ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
ตราครุฑ
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แปลจากพจนานุกรมนักเรียน

 

  แปลจากพจนานุกรมนักเรียน

 

ยุติ แปลว่า   ถูกต้อง             ธรรม คือ ความดี                   ยุติธรรม  ถูกต้องและดี

ผู้ใดกล่าววาจาว่า                กระบวนการยุติธรรม            ไม่ดีไม่ถูกต้องผิดโคตรๆ

ถ้าผู้ใดปฏิบัติหน้าที่             โดยไม่ยุติธรรมใดใด            ไม่ดีไม่ถูกต้องชั่วโคตรๆ

กระบวนการยุติธรรม            ตัดสินโดยชอบธรรม            ผู้นั้นคือ   ทูตแห่งสวรรค์

                                                                                      โดย: นักเรียนโข่ง

 
ตำนาน

วันสถาปนา กรุงเทพมหานคร
เล่าเรื่องที่มาของสิงห์หน้าพระธาตุอันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนล้านนา....
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติสงครามโลกครั้งที่ 1
ปฏิวัติสยาม 24 มิถุนายน 2475
วิกฤตการเมือง พ.ศ. 2554
ข้อมูลการถือครองที่ดินนักการเมือง 476 คน 7.2 หมื่นไร่
คอรัปชั่น
เดรัจฉานย่อมเลือกเดรัจฉาน (เฉลิมชัย ยอดมาลัย)
นโยบายพรรคไม่เคยประกาศ
ปลุกคนไทยตื่นต้านโกง แฉใต้โต๊ะพุ่งสูงถึง50%
ความสำนึกของข้าราชการไทย article
นักการเมืองเศรษฐีเงินฝาก 59 คน 1.2 พันล้าน-เด็ก ปชป.แชมป์
การถึงครองที่ดินของนักการเมือง