ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot
แปลจากพจนานุกรมนักเรียน

 

  แปลจากพจนานุกรมนักเรียน

 

ยุติ แปลว่า   ถูกต้อง             ธรรม คือ ความดี                   ยุติธรรม  ถูกต้องและดี

ผู้ใดกล่าววาจาว่า                กระบวนการยุติธรรม            ไม่ดีไม่ถูกต้องผิดโคตรๆ

ถ้าผู้ใดปฏิบัติหน้าที่             โดยไม่ยุติธรรมใดใด            ไม่ดีไม่ถูกต้องชั่วโคตรๆ

กระบวนการยุติธรรม            ตัดสินโดยชอบธรรม            ผู้นั้นคือ   ทูตแห่งสวรรค์

                                                                                      โดย: นักเรียนโข่ง

 
เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน