรปที่มีภารกิจปรับปรุงคุณภาพความถูกต้องและความสามารถในการเปรียบเทียบผลการทดลองในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการและออกใบรับรองมาตรฐานด้านการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้จากประเทศคู่ค้า นับเป็นอีกก้าวของเซ็นทรัลแล็บไทยในการตรวจวัดสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

                                                   ผนึกรัฐ-เอกชนดันแล็บไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน

                       ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยระหว่างให้สัมภาษณ์พิเศษถึงตลาดการลงทุนเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยว่าอยู่ในอัตรา 15% จากค่าเฉลี่ยเดิม 10% จากมูลค่าตลาดรวม 6 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้เพราะรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้มีนโยบายต่างๆ ออกมาช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชนผ่านทางโปรเจกท์ที่น่าสนใจอย่างเช่น Super Cluster Project ผลักดันเศรษฐกิจระดับประเทศผ่าน 10 อุตสาหกรรมหลักของไทย นอกจากนั้นนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่จะเน้นสร้างอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดยขับเคลื่อนผ่านโมเดลของประชารัฐผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ไทยเป็น Value base economy ส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 

                   “ปัจจุบันสัดส่วนของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นประมาณ 0.75% ของจีดีพี หรือคิดเป็นมูลค่าเกือบ 1 แสนล้านบาท นับเป็นทิศทางที่ดีที่ภาคเอกชนและภาครัฐจะร่วมมือกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้กระตุ้นการลงทุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์และทางห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” 

                   อนุชา พันธุ์พิเชฐผู้จัดการโครงการ ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา ยอมรับว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ เป็นอีกอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย จากอัตราการขยายตัวของตลาดที่มากถึง 15% และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตจะเป็นจุดแข็งให้เรามั่นใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานในระดับภูมิภาค จากการพัฒนางานมาต่อเนื่องถึง 7 ปีทำให้งาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่ใหญ่และครบถ้วนที่สุดในอาเซียน

                    “ปีนี้ผู้เข้าชมงานจะพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 330 บริษัทจากทั่วโลก พร้อมพาวิลเลี่ยนนานาชาติมารวมกันในงานนี้ ขอเชิญชวนผู้ซื้อ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติการในห้องแล็บ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงาน พร้อมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2670-0900 ต่อ 201-206” ผู้จัดการโครงการกล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย
การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก

บุกค้นโรงงานปุ๋ยเถื่อนเมืองกาญจน์ ยึดของกลางมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
เฟซบุ๊กทดสอบการปลดล็อก ID ด้วยวิธีสแกนใบหน้า
เปิดโรดแมพ5ปีนวัตกรรมชาติ ยกระดับ‘สมุนไพร-ยานไร้คนขับ’
เทคโนโลยี AR และ VR และ 360 องศา
ลืม Wi-Fi ได้เลย และเตรียมพบกับอินเทอร์เน็ต Li-Fi
รถที่ถูกที่สุดในโลก “TATA NANO 2016” ถูกสุด 50,000 บาท
มีอะไรลึกลับบ้าง? เมื่อ 'เฟซบุ๊ก' ประกาศเปิดสำนักงานในไทย!
วิธีปิด OneDrive บน Windows 10 ป้องกันเปลืองเน็ต
′นิสสัน ลีฟ′ รถไฟฟ้าไร้มลพิษ 100% ′โอกาส-ตัวเลือก′ที่คนไทยจะได้ใช้รถรักษ์สวล.
สุดสร้างสรรค์, ทีมนักศึกษาชิลีร่วมสร้างจักรยานคันแรกของโลกที่ไม่สามารถขโมยได้ (คลิป)
ฮือฮา พบ "ปูอวกาศ" ในภาพถ่ายจากดาวอังคาร !!
รายได้ไตรมาส 2 กูเกิล เกินคาด
สุดอัศจรรย์..วันที่โลกต้องจารึก! ไกล 3 พันล้านไมล์ก็ไปถึง ยานนิว ฮอไรซันส์พิชิตดาวพลูโต
Microsoft คอนเฟิร์ม ผู้ที่ใช้งานตัว Preview จะได้รับ Windows 10 ของแท้ไปเลยฟรีๆ !!
สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์รุ่นแรกของค่าย BlackBerry (โค้ดเนม Praque) จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม article
สุดเจ๋ง!! นักวิทยาศาสตร์ไขปริศนา “สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า” ได้แล้ว article
โทรศัพท์มือถือ เต็มไปด้วยเชื้อโรค article
′สสวท′ผุดเกมคณิตพิชิตเงินล้านสอน ป.5-6 ดาวน์โหลดได้เลย article
หิมะเทียม เร่งการเกิดสนิม article
แบตฯสำรองไฮเทค เล็กพริกขี้หนู article
ตู้เย็นนาโน article
วิธีใช้ wi-fi สาธารณะอย่างปลอดภัย article
Yahoo ยุติบริการ 'Yahoo Directory' จุดเริ่มต้นของบริษัท
มาทำความรู้จักกับ…..เห็ดโต่งฝนกันเถอะ
ขู่ปิดถนน ทั่วประเทศ 3ก.ย. ม็อบยางเดือด!
ทำความเข้าใจทีวีอนาคต จากจออนาล็อกสู่ดิจิตอล
ขั้วโลกดาวพุธ 'นาซา' พบ 'น้ำแข็ง-สารอินทรีย์'
เตาเผา กำจัดขยะรูปแบบใหม่...เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งแรกในกรุง article
เผยไอโฟน5บางสุดขีด
Ubi-Camera ถ่ายรูปด้วยนิ้วมือ
ระบบดูแลผู้สูงอายุผ่านมือถือ
ไอซีทีเปิดแอพพลิเคชั่นรับสงกรานต์
VoiceTV ระงับให้บริการบน iOS ชั่วคราว
สมาร์ทโฟนหม้อหุงข้าว
เครื่องพิมพ์สแกน3มิติ
สวทช.เปิดศูนย์นวัตกรรมพิมพ์อัจฉริย
สำรวจโลกประหลาด
พลิกการศึกษา-พัฒนาแล้วนะจ๊ะ article
ฉลาดใช้ประฏิวัติแนะนำให้มีไว้ติดตัวจ้า!! article
สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีทางการเกษตรเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน