ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจ article

 " ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจ "

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

เมื่อใจประเสริฐแล้วอะไรทุกอย่าง"ประเสริฐ"ไปหมด

เป็นคำสั้นๆ แต่กินในความหมายของการเรียนรู้ชีวิตทั้งหมด... 

เพราะหากเราทบทวนชีวิตตามความเป็นจริงแล้ว... 

จะเห็นได้ว่าต้นตอของความสุขและความทุกข์นั้น...ล้วนมีจุดกำเนิดมาจากใจทั้งสิ้น... 

ถึงแม้เราจะกล่าวว่าลำบากทางกายแต่ในส่วนที่รับรู้ก็ยังชื่อว่าเกิดจากจิตใจอยู่ดี 

จิตใจจึงชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดในการรับรู้ความเป็นไปของชีวิตอย่างแท้จริง 

ขณะเดียวกันจิตใจนั้นก็ต้องอาศัยกายเป็นเรือนพักอาศัยด้วย...จึงก่อให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมา... 

ด้วยเหตุนี้กายและใจจึงเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ชีวิตที่คนเราควรใส่ใจทุกขณะ.. 

เพื่อความสุขอันงดงามจะได้มาห่อหุ้มตัวเราด้วยความเปรมปรีดิ์... 

เพราะการดำเนินชีวิตนั้นเปรียบเสมือนการเดินทางไกลเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวัง 

ถึงแม้อาจจะยาวไกลต่างกัน...แต่ก็เป็นสิ่งที่ชีวิตต้องก้าวไปให้ถึง... 

อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมุ่งไปให้ถึงฝั่งฝันนั้นได้ใกล้หรือไกลเพียงใด... 

ขณะเดียวกันการเดินทางไกลของชีวิต ย่อมไม่ง่ายกว่าที่จะถึงเป้าหมายที่วาดหวังไว้ 

ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต... 

ล้วนเป็นการทดสอบว่าคนเรามีความฉลาดรอบรู้ที่จะเป็นเจ้าของชีวิตหรือไม่อยู่ ตลอดเวลาเช่นกัน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นตามรายทางของชีวิต... 

จึงเป็นความท้าทายที่ทำให้ความรู้สึกของคนเรามีรสชาติมากขึ้น... 

เปรียบเสมือนการเรียนรู้ที่จะทำอาหารให้มีความอร่อย 

ก็ต้องมีเครื่องปรุงต่างๆ เข้ามาผสมด้วย... อาหารนั้นจึงจะมีรสชาติน่ารับประทาน... 

แต่ถ้าขาดศิลปะในการปรุงแล้ว...อาหารที่มีอยู่ย่อมไม่ชวนให้น่าชิมลิ้มลองแต่ อย่างใด... 

กลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกเมินอย่างน่าเสียดาย... 

การศึกษาชีวิตก็เช่นเดียวกัน... 

กว่าที่จะก้าวไปสู่จุดหมายที่เป็นความสุขและความสำเร็จใช่ว่าจะง่ายเสียทีเดียว... 

เพราะทุกขณะของการเดินทางของชีวิต...ก็ต้องเรียนรู้ที่จะฝ่าฝันอุปสรรคนานัปการ... 

ต้องเรียนรู้ทั้งบทเรียนที่จะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ให้เป็นในคราวเดียวกัน... 

เพราะเมื่อเรียนรู้ทั้งสองฝ่ายด้วยความเข้าใจ... 

การเดินทางไกลก็จะมีทั้งสุขและทุกข์คอยเป็นครูสอนชีวิตให้แกร่งขึ้น... 

อันจะช่วยนำทางให้เรามีความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนได้...

เรียบเรียงโดย:www.legendnews.net
คำสอนพุทธองค์ 84000 ข้อ พระสงฆ์ และผู้ประพฤติ ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม นำคำสอนเผยแพร่ ความรู้การดำรงชี

สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นดีเสมอ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
อยู่เพื่ออะไรและธรรมะปฏิสันถาร article
ความสุขคืออะไร article
วิธีดูภิกษุ สามเณร ตอนที่1 article
วิธีดูภิกษุ สามเณร ตอนที่2 article
8 เรื่องเหลือเชื่อ หลังจากที่ฝึกนั่งสมาธิครบ 100 วัน article
ยิ่งรู้จักทุกข์ ยิ่งมีความสุข article
3 อย่างที่ผ่านไปแล้วไม่คืนกลับมา article
คำสอนพระอาจารย์จี้กง article
ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์
ไม่มีคำว่าตลอดไป.....
รักษาใจยามป่วยไข้
การ “แพ้-ชนะ” ที่ลึกซึ้ง รูปศาลเจ้าพ่อเสือ จ . ซัวเถา
พุทธวจน หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า โดย ว วชิรเมธี
นิทานธรรม ผู้หญิง 5 บาป โดย...พระครูสมุห์ประเสริฐ
คำสอนของพระพุทธเจ้า
พุทธองค์ทรงเมตตาสั่งสอนมนุษย์ที่ดีควรมี มงคล 38 ประการ
สุดยอดคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อลดความเครียดและความทุกข์
วิธีทำบุญให้ได้รับผลบุญในชาตินี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
ประวัติวันออกพรรษา
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
วันเข้าพรรษา พระพยอม1
วันนี้ในอดีต 8 ก.ค.2536 ‘พุทธทาสภิกขุ ’มรณภาพ โดยเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านทำให้สวนโมกขพลารามเปรียบเสมือน‘ตักศิลา’สำหรับผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ทำไมถึงเป็นทุกข์ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ธรรมะก่อนนอน ว วชิรเมธี เรื่อง ฝึกปล่อยวางให้เป็น
สมาธิในพระพุทธศาสนา
ยิ่งกำแน่นมันยิ่งทุกข์ อยากมีความสุข ง่ายๆ..แค่ปล่อยวาง
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต เทศน์กัณฑ์เทศน์เรื่อง “กรรมหนัก ของคนฆ่าตัวตาย”
สังโยชน์ ๑๐ หมายถึงอะไร
ปล่อยวาง ว่างสบาย - หลวงพ่อชา
พระธรรมเทศนา เรื่อง ชาวพุทธที่ดีไม่มีเรื่องไสยศาสตร์ โดย (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
บารมี
ธรรมะสอนใจพูดให้คิด
วิธีทำบุญให้ได้บุญ [สมเด็จพระญาณสังวร]
บุญ 10 อย่าง ที่ทำแล้วจะ รุ่งเรืองทุกด้าน
ธรรมมีอุปการะมาก สติ-สัมปชัญญะ
พระพุทธศาสนา สอนให้พึงตนเองให้เชื่อกรรม
การทำสมาธิ
วิทยาศาสตร์ยอมรับงดอาหารเย็นมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ผู้คนพบได้รางวัลโนเบล
หลวงพ่อชาและหลวงพ่อสุเมโธ เผยแผ่พุทธศาสนาที่อังกฤษปี 2520 article
ท่านสามารถดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย" ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เสียงอ่านโดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้ที่ Link เสียงอ่าน พุทธธรรม
สารคดี ธุดงค์ทุ่งใหญ่นเรศวร ตอนที่ 1-4
แล้วแต่ "มอง" โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
คมธรรมประจำวัน - รับมือกับความผิดหวัง
มารขวาง หรือ จิตหลง ? โดย หลวงปู่สิม พุทธจาโร
คมธรรมประจำวัน - ฝึกใจให้คุ้นเคยกับความสุข
คำนินทาไม่ทำให้คนดีเป็นคนเลวได้ โดย สมเด็จพระสังฆราช
น้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำ article
พิจารณาตัวเราให้มาก article
เปลี่ยนชื่อ ช่วยเสริมโชค เสริมดวง ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน