ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
legend home stey
ตราครุฑ
dot
สั่งระงับ! สร้างบ้านหรูริมถนนอ่าวเสน จี้รื้อให้ตรงแบบ30วัน

 

สั่งระงับ! สร้างบ้านหรูริมถนนอ่าวเสน จี้รื้อให้ตรงแบบ30วัน


สั่งระงับก่อสร้างทั้งหมด และสั่งรื้อถอนสิ่งที่ไม่มีในแบบภายใน 30 วัน!! หลังทต.ราไวย์พร้อมทสจ.-ทหารลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารบ้านพักหรู บริเวณถนนอ่าวเสน-แหลมกระทิง อ.เมืองภูเก็ต พบขออนุญาตถูกต้องแต่สร้างผิดแบบ

(31 ก.ค.2560) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นาวาเอก บวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, พ.ท.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม รอง ผบ.ร.25 พัน 2 มทบ.44, นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์, นายธนะกัญจน์ ธโนปจัยรัตน์ นายช่างรังวัดชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต, นายสมทรง แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลราไวย์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก. 2 (ภูเก็ต) ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมหารือและติดตามข้อเท็จจริง 

กรณีสื่อโซเซียลได้แชร์ภาพและข้อความการก่อสร้างอาคารบ้านพักหรูบริเวณริมถนนสายอ่าวเสน - แหลมกระทิง ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ว่ามีการขออนุญาตการก่อสร้างได้อย่างไร จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมองว่าบริเวณดังกล่าวไม่น่าจะก่อสร้างอาคารได้ เพราะมีลักษณะเป็นที่ลาดริมทะเล และอาคารดังกล่าวก็บดบังทัศนียภาพอันสวยงามของทะเล 

ทางเทศบาลราไวย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับที่มาของการอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลตำบลราไวย์ชี้แจงว่า มีการอนุญาตถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่ขัดต่อกฎหมายทั้งพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องพิจารณาโซนที่ตั้ง ซึ่งอยู่ในโซนที่ 2 และความลาดชันไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด คือ 80 เมตร ซึ่งก่อนยื่นขออนุญาตเจ้าของอาคารได้นำหลักฐานต่างๆ มาหารือกับทางกองช่างเทศบาลฯ 

จากนั้นจึงนำแบบมายื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำนวน 4 หลัง และใช้หลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ 96799 ได้มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2560 

และภายหลังที่มีการนำเสนอข่าวออกไปนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ก็ได้สั่งการให้กองช่างฯ ไปตรวจสอบการก่อสร้าง และพบว่ามีบางส่วนที่ไม่เป็นไปตามแบบที่ขออนุญาต จึงได้มีการสั่งให้นำประกาศของเทศบาลฯ ไปติดเพื่อให้เจ้าของอาคารยุติการก่อสร้างไว้ก่อน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และส่วนใดที่ไม่เป็นไปตามแบบที่ยื่นขอไว้ต้องให้รื้อออก และจะได้มีการปิดประกาศเจ้าพนักงานฯ ให้หยุดดำเนินการก่อสร้างไว้ก่อน ตั้งแต่วันนี้ (31 ก.ค.60 ) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแก้ไขแบบให้เป็นไปตามที่อนุญาต 

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้วทางหน่วยงานทั้งหมดได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างอาคารบ้านพักดังกล่าว ซึ่งพบว่า มีบางส่วนที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ยื่นไว้ เช่น การสร้างหลังคาที่จอดรถ สระว่ายน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการตรวจค่าพิกัดความลาดชันของพื้นที่ว่า อยู่ในโซนใดกันแน่ เพราะแม้พื้นที่ดังกล่าวจะมีเอกสารถูกต้อง แต่จะต้องมาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมว่า อยู่ในโซน 1 หรือโซนที่ 2 ซึ่งสามารถก่อสร้างอาคารได้ แต่จะมีการกำหนดในเรื่องของความสูงอาคารที่แตกต่างกันในแต่ละโซนตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ 

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า หลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า อาคารทั้ง 4 หลังที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง มีบางส่วนที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บริเวณที่มีการก่อสร้างนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยเบื้องต้นจะสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดก่อน และ ให้ทางเจ้าของอาคารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบที่ยื่นต่อเทศบาลฯ ให้ถูกต้อง กับ ส่วนที่ 2 พบว่ามีอาคารบางหลังที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องได้ ซึ่งเทศบาลฯ จะทำการปิดประกาศเจ้าพนักงานให้ทำการรื้อถอนภายใน 30 วัน 

ทางด้านนายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการตรวจสอบนั้นจะดูว่า พื้นที่ที่มีการอนุญาตก่อสร้างโดยเทศบาลตำบลราไวย์ ดำเนินการถูกต้องตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ เนื่องจากกรณีนี้เป็นการขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบ แต่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาจะต้องนำประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ มาบังคับใช้ด้วย เพราะพื้นที่ก่อสร้างอยู่ติดบริเวณทะเล ซึ่งในประกาศฉบับนี้ ได้แบ่งพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตออกเป็น 9 บริเวณ ในแต่ละบริเวณจะมีข้อกำหนดเรื่องความสูงของอาคาร ระยะถอยร่น แต่ละบริเวณแตกต่างกัน ซึ่งพื้นที่นี้ ทางเทศบาลฯ ชี้แจงว่าเป็นบริเวณที่ 2 ตามประกาศได้กำหนดไว้ว่า สามารถก่อสร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 12 เมตร แต่หากเป็นบริเวณที่ 1 สามารถสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ ได้จับค่าพิกัด GPS ไว้ทั้งหมดแล้ว เพื่อนำไปลงในแผนที่และตรวจสอบว่าบริเวณก่อสร้างนี้อยู่ในบริเวณใดกันแน่ เบื้องต้นจากการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารทั้ง 4 หลัง มีการก่อสร้างเชื่อมเป็นอาคารเดียวกัน ซึ่งถือว่าผิดแบบการก่อสร้างจากที่ขออนุญาตที่ระบุว่า ขออนุญาตอาคาร 4 หลัง เบื้องต้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ต้องรอผลของการจับพิกัดก่อน 

ขณะที่นายธนะกัญจน์ ธโนปจัยรัตน์ นายช่างรังวัดชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จากการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินกับพื้นที่การก่อสร้าง พบว่าตรงกับตำแหน่งของโฉนดที่ดินของผู้ครอบครอง เลขที่ 113311 เนื้อที่ 1 ไร่เศษ โดยแบ่งแยกมาจากโฉนดแปลงใหญ่เลขที่ 96799 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 

ส่วนของนายอนันต์ จันมาส ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคารฯ กล่าวว่า ก่อนที่จะก่อสร้างได้มีปรึกษาและนำหลักฐานต่างๆ ไปยื่นกับทางเทศบาลตำบลราไวย์ตามขั้นตอนทุกอย่าง โดยที่ดินก็มีเอกสารสิทธิถูกต้อง ทางเจ้าของตั้งใจที่จะก่อสร้างเป็นบ้านพักอาศัย ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตก็ลงมือก่อสร้าง ส่วนที่มีการตรวจสอบพบว่าผิดแบบแปลนนั้น ก็พร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะบางอย่างทำไปเพราะไม่ทราบ เช่น กรณีหลังคาที่จอดรถ เป็นต้น ส่วนกรณีที่เป็นข่าวนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร เพราะเราสร้างบ้านพักอาศัย และมีการดำเนินการทุกอย่างถูกต้อง หากส่วนไหนผิดพลาดก็พร้อมที่จะแก้ไข ซึ่งอาคารทั้ง 4 หลังใช้งบก่อสร้างประมาณ 20 ล้านบาท
ข่าวภูมิภาค อดีตก็รู้เท่า อนาคตก็รู้ทัน ปัจจุบันก็ไม่ยึด มุ่งทำความดียิ่งๆขึ้นไป

อุกอาจ! ผัวชักปืนยิงเมียกลางห้างดับ ก่อนยิงตัวเองตาม คาดปมชู้สาว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดช่องทางตรวจสอบชื่อตำรวจ ผ่านเว็บไซต์
ดอนเมืองโทลล์เวย์ ประกาศขึ้นฟรีทุกด่าน 26 ต.ค.นี้
สลด! โคลนดินถล่มฝังโจ๋วัย 17 ตายทั้งเป็น
สลด! เรือโดยสารอ่าวชุมพรล่ม นักท่องเที่ยวจมดับ 5 ราย
ยิงถล่ม ฐานปฏิบัติการทหารปัตตานี โชคดีไร้เจ็บ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมสาววัย 20 กรีดหน้าอกสาวหน้าผับดังได้แล้ว ผู้ต้องหาสารภาพกรีดผิดตัว
ตร.ขอนแก่น เร่งล่าผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีขณะคุมตัวมาฝากขังที่ศาลขอนแก่น พบมีประวัติค้ายาในพื้นที่
"2 ฮีโร่" ใจเด็ด! กระโดดช่วย "หนูน้อย" วัย 5 ขวบ จมน้ำ ปั๊มหัวใจ ยื้อสุดชีวิต นาทีเป็นนาทีตาย
พบธนบัตรปลอมฉบับละ 1,000 บาท ตกเกลื่อนถนน จ.เพชรบูรณ์
เหยื่อฆ่ายกครัว 8 ศพ เผยแกล้งตายถึงได้รอด ผบ.ตร.ส่งคนคุ้มกัน เผยประเด็นสังหารไม่ตัดทิ้ง ทั้งประเด็นส่วนตัว การเมือง ยาเสพติด
อาเขยโหด แทงหลานดับ ยอมมอบตัว หลังโดนปิดล้อมนานกว่า 20 ชั่วโมง โดนตั้ง 5 ข้อหาหนัก
มอบตัว-ฆ่าโจ๋หล่อ พ่อ”แฟน”แค้นปีนห้องลูกสาว แถมถ่ายคลิปฉาว-ขู่จะแบล็กเมล์ ยื่นหลักทรัพย์ 3 ล.-ศาลให้ประกัน
จบเรื่อง ฝูงหมาขย้ำเด็ก 5 ขวบเจ็บ ที่สมุทรปราการ
ผ่าหมอนเจอเศษแพมเพิส-ผ้าอนามัย ยัดเป็นไส้แทนนุ่น
ซีพีเอฟเสียใจ พร้อมเยียวยาครอบครัว 5 ศพ!!
งาช้างแกะสลักพุทธประวัติสมัยอยุธยา อายุกว่า 200 ปี หายไปจากศาลาฤาษี บ้านเลตอคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ป่วน!คนร้ายลอบบึ้มรถนำขบวนรับส่งนร.ปัตตานีเจ็บ3
คนร้ายป่วนปัตตานี2จุดยิงอส.-ผช.ผญบ.รวม3ศพ
รวบก๊วนโจรเมืองกรุงตระเวนควงมีดปล้นสาวต่างชาติย่านสุขุมวิท
ร้องขอความเป็นธรรม หลังเธออ้างแฟนหนุ่มชาวจีน ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบตามจับ ก่อนซ้อมได้รับบาดเจ็บ
ซ้อนแผนจับระทึกกรุง! บุกชาร์จแก๊งเรียกค่าไถ่ข้ามชาติ อุ้ม ดช.พม่าวัย 14 กับพี่สาววัย 20 รีดเงิน
สองกู้ภัยดัง "สยามรวมใจ" และ "ร่วมกตัญญู" ยกพวกตีกันหน้าโรงพยาบาลเพราะแย่งคนเจ็บ ล่าสุดมีหนุ่มกู้ภัยโดนรถชนเสียชีวิตแต่กลับไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ?!
กองปราบร่วมหลายหน่วยงาน ค้นโรงงานชิ้นส่วนไก่ จับ 208 แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย
ชิงทรัพย์สุดโหด ฟันคอหญิงดับ เพื่อนขึ้นบ้านมาเจอ โดนฟันอีก วิ่งหนีตาย โจรไล่ตามฟันที่คอตายอนาถ
ไปไหนไม่รอด!! รวบแล้ว โจรบุกงัดวัดดังหาดใหญ่ ตรงกับภาพวงจรปิด เผยเป็น 1 ในแก๊งลักรถที่ถูกจับกุมได้
"เปรี้ยว" อ้าง "วศิน - เอิร์น-แจ้" ช่วยกันหั่นศพ มูลเหตุจูงใจเรื่องเงินที่ติดค้างและชี้ให้ตำรวจจับสามี
แก๊งยาพม่าสั่ง เปรี้ยวฆ่าหั่น วศินขมาแม่แอ๋ม อึ้งสาวในรถศพ
ตร.คุม"วศิน"1ใน4แก๊งอำมหิตฆ่าหั่นศพสาวโอเกะทำแผน
ผู้ต้องหาคดีฆ่าหั่นศพสาวคาราโอเกะขอนแก่น หนีเข้าพม่า
"จักรทิพย์" ลั่นรู้ตัวมือบึ้มรพ.พระมงกุฎฯแล้ว
อัยการฟ้อง " พ.ต.อ.อำนวย อดีต ผกก.สภ.บ้านโป่ง - กำนันสนอง - ทีมอุ้ม" ฆ่าทอมฝังดินโบกปูน 5 ข้อหาโทษหนักประหาร รอเบิกตัวเรือนจำ สอบคำให้การ 12 มิ.ย.นี้
รวบ“ขวัญ100ดอก”สะเดาะกุญแจลักทรัพย์หอพักเชียงใหม่
คสช.ปัดตอบ ปมจับผู้ต้องสงสัยวางระเบิด รพ.พระมงกุฎเกล้าได้ โยนตำรวจแจง
ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาส วัดไชยสถานวอด10ล.
สืบ8โชว์ผลงานรวบแก๊งโจรกรรมมอไซค์รายใหญ่
กรรมตามทัน! โจ๋ขับเก๋งชนราวสะพานดับแล้ว 1 หลังจ่อยิงคู่อริเสียชีวิต
BMชนต้นไม้กุยบุรีดับ2 เจ็บ1
ออกหมายจับ!!มือปืนยิง2ศพหน้าคอนโดย่านพระโขนง
รวบคนร้ายลักพาตัวเสี่ยร้านรับแลกเงินเรียกค่าไถ่2.9ล้าน
แก๊งล้วงกระเป๋าชาวกัมพูชา
พท ณ ปภา เข้ามอบตัวตามหมายเรียกข้อหาฟอกเงิน
ตำรวจล่อจับเพื่อนผู้ต้องหาคดียาบ้า หลังหอบเงินมาติดสินบนเจ้าหน้าที่
ลูกตำรวจเป็นเอเยนต์ใหญ่
รวบลูกอดีตผอ.สพฐ.ขายยานรก
ลูกจ้างชาวเขมร ฆ่า เจ๊สั้น ตลาดไท
ป.รวบหนุ่มขอนแก่น ตุ๋นผู้เสียหาย 20 ล้าน
2 หนุ่ม แย่งจีบหญิงคนเดียวกัน คว้ามีดแทงพลาดเข้าคอเพื่อนสาวตาย
วงจรปิดจับภาพก้มกราบพระก่อนลงมือ
ตะลุมบอนกันเละ งานสงกรานต์เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน