ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ความจริง พระพุทธเจ้า ทรงสอนวิธีการทำสมาธิแบบใด? article
พุทธองค์ แสดงธรรม 84000 ข้อ พระธรรม คือคำสั่งสอนพุทธองค์ พระสงค์นำหลักธรรม เผยแพร่ต่อมวลมนุษย์

ใจนั้นสำคัญไฉน ทำไมพระธรรมทุกบททุกบาทจึงชี้มาที่ใจ article
เเก้ความทุกข์ที่ปลายเหตุ แก้เท่าไรก็ไม่มีที่สิ้นสุด article
การสอนคนให้เป็นคนดี (ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้า) article
ความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ใจที่เกิดจากความพอต่างหาก article
จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้าง article
การเสียสละ คือความสุขที่แท้จริง อยู่ที่ใจ อยู่ที่การกระทำ นั่นแหละที่สุดของชีวิตอันแสนสั้นนี้ article
อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน) หัดปล่อยว่างในชีวิตเสียบ้าง จะทำให้ชีวิตดีขึ้น article
พระอรหันต์ในบ้าน ที่เรามักมองข้าม article
อย่าทิ้งบุญวาสนาของตน ทำบุญอย่างไรให้ใด้บุญมาก article
การแยกธาตุแยกขันธ์ article
ผู้เริ่มต้นดูจิตใหม่ต้องปฏิบัติแบบใด article
สัจธรรม เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา article
สุข ทุกข์ เป็นเรื่องธรรมดา article
ความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจและความสุขที่แท้จริง พ่อฤาษีลิงดำ article
เผยเบื้องลึกการค้นพบใบหน้าที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า article
ความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมะเตือนสติโดย พระไพศาล วิสาโล article
ปล่อยวาง ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย article
หนีให้ห่าง หลีกให้ไกล!! ผู้ไม่เป็นมิตร ๑๖ จำพวก โดย หลวงปู่หา สุภโร article
บรรลุธรรม ตอนที่1 เเนวทาง article
บรรลุธรรม ตอนที่2(จบ) หลุดพ้น article
9 วิธีการเอาชนะอุปสรรคในชีวิต article
สิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบ ตอนที่1 เสียงที่มากระทบ article
สิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบ ตอนที่2(จบ) อยู่กับความเป็นจริง article
7สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ article
เหตุเป็นต้น ผลเป็นปลาย article
ธรรมะ ปล่อยวางทุกข์และสุข หลวงพ่อชา สุภัทโธ article
วิธีดับตัณหาความอยาก article
ลำดับสภาวะจิตพระอริยบุคคล๔ประเภท กิเลสข้อใดมากน้อยต่างกันอย่างไร article
โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า ไม่โกรธดีกว่า จะได้ไม่บ้าไม่โง่ article
ทำบ้านที่เราอยู่ให้เป็นวัด ก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกัน article
อริยะจริงอริยะหลอกดูง่ายๆ ตำราดูพระอริยะ article
หยุดปรุงแต่งเป็น จึงจะเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ article
แชร์ให้คิด! “20 ข้อธรรม” เปลี่ยนชีวิตให้ดีงาม article
พุทธมามกะ ตอนที่3 (จบ) ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนิ่งของใจ article
พุทธมามกะ ตอนที่2 ธรรมอันใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา article
พุทธมามกะ ตอนที่1 ความหมายของพุทธมามกะ article
ผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพาน...อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา article
เมื่อใจเป็นอุเบกขา ตอนที่2 ใจนั้นสำคัญเเค่ไหน article
เมื่อใจเป็นอุเบกขา ตอนที่1 ใจนั้นสำคัญเเค่ไหน article
ทำงานภายนอกทำให้น้อยที่สุด..งานภายในทำให้มากที่สุด article
ธรรมชาติของโลกใบนี้เป็นอย่างไร article
สาเหตุที่ทำให้คนเราทุกข์นั้นมากจากสิ่งนี้ article
วิธีการดูจิตแบบไม่แทรกแซงจิต วิธีนี้บรรลุธรรมง่าย article
ฟังธรรมแบบไหนใจถึงสงบเร็ว 99คำคมอบรมใจ article
ข้อคิดเตือนสติ เวลาเจอมรสุมชีวิต article
ลักษณะจิตว่าง ที่ถูกต้องในธรรม article
ชีวิตของท่านต้องการดับทุกข์ หรือหลบทุกข์ article
ธรรมะดึงสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท article
ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาจากดิน น้ำ ลม ไฟ ทั้งนั้น article
หยุด!! แก้กรรม เพราะไม่มีในคำสอน articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน