ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
ศาสนา คำสอน คุณธรรม
dot
dot
การศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย สู่การเป็นพลเมืองดี ที่มีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง ระบบราชการไทย
dot
dot
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ กายภาพบำบัด
dot
dot
องค์กรหลักที่มีพรัพยากรบุคคลจำนวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ระบบอำนาจรัฐ ควรจัดตั้งองค์กรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชน รู้ไหมคะ ผู้นำองค์กรหลักทั้งหลายควรใช้สมองพัฒนาชาติ
dot
dot
กฎหมาย การเงิน บัญชี ธนาคาร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สถาบันคนรักเมืองกาญจนบุรี
dot
dot
นาๆ ปัญหาการก่อสร้างและเครื่องกล รู้เท่าทันช่าง แบบบ้าน การใช้วัสดุก่อสร้างที่ถูกวิธิและประหยัด
dot
ตราครุฑ
คำคมสุภาษิต

คำคมสุภาษิต

คมอะไร ไม่คม เท่าลมปาก
คมมีดแม้ คมมาก ปากคมกว่า
คมคำใคร ว่าคม ชมวาจา
ไม่คมกล้า เท่าคม  คารมกลอน

ถ้าไม่มีสุนทรภู่เกิดคู่ชาติ
ภาษาอาจ ขาดศิลป์ จนสิ้นศักดิ์
แต่เพราะมี กวีสง่า  เอกอาลักษณ์
แผ่นดินสยาม จึงประจักษ์  "ชาตินักกลอน"

แก้วกวี สี่แผ่นดิน สิ้นเพียงร่าง
งานที่สร้าง ยังเห็น เป็นอนุสรณ์
ฝากคารม ประดับหล้า กล่อมนาคร
ทุกบทตอน อักษรศิลป์ ไม่สิ้นมนต์

งานนิราศ เก้าเรื่อง กระเดื่องหล้า
มีคุณค่า ควรเมือง แต่เบื้องต้น
ร่างลาลับ ผลงาน แทนร่างตน
อนุชน ได้ศึกษา มาบัดนี้

สุนทรภู่ ผู้อาภัพ ล่วงลับแล้ว
กวีแก้ว สถิตสวรรค์ ชั้นสุขศรี
แม้คืนวัน ผันผ่าน เนิ่นนานปี
ศิษย์ยังมี บรมครู อยู่กลางใจ
คำคม สุภาษิต

อย่าลืม คนที่เคยร่วมร้องไห้กับคุณ
ไม่จำเป็นต้องบินให้สูงเท่าเขา article
หากความรัก.........
สิ่งที่ใจ….. “ไม่อยากทำ” article
เลือกเอาเอง article
เรื่องจบ แต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไป article
อย่าเสียเวลากับสิ่งที่จากไป article