ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
legend home stey
ตราครุฑ
dot
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต เทศน์กัณฑ์เทศน์เรื่อง “กรรมหนัก ของคนฆ่าตัวตาย”

 “ฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนัก!!" พระอาจารย์สุชาติยืนยันไว้ เวรกรรมจะทำให้ต้องกลับมาฆ่าตัวตายซ้ำๆ อีก ๕๐๐ ชาติ

 

 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต เทศน์กัณฑ์เทศน์เรื่อง “กรรมหนัก ของคนฆ่าตัวตาย”ซึ่ง*กัณฑ์เทศน์นี้ ถูกกระแสต่อต้านในเฟสข่าวแห่งหนึ่ง  เพราะ ขนโค มากกว่า เขาโค คนปัจจุบันจำพวกหนึ่งไม่เชื่อเรื่อง กรรม พระอาจารย์กล่าวไว้ว่า "คนฆ่าตัวตาย พอตายแล้ว ใจนี้มันไม่ได้ตายกับร่างกาย ฆ่าตัวตายแล้วจะต้องกลับมาฆ่าตัวตายอีก ๕๐๐ ชาติ” 

 

 


 


 

 

ก็เพราะว่ามันเป็นนิสัย เป็นวิธีแก้ปัญหา ของคนฆ่าตัวตาย
การฆ่าตัวตายนี้ มันไม่ได้แก้ปัญหา  เพราะว่าปัญหาก็ยังติดไปกับ "ใจ" ต่อไป 
ใจนี้เป็นสิ่งที่ไมได้ตายไปกับร่างกาย ปัญหาอยู่ที่ "ใจ" ที่มีความอยาก

 

 

 

 

เวลามาเกิดใหม่ แล้วมาเจอปัญหาใหม่ 
ก็จะแก้ปัญหาโดยวิธีเดิม ก็จะฆ่าตัวตาย 
ก็จะติดในวงจรอุบาทว์นี้ หนีก็หนีได้ชั่วคราว 
เพราะต้นเหตุของปัญหามันอยู่ใน "ใจ" คือความอยาก"
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

 
คำสอนพุทธองค์ 84000-ข้อ ผู้ประพฤติธรรม นำคำสอนเผยแพร่ ความรู้การดำรงค์ชีวิตอย่างไรจึงพ้นทุกข์

พุทธองค์ทรงเมตตาสั่งสอนมนุษย์ที่ดีควรมี มงคล 38 ประการ article
สุดยอดคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อลดความเครียดและความทุกข์
วิธีทำบุญให้ได้รับผลบุญในชาตินี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
ประวัติวันออกพรรษา
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
วันเข้าพรรษา พระพยอม1
วันนี้ในอดีต 8 ก.ค.2536 ‘พุทธทาสภิกขุ ’มรณภาพ โดยเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านทำให้สวนโมกขพลารามเปรียบเสมือน‘ตักศิลา’สำหรับผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ทำไมถึงเป็นทุกข์ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ธรรมะก่อนนอน ว วชิรเมธี เรื่อง ฝึกปล่อยวางให้เป็น
สมาธิในพระพุทธศาสนา
ยิ่งกำแน่นมันยิ่งทุกข์ อยากมีความสุข ง่ายๆ..แค่ปล่อยวาง
สังโยชน์ ๑๐ หมายถึงอะไร
ปล่อยวาง ว่างสบาย - หลวงพ่อชา
พระธรรมเทศนา เรื่อง ชาวพุทธที่ดีไม่มีเรื่องไสยศาสตร์ โดย (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
บารมี
ธรรมะสอนใจพูดให้คิด
วิธีทำบุญให้ได้บุญ [สมเด็จพระญาณสังวร]
บุญ 10 อย่าง ที่ทำแล้วจะ รุ่งเรืองทุกด้าน
ธรรมมีอุปการะมาก สติ-สัมปชัญญะ
พระพุทธศาสนา สอนให้พึงตนเองให้เชื่อกรรม
การทำสมาธิ
วิทยาศาสตร์ยอมรับงดอาหารเย็นมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ผู้คนพบได้รางวัลโนเบล
หลวงพ่อชาและหลวงพ่อสุเมโธ เผยแผ่พุทธศาสนาที่อังกฤษปี 2520 article
ท่านสามารถดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย" ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เสียงอ่านโดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้ที่ Link เสียงอ่าน พุทธธรรม
สารคดี ธุดงค์ทุ่งใหญ่นเรศวร ตอนที่ 1-4
แล้วแต่ "มอง" โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
คมธรรมประจำวัน - รับมือกับความผิดหวัง
มารขวาง หรือ จิตหลง ? โดย หลวงปู่สิม พุทธจาโร
คมธรรมประจำวัน - ฝึกใจให้คุ้นเคยกับความสุข
คำนินทาไม่ทำให้คนดีเป็นคนเลวได้ โดย สมเด็จพระสังฆราช
น้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำ article
พิจารณาตัวเราให้มาก article
เปลี่ยนชื่อ ช่วยเสริมโชค เสริมดวง ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ article
ระหว่างทางโลก กับทางธรรม article
ปลอ่ยดั้งสายน้ำ
ขจัดสิ่งทุกข์และสุขกันด้วยวิธีนี้เลยดีกว่า
ความทุกข์
ทุกข์น้อยลงจริงน่ะ
สิ่งที่ทุกข์
ทุกข์สุดหลุดได้อย่างไร
ธรรมะ กับการเลี้ยงลูก
(ทุกข์)อย่ายึดติด ความรู้สึก
อยู่ด้วย สุข
การยึดติด เป็นทุกข์
รักพ่อ(ผู้ชายที่เคยเกลียด)
ธรรมล้มต้องลุก
ปล่อยวางตามสายน้ำ
เริ่มจากตัวเราก่อน
ทุกข์อย่างเข้าใจ
วิธีขัดขจัดทุกออกจากจิตรคล้ายง่ายๆด้วยตัวเองเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน