ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot
อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

 

อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

 

เซ็นทรัลแล็บ, แล็บไทย, อียู, ประเทศไทย, ซีแอลที, แล็บประชารัฐ

การันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก   มุ่งเป้าตลาดอียูส่งออกผัก-ผลไม้        

                 หากย้อนไปช่วง 8-10 ปีที่ผ่านมา ข่าวประเทศไทยมีปัญหาการส่งพืชผักไปขายยังต่างประเทศถูกตรวจพบสารเคมีในปริมาณที่มากเกินมาตรฐานที่กำหนด จนถูกประเทศปลายทางตีกลับสร้างความเสียหายนับมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรป (อียู) ที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จากข้อมูลสถิติการส่งสินค้าไปสหภาพยุโรปพบว่าผักและผลไม้ไทยถูกตรวจพบสารเคมีปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานที่อียูกำหนดเกือบทุกครั้ง เนื่องจากสินค้าอาหารสดรวมทั้งพืช ผักและผลไม้ ที่ส่งออกไปยังอียูจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) โดยผ่านกระบวนการทดสอบจาก EURLs (European Union Reference Laboratories) ซึ่งเป็นแล็บกลางของสหภาพยุโรป                   ทว่าปัจจุบันปัญหาเหล่านี้กลับไม่มีให้เห็น หลังจากที่ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการตรวจวัดสารปนเปื้อนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ภายใต้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บ (ซีแอลที)   

อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

 
 
 

                 “เป็นที่ทราบกันดีว่าการส่งออกผักและผลไม้ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดที่สุดในบรรดาตลาดส่งออกทั่วโลก โดยให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภคของประชากรในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของซีแอลที ห้องปฏิบัติการหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่สามารถโชว์ศักยภาพการทดสอบ EURLs ในการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ได้ในระดับสากล” 

                 สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เผยระหว่างแถลงข่าวความสำเร็จของเซ็นทรัลแล็บ หรือ “แล็บประชารัฐ” ในการเข้าร่วมและผ่านการทดสอบจาก EURLs ประจำปี 2516 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากจำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 171 แห่งจาก 27 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ทำให้เซ็นทรัลแล็บประชารัฐ เป็น 1 ใน 3 ของอาเซียนประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และ 1 ใน 4 ของเอเชีย ประกอบด้วย ไทย จีน สิงคโปร์ และอินเดีย 

อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

                 “จากการเข้าร่วมทดสอบครั้งนี้เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ซึ่งเป็นกระบวนการทดสอบจาก EURLs แล็บกลางของสหภาพยุโรป โดยซีแอลทีนำตัวอย่างผักและผลไม้ที่ EURLs กำหนดค่าสารปนเปื้อนไว้ มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแล้วส่งผลการตรวจวิเคราะห์กลับไปยัง EURLs เพื่อเปรียบเทียบค่าที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าซีแอลทีสามารถตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการทดสอบจาก EURLs เป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพ ได้รับการประกาศผลอย่างเป็นทางการประจำปี 2516 ถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน” 

                  สุรชัยเผยต่อว่า จากผลการทดสอบของ EURLs ถือเป็นผลงานเชิงประจักษ์ของซีแอลที ที่สะท้อนถึงศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ ในระดับมาตรฐาน อียู ทั้งบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเสถียรภาพใกล้เคียงกับการตรวจวิเคราะห์ของ EURLs ส่งผลให้ซีแอลที เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ส่งออกผักและผลไม้ที่มีความสนใจจะขยายตลาดในกลุ่มประเทศอียูได้ใช้บริการซีแอลที ในการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงอีกด้วย

อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

                  “สิ่งที่เกิดตามมา 4 เรื่อง ประการแรกประเทศไทยได้เครดิต อียูให้การยอมรับ เพราะตลาดอียูมีการตรวจสารปนเปื้อนที่เข้มข้นที่สุด เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ประการต่อมามีประโยชน์มหาศาลในการส่งออก ทำให้ผักผลไม้ไทยทำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น เป็นจุดสำคัญของจีดีพี  ประการที่สามมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการส่งออกที่ต้องการขยายตลาดในอียู และประการสุดท้ายโลคอลอีโคโนมี ต้องการเอาแล็บระดับสากลไปช่วยชาวบ้านตามนโยบายรัฐบาลหรือแล็บประชารัฐ” บอสใหญ่เซ็นทรัลแล็บกล่าว

อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก

                    ขณะนี้ทางเซ็นทรัลแล็บได้ส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจวัดสารปนเปื้อนพืชผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้าติดแอร์ชั้นนำ ซึ่งยังพบสารปนเปื้อนจำพวกยาฆ่าแมลงอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกัน ดังนั้นหากประชาชนผู้บริโภคที่ต้องการให้เซ็นทรัลแล็บตรวจวัดสารตกค้างในพืชผักและผลไม้ยี่ห้อใด หรือที่ใด สามารถส่งข้อมูลมาได้ใน www.facebook.com/CLT-Fanpage หรือโทร.0-2940-5993 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

                   อย่างไรก็ตาม EURLs เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐสภายุโรปที่มีภารกิจปรับปรุงคุณภาพความถูกต้องและความสามารถในการเปรียบเทียบผลการทดลองในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการและออกใบรับรองมาตรฐานด้านการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้จากประเทศคู่ค้า นับเป็นอีกก้าวของเซ็นทรัลแล็บไทยในการตรวจวัดสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

                                                   ผนึกรัฐ-เอกชนดันแล็บไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน

                       ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยระหว่างให้สัมภาษณ์พิเศษถึงตลาดการลงทุนเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยว่าอยู่ในอัตรา 15% จากค่าเฉลี่ยเดิม 10% จากมูลค่าตลาดรวม 6 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้เพราะรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้มีนโยบายต่างๆ ออกมาช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชนผ่านทางโปรเจกท์ที่น่าสนใจอย่างเช่น Super Cluster Project ผลักดันเศรษฐกิจระดับประเทศผ่าน 10 อุตสาหกรรมหลักของไทย นอกจากนั้นนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่จะเน้นสร้างอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดยขับเคลื่อนผ่านโมเดลของประชารัฐผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ไทยเป็น Value base economy ส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 

                   “ปัจจุบันสัดส่วนของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นประมาณ 0.75% ของจีดีพี หรือคิดเป็นมูลค่าเกือบ 1 แสนล้านบาท นับเป็นทิศทางที่ดีที่ภาคเอกชนและภาครัฐจะร่วมมือกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้กระตุ้นการลงทุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์และทางห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” 

                   อนุชา พันธุ์พิเชฐผู้จัดการโครงการ ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา ยอมรับว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ เป็นอีกอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย จากอัตราการขยายตัวของตลาดที่มากถึง 15% และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตจะเป็นจุดแข็งให้เรามั่นใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานในระดับภูมิภาค จากการพัฒนางานมาต่อเนื่องถึง 7 ปีทำให้งาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่ใหญ่และครบถ้วนที่สุดในอาเซียน

                    “ปีนี้ผู้เข้าชมงานจะพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 330 บริษัทจากทั่วโลก พร้อมพาวิลเลี่ยนนานาชาติมารวมกันในงานนี้ ขอเชิญชวนผู้ซื้อ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติการในห้องแล็บ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงาน พร้อมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2670-0900 ต่อ 201-206” ผู้จัดการโครงการกล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย
การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก

บุกค้นโรงงานปุ๋ยเถื่อนเมืองกาญจน์ ยึดของกลางมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
ผุดไอเดีย! นำถังแก๊สติดรถยนต์เก่าที่ลูกค้าทิ้ง ทำเตาปิ้งย่างขายสร้างรายได้เข้ากระเป๋า
เฟซบุ๊กทดสอบการปลดล็อก ID ด้วยวิธีสแกนใบหน้า
เปิดโรดแมพ5ปีนวัตกรรมชาติ ยกระดับ‘สมุนไพร-ยานไร้คนขับ’
เพิ่มมูลค่าใบสับปะรด นวัตกรรมนาโน
เทคโนโลยี AR และ VR และ 360 องศา
ยางเปอร์เซ็นต์ คืออะไร??
ซีพีเอฟ ชวนเกษตรกรทำกรีนฟาร์มรักษ์โลก
ตวเลขบนแก้มยาง บอกอะไร
ลืม Wi-Fi ได้เลย และเตรียมพบกับอินเทอร์เน็ต Li-Fi
ระบายสีทะลุจอ
ฮอนด้า ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น เปิดตัวเครื่องบินเจ็ทเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา
รถที่ถูกที่สุดในโลก “TATA NANO 2016” ถูกสุด 50,000 บาท
วังหินโมเดล เกษตรกรยิ้มได้
วท.จิตรลดา สร้างโรงเรือนต้นแบบปลูกสตอว์เบอร์รี่
ถุงมืออัจฉริยะ!!ตัวช่วยผู้พิการสายตา
กสอ.ผุดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมยกเครื่องเอสเอ็มอี
บริโอ้-บริโอ้ อเมซ ใหม่ ใช้ระบบเกียร์ CVT ใหม่
10อันดับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีในปี2025
“ชุมชนผาปัง” นำถ่านไม้ไผ่ผลิตแก๊สรถยนต์คันแรกในเอเชีย ถ่าน 25 กก.วิ่งได้ไกล 500 กม.
มีอะไรลึกลับบ้าง? เมื่อ 'เฟซบุ๊ก' ประกาศเปิดสำนักงานในไทย!
วิธีปิด OneDrive บน Windows 10 ป้องกันเปลืองเน็ต
นักบินอวกาศชิมผักปลูกนอกโลก
Facebook อาจจะกำลังพัฒนาแอพแจ้งเตือนข่าวบนสมาร์ทโฟน
′นิสสัน ลีฟ′ รถไฟฟ้าไร้มลพิษ 100% ′โอกาส-ตัวเลือก′ที่คนไทยจะได้ใช้รถรักษ์สวล.
สุดสร้างสรรค์, ทีมนักศึกษาชิลีร่วมสร้างจักรยานคันแรกของโลกที่ไม่สามารถขโมยได้ (คลิป)
ฮือฮา พบ "ปูอวกาศ" ในภาพถ่ายจากดาวอังคาร !!
เฟซบุ๊กเปิดแล็บ โชว์โดรนกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
Google Translate รองรับโหมดส่องด้วยกล้องมือถือ แปลจากอังกฤษเป็นไทยได้แล้ว
นาซา เตรียมส่งมนุษย์ไปอยู่บนดวงจันทร์ เร็วๆ นี้
เตือน Windows 10 Home จะไม่สามารถปิด Windows Update อัตโนมัติได้
รายได้ไตรมาส 2 กูเกิล เกินคาด
สุดอัศจรรย์..วันที่โลกต้องจารึก! ไกล 3 พันล้านไมล์ก็ไปถึง ยานนิว ฮอไรซันส์พิชิตดาวพลูโต
นักวิทย์ปักหมุด "วันอุกกาบาต(ชน)โลก"
เตือนสติ! อย่าชาร์จมือถือทิ้งไว้ใกล้ตัวขณะนอนหลับ
Microsoft คอนเฟิร์ม ผู้ที่ใช้งานตัว Preview จะได้รับ Windows 10 ของแท้ไปเลยฟรีๆ !!
สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์รุ่นแรกของค่าย BlackBerry (โค้ดเนม Praque) จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม article
สุดเจ๋ง!! นักวิทยาศาสตร์ไขปริศนา “สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า” ได้แล้ว article
โทรศัพท์มือถือ เต็มไปด้วยเชื้อโรค article
′สสวท′ผุดเกมคณิตพิชิตเงินล้านสอน ป.5-6 ดาวน์โหลดได้เลย articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน