ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ลักษณะของคนทำงานที่ประสบความสำเร็จ : คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี article
คำสอนพุทธองค์ 84000 ข้อ พระสงฆ์ และผู้ประพฤติ ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม นำคำสอนเผยแพร่ ความรู้การดำรงชี

3 คาถาพลิกชีวิต article
พระโสดาปัตติมรรค, วิปัสนาญาณ article
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 5/5 article
แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน (บทความธรรมะ) article
อานาปานสติ โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ article
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 4/5 article
ตามหา“โชค”ให้ตนเอง (บทความ) article
อุปจารสมาธิ article
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3/5 article
วิธีอยู่อย่างมีความสุข (บทความธรรมะ) article
ขณิกสมาธิ article
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2/5 article
รักตนเอง ก็ใช้ชีวิตให้เป็น โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
สอนอานาปานสติ รู้ลมหายใจเข้าออก article
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1/5 article
12 พุทธจริยา article
คำอบรมพระในพรรษา คนทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้ได้ article
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 4 article
ที่นี่ไม่วุ่นวายแล้ว ที่ที่สงบแล้ว พระพุทธเจ้าโปรดพระยสะให้บรรลุมรรคผล article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 10 article
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3 article
ธรรมะกับการลงทุน เตรียมใจก่อนการลงทุนในหุ้น ในธุรกิจ โดย ว.วชิรเมธี article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 9 article
เจตคติแบบวิทยาศาสตร์ เจตคติแบบพุทธ ตอนที่ 2 article
พระมหาสมปอง แซว มะล่องก่องแก่ง article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 8 article
พุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 article
ธรรมะน่ารู้ ตอนที่ 5 พระที่บวชได้เพียง8วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ประวัติพระมหากัสปะเถระเจ้า article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 7 article
ฟังธรรมะ ตอนที่ 9 ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ 2 article
ธรรมะน่ารู้ ตอนที่ 3 ถือศีล 5 บรรลุธรรมได้หรือไม่ ? article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 6 article
ฟังธรรมะ ตอนที่ 8 ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ 1 article
ธรรมะเฮฮากับพระมหาสมปอง มงคลธรรม มงคลชีวิต article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 5 article
ฟังธรรมะ ตอนที่ 7 การศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ article
ธรรมะน่ารู้ ตอนที่ 2 พระปฏาจาราเถรี ภิกษุณีผู้ทุกข์ทรมานมากที่สุดกับการพลัดพราก article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 4 article
ฟังธรรมะ ตอนที่ 6 การศึกษาต้องสร้างปัญญาแท้ ที่มานำกระแสแทนตัณหา article
พรชีวิต ลิขิตเองได้ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 3 article
ฟังธรรมะ ตอนที่ 5 ฝึกคน 3 แดน คนก็เดินไปในวิถีชีวิตดีงามที่เรียกว่ามรรค article
ธรรมะน่ารู้ ตอนที่ 1 วิธีเข้าฌาณและทรงฌาณให้ได้นานที่สุด เพื่อเพิ่มสติปัญญาในความรอบรู้ article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 2 article
ฟังธรรมะ ตอนที่ 4 ฝึกคนครบ ๓ แดน คนก็จะพัฒนา ๔ ด้าน article
ดีท็อกซ์หัวใจ ให้คลายเครียด โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 1 article
ฟังธรรมะ ตอรที่ 3 ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน article
การวางจิต เมื่อทำสมาธิ article
บทสวดภาษาอังกฤษนี้ก็เป็นผลมาจากศรัทธาและวิสัยของฝรั่งที่เป็นนัก Apply ฟังแล้วได้รสชาติไปอีกแบบอีกทั้งได้ประโยชน์สำหรับผู้สนใจภาษาอังกฤษ articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน