ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
12 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต article

 

12 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต ข้อมูลแน่นปึ้ก

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตใช่หรือไม่ พาสปอร์ตทำได้ที่ไหน ทำออนไลน์ได้ไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง แล้วถ้าหมดอายุต้องต่ออย่างไร มีค่าธรรมเนียมเท่าไร และคำถามอื่น ๆ เรารวบรวมคำตอบมาไว้ที่นี่ให้แล้ว
 

 
 
พาสปอร์ต (Passport)
 

          พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนต้องมีติดตัวเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มหัดเดินทางเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกก็จะต้องไปทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง เราก็ได้รวบรวมวิธีการทำพาสปอร์ตใหม่มาให้แล้วอย่างละเอียด พร้อมทั้งยังมีข้อมูลของการต่ออายุพาสปอร์ต การทำพาสปอร์ตใหม่ในกรณีสูญหาย และกรณีที่วีซ่ายังเหลือแต่พาสปอร์ตหมดอายุมาฝากกันด้วย อ่านแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น ไปทำคนเดียวก็ได้ ไม่น่ากลัว ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะ :) 

1. พาสปอร์ตมีกี่ประเภท 

          ก่อนจะไปทำพาสปอร์ตเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าจุดมุ่งหมายการเดินทางไปต่างประเทศของเรานั้นไปเพื่ออะไร เพราะพาสปอร์ตนั้นมีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกันค่ะ คือ 

          1.1 หนังสือเดินทางทั่วไป (ท่องเที่ยว)

 
          - บุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

          - ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
          - หนังสือเดินทางทั่วไปที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร 

          1.2 หนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ

          1.3 หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

2. สถานที่ทำพาสปอร์ต

          การทำพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางจะต้องทำที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันทางกรมการกงศุลได้จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวไว้ทั่วประเทศแล้ว ประชาชนจึงสามารถไปทำพาสปอร์ตได้ดังสถานที่ต่อไปนี้
 
          - กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 

          ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 2203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่), 09 3010 5248

          - สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 2203 5000 ต่อ 49007, 49009, 49010, 49017

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์

          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา-ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 2136 3800, 0 2136 3801 (โทรสาร), 09 3010 5246

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า  

          ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.                                   
          โทรศัพท์ : 0 2422 3431, 0 2422 3432 (โทรสาร) 

          - สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

          ที่อยู่ : อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์ : 0 2245 9439, 0 2245 1042, 0 2245 9438 (โทรสาร)
 

พาสปอร์ต (Passport)
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กรุงเทพฯ
 
ภาพจาก DaViDa S / Shutterstock.com
 


          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กรุงเทพฯ 

          ที่อยู่ : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีคลองเตย ชั้น Retail 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
          โทรศัพท์ : 0 2024 8896, 09 3010 5287

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

          ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 5317 5375, 0 5317 5374 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5389 1535-6, 0 5389 1534 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5525 8173, 0 5525 8155, 0 5525 8131, 0 5525 8117 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ 

          ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5623 3453, 0 5623 3454, 0 5623 3452 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี 

          ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4221 2827, 0 4221 2318, 0 4222 2810 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

          ที่อยู่ : หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4324 2707, 0 4324 2655, 0 4324 3441 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี 

          ที่อยู่ : อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลัง ผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4534 4581-2, 0 4543 3646 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา 

          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4424 3132, 0 4424 3124 , 0 4424 3133 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี 

          ที่อยู่ : อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 3930 1706-9, 0 3930 1707

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

          ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 7727 4940, 0 7727 4942-3, 0 7727 4941 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต 

          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 7622 2080, 0 7622 2081, 0 7622 2083, 0 7622 2082 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา 

          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 7432 6508-10, 0 7432 6511 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา 

          ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 7327 4526, 0 7327 4036, 0 7327 4037, 0 7327 4527 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 3842 2438, 0 3842 2437 (โทรสาร)

3. เอกสารการทำพาสปอร์ต 

          สำหรับการทำพาสปอร์ตทั่วไป (บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์) ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล เปลี่ยนที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ก็มีค่าส่งด้วยอีกประมาณ 40-60 บาท 

          ส่วนการทำพาสปอร์ตของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีนั้นจะต้องมีเอกสาร ดังนี้ 

          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ที่ยังมีอายุการใช้งาน ในกรณีที่อายุเกิน 15 ปีแล้ว

          - สูติบัตรฉบับจริง กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์

          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา

          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของมารดา 

          - หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี

          * โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคําร้อง กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมาเซ็นยินยอมได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ consular.go.th

          

4. ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต 

          ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตนั้นไม่ได้ยุ่งยากและใช้เวลาเยอะอย่างที่คิด ปัจจุบันยิ่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะมีบริการลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้าออนไลน์ (passport.in.th) ไว้อำนวยความสะดวกด้วย ส่วนถ้าใครจะเลือกใช้วิธี Walk-in เข้าไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางเลยก็ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

          4.1 รับบัตรคิว 

          เมื่อไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางแล้ว ก็ยื่นบัตรประชาชน หรือสูติบัตรฉบับจริง (กรณีที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) เพื่อรับบัตรคิว กรอกเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งคำขอส่งทางไปรษณีย์ (ผู้ยื่นคำขอที่สำนักงานในต่างจังหวัดจะรับเล่มได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น)  

          4.2 ยื่นคำร้อง 

          ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลบุคคล ทั้งบัตรประชาชน/สูติบัตรฉบับจริง และบันทึกข้อมูลชีวภาพ อาทิ ส่วนสูง พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายภาพ จากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง รวมทั้งบันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์ 

          4.3 ชำระค่าธรรมเนียม 

          ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตคนละ 1,000 บาท และมีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท รับใบเสร็จและใบรับทางไปรษณีย์ 

          * สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย จะมีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (Passport Speed Post - PSP) 60 บาท 
 

พาสปอร์ต (Passport)
 

5. การรับหนังสือเดินทาง

          การรับหนังสือเดินทางนั้นจะสามารถทำได้ 2 วิธี คือ รับด้วยตนเองภายใน 2 วันทำการ (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ เท่านั้น) และรอรับทางไปรษณีย์ (EMS) ประมาณ 5-7 วันทำการ 

          * สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย จะรับได้ภายใน 3 วันทำการ (PSP) 

          ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยลงลายมือชื่อมอบอํานาจในใบรับเล่มพร้อมยื่นเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง 

6. การทำพาสปอร์ตเร่งด่วน 

          สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วน ภายในวันนี้พรุ่งนี้ ทางกรมการกงสุลก็ได้จัดให้บริการการทำพาสปอร์ตเร่งด่วนไว้รอรับด้วยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          - บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป
ได้รับเล่มในวันทําการถัดไปที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ในเวลาเดียวกันกับที่ชําระเงินเสร็จสิ้น

          สํานักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุล, สํานักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร์, สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้า สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และสํานักงานหนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

          ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 2,000 บาท

          - บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน

          ยื่นคําร้อง และชําระเงินให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00 น. ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น.

          สํานักงานที่ให้บริการ : เฉพาะที่กรมการกงสุลเท่านั้น 

          ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 3,000 บาท 

          * ทั้งนี้การให้บริการทำพาสปอร์ตเร่งด่วนนั้นจะให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม

7. ทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้หรือไม่ 

          การทำพาสปอร์ตจะต้องไปดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น ขณะนี้จึงไม่มีระบบการทำพาสปอร์ตออนไลน์ แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น กรมการกงสุลจึงได้จัดทำระบบจองคิวออนไลน์ ให้ประชาชนได้ลงทะเบียนจองคิวการทำพาสปอร์ตได้ก่อน โดยไม่ต้องไปนั่งรอนาน สะดวกเวลาใด สาขาไหน ก็สามารถจองคิวไว้ได้เลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ passport.in.th และเฟซบุ๊ก พาสปอร์ตไทยออนไลน์  

8. พาสปอร์ตหมดอายุ ต่ออย่างไร 

          โดยปกติแล้วพาสปอร์ตจะมีอายุเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น และถ้าต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน เพราะฉะนั้นถ้าพาสปอร์ตของใครกำลังจะหมดอายุ หรือมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือนก็ต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่เลยค่ะ เริ่มต้นใหม่เหมือนครั้งแรกที่มาขอทำพาสปอร์ตเลย เตรียมบัตรประชาชน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ก็เอาเอกสารเหล่านั้นมาแสดงด้วย พาสปอร์ตเล่มเก่า (กรณีที่ยังเหลืออายุการใช้งาน) พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ก็มีค่าส่ง 40-60 บาท 

9. พาสปอร์ตหมดอายุ แต่วีซ่าประเทศอื่น ๆ ยังเหลือ 

          ในกรณีที่มีวีซ่าของบางประเทศหลงเหลืออยู่ในพาสปอร์ตที่กำลังจะหมดอายุ หลาย ๆ ท่านก็กังวลว่าควรทำอย่างไรถ้าต้องเดินทางไปยังประเทศเหล่านั้นอีกครั้ง สำหรับบางประเทศนั้นเราสามารถที่จะถือพาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เลยค่ะ แต่บางประเทศก็จะต้องให้เราไปดำเนินการรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) เล่มเดิมจากกรมการกงสุลไทยเสียก่อน 

          การไปติดต่อรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) ที่กรมการกงสุลก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะ มีขั้นตอนและเอกสาร ดังนี้ 

          ขั้นตอน 

 
          - ติดต่อกรมการกงสุล ชั้น 2 ช่อง 82, 83 เพื่อตรวจเอกสารและรับคำร้อง
 

          - ติดต่อช่อง 84, 85 เพื่อยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียม

          - ติดต่อช่อง 85,87 เพื่อรับหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองและแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามเวลาที่กำหนด 

          เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม 

 
          - หนังสือเดินทางเล่มใหม่
 

          - หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าอยู่ พร้อมสำเนา

          - สำเนาวีซ่าของประเทศที่ได้รับ 

          - ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

          - บัตรประชาชน หรือสูติบัตรพร้อมสำเนา 

          - ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล หรือทะเบียนสมรสให้นำเอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย  

10. พาสปอร์ตหาย ทำอย่างไร 

          ในกรณีที่ทำพาสปอร์ตหายไม่ต้องตกใจไปนะคะ มีทางแก้ไขแน่นอน ยิ่งถ้าหายภายในประเทศก็ยิ่งดำเนินการง่ายมาก ๆ ทันทีที่รู้ว่าเราทำพาสปอร์ตหาย ให้ลองนึกดูก่อนว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุหรือยัง ถ้ายังไม่หมดอายุ ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อน แล้วเอาใบแจ้งความกับบัตรประชาชนรีบไปทำเล่มใหม่ค่ะ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเล่มเก่าหาย ทางกรมการกงสุลจะได้ยกเลิกเล่มเก่า

          ถ้าในกรณีที่มีวีซ่าประเทศอื่นที่ยังไม่หมดอายุอยู่ด้วย ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเราไม่สามารถดำเนินการรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) เล่มเก่าได้ จะต้องทำวีซ่าใหม่เท่านั้น 

          ส่วนถ้าใครทำหายในต่างประเทศ จะต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

          หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติม consular.go.th

11. ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้ไหม 

          ขณะนี้ (วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) ยังไม่มีการเปิดให้บริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ แต่หากเป็นช่วงเทศกาล หรือฤดูกาลท่องเที่ยว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางแห่งก็จะเปิดให้บริการวันเสาร์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

12. พาสปอร์ต 10 ปี 

          เมื่อปลายเดือนเมษายน 2561 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผยว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินโครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และขยายอายุการใช้งานหนังสือเดินทางของผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ จาก 5 ปี เป็น 10 ปี ทั้งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานย่นระยะเวลาการยื่นคำร้องจาก 20 นาทีให้เหลือเพียงแค่ 12 นาที พร้อมกับเก็บข้อมูลม่านตาเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้กลางปีหน้า 

          เก็บข้อมูลมาให้แน่นขนาดนี้ น่าจะไปทำพาสปอร์ตด้วยตัวเองกันได้แล้วนะคะ ^^ รายละเอียดต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราจะมาอัปเดตให้เรื่อย ๆ นะคะ แต่ก่อนเดินทางไปทำก็เช็กข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้ค่ะ โทร. สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงานได้เลย หรือที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2572 8442 :) 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย
passport.in.th
consular.go.th
เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เฟซบุ๊ก พาสปอร์ตไทยออนไลน์

www.legendnews.net
ข้อคิดมุมมอง เชื่อหรือไม่ สาระน่ารู้ เรื่องจริง หรือหลอกลวง (พุทธวจน การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก)

คุณสมบัติที่อยากให้ผู้หญิงเอาออกมาใช้บ่อย ๆ article
ประเมินตัวเองจากจดหมายเมื่อ 3 ปีที่แล้ว article
น่าเสียดายมาก ถ้าไม่ได้เขียนบันทึกตั้งแต่วันนี้ article
ทางเลือกที่ไม่อยากให้คนได้เลือก article
การกบฏทางการศึกษาของคนรุ่นใหม่ article
ไม่มั่นใจในตัวเอง ทำยังไง? article
งานวิจัยเผย 5 DNA ความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ คืออะไรบ้าง article
ความหมายที่แท้จริงของคำถาม ฉันควรทำธุรกิจอะไรดี article
6 คำถามจากกนายตัวเองรุ่นพี่ Amy Kitiya สู่ว่าที่นายตัวเอง article
คำแนะนำสำหรับคนที่กำลังหา Passion article
3 วิธีปลุกใจจากภาวะหมดไฟของคนวัยเลข 3 article
3 วิธีอยู่ให้รอดในยุค AI กำลังจะแย่งงาน article
โดนบังคับให้ทำสิ่งที่ไม่ชอบ แก้ยังไงดี article
คน​ฉลาด ที่แท้จริง ? article
อย่าเสียเวลาคุย กับคนที่ "พูดคนละภาษา" article
อยากทำอะไรให้ได้ "อย่าสนใจสิ่งนี้" article
คุณคือ "ตัวเอก" ใน "หนังชีวิตตัวเอง" article
3 วิธีในการให้ "กำลังใจตัวเอง" article
3 ระดับของการยอมรับ (สุดยอดเคล็ดลับความสุข) article
รวมเคล็ดลับความสำเร็จ article
สิ่งที่ผมอยากบอกคุณมากที่สุด (+ เซ็นหนังสือ 2,200 เล่มให้แฟนๆ) article
5 วิธีทำงานที่บ้านให้ได้งาน Work from home article
5 ทักษะที่ทำให้ชีวิตคุณมั่นคง article
ทำงานอย่างไรให้สุขและสำเร็จ article
เรียนออนไลน์กับเรียนในห้องเรียน แบบไหนดีกว่ากัน? article
อยากพูดเก่ง นำเสนออย่างมั่นใจ อ่านเล่มไหนดี (รีวิวแบบเน้น ๆ ) article
พูดแสดงความคิดเห็นแบบไม่อ้อมค้อม และไม่แรงจนคนเกลียด article
3วิธีจูงใจ "พูดอย่างไร" ให้เขายอม article
3 วิธีสร้าง "จิตใจให้เข้มแข็ง" article
หยุด 4 สิ่งนี้ "ชีวิตดีกว่าเดิม" article
ระหว่างใส่ร้ายกับขโมย คุณว่าอะไรแย่กว่ากัน article
เป็นคนดียังไงไม่ให้ถูกเอาเปรียบ article
รู้ไหมทำไมคนตื่นเต้นเวลาพูดในที่สาธารณะ มาฟังกันค่ะจิบอกวิธีแก้ article
"นักรบแนวหน้า ยุค New Normal" article
วิธีบริหารจัดการ “ของมีค่า” article
“บูชาคนที่ควรบูชา” แล้วแบบไหนล่ะที่ควรบูชา ? article
พัฒนาตัวเองด้วยการเรียนรู้ที่จะไม่รู้ article
เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบเห็นผลลัพธ์สุด ๆ article
วิธีอ่านหนังสือได้มากขึ้น สำหรับคนไม่ชอบอ่านหนังสือ article
วิธีประสบความสำเร็จได้..แม้ชีวิตให้อะไรมาไม่เท่ากับคนอื่น articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน