ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตราครุฑ


 แปลจากพจนานุกรมนักเรียน

 

  แปลจากพจนานุกรมนักเรียน

 

ยุติ แปลว่า   ถูกต้อง             ธรรม คือ ความดี                   ยุติธรรม  ถูกต้องและดี

ผู้ใดกล่าววาจาว่า                กระบวนการยุติธรรม            ไม่ดีไม่ถูกต้องผิดโคตรๆ

ถ้าผู้ใดปฏิบัติหน้าที่             โดยไม่ยุติธรรมใดใด            ไม่ดีไม่ถูกต้องชั่วโคตรๆ

กระบวนการยุติธรรม            ตัดสินโดยชอบธรรม            ผู้นั้นคือ   ทูตแห่งสวรรค์

                                                                                      โดย: นักเรียนโข่ง

 
ตำนาน

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติสงครามโลกครั้งที่ 1
ปฏิวัติสยาม 24 มิถุนายน 2475
วิกฤตการเมือง พ.ศ. 2554
ข้อมูลการถือครองที่ดินนักการเมือง 476 คน 7.2 หมื่นไร่