ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
การจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี article

l.facebook.com/l.php

 

 

 

 

  สำนักงานหนังสือพิมพ์ออนไลน์ wwwlegendnews.net

 

 

 

ที่

 

                   สถานประกอบการณ์

 

                    ตำแหน่งงาน

 

จำนวน

เพศ

 

 อายุ

 

วุฒิ

 

  ค่าจ้าง

 

            เงื่อนไข / สวัสดิการ

  ชาย

หญิง

ไม่ระบุ

 

  wwwlegendnews.net 

หนังสือพิมพ์  ออนไลน์ – บ้านเช่า

ที่อยู่ตรงข้ามโรงบาลเสริมสร้างอนามัยหวายเหนียว

ต. หวาเหนียว  อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี71120

 Off.   ( 034 ) 543404 034- 918985

  LINE  084 – 1192266    LINE  065 – 528833 

ติดต่อ เหลือง  ชัยวัฒน์   โดย  @  LINE   บรรทัดบน

หรือจะโทรด้วยก็ได้

1.ช่างซ่อมบำรุง  เช่น งานปูน

 หรือ ไฟฟ้า ใช้คอมเบื้องต้น 

 พิจราณาเป็นพิเศษ   เพื่อฝึกให้เรียนรู้ทำหนังสือพิมพ์  และทำข่าว

2.นักเขียนอิสระ สารคดี หรือ ชีระประวัติ

บทกลอน   บทความ   ต่างๆ

 

โปรดเปิดดู web  ก่อนสมัคร  

   2

 

 

 

  2

   2

 

 

 

 2

   2

 

 

 

  2

    2

 

 

 

   2

 22+

 

 

 

22+

 ม.3+

 

 

 

 ม.3+

  ตกลง

 

 

 

 ตกลง

       มีบ้านพักน้ำไฟฟรี

เยื้องอนามัยหวายเหนียว

สมัครงานได้ทุกวันตั้งแต่

07.00 – 09.00  Am

17.00 – 19.00   Pm

สามารถทำงานวันหยุดราชการ

งานประจำ  หรือ  รับเขียนเป็นจ๊อปตามตกลง

 

                                                                                     www.Legendnews.net

อุดมการณ์

  • เพื่อเผยแพร่คำสอนพุทธองค์
  • ให้การศึกษา เปรียบเทียบ การเมือง
  • อำนาจการปกครองอยู่ที่ประชาชนคือการรวมตัวกันเป็นองค์กรระดับหมู่บ้าน ตำบล ให้เข้มแข็ง เพื่อมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจที่ประชาชนเสียเงินจ้างข้าราชการเพื่อป้องกัน การทุจริต (โกง) หรือกระทำความชั่วต่อผู้สุจริตและต่อสถาบันชาติ
  • ค้นคว้าสิ่งที่เป็นความรู้ เพื่อการดำรงชีวิตให้กับประชาชน  และเผยแพร่แนวทางการศึกษาให้กับบุตรหลาน
  • เผยแพร่ ความรู้ทางการแพทย์ อนามัย การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัว เพื่อความประหยัด เน้นป้องกันมีใช้รักษา
  • ส่งเสริมให้นักศึกษามีเว็บ ของตนเอง เพื่อเผื่อเผยแพร่ความรู้ต่อเยาวชนรุ่นน้องในการเรียน และเน้นให้ทุกหมู่บ้าน อบต. ทุกแห่งมี เว็บ เพื่อขายสินค้าตรงต่อชุมชน ตลาดใกล้เคียงและวิธี การปลูก และการประหยัดให้กำลังใจความคิดดีๆต่อกัน  

คณะที่ปรึกษา  สื่อออนไลน์

www.legendnews.net 

คุณสุนทร       ละมูนวงค์        ประธานที่ปรึกษากิจกรรม

คุณโกวิทย์      ราศรีสวัสดิ์      รองประธานกิจกรรม และข่าวต่างประเทศ

คุณประทีป     พงษ์วิทยภา    ประธาน เครื่อข่ายสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ กาญจนบุรี - อดีตประธาน หอการค้ากาญจนบุรี

ดร.สำเภา      ใจผ่องใส        ประธานวุฒิคลังสมองกาญจนบุรี - Vice president of Asean educational Newyork

คุณสุขุม        ตั้งฑีฆะรักษ์    อุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สนพท.

พญ.-ภญ. รุ่งรวี   ชัยวัฒน์ วว.   ที่ปรึกษาความรู้ด้านสาธารณสุข   วิสัญญีแพทย์ - เภสัชกร - ฝังเข็มและสมุนไพร 

คุณอุดม        วราหะ            เจ้าของบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ไท-สยาม

คุณจำเริญ     พลอยสี          ประธานเครือข่ายภาคเหนือ 17 จังหวัด เจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิวส์แดนไทย

คุณจรัญ        รุ่งมณี            เจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ฅนไทย,อดีตรองประธานสมาพันธ์ นักหนังสือพิมพ์

                                        ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายกสมาคม ส่วนท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี

คุณเหลือง     ชัยวัฒน์         เจ้าของเว็บไซต์ www.legendnews.net โทร  065-5288933, 084-119-2266, office  034-543404 home  034-918985

                                       ที่ปรึกษา- สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย , สมาชิกตลอดชีพ สมาคม ส.น.พ.ท.แห่งประเทศไทย

                                                    รองประธาน เครื่อข่ายสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ กาญจนบุรี , สมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

                                                    อดีตประธานอนุกรรรมการดูแรปัญหาเหมืองแร่ สภาการเหมืองแร่    อดีตที่ปรึกษาหอการค้ากาญจนบุรี

                                                    อดีตประธาน บริษัทโมนิโก้ จำกัด และ บริษัท โวลเมียงซันภูเก็ต จอยเวนเจอร์ จำกัด (บริษัทร่วมทุน ไทย-เกาหลี)

คุณอมร        รื่นใจชน         ผอ. www.legendnews.net , อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขาม กาญจนบุรี

นาย วิษณุ          สุดเจริญ           บรรณาธิการ

คุณสุรชัย          ลอยแก้ว           ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

คุณธนาดุล         ลอยแก้ว           ห้วหน้ากองบรรณาธิการ  

ร่วมงานกับ Legendnews.net

 

รับสมัครนักเขียนมือเก่า               หรือนักเขียนสมัครเล่น

และผู้มีใจรักต้องการเป็นนักเขียน    ทำเต็มวันหรือนอกเวลา

1. นักเขียนมือเก่า   ต้องการหาที่พักผ่อน มุมสงบ เพื่อเขียนหนังสือส่งสำนักพิมพ์ต่างๆ   หรือต้องการทำงานนอกเวลายามว่าง เรามีบ้านพัก น้ำไฟพร้อม บรรยากาศดี ใกล้ตลาด และใกล้แม่น้ำแม่กลอง ใกล้โรงพยาบาล  ใกล้สถานที่ออกกำลังกาย  มีแพทย์ เภสัช  แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม ดูแลสุขภาพให้ฟรี

2. นักเขียนมือใหม่ ต้องการทำงานเต็มเวลา หรือทำงานนอกเวลา ต้องการบ้านพักหรือไม่ต้องการโทรคุยได้ ตลอดเวลา

3. ผู้สนใจเป็นนักเขียน เรามีงานประจำ และมีข้อมูลให้เริ่มฝึกเป็นนักเขียนพร้อมเอกสารข้อมูล และที่ปรึกษา รวมทั้งมีหนังสือให้ค้นคว้า มีเวปให้ฝึกหัดลงข่าว  มีบ้านพัก น้ำไฟพร้อม เรื่องเงินค่าแรง เงินเดือน พูดคุยปรึกษาตามที่ท่านเสนอ หรือข้อตกลง ช่วงทดลองงาน  

ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา อายุ 26 ปีขึ้นไป *

 

      เรื่องที่จะเขียน รับงาน คือ ด้านสารคดีชีวิต , ประสบการณ์ชีวิต   หนังสืองานเเจกงานศพผู้มีพระคุณ หรือตนเองเพื่อแจกพิมพ์เก็บไว้หลังเสียชีวิต - เกิดง่าย ดำรงชีวิตยาก  ตำนานการเมือง - ปัญหาขบวนการยุติธรรม - กลไกอำนาจรัฐ 

 

     เป้าหมายเว็บนี้ ต้องการรับงานผู้ประสงค์ต้องการ เก็บข้อมูลประสบการณ์ชีวิต ทั้งทุกข์และสุขเก็บไว้ก่อนสิ้นชีวิต เพื่อแจกจ่ายในงานศพของตนเอง (เพื่อเป็นธรรมทาน) หรือเก็บไว้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อมีโอกาส หรือสถานะการปกครองเปลี่ยนแปลง บันทึก เรียบเรียงข้อมูล  เป็นเอกสาร  หรือเเผ่่นซีดี ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม  กรณี ผู้มีปัญญาและคิดการณ์ไกล บันทึกเก็บใว้ เป็นการเตือนสติ  แนะนำสั่งสอนบุตรหลานให้จดจำ ระวังภัยที่เกิดขึ้นและเก็บเรื่องดังกล่าว ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม คือ ใคร ทำอะไร ที่ใหน เมื่อไร มิว่าจะนานเท่าใด ให้ลูกหลานดำเนินการต่อ เพื่อวงศ์ตระกูล ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน


 
ข่าวภูมิภาค อดีตก็รู้เท่า อนาคตก็รู้ทัน ปัจจุบันก็ไม่ยึด มุ่งทำความดียิ่งๆขึ้นไป

ระวังโดนหลอก! วิธีตรวจสอบ โฉนดจริง -โฉนดปลอม ด้วยตัวเอง article
ใครมีที่ดินต้องดู!! โฉนดครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ ต่างกันอย่างไร article
อยากมีที่ดินต้องดู!! ที่ดินต้องห้าม ที่ดินแบบไหนไม่ควรซื้อ!! article
เพื่อนบ้านสร้างรั้วรุกล้ำ ผิดแพ่งหรืออาญา article
สั่งของออนไลน์แต่ไม่ได้ของ แจ้งความได้ไหม โดนโกงออนไลน์ article
โดนฟ้องบัตรเครดิต แต่บ้านผ่อนอยู่ ยึดได้ไหม article
ทางออกเคสรถชน~กรณี..."ไม่มี/ไม่หนี/ไม่จ่าย" article
จะเลี้ยงสัตว์ต้องดูให้ดี~มิฉะนั้นจะมีความผิด? article
รักษาผิด,คนไข้ตาย~กฎหมายว่ายังไง? article
ปัญหาแนวเขต ปัญหาข้างเคียง ข้อขัดแย้งที่ป้องกันได้ article
การเตรียมตัวก่อนถึงวันรังวัดที่ดิน article
ออกโฉนดที่ดิน มือเปล่า บนเกาะ ได้ ไม่ได้ article
จ้างทนาย ใช้เงินเท่าไหร่ article
อายุความ คดีอาญา article
ขับรถชนสัตว์บนถนน ใครรับผิดชอบ article
ทำความเข้าใจค่าเลี้ยงดูบุตร “เลี้ยงลูก” ไม่ได้ “เลี้ยงแม่” article
สลิปปลอมย้อมแมว ซื้อ-ขายออนไลน์ต้องระวัง article
เรียกร้องกับใคร ของหายเพราะส่งผิดบ้าน article
โฉนดที่ดิน นส4 ตราครุฑแดง คืออะไร ? สามารถซื้อขาย จดจำนอง ได้หรือเปล่า ? article
เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้กี่ล้านบาท ? ธนาคารเขาคิดยังไง ค่า DSR คืออะไร ? article
กู้ร่วม vs ค้ำประกัน เวลากู้ซื้อบ้านต่างกันยังไง ? มีอะไรต้องระวังบ้าง article
ออกรถให้คนอื่นใช้ แล้วเขาไม่ผ่อน เอารถกลับยังไง มีทางออก article
กล่าวหาคนอื่น ว่าเขาลักทรัพย์ มีความผิดฐานหมิ่นประมาท article
ตำรวจค้นบ้านโดยไม่มีหมาย ได้ไหม ตำรวจค้นบ้านโดยอ้างบัตร ปปส article
เตรียมตัวให้พร้อม ไม่พลาดการออกโฉนด article
ความลับ ส ค ๑ ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ article
ที่ดินมือเปล่า ซื้อ ขาย เสี่ยงมาก ดูอย่างไร article
3 ข้อควรระวัง ก่อนตัดสินใจซื้อ SSF และ SSFX article
สิ่งที่คุณควรรู้ในการ วางแผนภาษี ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ SSFX SSF และ RMF article
อายุขนาดนี้ ต้องมีรายได้และเงินออมเท่าไร ? article
สำนักงานการศึกษาเอกชน "อ้างไม่มีบุคลากร" article
ลิขสิทธิ์ ไอ้ไข่ article
ศาล ยกฟ้อง อัจฉริยะกับตำรวจ คดีแบ่งเงินคุ้มครองสิทธิ 11 ล้าน article
ขับรถถ่ายคลิป ผิดไหม ตอบดราม่ากันหน่อย โดย ทนายปวีณ article
ลูกติดยา ทำร้ายคนในบ้าน โดนพ่อฆ่าตาย อ้างอะไรได้บ้าง ติดคุกไหม โดย ทนายปวีณ article
เตะหมา โทษหนักว่าเตะเจ้าของ จริงไหม โดย ทนายปวีณ article
“ไอ้ไข่” ก็มีลิขสิทธิ์ article
ผู้รับเหมาเริ่มไม่น่าไว้ใจ article
มิจฉาชีพ article
ค่าใช้จ่ายภาษี หรือ รายจ่ายภาษี คืออะไร แตกต่างกับค่าใช้จ่ายในชีวิตจริงอย่างไร ? article
ได้หนังสือแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ทำยังไง? จ่ายแบบไหน คัดค้านการประเมินยังไงดี? article
ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2563 ภงด94 ยื่นแบบไหน ใครต้องยื่น ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตยังไง? article
ลูกหนี้ตาย ทำไง ฟ้องใครได้บ้าง อายุความเท่าไหร่ article
ยาเสพติดหากไม่เจอที่ตัว ในรถ ในบ้าน พอสู้ได้ article
ไล่ทำร้ายผู้อื่น เขาวิ่งหนีโดนรถชน เราต้องรับผิดเพียงใด article
เริ่มต้น “สมัครใจทะเลาะวิวาท” จบด้วย “ฆ่าคนตายโดยเจตนา”!!! article
ยิ่งกว่าผ่อนกุญแจ คือ "ผ่อนวิญญาณกุญแจ" article
เจาะลึกความผิด หากเป็นแมงดา article
จับทิศทางการลงทุน หลังทั่วโลกจับตาถ้อยแถลงประธานเฟดคืนนี้ article
โอกาสลงทุนรอบใหม่รับเศรษฐกิจฟื้นจากโควิด-19 articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน