ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot
คำคมสุภาษิต

คำคมสุภาษิต

คมอะไร ไม่คม เท่าลมปาก
คมมีดแม้ คมมาก ปากคมกว่า
คมคำใคร ว่าคม ชมวาจา
ไม่คมกล้า เท่าคม  คารมกลอน

ถ้าไม่มีสุนทรภู่เกิดคู่ชาติ
ภาษาอาจ ขาดศิลป์ จนสิ้นศักดิ์
แต่เพราะมี กวีสง่า  เอกอาลักษณ์
แผ่นดินสยาม จึงประจักษ์  "ชาตินักกลอน"

แก้วกวี สี่แผ่นดิน สิ้นเพียงร่าง
งานที่สร้าง ยังเห็น เป็นอนุสรณ์
ฝากคารม ประดับหล้า กล่อมนาคร
ทุกบทตอน อักษรศิลป์ ไม่สิ้นมนต์

งานนิราศ เก้าเรื่อง กระเดื่องหล้า
มีคุณค่า ควรเมือง แต่เบื้องต้น
ร่างลาลับ ผลงาน แทนร่างตน
อนุชน ได้ศึกษา มาบัดนี้

สุนทรภู่ ผู้อาภัพ ล่วงลับแล้ว
กวีแก้ว สถิตสวรรค์ ชั้นสุขศรี
แม้คืนวัน ผันผ่าน เนิ่นนานปี
ศิษย์ยังมี บรมครู อยู่กลางใจ
นานานักเขียน คำคม คำกลอน สุภาษิต ปรัชญา ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

20 วิธีมีความสุข
การอยู่รอด??????
นานานักเขียนรวบรวมโดย พญ. ภญ รุ่งรวี ชัยวัฒน์ ว.ว.
เมื่ิอวันเวลา
เกิด
โลกนี้เป็นมายา
ชั่ว ดี
พุทวจน
เวียนว่ายตายเกิด
มีใครบ้าง
ความตาย
ชีวิตของคนเรา
คำสอนของพระพุทธเจ้า
ชีวิตนี้น้อยนัก
ไม่มีใครในโลกที่จะไม่ทุกข์
ถ้าเรามองความสุขของคนอื่น
เข้าใจคน
เราแก่กันไปทุกวัน
ที่แรก.ของคนตาย
คือกรรม
เราเกิดมา
ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้
คนที่เคยอยู่กับเรา
ความแก่ชรา
การรักษาศีล5
ต้องมีสติ
เครื่องจองจำที่มั่นคง
อ่ากลัวอุปสรรค
อยู่ตรงไหน
เราไม่เคย
โอวาทธรรม
คนไม่ใช้เหตุผล
รู้ตัว...ก็พอ
ผู้มีปัญญา..........
นักสู้
ความหมายของคำว่ารูป
ความเพียร
เมื่อเธอไม่มี
ชีวิตมีขึ้....มีลง
พระสวด
คำสอนของพ่อ
เราเกิดมา
ไม่รู้หรอก
การดำรงชีวิตที่ดี
แม่เหนื่อยแค่ไหนเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน