ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
12 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต article

 

12 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต ข้อมูลแน่นปึ้ก

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตใช่หรือไม่ พาสปอร์ตทำได้ที่ไหน ทำออนไลน์ได้ไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง แล้วถ้าหมดอายุต้องต่ออย่างไร มีค่าธรรมเนียมเท่าไร และคำถามอื่น ๆ เรารวบรวมคำตอบมาไว้ที่นี่ให้แล้ว
 

 
 
พาสปอร์ต (Passport)
 

          พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนต้องมีติดตัวเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มหัดเดินทางเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกก็จะต้องไปทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง เราก็ได้รวบรวมวิธีการทำพาสปอร์ตใหม่มาให้แล้วอย่างละเอียด พร้อมทั้งยังมีข้อมูลของการต่ออายุพาสปอร์ต การทำพาสปอร์ตใหม่ในกรณีสูญหาย และกรณีที่วีซ่ายังเหลือแต่พาสปอร์ตหมดอายุมาฝากกันด้วย อ่านแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น ไปทำคนเดียวก็ได้ ไม่น่ากลัว ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะ :) 

1. พาสปอร์ตมีกี่ประเภท 

          ก่อนจะไปทำพาสปอร์ตเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าจุดมุ่งหมายการเดินทางไปต่างประเทศของเรานั้นไปเพื่ออะไร เพราะพาสปอร์ตนั้นมีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกันค่ะ คือ 

          1.1 หนังสือเดินทางทั่วไป (ท่องเที่ยว)

 
          - บุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

          - ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
          - หนังสือเดินทางทั่วไปที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร 

          1.2 หนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ

          1.3 หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

2. สถานที่ทำพาสปอร์ต

          การทำพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางจะต้องทำที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันทางกรมการกงศุลได้จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวไว้ทั่วประเทศแล้ว ประชาชนจึงสามารถไปทำพาสปอร์ตได้ดังสถานที่ต่อไปนี้
 
          - กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 

          ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 2203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่), 09 3010 5248

          - สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 2203 5000 ต่อ 49007, 49009, 49010, 49017

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์

          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา-ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 2136 3800, 0 2136 3801 (โทรสาร), 09 3010 5246

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า  

          ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.                                   
          โทรศัพท์ : 0 2422 3431, 0 2422 3432 (โทรสาร) 

          - สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

          ที่อยู่ : อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์ : 0 2245 9439, 0 2245 1042, 0 2245 9438 (โทรสาร)
 

พาสปอร์ต (Passport)
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กรุงเทพฯ
 
ภาพจาก DaViDa S / Shutterstock.com
 


          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กรุงเทพฯ 

          ที่อยู่ : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีคลองเตย ชั้น Retail 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
          โทรศัพท์ : 0 2024 8896, 09 3010 5287

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

          ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 5317 5375, 0 5317 5374 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5389 1535-6, 0 5389 1534 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5525 8173, 0 5525 8155, 0 5525 8131, 0 5525 8117 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ 

          ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5623 3453, 0 5623 3454, 0 5623 3452 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี 

          ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4221 2827, 0 4221 2318, 0 4222 2810 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

          ที่อยู่ : หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4324 2707, 0 4324 2655, 0 4324 3441 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี 

          ที่อยู่ : อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลัง ผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4534 4581-2, 0 4543 3646 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา 

          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4424 3132, 0 4424 3124 , 0 4424 3133 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี 

          ที่อยู่ : อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 3930 1706-9, 0 3930 1707

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

          ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 7727 4940, 0 7727 4942-3, 0 7727 4941 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต 

          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 7622 2080, 0 7622 2081, 0 7622 2083, 0 7622 2082 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา 

          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 7432 6508-10, 0 7432 6511 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา 

          ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 7327 4526, 0 7327 4036, 0 7327 4037, 0 7327 4527 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 3842 2438, 0 3842 2437 (โทรสาร)

3. เอกสารการทำพาสปอร์ต 

          สำหรับการทำพาสปอร์ตทั่วไป (บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์) ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล เปลี่ยนที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ก็มีค่าส่งด้วยอีกประมาณ 40-60 บาท 

          ส่วนการทำพาสปอร์ตของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีนั้นจะต้องมีเอกสาร ดังนี้ 

          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ที่ยังมีอายุการใช้งาน ในกรณีที่อายุเกิน 15 ปีแล้ว

          - สูติบัตรฉบับจริง กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์

          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา

          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของมารดา 

          - หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี

          * โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคําร้อง กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมาเซ็นยินยอมได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ consular.go.th

          

4. ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต 

          ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตนั้นไม่ได้ยุ่งยากและใช้เวลาเยอะอย่างที่คิด ปัจจุบันยิ่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะมีบริการลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้าออนไลน์ (passport.in.th) ไว้อำนวยความสะดวกด้วย ส่วนถ้าใครจะเลือกใช้วิธี Walk-in เข้าไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางเลยก็ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

          4.1 รับบัตรคิว 

          เมื่อไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางแล้ว ก็ยื่นบัตรประชาชน หรือสูติบัตรฉบับจริง (กรณีที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) เพื่อรับบัตรคิว กรอกเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งคำขอส่งทางไปรษณีย์ (ผู้ยื่นคำขอที่สำนักงานในต่างจังหวัดจะรับเล่มได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น)  

          4.2 ยื่นคำร้อง 

          ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลบุคคล ทั้งบัตรประชาชน/สูติบัตรฉบับจริง และบันทึกข้อมูลชีวภาพ อาทิ ส่วนสูง พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายภาพ จากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง รวมทั้งบันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์ 

          4.3 ชำระค่าธรรมเนียม 

          ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตคนละ 1,000 บาท และมีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท รับใบเสร็จและใบรับทางไปรษณีย์ 

          * สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย จะมีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (Passport Speed Post - PSP) 60 บาท 
 

พาสปอร์ต (Passport)
 

5. การรับหนังสือเดินทาง

          การรับหนังสือเดินทางนั้นจะสามารถทำได้ 2 วิธี คือ รับด้วยตนเองภายใน 2 วันทำการ (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ เท่านั้น) และรอรับทางไปรษณีย์ (EMS) ประมาณ 5-7 วันทำการ 

          * สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย จะรับได้ภายใน 3 วันทำการ (PSP) 

          ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยลงลายมือชื่อมอบอํานาจในใบรับเล่มพร้อมยื่นเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง 

6. การทำพาสปอร์ตเร่งด่วน 

          สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วน ภายในวันนี้พรุ่งนี้ ทางกรมการกงสุลก็ได้จัดให้บริการการทำพาสปอร์ตเร่งด่วนไว้รอรับด้วยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          - บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป
ได้รับเล่มในวันทําการถัดไปที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ในเวลาเดียวกันกับที่ชําระเงินเสร็จสิ้น

          สํานักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุล, สํานักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร์, สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้า สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และสํานักงานหนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

          ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 2,000 บาท

          - บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน

          ยื่นคําร้อง และชําระเงินให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00 น. ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น.

          สํานักงานที่ให้บริการ : เฉพาะที่กรมการกงสุลเท่านั้น 

          ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 3,000 บาท 

          * ทั้งนี้การให้บริการทำพาสปอร์ตเร่งด่วนนั้นจะให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม

7. ทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้หรือไม่ 

          การทำพาสปอร์ตจะต้องไปดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น ขณะนี้จึงไม่มีระบบการทำพาสปอร์ตออนไลน์ แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น กรมการกงสุลจึงได้จัดทำระบบจองคิวออนไลน์ ให้ประชาชนได้ลงทะเบียนจองคิวการทำพาสปอร์ตได้ก่อน โดยไม่ต้องไปนั่งรอนาน สะดวกเวลาใด สาขาไหน ก็สามารถจองคิวไว้ได้เลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ passport.in.th และเฟซบุ๊ก พาสปอร์ตไทยออนไลน์  

8. พาสปอร์ตหมดอายุ ต่ออย่างไร 

          โดยปกติแล้วพาสปอร์ตจะมีอายุเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น และถ้าต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน เพราะฉะนั้นถ้าพาสปอร์ตของใครกำลังจะหมดอายุ หรือมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือนก็ต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่เลยค่ะ เริ่มต้นใหม่เหมือนครั้งแรกที่มาขอทำพาสปอร์ตเลย เตรียมบัตรประชาชน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ก็เอาเอกสารเหล่านั้นมาแสดงด้วย พาสปอร์ตเล่มเก่า (กรณีที่ยังเหลืออายุการใช้งาน) พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ก็มีค่าส่ง 40-60 บาท 

9. พาสปอร์ตหมดอายุ แต่วีซ่าประเทศอื่น ๆ ยังเหลือ 

          ในกรณีที่มีวีซ่าของบางประเทศหลงเหลืออยู่ในพาสปอร์ตที่กำลังจะหมดอายุ หลาย ๆ ท่านก็กังวลว่าควรทำอย่างไรถ้าต้องเดินทางไปยังประเทศเหล่านั้นอีกครั้ง สำหรับบางประเทศนั้นเราสามารถที่จะถือพาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เลยค่ะ แต่บางประเทศก็จะต้องให้เราไปดำเนินการรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) เล่มเดิมจากกรมการกงสุลไทยเสียก่อน 

          การไปติดต่อรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) ที่กรมการกงสุลก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะ มีขั้นตอนและเอกสาร ดังนี้ 

          ขั้นตอน 

 
          - ติดต่อกรมการกงสุล ชั้น 2 ช่อง 82, 83 เพื่อตรวจเอกสารและรับคำร้อง
 

          - ติดต่อช่อง 84, 85 เพื่อยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียม

          - ติดต่อช่อง 85,87 เพื่อรับหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองและแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามเวลาที่กำหนด 

          เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม 

 
          - หนังสือเดินทางเล่มใหม่
 

          - หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าอยู่ พร้อมสำเนา

          - สำเนาวีซ่าของประเทศที่ได้รับ 

          - ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

          - บัตรประชาชน หรือสูติบัตรพร้อมสำเนา 

          - ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล หรือทะเบียนสมรสให้นำเอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย  

10. พาสปอร์ตหาย ทำอย่างไร 

          ในกรณีที่ทำพาสปอร์ตหายไม่ต้องตกใจไปนะคะ มีทางแก้ไขแน่นอน ยิ่งถ้าหายภายในประเทศก็ยิ่งดำเนินการง่ายมาก ๆ ทันทีที่รู้ว่าเราทำพาสปอร์ตหาย ให้ลองนึกดูก่อนว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุหรือยัง ถ้ายังไม่หมดอายุ ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อน แล้วเอาใบแจ้งความกับบัตรประชาชนรีบไปทำเล่มใหม่ค่ะ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเล่มเก่าหาย ทางกรมการกงสุลจะได้ยกเลิกเล่มเก่า

          ถ้าในกรณีที่มีวีซ่าประเทศอื่นที่ยังไม่หมดอายุอยู่ด้วย ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเราไม่สามารถดำเนินการรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) เล่มเก่าได้ จะต้องทำวีซ่าใหม่เท่านั้น 

          ส่วนถ้าใครทำหายในต่างประเทศ จะต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

          หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติม consular.go.th

11. ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้ไหม 

          ขณะนี้ (วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) ยังไม่มีการเปิดให้บริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ แต่หากเป็นช่วงเทศกาล หรือฤดูกาลท่องเที่ยว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางแห่งก็จะเปิดให้บริการวันเสาร์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

12. พาสปอร์ต 10 ปี 

          เมื่อปลายเดือนเมษายน 2561 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผยว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินโครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และขยายอายุการใช้งานหนังสือเดินทางของผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ จาก 5 ปี เป็น 10 ปี ทั้งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานย่นระยะเวลาการยื่นคำร้องจาก 20 นาทีให้เหลือเพียงแค่ 12 นาที พร้อมกับเก็บข้อมูลม่านตาเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้กลางปีหน้า 

          เก็บข้อมูลมาให้แน่นขนาดนี้ น่าจะไปทำพาสปอร์ตด้วยตัวเองกันได้แล้วนะคะ ^^ รายละเอียดต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราจะมาอัปเดตให้เรื่อย ๆ นะคะ แต่ก่อนเดินทางไปทำก็เช็กข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้ค่ะ โทร. สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงานได้เลย หรือที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2572 8442 :) 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย
passport.in.th
consular.go.th
เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เฟซบุ๊ก พาสปอร์ตไทยออนไลน์

www.legendnews.net
ข้อคิดมุมมอง เชื่อหรือไม่ สาระน่ารู้ เรื่องจริง หรือหลอกลวง (พุทธวจน การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก)

ถ้าอยากประสบความสำเร็จ จงอย่ารอ "ความช่วยเหลือ"! article
รักเมตตาตัวเอง หรือ สงสาร หรือ สปอยล์ตัวเองกันแน่ article
Being Alone - หากคุณโสด ยินดีด้วย article
อยู่กับตัวเองให้เป็นแล้วชีวิตจะรุ่งเรือง ก๊อต จิรายุ article
อย่าหาว่าน้าสอน เปิดโลก “สาวไบโพล่า” ถึงคุณค่าของ “ชีวิต” article
คุณค่าของก้อนหิน article
ฉลาดใช้ชีวิต ด้วยข้อคิดเตือนสติ 28 ข้อ article
5 ข้อคิดในการใช้ชีวิตที่คุณครูแจ็ค หม่า อยากสอนนักเรียนมากที่สุด article
การ "ปฏิบัติธรรม" ดีต่อชีวิตอย่างไร ? article
การนั่งสมาธิคืออะไร ? By Super Richy
พุทธทาสภิกขุกับสหายมหายาน ประวัติศาสตร์บอกเล่า โดย ธีรทาส (ธีระ วงศ์โพธิ์พระ) article
หมู-ดิลก หมดบ้าน หมดรถ จากพระเอกสุดฮ็อต สู่คนขายประกัน article
“ศาสตร์ของพ่อ” ชีวิต “พอเพียง” โลก “ยั่งยืน”
ข้อถกเถียงแต่งงานกลุ่มหลากหลายทางเพศในเอเชีย article
อย่าเชื่ออะไรง่าย จนกว่าจะได้ศึกษากาลามสูตร 10
ลักษณะที่คนฉลาดมีเหมือนกัน 11 อย่าง article
10 แนวคิดของผู้ก่อตั้ง Facebook
11 วิธีจับพิรุธคนโกหก
สาเหตุที่นักธุรกิจมือใหม่ล้มเหลว
อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ เฉลยเทคนิคมายากล article
สกุลเงิน ที่มองไม่เห็น
แต่งนิทานกลอนสอนใจ "หมูป่าสิบสามตัว"
7 นิสัยทำให้ยากจน
6 เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาว "ฮันซา"
ปัญหาการศึกษา article
ฝาไฮโลฝังกล้อง ออกโทรศัพย์ article
คุณคิดอย่างไร "โทษประหาร" article
สิทธิรักษาพยาบาล ที่หลายคนยังไม่รู้ article
เคล็ดลับจากเรา article
เมื่ออายุมากขึ้น ขอให้ทำตัวแบบนี้ article
รู้ทันมะเร็ง:จริงหรือมั่ว article
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวถึงพระพุทธศาสนา article
คุณอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของแลนด์แอนด์เฮาส์ article
วิธีแก้แบตเตอรี่มือถือเสื่อม ทำเองได้ง่ายๆ article
6 โรคฮิต มนุษย์ออฟฟิศ
ดื่มกาแฟเเล้วได้อะไร
สาระน่ารู็เกี่ยวกับนมสด
ประโยชน์ของการออกกำลังกาย
ไขข้อสงสัย ไม่ควรดื่มน้ำจากขวดที่ทิ้งไว้ในรถจริงหรือ?
ภาพสุดประทับใจ หนุ่มพาแม่มากินอาหารที่สิ่งที่สนทนากลับน่าอิ่มใจเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน