legendnews แนวทางแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน โดย นายประทีป พงษ์วิทยภานุ ปธ.เครือข่ายสภาที่ปรึกษา สศช. จ.กาญจนบุรี
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าว
dot
bulletการเมือง
bulletสื่อหลากสี
bulletข่าวภูมิภาค
bulletต่างประเทศ
bulletนักการเมืองฉาว
bulletข้าราชการฉาว
bulletแพทย์ทางเลือก สมุนไพร
bulletแพทย์ เภสัช - วิสัญญีแพทย์
bulletระวังภัย
bulletนานาสาระ
bulletตำนาน
bulletสูตรเมนู - เคล็ดลับหารทำอาหาร
bulletมรดกโลก - สิ่งแวดล้อม
bulletวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletคำคม - สุภาษิต
bulletเกษตร
bulletอุตสาหกรรม
bulletฮา ฮา
bulletเรื่องแปลก เชื่อหรือไม่
bulletข้อคิด...มุมมอง
bulletวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี
dot
TV ONLINE OPENWORLD
dot
bulletTV ONLINE OPENWORLD
bulletสนใจ-บริจาค คลิกที่นี่
dot
ศาสนา คำสอน คุณธรรม
dot
bulletพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
bulletตำราพระ
bulletนวโกวาท ชาวพุทธควรรู้
bulletตำราดูพระ
bulletอายตนะภายนอก 6 อายตนะภายใน 6
bulletคำสอนพุทธองค์ (มงคล 38 ประการ)
bulletกาลามสูตร 10
dot
การศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย สู่การเป็นพลเมืองดี ที่มีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง ระบบราชการไทย
dot
bulletเรียนฟรี 15 ปี ไม่มีในโลก!?
bulletที่นี้...โรงเรียนวัด
bulletการศึกษาในประเทศไทย
bulletข่าวโครงการไทยเข้มแข็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
bulletปัญหาการจัดการศึกษาของไทย
bulletแนะนำวิธีเรียนเก่ง
bulletการส่งเสริมการอ่าน
dot
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ กายภาพบำบัด
dot
bulletความรู้ด้านทันตแพทย์
bulletสัตวแพทย์
bulletกายภาพบำบัด
dot
องค์กรหลักที่มีพรัพยากรบุคคลจำนวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ระบบอำนาจรัฐ ควรจัดตั้งองค์กรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชน รู้ไหมคะ ผู้นำองค์กรหลักทั้งหลายควรใช้สมองพัฒนาชาติ
dot
bulletสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
bulletโครงข่ายสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทั่วประเทศ
bulletหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
bulletสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันพระปกเกล้า
dot
กฎหมาย การเงิน บัญชี ธนาคาร
dot
bulletกฎหมายที่ควรรู้
bulletข้อคิดสำหรับนักกฎหมาย
bulletการเตรียมตัวเมื่อไปศาล
bulletการเตรียมตัวไปสถานีตำรวจ
bulletการเตรียมตัวไปอำเภอ
dot
dot
bulletเพลงไทย
bulletเพลงจีน
bulletเพลงสากล
bulletบรรเลง
bulletหนังประวัติศาตร์-สารคดี
dot
วีดีโอที่อยากให้ดู
dot
bulletพ่อลูกเตือนสติ
bulletเสวนาทำอย่างไรให้โลกสงบสุข
dot
สถาบันคนรักเมืองกาญจนบุรี
dot
bulletพลังสามัคคีแห่งควาย
bulletม้าลายสู้เพื่อชีวิต
dot
นาๆ ปัญหาการก่อสร้างและเครื่องกล รู้เท่าทันช่าง แบบบ้าน การใช้วัสดุก่อสร้างที่ถูกวิธิและประหยัด
dot
bulletแบบบ้านการใช้วัสดุที่ถูกวิธี
bulletรู้เท่าทันกลโกงของช่าง
bulletคลิกที่นี่เพื่อดู www.tigertemplecharity.org
ตราครุฑ
bulletรายการดี สาระเด่น
bulletคลิกที่นี่หรือรูปภาพเพื่อดูwww.thailandwisdom.com
แนวทางแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน โดย นายประทีป พงษ์วิทยภานุ ปธ.เครือข่ายสภาที่ปรึกษา สศช. จ.กาญจนบุรี article

 

แนวทางแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน     

                                                นายประทีป พงษ์วิทยภานุ ปธ.เครือข่ายสภาที่ปรึกษา สศช. จ.กาญจนบุรี

 

            วิธีการประหยัด การลดการใช้ หรือ การแก้ปัญหาอื่นๆ ล้วนมีการรณรงค์อยู่แล้ว ขอนำเสนอแนวทางอื่นๆดังนี้

1.        จัดทำแผนที่เส้นทางเขต อบต. ทุกแห่งภายในจังหวัดทั่วประเทศพร้อมป้ายบอกทางและระยะกิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ใช่คนพื้นที่ ได้เดินทางที่ตรง ระยะทางที่สั้นที่สุด

2.      ถนนที่มีความลาดชันสูงทำให้ค่าใช้จ่ายการขนส่งสูงกว่าธรรมดา 2-3 เท่า ต้องหาเส้นทางใหม่ที่ตรง-สั้น หรือ เจาะภูเขา เหมือนการพัฒนาของประเทศจีน

3.       สนับสนุนปลูกพืชพลังงานใช้ในพื้นที่ห่างไกล สบู่ดำ ปาล์มน้ำมันทำไบโอดีเซลระดับชุมชน น้ำมันถั่วต่าง ๆ โดยใช้เครื่องบีบอัดขนาดเล็ก

            4.    หารูปแบบบ้าน-อาคาร ใช้วัสดุในพื้นที่ เช่นบ้านดิน โครงไม่ไผ่ ลดค่าใช้จ่ายในชนบท ของใช้ในบ้าน

5.    เปลี่ยนหลอดนีออนให้เป็นหลอดผอมพิเศษ ประมาณ 5 ล้านหลอด ประหยัดไฟ ปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านกิโลวัตต์  หรือ 5.707 ล้านวัตต์ / ชม.

6.  ศึกษาวิธีแปรรูปสินค้าเกษตรเบื้องต้น ลดต้นทุนขนส่ง เช่น หีบน้ำอ้อย แกะเมล็ดข้าวโพด ฯลฯ และการนำผลผลิตการเกษตรราคาถูกเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์,ปลา ที่มีราคาสูงกว่า แทนที่จะเสียค่าขนส่ง 25-40 % (30-60 สตางค์ /..)ราคาอ้อยตันละ 800.-บาทมันสำปะหลัง ตันละ 1,500.-บาท) จ่ายค่าขนส่งตันละ 6-700.-บาท เฉลี่ยเกือบ 50 %เหลือ ก..ละ 0.90-0.80 บาท (ปลาแรด ก..ละ 40.-บาท) ค่าขนส่ง ก..ละ 1.-บาทเฉลี่ย 0.25 % คิดค่าขนส่งที่ อ.สังขละบุรี (230 กม.ถึงตัว จ.กาญจนบุรี) 

7.    วางแผนออกแบบถนนทั่วประเทศให้สร้างตามลักษณะภูมิประเทศ ในอดีตสร้างยกระดับสูงกว่าพื้นเดิมมาก หากถนนสูง 1 เมตรจะมีการถมถนนตามขึ้นมาทั่วประเทศต้องใช้ดิน วัสดุ ขนส่ง การใช้เครื่องจักร น้ำมัน เฉลี่ยปีละนับแสนล้านบาทต่อปี สูญเสียทรัพยากรอย่างมหาศาล  ถนนสูงเหมือนเขื่อนกั้นน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมง่าย 

 

 

 

การพัฒนาระบบการขนส่ง

1.            หากต้องการเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์

                    งดเก็บภาษีการผลิตรถยนต์ ทุกประเภท หรือ ภาษี = 0  จะทำให้เกิดการแข่งขัน และไม่กล้าขายแพง เพราะราคาค่าภาษีการใช้รถต้องจ่ายทุกปี จิตวิทยามนุษย์ จ่ายทุกปีจะรู้สึกเสียดาย

แต่ให้เก็บภาษีทะเบียนการใช้รถประจำปี เช่น ราคารถยนต์นั่งที่ขายราคา 1 ล้านบาท (เฉพาะรถยนต์เกิน 1 ล้าน)

เก็บภาษีประจำปี     ปีที่ 1      = 20 %  ของราคารถ 1 ล้านบาท                   =   200,000.- บาท

                               ปีที่ 2      = ลด 20 % ลด 40,000.- บาทเก็บเหลือ       =   160,000.- บาท

                                                ปีที่ 3      = ลด 40 % ลด  80,000.-บาท    -    -        =   120,000.- บาท

                                                ปีที่ 4      = ลด 60 % ลด 120,000.-บาท   -    -         =     80,000.- บาท

                                                ปีที่ 5 -> = ลด 80 % ลด 160,000.-บาท   -    -         =     40,000.- บาท

ส่วนรถยนต์ ECO CAR และเพื่อการพาณิชย์ (รถกะบะ รถบรรทุก รถแท็กซี่ ฯลฯ) เก็บภาษี  10 % ลดปีละ 20 % 40 % 60 % 80 % เช่น ราคาคันละ 300,000.- บาท ภาษีปีที่ 1  =  30,000.- บาท (2) 24,000.-บาท (3) 18,000.-บาท (4) 12,000.-บาท (5 ->) 6,000.-บาท ส่วนรถดัดแปลง เก็บภาษีเหมือนรถนั่ง 20 %

                ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีรถยนต์ คงต้องมีการแก้กฎหมาย เพื่อการบริหารงบประมาณ

 

                                                *********************************

 

ส่วนรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ไม่ต้องควบคุม จับกุม ใดๆ เพียงแต่ควบคุมไม่ให้ใช้ยางเกิน 10-12 ชั้น การบรรทุกน้ำหนักเกิน ก็ไม่เกิดขึ้น

 

                                                *********************************

 

กองทุนมั่งคั่ง             โดยนายประทีป พงษ์วิทยภานุ ปธ.เครือข่ายสภาที่ปรึกษา สศช. จ.กาญจนบุรี

 

                เห็นด้วยอย่างยิ่ง โครงการที่น่าสนใจ มีมากมาย อาทิ เช่น

 

*     โครงการ เส้นทางรถไฟ สายกาญจนบุรีเจดีย์สามองค์เมืองตันบริวซายัท  (เส้นทางรถไฟสงครามมหาเอเชียบูรพา ไทย - พม่า) ระยะทางจากจุดชายแดนไทย ถนนหมายเลข 8 ติดชายทะเลอันดามัน (ห่างฝั่งออกไป 30-40 กม. มีหมู่เกาะเล็กๆ 5-6 เกาะ น่าจะพัฒนาเป็นที่จอดเรือขนส่งได้แบบเกาะสีชัง) ประมาณ 90 กม. ประเทศพม่าขอให้ บริษัท DAEWOO ที่ได้สัมปทานก๊าซพม่าด้านทะเลยะไข่ ช่วยศึกษาและได้ข้อสรุปเสนอให้การรถไฟไทยไว้ ตั้งแต่ปี 2006 แต่การรถไฟไทยบอกว่าไม่คุ้มการลงทุน สรุปง่ายมาก ทั้งที่การเชื่อมโยงระบบ โลจิ้สติกส์ ระหว่างอ่าวไทย-อันดามัน มีความสำคัญระดับชี้เป็น-ตายของชาติ

                สินค้าที่ขนถ่ายผ่านช่องแคบมะละกา ข้อมูลการค้าทุกอย่างต้องแจ้งท่าเรือสิงคโปร์ ดังนั้น ความลับทางการค้าของไทยก็ไม่มี ฉะนั้น ขีดความสามารถทางการค้าไทยจะลดลงเรื่อย ๆ จุดๆหนึ่งกลายเป็นผู้รับจ้างผลิต เหมือนที่รับจ้างผลิตให้ ห้างโลตัส แม๊คโคร์ บิ้กซี เซเว่น ฯลฯ

 

 

                                                                                                                        ****************************************

 

*  โครงการท่าเรือน้ำลึก กาญจนบุรี ทวาย   ทวายมีความเหมาะสมมากในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก แต่เส้นทางจากกาญจนบุรี-จุดพุน้ำร้อน น่าจะเป็นจุดด้อยที่สุดในการเชื่อมโยงทวาย เพราะพื้นที่ ไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะในรัศมี 20-30 กม.ทั้ง 2 ฝั่งประเทศ และ ฝั่งพม่าเส้นทางต้องเจาะอุโมงค์ 22 จุดที่ตัวแทน อิตาเลี่ยนไทย แจ้งต่อกรรมาธิการชายแดน สภาฯ เมื่อปลายปี 53 ว่าต้องลงทุนสร้างเส้นทางรถไฟกาญจนบุรี - ทวายกิโลเมตรละ 500 ล้านบาท การผลักดัน ณ จุดนี้ สศช. ได้รับการชี้นำสนับสนุนจาก ADB

 

                ทั้งที่การเชื่อมโยงเข้าทวาย มีอีกไม่น้อยกว่า 3 4 ช่อง ดีกว่าทั้งสิ้น มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ คือ

1.       ช่องทางดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณ คือ ช่องบ้านบ๊องตี้ ทวาย 130 กม. แต่สมัยรัฐบาล ประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ผอ.มณู  สศช. ที่ดูแลพื้นที่ภาคกลางและนายวีระ ศรีธนานนท์ ได้แจ้งต่อจังหวัดว่า ช่องทางบ้านบ๊องตี้ (ซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติ มีการค้าขายระหว่างไทย-พม่านับร้อยปี ชุมชนนับพันหลังคา) ต้องผ่านเขตลุ่มน้ำ 1 A อย่าผลักดันเลย ไม่มีทางได้รับการอนุมัติแน่นอน เพราะมีเรื่องขออนุมัติผ่านลุ่มน้ำ 1 A ที่รอ ครม.อนุมัต 300 กว่าเรื่อง ไม่เคยมีการพิจารณาแต่อย่างใด ข้าฯยังกังขา ถามกลับไปว่า แล้วทำไม ท่อก๊าซพม่า ถึงผ่านขึ้นที่ยอดภูเขา บ้านอีต่อง หรือ ปิล๊อก และต้องผ่านเขตอุทยานนับสิบ กม. นั่นยิ่งไม่ใช่โคตรลุ่มน้ำ 1 A หรือ ? (ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่า การทำงานเพื่อผลประโยชน์ของชาติ อะไรที่เป็นอุปสรรค ก็ต้องแก้ไข) อะไรทำให้หลักการเอนเอียง ! ต้องย้ายไปที่ บ้านพุน้ำร้อน ไทย-ทวาย 160 กม.ที่มีบ้านไม่ถึง 10 หลังคาเรือน

2.       ช่องทางห้วยวายอ ต้องเจาะอุโมงค์ แต่ใกล้กว่าประมาณ 20 กม. ทวาย = 110 กม.

3.       ช่องทางเขาปลาน้อย เขตตำบลวังกระแจะ เป็นช่องทางเดินทัพสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ รัชกาลที่ 1 (สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จและลงหลักสลักพระปรมาภิไทฯ ไว้ด้วย) ตรงข้าม ต.ท่าเสา (น้ำตกไทรโยคน้อย)ระยะทางเพียง 80 กม.เท่านั้น แต่ต้องเจาะอุโมงค์ 3-4 กม.

4.       ช่องเขาที่ ต.ห้วยเขย่ง อยู่ใกล้ทางขึ้นเขาบ้านอีต่อง เป็นช่องเขาเจาะอุโมงค์จุดนี้จุดเดียว 3-5 กม. ทั้ง 2 ฝั่งเกือบไม่มีภูเขาเลย ระยะทางจาก กาญจนบุรี ทวาย ใกล้เคียงกับเส้นทาง กาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน ทวาย ชายฝั่งอันดามันด้านนี้มีทะเลที่เว้าเข้ามา มีเนื้อที่นับ 100 ตารางกิโลเมตร น่าจะจอดเรือได้มาก เพราะระดับน้ำ ทะเล ดูภาพดาวเทียมน้ำลึกไม่แพ้ทวาย จุดนี้น่าจะดีที่สุด ลงทุนน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีการศึกษาให้ละเอียดรอบครอบอีกครั้ง เพราะไม่ไช่โครงการเล็กๆ 

 

                                                                    โดยนายประทีป พงษ์วิทยภานุ ปธ.เครือข่ายสภาที่ปรึกษา สศช. จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

*  โครงการศูนย์กำจัดขยะระดับชาติ  จัดตั้งบริษัทฯ ทำแบบธุรกิจ คือ ซื้อที่ดิน(ไร่ละไม่เกิน 50,000-100,000.-บาท)ซื้อมาแล้ว ตักหน้าดินจำหน่าย ขยะเทกอง เกลี่ยแยกให้หมด ส่วนที่สามารถทำเป็นเชื้อเพลิง นำไปปั่นไฟฟ้า บางส่วนแยกเป็นปุ๋ยหมัก ขยะที่มีส่วนปนเปื้อนเศษอาหารมากเทลงอ่างน้ำต้มด้วย BIO-GAS ส่วนใช้ไม่ได้จริงๆ ฝังกลบ โดยใช้หน้าดินกลบ และพัฒนาปลูกเป็นสวนสาธารณะ หรือ ไม้โตเร็ว ไม้ไผ่ ไม้ยูคา โดยใช้น้ำเสียปรับปรุงดิน โรงงานสัประรด โรงงานผงชูรส โรงงานน้ำตาล น้ำส่าเหล้า-เบียร โรงงานแป้งมัน ฯลฯ

                ส่วนพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ แก้กฎหมายแยกให้มีเอกชนเข้ามาดูแล หรือ ทำแบบธุรกิจ เหมือนที่ต่างประเทศดำเนินการ เช่น การเก็บขยะจะเก็บตามปริมาณขยะ ส่วนนอกเหนือจากปกติ จะจ้างขนส่ง-ขนไปส่ง ต้องจ่ายค่าจ้างตามปริมาณน้ำหนัก โดยไม่จำกัดผู้รับซื้อ(มีได้หลายราย ไม่ให้ผูกขาด) แต่ต้องมีมาตรการควบคุม ไม่ให้เอาเปรียบ แข่งขันกันตามผลงาน

                ปัญหาขยะเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่รอระเบิด ดังนั้นการหาพื้นที่สำหรับการแก้ปัญหา ต้องรีบดำเนินการให้เบ็ดเสร็จ ประหยัด รวดเร็ว ยั่งยืน เสนอแนวทางดังนี้

                สำรวจหาพื้นที่โครงสร้างหินแกรนิต โอกาสเจาะได้น้ำมีน้อย (กรมทรัพยากรธรณีมีข้อมูล) ไม่น้อยกว่า 3 50,000 ไร่ ในรัศมีไม่เกิน 100 150 กม. จาก กรุงเทพฯ สร้างรางรถไฟเข้าถึงได้สะดวก หากพิจารณาตามเงื่อนไขเบื้องต้น พื้นที่ที่มีโครงสร้างดังกล่าว สามารถหาได้หลายพื้นที่ เช่น จ.กาญจนบุรี ติดต่อ จ.ราชบุรี บริเวณรอยต่อ อ.ท่าม่วง-อ.บ้านโป่ง หรือที่ อ.พนมทวน กาญจนบุรี , จ.ชลบุรี ฯลฯ

 

                                                *********************************

 

การพัฒนาภาพรวม

 

1.       กำหนดให้การปลูกสร้างอาคาร / ชุมชนหนาแน่น ยิ่งจำเป็น ต้องมีบ่อดักขยะครัวเรือนผลิตก๊าซ-ทำปุ๋ยอินทรีย์ โดย อบต. , เทศบาล เอกชนจัดเก็บ-แยกขยะ ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อม-ภาวะโลกร้อน / จัดหาสถานที่เพื่อเป็นที่ฝังกลบขยะ บริเวณที่ไม่มีแหล่งน้ำใต้ดิน โดยใช้รถไฟขนส่ง เมื่อถมเต็มจะได้พื้นที่สวนสาธารณะ ลดภาวะโลกร้อน

2.       สนับสนุนการวิจัย สารต่อต้านศัตรูพืชที่ปลอดภัย สร้างภูมิต้านทานให้กับพืช / ให้งบสถาบันต่างๆ

3.       สนับสนุนเงินงบประมาณสถาบันการศึกษาในพื้นที่ วิจัย/ต่อยอดพืชเกษตรที่มีศักยภาพ และ จัดตั้ง หน่วยงานอิสระตรวจสอบ-รับรองคุณภาพสินค้าเกษตร อย่างเข้มงวด

4.       สนับสนุนการตั้งตลาดกลาง / คลังสินค้า / ห้องเย็นเก็บรอตลาด / Mini Factory (ส่งเสริมเกษตรกรเช่า/รัฐสนับสนุนความรู้ เทคโนโลยี่การผลิต ฯ)

5.       ศึกษาการนำน้ำต้นทุนต่ำ บริการภาคเกษตร/สังคม เพราะจังหวัดฯมีทรัพยากรน้ำที่สมบูรณ์ แต่ขาดการบริหารจัดการ อบจ.มีหน้าที่ศึกษาวางแผน เช่น การนำน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ / เขื่อน วชิรลงกรณ์ ส่งไปตามท่อ นำไปใช้ตามเส้นทาง กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ  หากไม่มีงบฯ ควรให้ภาคเอกชนจัดตั้งเป็นบริษัทฯระดมเงินทุน โดยให้สัมปทานครั้งละ 30 ปี อบจ. อบต. เขื่อน จะได้ส่วนแบ่งรายได้ สร้างความเป็นธรรม ช่วยลดรายจ่ายภาคเกษตร-สังคมได้มาก ปัจจุบัน ณ จุดที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ไทรโยค ต้นทุนนำน้ำมาใช้ คิวบิกเมตรละ 35.- บาท เทียบกับที่คาดว่าผู้ลงทุนจำหน่ายไม่เกิน 3-5.- บาท/คิวฯ รัฐประสานงานสนับสนุนน้ำจากเขื่อน ไฟฟ้าราคาถูก(กลางคืนเขื่อนไม่ได้ปั่นไฟขาย) อำนวยความสะดวกในการจัดตั้งองค์กรเอกชนเข้าบริหาร  ถ้าปลูกพืชปาล์มน้ำมันที่ใช้น้ำถึงต้นละ 200 ลิตร/ต้น/วัน ไร่ละ 18-20 ต้นใช้น้ำวันละ 3-5 คิวเป็นเงิน 10-25 บาท/วัน เฉลี่ยให้น้ำ 200 วัน/ปี ลงทุนปีละ 2,000-5,000 บาทรายได้ปาล์มน้ำมันเฉลี่ย ตันละ 4,500.-บาท(ราคาปี 2554) พันธุ์ดีจะได้ 3-6 ตันขึ้นกับการดูแล/พันธุ์ 10,500-21,000.-บาท / ผลพลอยได้ลดภาวะโลกร้อน สร้างความชุ่มชื้นให้จังหวัด

6.       วางแผนพัฒนาสาธารณูปโภค ถนน(ตามลักษณะภูมิประเทศ) ไฟฟ้า น้ำใช้ โดยประสานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาสร้างถนนเลียบอ่างจุดสะพานรันตรี ไม่ต้องขึ้นภูเขา ลดต้นทุนการขนส่ง-ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน , ถนนเลียบชายแดน อำเภอสังขละบุรี-อ.อุ้มผาง ตอบสนองพระดำรัสของพระเทพฯ ที่มีผู้ทูลเกล้าขอ ฯ (มีเอกสาร)  การสร้างถนนสูงจากระดับดินเดิม กลายเป็นเขื่อนกั้นทางระบายน้ำหลาก ชุมชนอยู่ติดถนนที่ต้องการสร้างบ้านเรือน เกือบทุกรายถมดินเสริมจนเท่า-สูงกว่าถนน ทำให้สูญเสียเงินปีละนับแสนๆ ล้านบาท

7.       นำทรัพยากรแร่ธาตุ / ไม้ไผ่ที่ผุพังไปตามธรรมชาติ นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณชุมชนบ้านจะแก เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต โดยการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ดูแล-จัดการ

8.       ของบสนับสนุนจากรัฐฯ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในเรื่อง การเข้ามาทำกิจกรรมของ NGOs บริเวณพื้นที่ชายแดน และแนวร่วมที่เข้าออกในพื้นที่

 
ปชช.หลากความคิด สื่อหลากสี องค์กรดีและชั่ว ปชต. จะไปทิศทางใด อยู่ที่ปัญญา ปชช.

′สุเทพ′ ท้าทาย ′เฉลิม′ แน่จริงจูงมือนายกฯ เข้าทำงาน
"อยู่พรรคผิด คิดจนพรรคทลาย"
วิพากษ์คำปราศรัย 'สมเกียรติ' ชี้พูดเท็จบิดเบือนหลายประเด็น
เร่ง ปิดเกมปฏิรูปประเทศ คปท.จับมือ กปปส.
สุเทพจ่อส่งหนังสือเอาผิด อ้างรบ.หมดหน้าที่หลังพ้นวันลต.
ฝ่ายค้านที่ดีกว่า ปชป.เเน่นอน ชูวิทย์ ยัน
ทฤษฏีเนื้อติดกระดูก และปชต.แบบเครื่องกรองน้ำ
หวั่นเหตุรุนแรง กปปส.ประกาศงดปิด ศรส.แล้ว
เสื้อแดง ปะทะ กปปส. คัดค้านการเลือกตั้ง ตาย1
นปช.กังขา จนท.กกต. ประกาศยุติลงคะแนน
ต่างจังหวัดหนุนการเลือกตั้ง 2 ก.พ.
ชาวกรุงฯ เรียกร้องหยุดม็อบรุนแรง
กปปส. เปิดแผนยึด 7 แยกสำคัญ ชัตดาวน์กรุงเทพฯ
ชัตดาวน์กทม. 'สุเทพ' สั่งปิดทุกแยก
นปช.คาด กปปส. ปิดกรุงเทพฯ ไม่เกิน 7 วัน
แผนชัตดาวน์กรุงเทพฯ
ที่ปรึกษา คปท. "นิติธร ล้ำเหลือ " ระบุโดนชายฉกรรจ์ตามเก็บ
สุเทพ ลั่นไม่หนีออกนอกปท. หลังปีใหม่ปิดกทม.ปฏิวัติปชช.
โอ๊ค ขอปชช.จับตาปฏิรูป หลัก '3 ต้อง 2 ไม่'
แกนนำคปท. นำม็อบ เคลื่อนขบวนปฏิรูปประเทศ
สนธิ แฉประชาธิปัตย์ทุจริต 7 ประการ
ทักษิณ ฉะปชป.ทำปชช.สับสน ปัดวางแผนออกนิรโทษฯ
พลังเงียบ!เผยโฉม แค่ค้าน'นิรโทษฯ'...จริงหรือ?
อ.เฉลิมชัย ยันไม่ได้อยู่ฝ่ายใด ชี้ถูกตัดต่อเสียง
"จตุพร" ลั่นท้ารบ ปชป.
กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีฯ ค้าน เพื่อไทยหยุดเหมาเข่ง
ปักหลักอุรุพงษ์ ไม่ร่วมเวทีสามเสน คปท. ยัน!
ญาติแดง ยอมอภัยแม้เจ็บปวด แถลงหนุนนิรโทษยกเข่ง
เอาชีวิตเป็นเดิมพัน 'ประยุทธ์' ลั่น 'ทักษิณ' ไม่ได้เงินคืน
แกนนำ คปท.อัด พท.พยายามสับขาหลอก สุดท้ายหวัง 'นิรโทษฯ' ฉบับ "วรชัย"
40ส.ว. ขวางทูลเกล้าฯ แก้ไขรธน. แดงเอาผิด
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุก นายสนธิ
'ดาบนั้นคืนสนอง'กับ'วาทกรรม 2 มาตรฐาน' ม็อบยางฯ ประกาศยกระดับ
ตั้งโต๊ะ ล่าชื่อถอด 'เพ้ง' หน้าปตท. ค้านขึ้น LPG
ยุทธการ โค่นระบอบทักษิณ
คนติดตามผ่านออนไลน์มากที่สุด
หน้ากากขาว ต้านนิรโทษ
ภปช. ไล่ กสม.
ทัพปชช.โค่นระบอบทักษิณเริ่มแล้ว
หน้ากากขาว V for Thailand เจอกันแน่
เสื้อแดงดัน 'ตู่ จตุพร' นั่งเก้าอี้ปธ.นปช.- แก้ รธน.ทั้งฉบับ
หน้ากากขาว ไล่รัฐบาล
แย่งพื้นที่ชุมนุม เสื้อแดงปะทะหน้ากากขาว
รับคำร้อง “พธม.–ปชป.” มติ 5 ต่อ 4
เสื้อแดงนำผ้าดำคลุมป้ายศาล รธน.
"คืนสู่เหย้า ชักว่าวสนามหลวง" โดย กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
ใต้หน้ากากขาวคืออะไร
หน้ากากขาว รวมพลต้านระบอบ'ทักษิณ' หน้าเซ็นทรัลเวิลด์
หน้ากากแดง "อุลตร้าแดง แดงสยิว "รวมตัวต้านหน้ากากขาว
ทักษิณ สไกป์หนุนนิรโทษกรรม สั่งส.ส.พากลับไทย
เสื้อแดง บุกป่วน ปชป.ปราศรัยช่วย"แม่แดง"
พันธมิตรฯ ปิดสนามบินชุดที่ 5 ฟ้องเพิ่มอีก 8 คน
ทักษิณ โอ่! กู้ 2 ล้านล้าน ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้หนี้ ถึง 50 ปี
ทักษิณ คาดโทษ ส.ส.ขาดประชุม
เสื้อแดงหวังล้างผิดตัวเอง-แดงอีสานย้ำไม่ร่วมนปช.
แจง'ชื่อ'ทักษิณ'โผล่เขตบางพลัดเรื่องปกติ
นปช.เผยมีโพยซื้อเสียง
อภิสิทธิ์ ปลุกคนกรุงฯ เป็นหูเป็นตา ห่วงคนเสื้อแดง จับกลุ่มคุมหน่วยเลือกตั้ง
งัดคลิปแฉ "ขวัญชัย" สั่งโยกย้ายนายตำรวจภาคอีสาน
เสื้อแดงติวเข้ม
ทักษิณ มอบเงินช่วยเหลือญาตินักโทษการเมือง
รู้จัก ขวัญชัย 'แดงฮาร์ดคอร์'
เสื้อแดงแตก-ตะเพิด “ขวัญชัย” ชี้ไม่เอานิรโทษกรรมเท่ากับทำร้ายรัฐบาล
จตุพร ดัน “พ.ร.ก.นิรโทษกรรม” ให้ทุกสี “ปชป.” อย่าบิดเบือน
ประกัน84 พันธมิตร 67 ล้าน กองทุนยุติธรรมอนุมัติ
กลุ่ม 29 มกรา เร่งรัฐนำร่างนิรโทษกรรมเข้าสภา
โอ๊ค เดือดปชป.นักการเมืองเผ่าพันธุ์พิเศษ ก้าวล่วง4นักการเมือง
จตุพร แย้งเปล่าเป็นแกนนำล้มรัฐบาล
พันธมิตรฯ ยึดทำเนียบ-ปิดสภา อัยการสั่งฟ้องแล้ว
จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา "เจ๋ง ดอกจิก"หมิ่นเบื้องสูง
สวนเสื้อแดงออกพ.ร.ก.นิรโทษขัดหลักกฎหมาย
อภิสิทธิ์ เตือนอย่าดื้อออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรม-เหน็บ ทักษิณ...
เสื้อแดง - พันธมิตร เจอกันในเรือนจำ
กลุ่ม นปช.แถลง พรก.นิรโทษกรรมนักโทษชุมนุมการเมือง
ม็อบทหารบุกประท้วง"เอเอสทีวีผู้จัดการ"
ปลุกขึ้น-ไม่ขึ้น ปลุก'เขาพระวิหาร' ปลุกกระแสคลั่งชาติ
กต.ปัดเผยแพร่ข้อมูลเท็จไทย-เขมร
ณัฐวุฒิ ชี้ไม่แก้รัฐบาลส่อถูกโค่น - อภิสิทธิ์ ย้ำแก้ได้ต้องไม่ล้างผิด
ปลุกม็อบไล่รัฐบาลปู 21 ม.ค. ปมเขาพระวิหาร
พันธมิตรฯ ประกาศไม่รับอำนาจศาลโลก กรณีเขาพระวิหาร จวก "ปึ้ง" พูดไม่เหมาะ
พท.ป้อง บรรหาร ปัดเดินสายล้างผิดทักษิณ
โอ๊ค โพสต์ป้อง อาปู อวยพรกลับ 10 พฤติกรรม ปชป.ส่งท้ายปี
สุเทพ วอน นายกฯ ปลดแอกทักษิณ หวังหยุดความขัดแย้ง
พท.-แดง ห่วงทำประชามติ ขัด ม.291 ทักษิณเรียกมาถก
ขวัญชัย ไม่ขอช่วย นปช.ตายในคุก อ้างเคือง
นปช.ยื่น รมว.กลาโหม ฟัน'เสธ.อ้าย' ฐานขบถ
แกนนำแดง สมชาย ยุม็อบปิดถนน โทษคุก 1 ปี
เสื้อแดงผวา! หากรั้นทำประชามติ อาจถูกศาลรธน.เชือดรอบสอง
ปชป.ร้อง ศาล เรียก"ตู่"ถามขึ้นปราศรัยโบนันซ่า ผิดสัญญาประกัน
ปชป.ตอกแกนนำแดง ต้มคนเสื้อแดง ตั้งปฏิญญาเขาใหญ่ทำไม่ได้
โอ๊ค โพสต์เฟซถาม พิชัย ท่าทีปชป.ป้องม. 309 ทักษิณ ฝากMerry X'mas คนไทย
"ทักษิณ" วีดิโอลิงค์ฟันธงเดินหน้าโหวตรธน.วาระ 3 ไม่ผ่านแน่
ทักษิณแช่แข็ง 'ปฏิญญาเขาใหญ่'' สุริยะใส'เย้ย นปช.
นายใหญ่โฟนอินช่วงค่ำ - จตุพร โวเสื้อแดงล้นโบนันซ่า
"แดง"รวมพลร่วมต้านรัฐประหาร
โอ๊ค โพสต์เฟซฉะ มาร์ค เลี่ยงความจริง ม.309 ตัวเองก็ได้ประโยชน์
ศาลอาญาสั่งจำหน่ายคดี “อำนวย”ฟ้องหมิ่น หลัง "กีร์"ยอมขอโทษ
"มาร์ค"รับคำตัดสินคดีสลายม็อบ "โอ๊ค"ยันไม่เชื่อ
"สดศรี" ขู่ยุบพรรค "อภิสิทธิ์" ไม่สน
เพื่ิอไทย.ขู่ยุบ ปชป. ยุคว่ำประชามติ แก้รธน.ปี 50
ทางรอดจากความรุนแรง หมอประเวศ วะสี แนะนำ"เสื้อเหลือง-เสื้อแดง"
นิด้าโพล เผยทักษิณ ออกช่อง 11 ไม่เหมาะ ใช้สื่อเป็นเครื่องมือการเมือง
'โอ๊ค'โพสต์FB ถามอะไรเสียหายกว่า 'ทักษิณ' ออกทีวี เทียบ'พันธมิตร'บุกช่อง11
'ทักษิณ' ยกเลิกวิดีโอลิงก์เวทีนปช.
"มัลลิกา" จี้นายกฯ ลงโทษช่อง 11 ฐานปล่อย "แม้ว" โผล่จอ
"เสื้อแดง"แรลลี่หนุนแก้รัฐธรรมนูญ 50
“เสธ.อ้าย” ยันคลิปจริง "ทักษิณ" โผล่ทีวีภาษีปชช.
"นปช." จัดแรลลี่หนุนแก้รธน. ต่อต้านรัฐประหาร
ยิงตรงจากมาเก๊า “ทักษิณ” โผล่เป็นประธานเปิดงานมวยไทยเทิดพระเกียรติ
"ชวนนท์ " แนะ “พร้อมพงศ์” อุ้ม "ทักษิณ" กลับมาสู้คดีภายใต้กฏหมายเดียวกัน
“เพื่อไทย” โวย กรรมการสิทธิฯ สองมาตรฐาน
รัฐธรรมนูญ 2550 สำแดงเดช แตะปุ๊บ-ป่วนปั๊บ
บทเรียน เสื้อแดงถอด"ก่อแก้ว"
'ประชา'บี้คาเธ่ย์ฯเอาผิดแอร์สาว คิดสาดกาแฟใส่'ลูกสาว ทักษิณ'
"เสธ.อ้าย"ต้นเหตุกระตุ้นความรุนแรง "หมวดเจี๊ยบ"ถามความรับผิดชอบ
เสธ.อ้าย ยื่นหนังสือเอาผิดรัฐ
“แกนนำนปช.” เร่ง “สุรพงษ์” เซ็นรับรองไอซีซี อย่าเฉไฉ
"แซมดิน"ลั่นรัฐบาลทำเกินกว่าเหตุ กองทัพธรรมจะกลับมาไล่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น
“เสธ.อ้าย”ประกาศยอมแพ้ไม่คิดก่อม็อบอีก เผย ตร.ทำผิดสัญญา
ถูกตร.ตีหัว เย็บ7เข็ม แต่ยืนยันไม่หว่ันพร้อมเข้าร่วมชุมนุมอีก
“องอาจ”จับผิดผบ.ตร.สองมาตรฐาน
“เครือข่ายครู”ออกโรงต้านม็อบ “เสธ.อ้าย”ทำประเทศล้าหลัง
ปชป.แถลง“ภราดร”ไล่จับแดงเทียม อย่าทำตัวเป็นโฆษกฯนปช.
'สนธิ-พันธมิตรฯ'ถูกอัยการจ่อฟ้อง รวม3สำนวน
"พะจุณณ์"เผยร่วมม็อบ "เสธ.อ้าย"ยันไม่เกี่ยว"ป๋าเปรม" ด้าน"เฉลิม"อ้างนอนเร็วไม่รู้"ทักษิณ"โฟน-อินอัด"เปรม"
เช็คข่าวก่อนปูดทหารร่วมม็อบ "บิ๊กตู่"โต้"แม้ว"
แห่ชุมนุมที่ปากน้ำ-คนเสื้อแดงนัดรวมพลแสดงพลังปกป้องรัฐบาล
แนวคิดแช่แข็งประเทศ ไม่ต่างปฏิวัติ 'ไชยันต์'สับ
"สุขุม-เสน่ห์"เผยเหตุผล ทำไม?คนไทย "ขี้โกง" article
แช่แข็งประเทศ! ปิดประเทศศึกษา "พันธมิตร"
"เสธอ้าย" ไม่หวั่นกฏหมายความมั่นคง ยันม็อบ จัดชุมนุมแน่ 24-25 พ.ย. ไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน article
"ชวนนท์" เฉย "กลาโหม" สั่งถอดยศ "อภิสิทธิ์" article
สงครามกลับมาแล้ว!!!
ใครจริง ใครเท็จ อภิสิทธิ์ กับ สุกำพล article
'ยิ่งลักษณ์' ลั่นยึดมั่นนิติรัฐยอมรับฟังความคิดต่าง
วิปค้านยื่นถอด ปู ไร้เงา ภท.ร่วม
สั่งถอดยศ อภิสิทธิ์ ลั่นเอกสารสมัครทหารไม่ถูกต้อง
ชูวิทย์ขู่ รัฐบาลล้มทั้งยืนแน่
“สนธิ” แฉ “ทักษิณ-พวก” ตัวการทำกทมน้ำท่วม
'ทักษิณ'ยกเลิกไม่ไปท่าขี้เหล็ก เหตุหวั่นความปลอดภัย article
"ทักษิณ"เรียกคะแนนสงสาร กุข่าวลอบฆ่า "เสธ.อ้ายซัด" article
ลอบฆ่า“ทักษิณ”ที่ท่าขี้เหล็ก “เฉลิม”อ้างไทยใหญ่สารภาพถูกจ้าง article
"โอ๊ค" ปด "พัลลภ" ไม่เชื่อมีคนจ้องลอบฆ่า "ทักษิณ"
โพสต์เฟซ "โอ๊ค" เดือดแฉ ทหารคนเดิมอยู่เบื้องหลังลอบสังหารพ่อ article
นายสุรสิทธิ์ โวคาด ส.ส.เกินครึ่งสภาฯไปพบทักษิณ
ณัฐวุฒิคุยจ่าประสิทธิ์แล้วเรื่อง...
พ.อ.วินธัย สุวารี ยันผบ.ทบ.ไม่ได้ใกล้ชิดเพื่อไทย โต้สนธิ... article
แกนนำเสื้อแดงข้องใจ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี article
โอ๊คจวก! คนปลุกม็อบทำร้ายชาติ ผ่านเฟซบุ๊ก article
ฝ่ายค้าน"ถอย" รัฐบาลรุก98ศพ
แรง! กนก แนะ ควรหาอะไรครอบปาก นายกฯ
“กิตติศักดิ์” ชี้ชัดสานเสวนาแก้ รธน.ถ้าประชาชนไม่ไว้ใจรัฐบาลอยู่ลำบาก article
กำปั้นเหล็ก-สุขกันเถิดเรา
คำตอบ การเมือง คำตอบ “ประชาธิปไตย” ผ่าน รัฐธรรมนูญ
..ใส่เสื้อแดงปราศรัย จับลีลา เจ๋ง ดอกจิก จ่าประสิทธิ์ ไชยศรีษะ article
ชำแหละมาตรการดับไฟใต้
“จุรินทร์”จวก“ยิ่งลักษณ์”อย่าตีสองหน้า article
'มาร์ค'อัด'สมศักดิ์'กลืนน้ำลายตัวเองไม่ถอนร่างพรบ.ปรองดอง
วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง article
คิดเล่นเห็นต่างกับ คำผกา article
Queen Elizabeth จัดให้ article
จะโทษใครได้ถ้าไม่ใช่รัฐบาลที่ราคายางพาราตก article
รบ.ยิ่งลักษณ์ อุ้มคนรวย-กระทืบคนจน article
สู้เพื่อบ้านเมือง article
อนาคตอยู่ที่ผู้ปกครอง TPBS article
ทักษิณเปิดใจ ยังคิดเพื่อชาติ article
วิเคราะสถานการณ์การเมือง "รัฐบาลของทักษิณ ชินวัตร" article
สภาท่าพระอาทิตย์ การแก้รัฐธรรมนูญกับคำวินิจฉัยกลาง
เปิดจะๆ คำเบิกความ"ตู่"จตุพรคดีหมิ่น"อภิสิทธิ์ " หนีทหาร โชว์หลักฐานยุค"ธานินทร์-ชาติชาย" article
"สุเทพ"ลั่นเลิกเล่นการเมืองกลับไปเลี้ยงหลานถ้าถูกถอดถอน article
สภากาแฟ สภาประชาชน ความล้มเหลว"การรับจำนำข้าว"
แบ่งเค้กงบจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน เงินใต้โต๊ะมาก่อนประชาชน article
ก้าวต่อไป 'ทักษิณ' ในวัย 63 ปี ชายผู้มากบารมีเหนือรัฐบาล?
'กมล'ซัด'อภิสิทธิ์'กลบเกลื่อนที่มาหลักฐานสด.20 article
"นพดล​"เผย "ทักษิณ​" เตรียมวิดี​โอลิ้งค์ 26 ก.ค.นี้-​ไปอเมริกาต้นส.ค. article
คนดี เรื่องดี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ′เกณฑ์ทหาร′ article
"คำรณวิทย์"ฉะแหลก!! บิ๊กโรงพักนครบาล จี้สะสางคดี อย่ามัวดูแต่บัญชีรับ-จ่าย article
ก่อแก้วจี้ผบ.ทบ.โชว์เอกสาร ระบุคดีหนีทหารของ "อภิสิทธิ์" จบ
"อภิสิทธิ์"อัดรัฐเดินหน้าประมูล3แสนล้านทั้งที่ไร้รายละเอียด article
ความเยือกเย็นสุขุม ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อรัฐธรรมนูญ article
ผลงาน1ปีรัฐบาลหุ่นเชิด... article
คุยการเมือง : จบที่ศาล / ดินสอโดม article
แตกหักเกมปรองดอง article
สภากาแฟ สภาประชาชน เสร็จเขมร!ไทยถอนทหาร
'เสนาะ'เผย'ทักษิณ' หนุนแก้รายมาตราย้ำไม่หวนนายกฯ article
แชมป์ทุจริตที่ดินอันดับ 1 ของประเทศ
ความ "ตลก" ของ "ตลก." ศาลรัฐธรรมนูญ
รุก-ถอย
ของแพง ?
ชูวิทย์แฉพฤติกรรมแย่ในสภามีเพียบ
นักการเมือง-สภาผู้แทนราษฏรไทย
"ต้องถอน" 9 เม.ย. 55 ใส่ร้ายแม้วพูโล
ณัฐวุฒิ" ยืนยัน พ.ต.ท.ทักษิณไม่กลับช่วงสงกรานต์
ประชาขู่นิติราษฎร์ กองเชียร์ พท ไม่เห็นด้วย
สภาท่าพระอาทิตย์ ช่วงที่4 กฎหมายภาษีที่ดิน
ทักษิณ ป๋า เบื้องหลังรัฐประหารจริงหรือ
สภากาแฟสภาประชาชน ช่วงออกแบบประเทศที่ดีได้หรือไม่
"ทักษิณ" ต้นเหตุความขัดแย้ง
"ปติสร"นักประวัติศาสตร์ เลือดใหม่ที่น่าจับตา
ลับ ลวง พราง 5
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์นพดล
จตุพร" พูดเรื่อง รัฐประหาร 19 กันยายน
สัมภาษณ์“ขวัญชัยกลับลำ
สภาท่าพระอาทิตย์ ทักษิณเร่ง ยิ่งลักษณ์ทำงานยากเป็นปัญหารัฐบาล
โว้ยแม้วประกาศกับบ้านอย่างเท่
จำลองชี้สนธิสนั่นใช้ปรองดองช่วยทักษิณกลับ
ภาวะวิกฤตของประเทศ
เจ๋ง ดอกจิก” ขึ้นเวทีด่าคนใต้ “โง่
พัลลภ"แฉคมช.2โผล่รัฐประหาร "แม้ว"กลับบ้านแน่
โฆษกศาลยัน "แม้ว"คุยผู้พิพากษาช่วยเสื้อแดง
โฟนอินเวทีเสื้อแดงพัทยา
เลือกแล้วไม่เจริญ
‘ทักษิณ’หนุนเสื้อแดงสู้กองทัพ!
อภิสิทธิ์" ผิดหวังที่ "พล.อ.สนธิ"
วิเคราะห์คำพูดสนธิ "ฮุนเซนหนีร้อน
สภาท่าพระอาทิตย์ปรองดองบังคับใจ
เจาะทักษิณแท้จริงคนขี้ขลาด
ดูหมิ่นพลังรากหญ้า
สภาท่าพระอาทิตย์ช่วงที่4ประชาชนรัฐบาลอยู่อย่างไร
เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่แอลเอ สหรัฐ
เพื่อไทยวิจารณ์ทักษิณ
'รวมพลังปฏิรูปประเทศไทย'
ณัฐวุฒิ เพื่อไทย ท่ามะกา กาญฯ
พันธมิตร
พันธมิตรประชาชน
ของแพงเป็นไปตามกลไกตตลาด
ปมปัญหาขุดเจาะน้ำมันกลางกรุง
นิติศาสตร์เพื่อเผด็จการ
รายการ “คิดเล่นเห็นต่าง” พาดพิงคำสอนพุทธศาสนา
คว้าแชมป์การแปลงห้องเรียนเป็นโรงงาน
ณัฐวุฒิ จวก ปชป. ดีแต่โจมตีนายกฯพูดภาษาอังกฤษ
เสื้อแดงลุยชิง นครเชียงราย ชนคนเพื่อไทย
โจมตีรัฐบาลพันธมิตรชุมนุมต้าน
นลินีแจงกองทุนเอื้อเสื้อแดง
นปช เรียกร้อง ปชป หยุด
แดง-เหลือง
ลงทะเบียน รับเงิน เยียวยาม็อบ 8มีนาคม
กำหนดหลักเกณฑ์รับ สรุปม็อบตาย102ราย
ถอยทับกลับไม่ขึ้นปราศรัย
นาฬิกาเดินตามเข็มทิศทางเปลี่ยนแปลง
ประชดประชัน .นอกกฎเกณฑ์ จึงรู้
ประธาน นปช.คนใหม่ เสื้อแดง
สัมภาษณ์นพ.ตุลย์ และ ก่อแก้ว
ณัฐวุฒิ “อาศัยคำว่ารักอย่างเดียวไม่พอ
เสื้อแดงไม่มั่นใจทักษิณเปลี่ยนรัฐมนตรี
แว่นตาอนาคต 50 ปีเปลี่ยนแปลงขัดแย้งวิปลาศสังคมไทย
จากก้นบ่อ ปชป."ชำนิ" ตั้งคำถาม ยิ่งลักษณ์
เสื้อแดงทำบุญผูกผ้าแดง
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
ห้ามพลาดเปิดประเด็นร้อน
โจทย์ลับ ปชป. ที่เพื่อไทยไม่รู้
คลิปรัฐสภาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
กลิ่นรัฐบาล"ยิ่งลักษณ์
ชูวิทย์" จากปากคำเพื่อนสนิท
โฉม11รองผู้ว่าฯชิง3เก้าอี้พ่อเมืองใหม่ป้ายแดง
มาตรการตีความ 2 พ.ร.ก.
ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์
ชวน ซัด แม้ว เยียวยาเสื้อเแดง
กางยุทธศาสตร์ปักธง"แดง บนดินแดน"ปชป.
ชูวิทย์คลิปแฉลูกพรรค
เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการ
แกนนำ นปช.วงแตก ไม่ขอร่วมสังฆกรรม
คำถาม"ที่ต้องการ"คำตอบ
เจาะใจ "รัฐมนตรีไพร่" "ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
ข่าวลือ"ล้มรัฐบาล" หรือเป็นเพียงแค่เกมการเมือง
เปิดใจ "สุดารัตน์ตัวเต็ง"ชิงเก้าอี้ผู้ว่า
2 มุม 2 ขั้ว เยียวยา สลายชุมนุม
วรเจตน์ ภาคีรัตน์" แห่งคณะนิติราษฎร์
วัน อยู่บำรุง"ผมอยากเป็นดาวสภา
วรวัจน์"แมว9ชีวิต
ไขข้อข้องใจ ปมปัญหา
ยิ่งลักษณ์"2 เป่านกหวีด...สนองนโยบาย
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ตี๋เล็ก
อภิสิทธิ์"กรณีสลายการชุมนุม
นิวัฒน์ธำรง เตรียมจับเข่าคุยสื่อทุกข้าง
ชนชั้นกลางจะเสียประโยชน์ถ้าชนชั้นล่างมีอำนาจทางการเมือง
เฉลิมชัย พระเอกละครถอดถอน ยิ่งลักษณ์
นโยบายการเงินในปี 2555
รัฐมนตรีใหม่ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ไม่เหมือนเดิม พลวัต แห่ง การเมืองไทย
ล็อกเป้าถล่ม(ไร้)แผนแก้ท่วม
ปลุกกำจัดพิษ แม้ว กร้าวไม่ชนะ
ครม.ยิ่งลักษณ์ 2คลังมหาดไทยล่อเป้า
นิธิ เล่าเรื่อง500 ปี จืดชืด ไร้สีสัน
ทำไม ธีระชัยต้องตายเพราะสลากกินแบ่ง
บรรหาร ถึง มังกรไฟ พลุระเบิด
นักการเมืองสุนัขรับใช้ตะวันตก อ้างอเมริกามากดดัน
การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
รอกระแสต้านแก้ม.112
สัมภาษณ์ บรรเจิด สู้ระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่
คนผมขาว′ สูตร ทรท.เรืองอำนาจ ′ทักษิณ′คิด-′ผดุง′ทำ
ส.ว.เรืองไกรจี้เสนออัยการสอบ สนธิลิ้ม-นิติราษฎร์
ที่นี่ความจริง
"ฝ่ามือปรองดอง"ฉบับปคอป. "วีระวงศ์"แจงที่มาค่าหัว7.75ล.
อย่าลืม “พล.อ.สนธิ” เวลาหิว !!!
การยุยงให้ทหารทำรัฐประหารผิดกฎหมายหรือไม่
วิวาทะ "สุวินัย-เกษียร" (อีกครั้ง) "นิติราษฎร์" มีอุดมการณ์ "ปฏิวัติถาวร" และเป็น "ทรอตสกีอิสต์"?
ตีรณ ตรวจการบ้าน รัฐบาลปูไทยพร้อมแค่ไหนกับAEC
แก้ไม่แก้ มาตรา ผ่านมุมมองปลัดยุติธรรม
หักศอกนอกทำเนียบ
รายงานพิเศษ พันธมิตร-เสธ.อ้าย ยุทหารปฎิวัติ
ที่นี่ความจริง
มุกเปลี่ยนอารมณ์เล่น
กงสุลใหญ่ซิมบับเว ให้ “นลินี” สู้ถึงที่สุด
“ปลัดกลาโหม”เปิดใจถามจัง”ปฏิวัติ” มันไม่น่าจะมีแล้ว เดี๋ยวนี้ทหารสมัยใหม่ มีแนวคิดเป็นนักประชาธิปไตย
เปิดใจหมดเปลือก "วรเจตน์ ภาคีรัตน์" ถึง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ?): ผมกำลังตอบแทนบุญคุณทุนอานันทมหิดล
รายงานพิเศษ นิติราษฎร์เสนอล้มรัฐประหารปี 49 ร่าง รธน ใหม่
ตรวจดวงเมือง ′มังกรคะนองน้ำ′ ชงปีเกิดนายกฯปู จริงหรือ? ศก.จะดี แต่น้ำจะท่วมเหมือนเดิม !!
ถวิลเปิดชนวนผังล้มเจ้า แนะรา"ฟืน"ใน"กองไฟ"
ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ ส ส ร เลือกตั้งเป็นคำตอบสุดท้าย
ความผิดสมบูรณ์'จอย-เต้น'เป็นรมต.
หนุน-ต้านเยียวยาเหยื่อชุมนุม คำตอบอยู่ที่"เจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาล"
ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร
ขบวนกลองยาว "รัฐประหาร" ปี 2555 "สนธิ ลิ้ม" โห่ "พล.อ.บุญเลิศ" ฮิ้ววว ... รอ"บิ๊กตู่" ตะลาลา
"คณะนิติราษฎร์" เสนอตั้ง กก.เฉพาะกิจจาก ส.ส.-ส.ว. ร่าง รธน.ใหม่ ย้ำทุกหมวดต้องแตะต้องได้
หักศอกนอกสภา
สภากาแฟ สภาประชาชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ผอ ทีนิวส์ หมอตุลย์ ค้านเยียวยาคนเสื้อแดง
พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ทีม คมช. สู่ภารกิจ "ผู้แทน"
"มีชัย-ปณิธาน-พวงทอง" กับทรรศนะ... สหรัฐแบล๊กลิสต์ "นลินี"
คลอด "ครม. ปู2" "ยิ่งลักษณ์"เฟ้น"มือบริหาร" ฝ่ายต้านโฟกัส"นลินี-เต้น"
ตีรณ วิพากษ์การศึกษายุคแม่ปู
กมธ.พิทักษ์สถาบันต้านแก้ ม.112 ชี้คดีหมิ่นฯเพิ่มขึ้น เพราะนักการเมืองแสวงหาอำนาจ
คอลัมน์อัพเดท ใครฆ่า เสธ แดง
"ก้าวแรก" ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ณ กระทรวงเกษตรฯ มีเรื่องท้าทายแบบสุดๆ รออยู่
การปรับเปลี่ยน รัฐมนตรีกลาโหม
อ่าน ยิ่งลักษณ์ 3 ผ่านกลุ่มธุรกิจ การเมือง มองเห็น "พลวัต"
สัมภาษณ์ "เกษียร เตชะพีระ" (2) จากเหตุผลที่ควรแก้ "112" ถึงอำนาจรัฐรวมศูนย์กรณีน้ำท่วม
วิวาทะพี่น้องร่วมคณะนิติศาสตร์:สมคิดวิพากษ์-วรเจตน์โต้ตอบ ตีความกม.ต่างกัน แต่ห้องทำงานอยู่ติดกัน
แผลเก่า "3รมต.ใหม่" ยุคครม."ปู2"
เส้นทาง"สนธิ ลิ้มทองกุล"ผ่านราชกิจจานุเบกษา สัจธรรมแห่งชีวิต!
ปธ.วิปฝ่ายค้านชี้ ครม.ใหม่เป็นการปรับต่างตอบ
ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ วิกฤตความชอบธรรม
สร้างสันติภาพโดยการล้างผลพวงรัฐประหาร
ปู” พบ “ป๋า” รัฐนาวายิ่งลักษณ์ 2 จะเป็นอย่างไร
ลาสต์ซัปเปอร์ ดรีมทีมเศรษฐกิจ งานเลี้ยง-คำสั่งเสีย-สัญญาณสุดท้าย ระทึกก่อน "ยิ่งลักษณ์" ปรับ ครม. !!
Who′s the boss? คำตอบจาก ยิ่งลักษณ์ คำตอบจาก ปรับครม.
ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง ตอนที่ 2
ปคอป.ยืนยันเกณฑ์เยียวยา(เหยื่อการเมือง)ยึดหลักนิติธรรม
เปิดเกร็ดชีวิต "รมช.ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ" นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาในกระทรวงเกษตรฯ
เปิดอก พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ก่อนถูกเด้งจากกลาโหม "การเมืองยังระแวงทหาร"
เปิดตำนานวันกองทัพไทย จับตาไฮไลต์′ยิ่งลักษณ์′พบ′ป๋าเปรม′
ทำความเข้าใจ "สลิ่ม" – ไขข้อสงสัยใน "พระราชอำนาจนำ" กับ ดร.เกษียร เตชะพีระ
สภาท่าพระอาทิตย์ ถกประเด็น ว่าที่ ครม.ปู2
น้องเดียร์ ให้ข้อมูลการเสียชีวิตของ เสธ แดง
ครม. ปู 2 ทักษิณส่วนหน้าหรือยิ่งลักษณ์จัดเต็ม
เฟ้นไปที่ทีมเศรษฐกิจ
เจาะใจ "วีระกานต์" เชียร์ รมต.เสื้อแดง หนุน "นิติราษฎร์" แต่ติด "บ้าน111" ขาดสิทธิเข้าชื่อแก้ม.112
อัมสเตอร์ดัม พบแม่น้องเกด ย้ำคดีคืบหน้า
มองเกม ′ทักษิณ′ ทะลุถึง ′บรรหาร′ เหตุผลไม่แตะ ก.เกษตรฯ
สภาท่าพระอาทิตย์ ปรับโครงสร้างพลังงาน ใครได้ประโยชน์
ก่อการร้าย” สู่การค้าน ปชป. ยังมีความกลัวเป็นอาวุธ
หมอตุลย์ยื่นหนังสือค้านจ่ายชดเชยชุมนุมการเมือง
โหนกระแส-เร่งจังหวะ! 'กลุ่มนักวิชาการ' ตัวจุดชนวนอุณหภูมิเกมการเมืองไทย 2555
วิวาทะเรื่องนิติราษฎร์ "สมคิด เลิศไพฑูรย์ vs ธีระ สุธีวรางกูร" "คำนูณ สิทธิสมาน vs เกษียร เตชะพีระ"
การเมืองไทยหลังยุคนิติราษฏร์
คอลัมน์อัพเดท มาตรการ เยียวยา จดต่าง ของ 2 รัฐบาล มืด สว่าง ดำ ขาว
แนวโน้ม ปรับ ครม. จากปัจจัย ′ชาติพัฒนา′ เริ่มเด่นชัด เป็นจริง
รุมถล่มมติ ครม.เยียวยาม๊อบแดง
สันดาปความคิด :"สมคิด เลิศไพฑูรย์"วิพากษ์"นิติราษฎร์" การแก้รัฐธรรมนูญคนละเรื่องกับม.112
ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ เห็นชอบ ตอนที่2
"ไกรศักดิ์"ส่องวงโคจร"ทักษิณ" การทูตคาบช้อนทองของ"ยิ่งลักษณ์" "ผู้หญิงหน้าตาดี แต่ไม่มีความสามารถ" !
วอร์มอัพกับ "สมศักดิ์-เกษียร" ก่อนกิจกรรม "แก้ไขม.112" โดย "ครก.112-คณะนิติราษฎร์" วันที่ 15 ม.ค.นี้
มาตรการ เยียวยา จุดต่าง ของ 2 รัฐบาล มืด สว่าง ดำ ขาว
กวีราษฎร์หนุนนิติราษฎร์ยกเลิกม.112
สภาท่าพระอาทิตย์ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองการทำงานของ
ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญานิติราษฎร์
"สุรชาติ บำรุงสุข" อ่านใจ "ยิ่งลักษณ์-กองทัพ" เกมแก้รัฐธรรมนูญ/ม.112 ในหลุมระเบิด !!
วรเจตน์ นิติราษฎร์ VS บรรเจิด สยามประชาภิวัฒน์ 2 คน 2 คม กลางวิวาทะรธน.-มาตรา 112
"สงวน พงษ์มณี" เดินหน้าแก้รธน. ล้วงลูก"กองทัพ"เขียนกม.ปกป้องตนเอง อนาคตส่อเกิดสงครามศาสนาภายในประเทศ
สภาท่าพระอาทิตย์ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ตรงไปตรงมา
ป.ป.ช.เตรียมเรียกสุพจน์
ฝันร้ายของปชป. เด็กไทยไม่อยากเป็นนักการเมือง
ยุคเพื่อไทย เดินหน้าหรือถอยหลัง
อย่าประเมิน 'หัวใจประชาธิปไตยประชาชนไทย' ด้วยเพียงแค่เงิน!
ส่อง 9 โมเดลส.ส.ร. 3 ก่อนรัฐบาลขึ้นเกมแก้รธน.
สู้เพื่อบ้านเมือง
สภาท่าพระอาทิตย์ การประชุมสภา
ตรงไปตรงมา
ห้องเรียนประชาธิปไตย
หมอตุลย์ เชื่อมี “แผนร้าย” ล้มสถาบัน
เถียงเรื่องเงินชดเชย จับ “แพะ” ชน “แกะ” ชน “บ่าง”
"เรืองไกร"ยื่นนายทะเบียนพรรคการเมืองสอบปชป.รับบริจาคถุงยังชีพก.พลังงาน ชี้โทษผิดถึงขั้นยุบพรรค
รบ.ตั้งงบฯเยียวยาผู้ชุมนุมทุกกรณี 2 พันล้านบาท
สภาท่าพระอาทิตย์ ความรุนแรงอาชญากรรม ผลพวงจากการชุมนุม
ปลายทางความยุติธรรมของคนเสื้อแดง
"สุรเกียรติ์" หนุนแก้รธน. ชี้ "บ้านเลขที่ 111" พ้นโทษ ช่วยเพิ่มทางเลือก แต่อาจไม่ได้อยู่ฝ่ายรบ.หมด
แม่น้องเกดร้อง พล อ ยุทธศักดิ์นำทหารมาลงโทษ
นปช.เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ไม่แตะม.112
“ประชาธิปไตย 30 วิ” ...การเมืองภาคประชาชน ?
แก้ รัฐธรรมนูญ ความเรียกร้อง ต้องการ กลายเป็น กระแส
ถึงเวลาปรับครม. ทำไมต้อง ′ธีระชัย′ ทำไมต้อง ′คมนาคม′
สภาท่าพระอาทิตย์ ช่วงที่4 “ปู”นั่งหัวโต๊ะครม.ถก 4 พ.ร.ก.ฉาว พิจารณาเงินเยียวยาม็อบ 3 ล้าน
ที่นี่ความจริง
หักศอกนอกสภา
ยามเช้าริมเจ้าพระยา รับลูกตั้ง34อรหันต์ไม่เอาส.ส.ร.ปูเร่งปิดเกมรธน.กร้าว!นโยบายรัฐบาล
พท.สะดุดขาเสื้อแดง กับคำถามที่"ยิ่งลักษณ์"ไม่ตอบไม่ได้
ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ ทรราชย์ทางกฎหมาย 1
เจาะใจ"สมคิด"อธิการบดีธรรมศาสตร์ ลบรธน. ม.309 ออกไปก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับทักษิณ
ไฟต์บังคับ "นายกฯปู" ด่านแรก "ตั้ง ส.ส.ร." เส้นทางสู่ "รธน.ใหม่"
ยามเช้าริมเจ้าพระยา ชวนนท์จวกข้อเสนอ คอนธ ขัดหลักนิติธรรม-นิติรัฐ
คอลัมน์อัพเดท ผังล้มเจ้า รีเทิร์น ดีเอสไอ สอบ ถวิล จุดเริ่มต้นของ โดมิโน
ล้วงตับสุดสัปดาห์ : อุปสรรคปรองดอง
ธิดามั้นใจล่า5หมื่นชื่อแก้รธน.เสร็จ15มค.
คอ.นธ.แจงตั้ง '34 อรหันต์' แก้รธน. เพื่อแก้หลักนิติธรรมที่ละเมิด
หมู่บ้านเสื้อแดงยันไม่สลายเพื่อปรองดอง
อย่าปล้นเงินของแผ่นดิน article
สู้เพื่อบ้านเมือง
สภาท่าพระอาทิตย์ ช่วงที่3 ถกประเด็น"การแก้ปัญหาภาคใต้รัฐบาลโคลนนิ่งทักษิณ!"
วาทกรรมอำพราง กรณี "ชายชุดดำ-ผังล้มเจ้า"
บุคลากรการเมืองของเพื่อไทยยังมีอีกมากมาย
คอลัมน์อัพเดท ทิศทาง ปากคำ ปากคำ อภิสิทธิ์ สุเทพ กฎแห่งกรรม
ยิ่งแคบยิ่งเข้าทาง?
รธน.ปมร้าว"เพื่อไทย-นปช." article
สภาท่าพระอาทิตย์ ถกประเด็น"การแก้ปัญหาภาคใต้รัฐบาลโคลนนิ่งทักษิณ!" article
สู้เพื่อบ้านเมือง article
รัฐบาลขอกู้เงิน ไม่เหมือนน้องสาวขอยืมเงินพี่ชาย กระเหี้ยนกระหือรือกู้ article
ผังลวงโลก article
สัญญาณสับสน...หรือจงใจ? article
บุคคลเเห่งปี: ชนาธิป เหมือนพะวงศ์...หรือนิติราษฎร์ดี article
'เสื้อแดง'รุมถล่ม งบฯกองทัพ แต่มติสภาให้ผ่าน article
"ยะใส" ออกสื่อรายการวู้ดดี้จับมือ "ตู่ จตุพร" article
ทำไมต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ article
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์ประเด็น"งบประมาณของรัฐบาลเครือข่ายทักษิณ" article
สภากาแฟ สภาประชาชน วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง รัฐบาล นักการเมือง article
"นพดล"ซัด"ชวนนท์" ใส่ร้าย"ทักษิณ"อัดชอบตีหัวเข้าบ้าน article
"บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา" เปรย ค่าแรง 300 บาทหนักกว่าน้ำท่วม การเมืองยังเป็นปัจจัยน่าห่วง article
นปช.แถลงเป้าหมายการต่อสู้ในปี 55 article
“มนุษย์วิบัติ”ในครม.ปูแดง เป็นปัญหาหนักยิ่งกว่าภัยพิบัติ article
อยู่ในเกม'นายใหญ่' article
นพดล’ซัดปชป.วาทกรรมเก่าจ้องทำลาย‘ทักษฺณ’ article
สภากาแฟ สภาประชาชน สัมภาษณ์ "ประสงค์ สุ่นศิริ ก้าวเดินสู่การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการเมือง" article
ปรับครม.รอบใหญ่มิ.ย. 2555 article
คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา "New Year Resolutions" article
บรรหาร ลั่น! ห้ามรัฐบาล แตะแก้ไข ม.112 article
'ผบ.ตร.'เก้าอี้'อาถรรพณ์' article
“สื่อ” กระบอกเสียงเพื่อประชาชน article
'ทักษิณ-รัฐธรรมนูญ'วิกฤติปี2555 article
ความเสี่ยงภัยพิบัติ-ศก.รุมเร้า แต่เราพึ่งพานายกฯนกแก้วได้หรือ !? article
โจทย์อยู่ที่ปั่นผลงาน! article
วิทยายัน พท.เดินหน้าแก้รธน.
สมศักดิ์เชียร์ “ ชทพ.” คุมก.พลังงาน
บัญญัติ”ฟันธงแก้รธน.นำสู่ความแตกแยก
บทพิสูจน์ 'นารีเปียกน้ำ' ทำเพื่อชาติ-หรือเป็นแค่ 'โคลนนิ่ง'
สภาท่าพระอาทิตย์ พันธมิตรฯ ย้ำจุดยืน “นิรโทษแม้ว-ล้มสถาบัน” เดินหน้าปฏิรูปการเมืองไทย article
นปช ย้ำ ส ส ร ทั้ง 100 คน ต้องมาจากการเลือกตั้ง article
2554ปีเเห่งการจากไปของเผด็จการ article
“ก้าวข้ามความกลัว”... มาตรา 112 ! article
เบื้องหลัง'ธีระชัย'จับมือ'ประสาร'หัก'กิตติรัตน์'
2555 : "แม้ว" พาวิบัติ นายกฯ นกแก้วจูงประเทศดิ่งเหว article
"พิภพ"เชื่อทหารวกเชือด"แม้ว" ยัดคดีจุดชนวนปรองดองไม่สำเร็จ article
'อย่าเอา รธน.มาสู้กันเป็นเกมการเมือง' ฟันธง!ปีหน้าได้เห็นแน่ แก้ กม.สูงสุดประเทศ
คนเคาะข่าว มหาวิบัติประเทศไทย จากคำทำนาย เด็กชายปลาปู่ article
สภากาแฟ สภาประชาชน วิเคราะห์สถานการบ้านเมืองมองภาพรวมในปีหน้า article
พท.ปัดแก้รธน.ไม่ได้หลอกใช้ปชช. article
ฝ่ายค้านข้องใจรัฐบาล บอกจะปรองดอง แต่เร่งแก้รธน.ก่อขัดแย้ง article
วัฒนา ชี้ 1ม.ค.-เม.ย.แดงจ่อฮือ การเมืองสุดอันตราย article
"เรียลลิตี้โชว์"ผลงาน จากยุค"มาร์ค"ถึงครม."ปู" article
ปม"ร้อน"การเมืองไทยปี"55 article
"ปธ.ศาลรธน." แนะพวกที่คิดแก้รธน. ให้แก้ที่ตนดีกว่า article
2558 อาเซียนผงาด แต่ไทยกำลังสูญเสียโอกาส เพราะผู้นำขาลง article
สู้เพื่อบ้านเมือง article
ความท้าทายต่อความยุติธรรม article
สภากาแฟ สภาประชาชน วิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง article
นปช เสนอตั้ง ส ส ร แก้ รธน ใน 240 วัน article
ผลประโยชน์ตลาดนัดจตุจักร กลับเข้า“กระเป๋านักการเมือง” article
การเมืองร้อน 2555 จบแบบต้องเจ็บ! article
ปชช.ขอ'ความซื่อสัตย์-ความปรองดอง'เป็นของขวัญ
ครม.นัดส่งท้ายปีเก่าไฟเขียวแต่งตั้งผวจ.-เด้งผวจ.เข้ากรุผู้ตรวจ
“สุพจน์”เบี้ยวแจงคณะกรรมการสอบร่ำรวยผิดปกติ
“อภิสิทธิ์” สงสัยแผนรัฐโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูให้ธปท
'ปู'ถกกตช.ปรับเกณฑ์สอบเข้าตร.
2555จุดเริ่มต้นวิกฤติของจริง
นายก(ปู)รัฐมนตรีโลก(ไม่)ลืม!
'อภิสิทธิ์' จี้ 'นายกฯ' ต้องชัดเจนเรื่อง ส.ส.ร. article
ผู้นำไร้วุฒิภาวะปัญหาอันตราย article
หักศอกนอกทำเนียบ article
พท.ขู่ร้องยุบปชป.หากมียื่นถอดนายกฯ article
'ชนะเลือกตั้งถือผ่านประชามติ' article
5 ข้อต่อสู้ ของ "อภิสิทธิ์-สุเทพ" ให้พ้นผิดคดี 91 ศพ กับข้อโต้แย้งของ นปช. ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาล article
ดึงเพื่อนประคองน้อง
ซานตาครอสยังใส่เสื้อแดง เพื่อไทยจะกลัวอะไร? article
คุยสลิ่ม ตอนจบ กับคำผกา article
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง "ความเห็นต่างในพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดง" article
ถอดรหัสรัฐบาล 'แก้ไข ไม่แก้แค้น' 'แก้รัฐธรรมนูญ' คือคำตอบสุดท้าย article
"เพื่อไทย"ขยับแก้ปม รธน.50 สู่เกมเสี่ยง-สู้แนวต้านใน-นอกพรรค !! article
นโยบายคนโง่ นโยบายแปร ศัสตรา เป็น แพรพรรณ article
ประเทศไทยต้องพึงพาทักษิณ หรือทักษิณต้องพึ่งพาประเทศไทย article
คุยกับคำผกา "สลิ่ม" article
"ประเกียรติ" ชำแหละ "กกต.-ส.ส."ฮั้วเลือกตั้ง ซัด ICT เอื้อค่ายมือถือโกงเงินเข้ารัฐ article
แฝงช่วย "ทักษิณ" วิกฤติแตกหัก
แก้ไข รัฐธรรมนูญ "ยุทธศาสตร์" แจ่มชัดยิ่ง ขึ้นกับ "ยุทธวิธี"
ดร. วิทิต มันตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเหนือ article
แก้ไข รัฐธรรมนูญ "ยุทธศาสตร์" แจ่มชัดยิ่ง ขึ้นกับ "ยุทธวิธี" article
มองการเมืองไทย ปี 2555...ปรองดองหรือนองเลือด ? article
สภาท่าพระอาทิตย์ รัฐประหาร กับ การคอร์รัปชั่น อย่างไหนน่ากลัวกว่ากัน ? article
สภากาแฟ สภาประชาชน ถกวิเคราะห์ "นักการเมืองทุรจริตเผื่อให้ได้ผลประโยชน์" article
สภากาแฟ สภาประชาชน ถกวิเคราะห์ "การปฏิรูปการเมืองไทย"
สู้เพื่อบ้านเมือง article
พธม.ค้านเลือกตั้ง ส.ส.ร.3 แนะสรรหาตามสัดส่วน หวั่น พท.ยึดเบ็ดเสร็จ article
เสวนาแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกลไกรัฐสภา article
ความยากง่ายของการแก้ไข กม.รัฐประหาร 3 ฉบับ article
เช็กบิล “รัฐบาลยิ่งลักษณ์” ทำเพื่อ “ทักษิณ” คนเดียว ดีแต่โม้ประเทศชาติย่อยยับ article
“คดีประวัติศาสตร์” เหยื่อน้ำท่วมฟ้องรัฐ จ่ายตามจริง article
สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาจะอยู่เหนืออธิปไตยของชาติไม่ได้!! article
ปชป. ซัดปูอาศัยพี่ชาย ทำภาพลักษณ์ระดับสากลตก article
อภิสิทธิ์จี้กัมพูชาทำตามเอ็มโอยู43ก่อนหารือร่วม article
สิทธิพลเมืองและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น article
'เหลิม' ปราม'แดง'อย่ารุนแรง article
ข้าราชการประจำ : เหยื่อของนักการเมือง article
สภากาแฟ สภาประชาชน สื่อต่างประเทศวิเคราะห์ "ทักษิณ"นายกฯสั่งการตังจริง article
สภาท่าพระอาทิตย์ "เฉลิม" เห็นควรตั้งส.ส.ร.3ยัน!ไม่เป็นชนวนการขัดแย้ง article
แดงอุดรฯเข้ากรุงจี้ปล่อย “ไอ้กี๊ร์”ข้องใจเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่คุมอำนาจไม่เบ็ดเสร็จ article
ข้อเสนอองค์กรกลางก้าวหน้าเกินไปสำหรับประเทศไทย article
นักวิชาการ แนะรัฐปรับวิธีคิด เลิกรังเกียจน้ำวางแผนรับมือที่ชัดเจน article
สัญชาติและความมั่นคงของชาติ "คำผกา" article
"ประชาธิปไตย" หากประชาชนต้องการแล้วก็ไม่มีใครขัดขวางได้
สภากาแฟ ถกประเด็นวิเคราะห์"สถานการณ์บ้านเมือง"
เอเชียอัพเดท เสื้อหลากสีรับลูก ปชป เตรียมถอดถอน รมว ต่างประเทศ
เอเชียอัพเดท ที่นี่ความจริง
ดุลยภาพซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายแรง
สำนวนคดี ฮิโรยูกิ สะท้อน ประสิทธิภาพ อภิสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์
วอยซ์ทีวี ปี 55 ปีแห่งการแก้รัฐธรรมนูญ (555)
เอเชียอัพเดท ปชป.กล่าวหาโคมลอย คืนพาสปอร์ต ทักษิณ
13.สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง
วอยซ์ทีวี กลุ่มอาการโหยหาอดีต
เอเชียอัพเดท จี้ตรวจสอบคดีพันธมิตรฯยึดสนามบิน
ยามเช้าริมเจ้าพระยา ช่วงที่4 โฆษกกระทรวงตปท.แถลงพาสปอร์ต"ทักษิณ"
วอยซ์ทีวี คอป.เสนอปล่อยผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบัน
เอเชียอัพเดท คอลัมน์อัพเดท สามัญสำนึกกับกรณีชุดดำ
สภากาแฟ สภาประชาชน ช่วงที่3 ศาลสั่งจำคุก 15 ปี “ดา ตอร์ปิโด” โอหัง! จาบจ้วงเบื้องสูง
เอเชียอัพเดท นปช เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
ฟื้น'ครม.เศรษฐกิจ,กรอ.'การบ้านรัฐบาลต้องเร่งทำ ห่วงการเมืองปีหน้าแรง
สภาท่าพระอาทิตย์ ถกประเด็น"ประเทศไทยส่อเป็นรัฐตำรวจ"
เอเชียอัพเดท คอลัมน์อัพเดท ทิฐิ ดุลพินิจ อภิสิทธิ์ สุเทพ มาตราฐาน ความรุนแรง
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง อ ไชยวัฒน์
สภาท่าพระอาทิตย์ "ปู"มั่นใจทหารไม่ปฏิวัติ
เอเชียอัพเดท ประชา แฉแก๊งล้มรัฐบาล
ข้อเสนอแนะคอป.ต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์...กังวลการดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เอเชียอัพเดท ที่นี่ความจริง
วงแตกอีกราย "อัญชลีพร กุสุมภ์" ลาออกเอเอสทีวี-ปมซัด "ลิ้ม" รับเงินทักษิณ
วอยซ์ทีวี (คำ ผกา) ลักขณา ปันวิชัย
สภากาแฟ อ.ปราโมทย์ แนะพิจารณาคดีหมิ่นฯให้เหมาะสม หวั่นถูกขยายผลทำร้าย ในหลวง
เอเชียอัพเดท คอลัมน์อัพเดท คิว อภิสิทธิ์ สุเทพ พบ ตร ให้การ 16 ศพ
"สถานการณ์" ก่อน "ปรับครม." เพื่อไทยขยับ-คู่ต่อสู้จ้องขย้ำ "ยิ่งลักษณ์" ต้องระวัง!
Voice TV วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทยจาก 2475 ถึง 2550
เอเชียอัพเดท คอลัมน์อัพเดท ผมสั่งเอง
เปิดใจทีมทนาย'กี้ร์'คิดว่าได้ประกัน
คำให้การประวัติศาสตร์ คำให้การ"อภิสิทธิ์-สุเทพ" คดี 16 ศพ-เจ้าหน้าที่รัฐยิง! "ทหาร"พยาน-มัด คนสั่ง ?
'ยิ่งลักษณ์' ดอกไม้ 'เฉลิม' ก้อนอิฐการเมืองที่ 'ทักษิณ' ยังกำหนดเกม
การเมืองวิเคราะห์บึ้มป่วนกรุง article
Wake Up Thailand Special “Coffee With จาตุรนต์ ฉายแสง” article
สภาท่าพระอาทิตย์ "รัฐธรรมนูญ"เอื้อประโยชน์ตนเอง article
แดงเหิมกฎหมู่คับเมือง กดดันศาลปล่อย"กี้ร์" article
ที่คนไทยและต่างชาติต้องการคือ Action Plan ไม่ใช่รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
คอป.ชี้'คดีซุกหุ้น'รากเหง้าขัดแย้ง article
แตกประเด็นคดีปล้นบ้านปลัดคมนาคม...เผยข้อมูลสู้ทุจริต ! article
ความยุติธรรมที่ กี้ร์-อริสมันต์ กำลังได้รับในคุก!!
หน้าที่-ความรับผิดชอบ อภิสิทธิ์-สุเทพ เส้นขนานคดี 91 ศพ article
รองนายกฯ เฉลิม อย่าไปเต้นตามฝ่ายอนุรักษ์นิยม article
สภาท่าพระอาทิตย์ ถกประเด็น"วิเคราะห์บทบาทกลุ่มเสื้อแดง"
“ธิดาแดง” จุดไฟ ลั่นแก้รัฐธรรมนูญตามแนว “เหวง-นิติราษฎร์” ด่า รธน ทำ “ตู่” พ้น ส.ส. article
จับตาตำรวจ-อัยการยุคยิ่งลักษณ์ ฟอกคดีก่อการร้ายเผาเมือง? article
ผลสะเทือนจากคดี "อากง" article
อนาคตชาติบนความเสี่ยง ภายใต้รัฐบาลยิ่งเละ article
สภาท่าพระอาทิตย์ ถกประเด็น"วิเคราะห์การทำงานของรัฐบาล" article
สภากาแฟ สภาประชาชน เสื้อแดงนัดชุมนุมใหญ่ 10 ธันวาคม
สู้เพื่อบ้านเมือง article
แหกคอก ฟอกข่าว
ทำไมไม่เเก้พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์? article
พลาดไม่บังควร โละทีมเฟซบุ๊ก ไม่เกี่ยวรัฐบาล article
มี 91 ศพ ในมือปปช. article
หลายฝ่ายแนะปู ปลดทีมงาน กรณี FB พลาดบ่อย
สภาท่าพระอาทิตย์ ปรากฎการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่น
ฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจจากการเลือกตั้ง...จริงหรือ? article
จุดต่าง พาสปอร์ต ทักษิณ จาก การเมือง article
กรณีเฟซบุ๊ก ยิ่งลักษณ์ พลาดคราวนี้ “หนูไม่รู้” ไม่ได้แล้ว !! article
วิพากษ์ "ภาวะผู้นำ" ฝ่ายค้านและบทบาทกองทัพ article
'ธิดา'เผยภาพคุกการเมืองผ่านจอแดง article
ท้า“ทักษิณ” กลับไทยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ article
เปิดใจ"วิชา มหาคุณ" ป.ป.ช.ไม่มีความสุขกับคดี 91 ศพ เพราะมันไม่จบ...
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง
เอเชียอัพ ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ – รัฐธรรมนูญฉบับที่ห้า ของประเทศไทย
'สุนัย'ลุยทวงถามเรื่องลงสัตยาบัน
ข้อคิดมุม มอง หัวหน้าพรรคความหวังใหม่
ยามเช้าริมเจ้าพระยา ต้านคืนพาสปอร์ "แม้ว" ปชป. ปิ้ง แค่สร้างผลงาน
เอเชียอัพเดท อภิสิทธิ์-สุเทพ ไปให้ตร.สอบคดี 13 ศพ สัปดาห์หน้า
Voice TV ศปภ. ยังไม่ยุบ หรือไม่ยุบ?
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง
สภากาแฟ ชำแหละ "นิติราษฏร์"
วอยซ์ รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประชาธิปัตย์ หรือ นีโอนาซี?
เอเชียอัพเดท คอลัมน์อัพเดท รัฐบาล แข็งแกร่ง บนซากของฝ่ายค้าน แพ้แล้ว ยังแพ้อีก
13สยามไท แหกคอก ฟอกข่าว
สภากาแฟ วิเคราะห์สถานการณ์หลัง กกต.เคาะ จตุพร หลุด ส.ส.
เอเชีอัพเดท สุนัย เผย ผบ.ทบ. ถ้าไม่ทำผิดก็อย่าร้อนตัว
ตอบโจทย์ว่าด้วย "ข้อเสนอนิติราษฎร์" ตอนจบ: บทสนทนาเรื่องประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
วิเคราะห์น้ำท่วม 54 โดยนักวิชาการ
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ อ ไพศาล
เอเชียอัพเดท ธิดาแถลง เตรียมยื่นประกันนักโทษการเมือง
วิวาทะร้อน 4 นักคิด "วรเจตน์" เปรี้ยง ! นักกม.มหาชนยอมรับ"รัฐประหาร"ถือว่า ศีลขาด!!!
สภากาแฟ วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เอเชียอัพเดท เฉลิม ย้ำ คนสั่งสลายชุมนุมต้องรับผิดชอบ
วอยซ์ทีวี เเดงพร้อมเคลื่อนวัดมวลชน
ผบ.ทบ.เตือน พท.ส่งคดี "91 ศพ" ฟ้องศาลโลก เชื่อศาลในไทยตัดสินคดีเองได้ ปรามการเมืองหยุดดึงทหารเข้าสู่ความขัดแย้ง
ธาริตเผยความเห็นต่างการตายของนักข่าวญี่ปุ่น
นายกฯ ยัน ยังไม่ปรับ ครม. article
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง article
สภากาแฟ สภาประชาชน การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซักฟอก “ทุจริตถุงยังชีพ” article
"ปู"ทุ่มสุดตัวป้องซาก"ประชา" เดิมพันวิกฤติศรัทธารัฐบาล article
มติซักฟอก-แฉปม"งูเห่า"ในฝ่ายค้าน article
คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา น้ำตานายกฯ กับ การหายไปของเฟมินิสต์
'รัฐบาลเรียนผูก'ต้องเร่งแก้ก่อนสาย
ปลอดประสพอัดกทม.บริหารน้ำเอาแต่ได้ article
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร : ผู้นำแห่งความเจริญเติบโต ความผาสุก และความปรองดอง article
สภาท่าพระอาทิตย์ ประเด็น"การทุจริตคอรัปชั่น" article
สภากาแฟ สภาประชาชน พรรคร่วมรัฐบาลอุ้ม “ประชา” ผ่านมติซักฟอก 273 ต่อ 188 article
“ประชา”ซัด ปชป.ตุนน้ำล้มรัฐบาล/“มาร์ค”โต้กลับ“ปู”ปล่อยน้ำเต็มเขื่อน(มีคลิป) article
ปชป.ซัดเพื่อไทย เบิกงบข้าวกล่องสุดเวอร์ แต่หลายชุมชนไม่ได้ข้าว article
ศิริโชค งัดคลิป-ภาพฉะการเมืองอมของบริจาค จตุพร-การุณ โต้เดือด ! article
อภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ มุ่งเป้าไม่ไว้ใจเสื้อแดง article
คนไทยต้องรีบตบหน้านักการเมือง
13สยามไท หักศอกนอกสภา
สภาท่าพระอาทิตย์ พูดคุยกับพันธมิตรชาวชลบุรี
เอเชียอัพเดท ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ – แม้การปฏิวัติก็ยังมีสองมาตรฐาน
ข่าวสด"10 พ.อ." ให้การซ้ำ "เสธ.ไก่อู" ชี้ศอฉ.สั่งสลายแดง ญาติเหยื่อพ.ค.เลือด! ดีใจสำนวนคดีส่งถึงอัยการ
′อำนาจกับความรู้แบบไทยๆ กับฝรั่งๆ′
มติชน รัฐประหาร 2514 กับการรวมธนบุรีเข้ากับกรุงเทพฯ
มติชนออนไลน์ ตัวละครของพี่เหลิม..ไอ้ปื๊ดยิงดาบยิ้ม ร้อยโทปืนลั่น6ตุลา น้องแนทโยงปล้นบ้านปลัด และไอ้ตุ๊ราชาใหญ่
สภากาแฟ พ.ร.ฏ.อภัยโทษทักษิณ
เอเชียอัพเดท ตำรวจสอบปากคำนายทหารคดี 16 ศพแล้ว
เดลินิวส์ สำรวจเวที-ศึกซักฟอก"ประชา" ศึกนี้เอาอยู่หรือไม่ ?
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ พล ร อ บรรณวิทย์
ASTV "สนธิ ลิ้มทองกุล" กล่าวปราศัย ร่วมคัดค้าน กฏหมายเพื่อทักษิณ
เอเชียอัพเดท คดี 16 ศพ ตร. ส่งอัยการแล้ว 2 คดี
สภาท่าพระอาทิตย์ การทุจริตคอรัปชั่น article
"คำ ผกา"จัดเต็มเรื่องน้ำท่วม article
ธิดาจี้ประชาพิจารณาประกันผู้ต้องขังแดง article
รัฐบาลปูเหลวปล่อยน้ำท่วมขังซ้ำซาก ไม่ใส่ใจทุกข์ชาวบ้านมุ่งแต่ทำเพื่อแม้ว article
โยนนายกฯปูรับเละถุงยันชีพคุมกองทุนเอง 'ประชา' แบะท่าเซ็นตั้งทีมส.ส. article
กยน การฟื้นอำนาจของระบบข้าราชการ article
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์สถานการณ์การทำงานของรัฐบาล article
สภากาแฟ สภาประชาชน ประเมินท่าที่"ทักษิณ"สั่งถอยพ.ร.ฎ.อภัยโทษ article
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ อ ไพศาล article
รายงานพิเศษ คดี พ.ต.ท.ทักษิณ กับผลพวงของการรัฐประหาร article
คดีพะรุงพะรัง แม้วรอนิรโทษกรรมอย่างเดียว article
พ.ร.ฎ. อภัยโทษ...จะเป็นจริงหรือไม่ article
“มาร์ค” ไม่ตลกด้วย จวก “เป็ดเหลิม” อย่าสนุกปากบนความเสียหายของบ้านเมือง article
นายกฯลงนาม พ.ร.ฏ.อภัยโทษวันนี้ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ article
ไทยรัฐ วิเคราะห์การเมือง จะเสี่ยงวัดดวงหรือ? article
เอเซียอัพเดท ความเห็นต่อการคัดค้าน พ ร ฎ พระราชทานอภัยโทษ article
สภาท่าพระอาทิตย์ พ.ร.ฎ.อภัยโทษ ทำลายหลักนิติธรรม article
พันธมิตรฯ งดชุมนุม หลัง “ประชา” ยืนยันร่างอภัยโทษยึดของเดิม article
“คนเสื้อแดง”ขู่นองเลือด ทหารต้องดูแลประชาชน article
"อาจารย์พัฒนา พัฒนศิริ" มองการเมืองหลัง 7 ธ.ค.54 ดวงแตกวุ่นวาย ม็อบปิดถนน แต่รอด... article
จดหมายจากทักษิณ ลดดีกรีความร้อนแรง? article
'เทพไท'อัด'ทักษิณ'ตีสองหน้า article
ชมรมคนรักอุดรปราศรัยหนุนพรฎ.อภัยโทษ
พธม.กาญจน์ร่วมชุมนุมค้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง
ASTV สนธิ ชี้ พ.ร.ฎ.อภัยโทษเลวทราม-เข้าข่ายหมิ่นฯ ลั่นหากไม่ให้ ทักษิณ ติดคุก เคลื่อนไหวแน่
วอยซ์ทีวี จุดไฟใส่ พ.ร.ฎ.อภัยโทษ
เอเชียอัพเดท สรรเสริญยันอภิสิทธิ์ สั่งกองทัพใช้ความรุนแรง
คมชัดลึก ล้วงตับสุดสัปดาห์ : 'ประธานมือใหม่'
ไทยรัฐ แดงขู่ขนม็อบชน พธม.นัด21พ.ย
จ.มุกดาหาร-เสื้อแดงนับพัน ชุมนุมหน้าศาลากลางสนับสนุน พ.ร.ฎ.นิรโทษกรรม
เดลินิวส์ ก่อแก้ว ขู่ขนเสื้อแดงชนม็อบต้านพ.ร.ฎ .อภัยโทษ
แนวหน้า บ้านเมืองยังวุ่นวายไม่พอ เร่งอาศัยอำนาจรัฐช่วยพี่ ซ้ำเติมประเทศชาติ
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ พล ร อ บรรณวิทย์
เอเชียอัพเดท นปช. พร้อมสนับสนุน พ ร ฎ อภัยโทษ
สภากาแฟ พธม.ชุมนุมคัดค้าน พ.ร.ฏ.อภัยโทษเพื่อทักษิณ
ผู้จัดการออนไลน์ ย้อนรอย “ถ่อยจอมถีบ” “เก่ง-การุณ โหสกุล” กุ๊ยการเมือง ขวัญใจคนเสื้อแดง!?
คมชัดลึก 'ทักษิณ'ปัดไม่รู้เรื่อง'อภัยโทษ'
ไทยรัฐ แดง-เหลืองเริ่มเคลื่อนไหว พรฎ.อภัยโทษ ทำการเมืองเดือด
VOICE TV ทางสามแพร่ง : นิรโทษ อภัยโทษ ลบล้างฯ article
มติชน ทักษิณ กร่อย! ยุติธรรม ชี้ต้องนอนคุกอย่างน้อย1คืน อีก 4 คดีต้องขึ้นศาล article
สภาท่าพระอาทิตย์ ถกประเด็น "นายกฯพูดผิดคำ , จับโจรปล้นบ้านปลัดคมนาคม , ร่าง พ.ร.ฏ.อภัยโทษ" article
สภากาแฟ สภาประชาชน พ.ร.ฎ.อภัยโทษเพื่อทักษิณ article
13 สยามไท แหกคอก ฟอกข่าว article
คณาจารย์ ต่อต้าน พ.ร.ฎ. ฉาว สกัดช่วย"แม้ว" article
เอเซียอัพเดท รายงานพิเศษ ขออภัยโทษให้ พ ต ท ทักษิณ article
VOICE TV เเย่อีกไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือน? article
แนวหน้า "ดร.สมเกียรติ" ชี้ "นายกฯปู" ด้อย ภาษาอังกฤษ-ไทย หวั่นประชุมเวทีโลกทำประเทศเสียหาย article
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์พระราชทานอภัยโทษ"ทักษิณ" article
สภากาแฟ สภาประชาชน รัฐบาลซ่อนเร้นพ.ร.ฎ.อภัยโทษเพื่อ"ทักษิณ" article
VOICE TV ชง “พ.ร.ฎ.อภัยโทษ” ของร้อน ระวัง “ไฟลุกบนน้ำ” article
ผู้จัดการออนไลน์ “พีระพันธุ์” ซัด “ครม.เพื่อแม้ว” รีบร้อนข้ามขั้นตอนออก พ.ร.ฎ.อภัยโทษ article
เดลินิวส์ นปช.หนุน พรฎ.อภัยโทษ “ทักษิณ” article
ประชาไท เสื้อแดงยื่นจม.ถึง บัน คี มุน-ฮิลลารี ฟ้องชาวโลกปัญหาคดีหมิ่น article
คมชัดลึก ตุลย์ชี้ผ่านอภัยโทษแม้วรัฐอยู่ไม่ได้
มติชน สัญญาณเตือน′ยิ่งลักษณ์′ หากินบนความทุกข์ ระวัง′ทุจริต′ล้มรัฐบาล
VoiceTV 2 ตัวช่วยบิ๊กแบ๊กทางการเมือง ลดโอกาส“อุทกรัฐประหาร – วารีภิวัฒน์”
เอเชียอัพเดท รายงานพิเศษ โรคกลัวทักษิณ
ถุงปลิดชีพปมเขย่าน้ำท่วมปู article
ไทยรัฐ นายกฯเริ่มเก๋า พลิ้วบิ๊กแบ็ก ปัดสั่งห้ามเปิด< article
คมชัดลึก ปชป.ซัดรัฐซื้อเวลาโยนDSIสอบทุจริต article
แนวหน้า รัฐบาล-ศปภ.สุดมั่วไร้อารยะ ปัดสวะเอาตัวรอดอย่างเดียว article
สภากาแฟ สภาประชาชน รัฐล้มเหลวแก้ปัญหาน้ำ article
VOICE TV "บิ๊กแบ๊กยังชีพ" article
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง article
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมนิคมฯ จ.อยุธยา article
แนวหน้า ผลพวงวิกฤติมหาอุทกภัย'54 หายนะที่ต้องมีผู้รับผิดชอบ article
มติชน "ดร.สุเมธ-ดร.โกร่ง"รับจ๊อบยักษ์ ฟื้นฟูไทย-จัดระเบียบน้ำ "ปู"รับอานิสงส์-สยบการเมือง article
ไทยรัฐ วิเคราะห์การเมือง ตอบโจทย์ข้ามข้อ? article
VOICE TV คณะกก. 2 ชุด บิ๊กแบ็คทางการเมืองตัวจริง ? article
รัฐบาลตั้ง กยอ. , กยน. ร่วมฟื้นฟูประเทศ article
ไทยรัฐ วิกฤติคนโกงซ้ำเติมวิกฤติน้ำ article
13 สยามไท หักศอกนอกสถา article
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมิอง article
เดลินิวส์ จาก'ถุงยังชีพ'มาเป็น'ถุงปลิดชีพ'น้ำท่วมยังไม่ลด ตอทุจริต ส่อโผล่ article
VOICE TV “โซเชียลเน็ตเวิร์ค” สงครามน้ำลายในวิกฤติน้ำท่วม
สภากาแฟ สภาประชาชน การใช้อำนาจในการจัดการแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ article
ไทยรัฐ เสื้อแดงชี้น้ำท่วมเหตุสุดวิสัย ต่อให้มี รบ.เทวดาก็แก้ไม่ได้ article
แนวหน้า นายกฯปูดันทุรังกอดเก้าอี้แน่น เดิมพันอนาคตหายนะชาติ article
มติชนออนไลน์ ′สุเมธ-วีรพงษ์′ 2หัวหอก ′ดรีมทีม′ จัดการน้ำ-จัดผังประเทศ
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ อ ไชยวัฒน์
"ยุทธศักดิ์"เผยคดี 13 ศพชาวจีนพบหลักฐาน “ภาพ-เสียง” มัดเอาผิด ลั่นทหารทำผิดฟันไม่เลี้ยง
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์การทำงานรัฐบาลในสถานการณ์น้ำท่วม
ประชาไท ใบตองแห้ง
เอเชียอัพเดท นปช ตอบโต้ทีนิวส์ ปชป ใส่ร้ายรัฐบาล
วอยซ์ทีวี ความพยายามของฝ่ายปชต.จมไปกับน้ำ
ผู้จัดการออนไลน์ เปิดแผนลับทักษิณ... ดัน “โกร่ง”นั่งนายกฯ ไทยตัวจริง ลดชั้น“ปูแดง”เป็นปลัดประเทศ!?
มติชน กรุงเทพฯ ไม่สมควรได้รับการปกปักรักษาที่มีอภิสิทธิ์เหนือชั้น
สภากาแฟ สภาประชาชน "ยุทธศักดิ์" แจงคุย ผบ.เหล่าทัพ ไม่มีใครวิจารณ์การทำงาน รบ.
สภากาแฟ สภาประชาชน "ยิ่งลักษณ์" สอบตกเรื่องบริหารจัดการน้ำ article
ผู้จัดการออนไลน์ จับตาทีม“ทักษิณคอนเนกชั่น”สร้างรัฐไทยใหม่ ถลุงงบฟื้นฟู-พาประเทศลงเหว
กรุงเทพธุรกิจ เขาว่า..นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ไม่มีอำนาจ..สั่งการไม่ได้จริงไหม?
13 สยามไท แหกคอก ฟอกข่าว วันที่ 7 11 54 article
มติชน "เพื่อไทย" อาศัยทางน้ำท่วม ชิงลงมือ เปลี่ยนม้า (แดง) กลางศึก โยกนิติบัญญัติ-ขยับทหาร-เด้งผู้ว่าฯ !! article
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ อ ไชยวัฒน์ วันที่ 7 11 54 article
แนวหน้า ไม่พร้อมถูกตรวจสอบ อย่ามาเป็นรัฐบาล ไม่พร้อมถูกวิจารณ์ อย่ามาเป็นนายกฯ article
ผู้จัดการออนไลน์ ยันนักการเมืองตัวการ ขวางทางน้ำฝั่งตะวันออก ชี้ รบ.ป้อง'สุวรรณภูมิ'มรดกบาป'ทักษิณ' article
ผู้จัดการออนไลน์ แฉ “ยิ่งลักษณ์” สารภาพกลาง ครม.แก้น้ำท่วมได้แค่นี้-เล็งจ้างต่างชาติปรึกษาระยะยาว article
SIU ยิ่งลักษณ์เผยแผนฟื้นฟูประเทศ 3R – ตั้งกรรมการ 2 ชุดแก้ปัญหาระยะยาว
ไทยรัฐ ซัดปชป.พูดไม่หมด ท้าเปิดข้อมูลเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์ article
มติชน ให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรี "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" และ"หญิงไทย"บ้าง article
Asia Update TV คิดอ่านแก้ไขรัฐธรรมนูญ article
Asia Update TV รัฐบาลกับทหาร article
ผู้จัดการออนไลน์ ปัญหาอยู่ที่ "ยิ่งลักษณ์" คนเดียวถ้าปรับออกไปทุกอย่างก็จบ !! article
ASTV "สนธิ" ชำแหละ "ทักษิณ - พวก" ตัวการแก้ผังเมืองขวางทางน้ำ article
สภาท่าพระอาทิตย์ ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน article
มติชนออนไลน์ "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" โอกาสที่ฉวยไม่ได้ article
13 สยาไท หักศอกนอกทำเนียบ ยิ่งอยู่ ยิ่งเละ article
แนวหน้า ปชป.แฉจัดซื้อถุงยังชีพไม่โปร่งใส ราคาจริงแค่ 200 ซื้อถึง 800 article
ผู้จัดการออนไลน์ ศธ.ผุดไอเดีย ซื้อแท็บเล็ตแทนตำราถูกน้ำท่วม article
VOICE TV วิวาทะ 'ศปภ.-กทม.'ใครทำเมืองหลวงจมน้ำ ??? article
VoiceTV “ยิ่งลักษณ์” ตั้ง 9 คณะกรรมการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
13สยามไท หักศอกนอกสภา วันที่ 5 11 54
มติชน ธัญสก-คำ ผกา สนทนาเรื่องหนังโป๊ ผู้ก่อการร้าย น้ำท่วม ตรรกะวิปริต และจินตนาการที่ไปไม่พ้นโลกฟิวดัล
ASTV สภากาแฟ สภาประชาชน วิกฤตน้ำท่วม article
มติชนออนไลน์ เปิดแผนปฏิบัติการ "นิวไทยแลนด์" ขับเคลื่อนไอเดีย "ทักษิณ" ข้ามเมฆ แก้กฎ-ล้วงเงิน "แบงก์ชาติ" ลงขัน article
13 สยามไท รวมพลังภาคประชาชน ร่วมถวายฎีกา หยุดภัยพิบัตของแผ่นดิน article
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ พล ร อ บรรณวิทย์ article
ผู้จัดการออนไลน์ เรามี Old Thailand ที่ป้องกันน้ำท่วมได้อยู่แล้ว อย่าอ้าง New Thailand เพื่อผลาญงบประมาณ article
ไทยโพสต์ ประสานงานแก้น้ำ กทม.-กรมชลฯซัดข้ามหัวตอปู/‘ดินแดง’จ่อคิวจม article
เดลินิวส์ น้ำลดอาจยิ่งกว่าท่วม'เครียด..!!' 'งานแก้มือ'ทั้งโขยง article
ออกแถลงการณ์ประณาม "เอกยุทธ" ชี้ดูหมิ่นหญิงเหนือ-นายกรัฐมนตรี
ผู้จัดการออนไลน์ “ยงยุทธ” บอกย้าย ศปภ.อีกหนก็ไม่ล่มจม ย้ำเร่งแก้ปัญหาชาวบ้าน article
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ-เตรียมรับมือ กับคณะทำงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ article
สภากาแฟ สภาประชาชน จี้ "ปู" สอบสื่อแดงอ้าง2เขื่อนใหญ่ใส่ร้ายสถาบันฯแฉ!ต้นเหตุรบ.กักน้ำปั้นจำนำข้าว article
ทีมข่าว teenee.com "ปชป."หมดหวังรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ article
มติชนออนไลน์ "ผู้นำ"กับ"อำนาจ" พี่แม้ว-น้องปู ไม่ใช่ต่างแค่"เพศ"
VOICE TV "คำผกา" โต้ "เอกยุทธ์" ป้องศักดิ์ศรีผู้หญิงเหนือ article
ผู้จัดการออนไลน์ ถ้าน้ำท่วมนิคมฯบางชัน งานนี้ “ยิ่งลักษณ์”รับเละ article
ผู้จัดการออนไลน์ “แม้ว” แค่ของปลอม ใครยังไม่เชื่อให้ทนรอพิสูจน์ !! article
แนวหน้า บริหารล้มเหลว 800,000 ล้าน ขอถลุงเงินแผ่นดินอีก 800,000 ล้าน ช่างกล้า! (สารส้ม) article
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมกทม.เสียหายยับ! article
มติชนออนไลน์ "กกต." มีมติขยายเวลาไต่สวน "ตู่-จตุพร" พ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อไปอีก 15 วัน
รายการ Wake Up Thailand น้ำหลากสี article
ปู อยู่ลำบาก-เดินหน้าก็ยาก !! article
ASTV วิเคาะห์สภานการณ์น้ำท่วม
ข่าวสด "มาร์ค" บอกรบ.อย่ารีบส่งสัญญาณกทม. ชั้นในปลอดภัย article
VOICE TV จะยังใช้triple standard กับกรุงเทพ?
เดลินิวส์ ช่วยประชาชนก่อนหา ‘แพะ’ article
ไทยรัฐ 'ทักษิณ' โผล่ทวิตฯ 'น้ำท่วมครั้งนี้ เป็นโอกาสแก้ปัญหาแบบถาวร'
คมชัดลึก หลังน้ำลดวิกฤติยิ่งกว่านี้ article
แนวหน้า ดูดเงินบริจาคผ่าน ศปภ.50ล.ซื้อถุงยังชีพแสนชุด อ้าง“ของบริจาค”หด
ไทยรัฐ จวก พท.อย่าสอดไส้สภาฯ พิจารณาเรื่องอื่น ชี้น้ำท่วมเร่งด่วน article
มติชน "มาร์ค"ติง รบ.เร็วไปลุยโครงการนิวไทยแลนด์ จี้เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปชช.ยังเดือดร้อน ยังดูแลไม่ทั่วถึง article
"ชูวิทย์"จวกรัฐล้มเหลวแก้น้ำท่วม-จี้ถามแผนรองรับคนกลับกรุง article
ศปภ. กั๊กของบริจาค article
ไทยรัฐ ปชป.อัดรัฐ-ศปภ.อ่อนหัดปล่อยทิ้งของบริจาคดอนเมือง
ประชาไท ชี้รัฐล้มเหลวใช้ ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ’ อนุ กสม.ย้ำต้องเจรจาดับไฟใต้ article
“เหลือบแดง” สูบเลือดผู้ประสบภัย ฮุบของบริจาคใน “ศปภ.” ถ่อย “เลว” ไม่มีที่ติ! article
จากผู้หญิงถึงผู้หญิง "เอิน" วิพากษ์ "ยิ่งลักษณ์"-ชาวเน็ตสวนกลับแค่อยากดัง article
แกะรอยของบริจาคกลุ่มคนเสื้อแดง ข้อครหาที่มากับน้ำ สรุปแล้วทำเพื่อ "ทัก....... article
สภากาแฟ สภาประชาชน วงจรอำนาจ นักการเมืองเปลี่ยนข้าราชการเปลี่ยน
เอเชียอัพเดท ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ – ไม่ได้เป็นกฎหมายมาตั้งแต่ต้น
สภาท่าพระอาทิตย์ เตรียมรับมือการป้องกันน้ำท่วม
เอเชียอัพเดท นปช.ชี้แจง ช่วยน้ำท่วมโดยสุจริตใจ
"อยู่กับน้ำ...อยู่กับความจริง"
นปช.ปัดกินของบริจาคน้ำท่วม article
รายงานพิเศษ ย้อนรอยน้ำท่วมกรุงเทพฯ
มติชน วาทกรรม น้ำลาย ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย กลาง "สายน้ำ"
ไทยรัฐ เหลือแต่ผู้แพ้
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง ไชยวัฒน์ 24 10 54
VoiceTV สลิ่มปริ่มน้ำ
เอเชียอัพเดท ที่นี่ความจริง25 10 54
มติชน "จาตุรนต์" วิพากษ์ศปภ.หลงประเด็น กลัวคนตื่นตระหนก ทั้งที่ควรชี้แจงให้ประชาชนเตรียมรับมือน้ำก้อนใหญ่ article
ผู้จัดการออนไลน์ ศปภ.โง่-อวดดียิ่งอยู่ยิ่งเน่า ปล่อยเหลือบสูบของบริจาค article
ประชาไท "ประยุทธ์" ชี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่จำเป็น เพราะน้ำไม่ฟังกฎหมายอยู่แล้ว article
Asia Update TV ยิ่งลักษณ์ ชิงปฎิวัติตัวเอง งัด พ.ร.บ.ปภ. เกทับ พ.ร.ก.ฉ.ก. article
สภากาแฟ สภาประชาชน “เจ๋ง ดอกจิก” กร่างคับ ศปภ.สั่งนักข่าวยกเรือ-โวใหญ่กว่าอธิบดี article
เดลินิวส์ อัดพท. ไร้กาละเทศะ หมกเม็ดยื่นญัตติช่วย “ทักษิณ”
Asia Update TV ปฎิวัติให้โง่ article
Asia Update TV ท้าพิสูจน์อำนาจนายกฯปู ทั้งพรรคเขาพรรคเรา article
ไทยโพสต์ เลิกโกหกประชาชนปลอดเขย่าปูพูดความจริง ย้ำ‘กทม.’หนักกว่า‘อยุธยา’ article
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วม article
'ศปภ.'ฉาว-'ปรเมศวร์'แฉ เสื้อแดงกร่างฉวยโอกาส 'ถูกถีบ'เพราะไม่ใช่พวก! ทหารทำงานแต่ใส่สูทเบ่ง article
คมชัดลึก อาจารย์ม.รังสิตแฉศปภ.ปิดข้อมูลน้ำ article
เดลินิวส์ ปัญหาการเมือง-ปัญหาน้ำท่วมคนละเรื่องที่ไหลลงมา 'รวมกัน' article
Asia Update TV ทำตรงนี้ก่อนดีไหม article
รัฐบาลปูทั้งที่ล้มเหลวพาชาติหายนะ ยังมีกะใจมุ่งฟื้นระบอบทักษิณ article
ผู้จัดการออนไลน์ เฟซบุ๊ก ศปภ.ออกลายแดง! สับ “สื่อเนชั่น” เล่นน้ำท่วมหวังธุรกิจ - ชาวเน็ตกังขาสื่อทางการจริงหรือ article
ผู้จัดการออนไลน์ ปชป.ซัด “ปู” ปล่อยลิ่วล้อเล่นการเมือง ศปภ.ถลุงงบฯ 1,700 ล.ไม่คุ้ม ส.ส.กร่างกั๊กของบริจาค article
VOLCE TV วิเคราะห์ปัญหาน้ำท่วมกทม.ซ้ำซาก article
VOLCE TV พ.ร.บ.บรรเทาสาธารณะภัย แตกต่างกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างไร ? article
สภากาแฟ น้ำทะลักจ่อประชิตกรุง การเมืองเน่า-ชาวบ้านเป็นเหยื่อ!!
เอเชียอัพเดท ตรงไปตรงมา 21-10-54
ASTV วิกฤต!!การเมืองกับน้ำท่วม
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ พล ร อ บรรณวิทย์ เก่งเรียน
วอยซ์ทีวี พันธมิตรคือOccupy Wall St. ส่วนเสื้อเเดงคือTea Party
มุมต่างหลังภัยน้ำท่วม GDP โตบนความสูญเสีย article
สภากาแฟ สภาประชาชน ทางออก"น้ำกับการเมือง" article
13 สยามไท แหกคอก ฟอกข่าว article
รายการ The Daily Dose การฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองเป็นสิ่งที่ดี article
“ตู่” มามุกใหม่! โบ้ยกลการเมืองทำแก้น้ำท่วมเหลว ฉงน ทหารช่วยเต็มที่หรือไม่ article
สงคราม...ที่ไม่อาจชนะ article
VOICE TV สำนักพิมพ์นิติราษฎร์เพื่อก้าวต่อไป article
นิติราษฎร์แจงข้อเสนอยับยั้งรัฐประหาร
วอยซ์ทีวี สัมภาษณ์พิเศษกับ Robert Amsterdam
ความในใจ ผู้ชายที่ชื่อ "สนธิ ลิ้มทองกุล" article
สภาท่าพระอาทิตย์ "ทักษิณ" จ้อสือนอก ซัดทหารเสพติดอำนาจ ลั่นต้องแก้ พ.ร.บ. กลาโหม
จับกระแส ‘ข่าวลือ’ บำเหน็จบำนาญ ส.ส.-ส.ว. อุณหภูมิสังคมต่อนักการเมืองตกต่ำสุดกู่ article
วอยซ์ทีวี Coffee ( เข้มๆ ) with Robert Amsterdam
เอเชียอัพเดท รายงานพิเศษ เบื้องหลัง ASTV จอดำ
น้ำท่วม...มันมาตามท่อ article
รู้มั้ยว่าทำไมน้ำถึงท่วมเป็นวงกว้างขนาดนี้ article
สภาท่าพระอาทิตย์ ช่วงที่4 วิเคราะห์การทำงานของรัฐบาล article
สภากาแฟ สภาประชา สัญญาณเตือนจากนักลงทุนญี่ปุ่น ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะผู้นำ article
ไอเอ็นเอ็น ทักษิณ ชี้ทหารควรอยู่ในค่าย อย่าปฏิวัติอีก article
ผู้จัดการออนไลน์ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ดีแต่กลบขี้ หมดน้ำยายิ่งแก้น้ำยิ่งท่วม! article
ร่วมอาลัย เผาศพแดงกว่า 5.000 คน
รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา น้ำท่วมและน้ำใจของคนไทย article
แนวหน้า เรือดันน้ำยิ่งลักษณ์... กู้หน้าทางการเมือง หรือแก้ปัญหาน้ำท่วม? article
คมชัดลึก จุดอ่อน'บริหารน้ำ'ใครรับผิดชอบ ? article
13 สยามไท หักศอก นอกทำเนียบ วันที่ 16 10 54 article
ผู้จัดการออนไลน์ เชื่อมั่น ยิ่งลักษณ์ รับมือวิกฤติหลังน้ำลดได้แค่ไหน !! article
รายการ Wake Up Thailand ทักษิณย้ำไม่กลับมาเล่นการเมือง article
ผู้จัดการออนไลน์ ปชป.จี้อธิบดีคุกแจงปล่อย “อัมสเตอร์ดัม” เยี่ยมแดง ขู่แจ้งหมิ่นทนายอาชญากรโลก article
เอเซียอัพเดท แก้น้ำท่วม ระวัง ศปภ กทม ร้าว article
13 สยามไท หักศอก นอกสภา วันที่ 15 10 54 article
"หมอเลี้ยบ" อ่านไพ่ในมือ "ปู" ผ่าตัดจุดอ่อน "รบ.เพื่อไทย"..เตือน "บางเรื่องไม่มีโอกาสแก้ตัว" article
หมอเลี้ยบ-ชูธงเชียร์ "นิติราษฎร์" ทำนายอุบัติเหตุการเมือง "ยิ่งลักษณ์" article
"สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ-จรัล ดิษฐาอภิชัย" รำลึก "14 ตุลา" ปวศ.วีรชนสามัญชน และมนต์เสน่ห์ที่จืดจาง article
เมื่อ "ภัควดี ไม่มีนามสกุล" วิพากษ์การปราบจลาจลของรัฐไทย และ "สันติวิธี" ที่ถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มเดียว
ผู้จัดการ งานเสวนา จับตายุทธการกินรวบประเทศไทย 11 ต.ค. อาคารรัฐสภา
วอยซ์ทีวี ปรองดอง?
เอเชียอัพเดท รายงานพิเศษ อรุณรุ่งแห่งประชาธิปไตยเมื่อ 38 ปีก่อน 14-10-54
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ พล ร อ บรรณวืทย์
ความท้าทายของ กสทช. กับกระบวนการสรรหาที่ต้องจับตามอง
"ดร.โกร่ง" วิพากษ์ใครได้ประโยชน์ ?โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร article
วอยซ์ทีวี 38 ปี 14 ตุลา รำลึกและสานต่อ
สภาท่าพระอาทิตย์ ความพยายามของพรรคเพื่อไทยกับการแก้ พ.ร.บ.กลาโหม
เอเชียอัพเดท ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ ท่านทราบหรือไม่ ตอนที่7
สภาท่าพระอาทิตย์ งบประมาณในการฟื้นฟูและเยียวยา "เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม"หลังน้ำท่วม
Asia Updateนปช หนุนยกเลิก พ ร บ กลาโหม 13 10 54
asia update คอลัมน์อัพเดท เส้นแบ่งแหลมคม เผด็จการ ประชาธิปไตย พ.ร.บ.กลาโหม
มติชน"อัมสเตอร์ดัม"พบผู้ต้องขัง"แกนนำแดง"พร้อมรวบรวมข้อมูลคดี"91ศพ" นำไปใช้สู้ศาลอาญาโลก
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองภายใต้อำนาจ"ทักษัณ"
น้ำลายของทักษิณ มีค่าน้อยกว่าส้วมกระดาษดีแต่โม้ - ดีแต่โม้ - ดีแต่โม้ (สารส้ม) article
สภาท่าพระอาทิตย์ เสื้อแดงกับแนวความคิด "นิติราษฎร์"
สื่อบางสื่อ อยากให้น้ำท่วมกทม.จริ๊ง!
Asiaupdate ที่นี่ความจริง 11 10 54
เอเชียอัพเดท วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หวังไม่เกิดการรัฐประหารอีก11 10 54
ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ ท่านทราบหรือไม่ ตอนที่4 10 10 54
VOICE TV ไม่มีชาติไหน กองทัพใหญ่กว่ารัฐบาล
เอเชียอัพเดท นักวิชาการ มธ ชี้ ปชป ได้รับผลดีจากการยึดอำนาจ10 10 54
มติชน วงเสวนา ′ปรีดี′ หนุน ′นิติราษฎร์′ ส่ง ′รัฐประหาร′ ให้ศาลชี้
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง วันที่ 9 10 54 article
13 สยามไท หักศอกนอกทำเนียบ วันที่ 9 10 54 article
แนวหน้า เพื่อไทยเสื้อแดงยังมีกะใจ โหมไฟแตกแยกสวนวิกฤติน้ำท่วม article
Asia Upddate TV เพื่อไทยโต้ ปชป. ใส่ร้ายแทรกแซง อสมท. article
ไทยรัฐ เปิดอำเภอเสื้อแดงแห่งแรก อย่างเป็นทางการ article
ASTV พันธมิตรฯ ย้ำจุดยืนต้าน “นิรโทษแม้ว-ล้มสถาบัน”-เดินหน้าปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ article
เอเซียอัพเดท คาราวาน จากใจคนไกล ที่ห่วงใยประชาชน
เอเซียอัพเดท ขสมก. ขอกู้ 2567ล้าน ใช้หนี้ดอกเบี้ย article
รายการข่าว VoiceNews ก.พลังงานเสนอสร้างเขื่อนเพิ่ม article
13 สยามไท หักศอกนอกสภา วันที่ 8 10 54
เอเซียอัพเดท คู่มือ ธ.ก.ส. สกัดทุจริตจำนำข้าว article
รายการ The Commentator ช่วยกันยามลำบาก ระยะยาวต้องแก้ไข article
13 สยามไท แหกคอก ฟอกข่าว วันที่ 6 10 54 article
ASTV “สนธิ”ลั่น หากชุมนุมอีกครั้งต้องยึดประเทศไทยจากพวกสัตว์นรก article
INN NEWS แดงตั้งเวทีหน้าสภาฯจี้รัฐบาลแก้ม.291 article
ASTV "สนธิ" เปรียบ "พันธมิตรฯ" กับ "สตีฟ จ็อบส์" เวลาจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทำถูกต้อง article
VOLCE TV 6 ตุลา 19 การเข่นฆ่าที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกร article
VoiceTV กู้เงินเข้ากองทุนน้ำมัน 10,000 ล้านบาท...ผิดหลักการ article
รายการ Wake Up Thailand เกาะกระแสวิวาทะนิติราษฎร์ article
ASTV สภากาแฟ สภาประชาชน วิกฤตสถานการณ์บ้านเมือง article
ไทยรัฐ วิเคาะห์การเมือง ให้เกียรติ 'เพศแม่'? article
ผู้จัดการออนไลน์ ส.ศิวรักษ์ อัดสื่อทาสนักการเมือง เลวกว่าเดรัจฉาน article
VoiceTV โคทม อารียา... “วิพากษ์นิติราษฎร์ – วิจารณ์ทักษิณ” article
รายการ The Daily Dose มุมมองที่คมกริบของพนัส ทัศนียานนท์ article
ไทยรัฐออนไลน์ มาร์คกรีดคลัง คิดก่อนใช้เงินแผ่นดิน article
ASTV “คำนูณ” ชำแหละแถลงการณ์ “นิติราษฎร์” แฝงเปลี่ยนแปลงการปกครอง article
ไทยรัฐออนไลน์ วิเคาะห์การเมือง ลองเชิง 'กระชับพื้นที่' article
เอเชียอัพเดท คอลัมน์อัพเดท การเมืองยังไม่นิ่ง 4 10 54
ควันหลงข่าว 'พัลลภ' คุม กอ.รมน. กับเสียงที่ทดท้อของญาติเหยื่อกรือเซะ article
สภากาแฟ สภาประชาชน “จิ๋ว” ฟันธง! บ้านเมืองกลียุคแน่ หาก รบ.ยึดติดตัวบุคคล อภัยโทษ “แม้ว” article
เอเซียอัพเดท ณัฐวุฒิ โต้ ปชป. กรณีผังช่อง 11 article
เอเซียอัพเดท โฆษกรัฐ อัดฝ่ายค้านเล่นการเมืองไม่สร้างสรรค์ article
ผู้จัดการออนไลน์ “วัฒนา” แถแนวคิดอธิการบดี มธ.ไม่เป็น ปชต.ที่เห็นต่างจากคณะ “นิติราษฎร์” article
ไทยรัฐ นปช. เตรียมเปิดอำเภอเสื้อแดงแห่งแรกของประเทศไทย article
วอยซ์ทีวี ฝ่ายค้านวิจารณ์ นายกฯจัดรายการเทปแรก article
13 สยามไท หักศอก นอกทำเนียบ article
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง วันที่ 2 10 54 article
เดลินิวส์ “ดารณี”ไฮโซเสื้อแดงกลับไทย
คมชัดลึก 23อ.นิติฯเปิดศึกชน'นิติราษฎร์' article
รายการ The Commentator นิติราษฎร์จี้ใจดำอำมาตย์ – รัฐประหารตราบาปประชาธิปไตย article
วอยซ์ทีวี ข้อเสนอนิติราษฎร์ สู่วิวาทะในสังคม article
13 สยามไท หักศอก นอกสภา วันที่ 1 10 54 article
ไทยรัฐออนไลน์ วิเคาะห์การเมือง ล่อออกมาย้อนคอหอย article
รู้เขารู้เรา สุนัย สุทิน 30-09-54 article
เอเซียอัพเดท เพื่อไทยจี้ปชป เลิกใส่ความบ้านหลังแรก article
สภากาแฟ สภาประชาชน กาสิโนเหมาะสมหรือไม่กับประเทศไทย article
Coffee with นิติราษฎร์ article
วอยซ์ทีวี เสถียรภาพการเมือง กับเกม ปชป. article
คนเคาะข่าว 3 ปีรำลึก7 ตุลา article
"ดารณี" มอบตัวสน.ลุมพินี สัปดาห์หน้า
ASTV ยามเช้าริมเจ้าพระยา ทีม กม.ปชป.พบ จุลสิงห์ "ข้องใจไม่ฏีกาคดี หญิงอ้อ"
Asia Update คอลัมน์อัพเดท ผลงานต่างยุค ยุคอภิสิทธิ์ ยุคยิ่งลักษณ์ การพูด กับ การทำ 30 9 54
13สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ พล ร อ บรรณวิทย์ วันที่ 29 9 54
สภากาแฟ สภาประชาชน "สังคมไทยปัจจุบัน"
น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)
Asia update ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ ล้างพิษ เอาผิดย้อนหลัง 29 9 54
รายการข่าว Voice News นิติราษฎร์ พบกลุ่มคนจำนนรัฐประหาร
เอเซียอัพเดท โพลล์ชี้ รัฐฯเด่นเรื่องสร้างสัมพันธ์เพื่อนบ้าน article
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ เทิดภูมิ ใจดี วันที่ 28 9 54 article
รายการข่าว Voice News ข้อเสนอนิติราษฎร์ โจทย์ใหญ่รัฐบาล article
สภากาแฟ สภาประชาชน ยิ่งลักษณ์ปล่อยไก่ลูกประดู่เก้อ! article
มติชน ตรวจรายชื่อ"แต่งตั้งโยกย้าย"ล็อตใหญ่ ครบทุกตำแหน่งจากที่ประชุมครม.27 ก.ย.
13 สยามไท แหกคอก ฟอกข่าว article
เอเซียอัพเดท เพื่อไทยเตรียมฟ้อง ปชป กล่าวหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง article
13 สยามไทย สู้เพื่อบ้านเมือง กับ อ ไชยวัฒน์ article
รายการข่าว Voice News สภาทนายความห่วงนิติราษฎร์ทำปชช.สับสน article
สภากาแฟ สภาประชาชน วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง "อำนาจของคนเสื้อแดงและผบ.ทบ."
สภากาแฟ สภาประชาชน วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง "ยงยุทธ" ชง "ทักษิณ" ล้างมท.ล็อตใหญ่45เก้าอี้ article
OPEC ไม่ใช่ OREC...คุมราคาข้าวยากกว่าที่คิด article
มติชน ดอกไม้แด่ "คณะนิติราษฎร์" จาก "จาตุรนต์ ฉายแสง" "สุจิตต์ วงษ์เทศ" และ "รุจ ธนรักษ์" article
เอ็มไทย กษิต ซัด ฮุนเซน พื้นที่ทับซ้อนไม่ใช่สมบัติของ 2 ครอบครัว article
13 สยามไท หักศอกนอกทำเนียบ
เดลินิวส์ อ้าปากเห็นไส้ติ่ง นักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์
Wake up Thailand นิติราษฎร์รับงานคณะราษฎร article
เอเซียอัพเดท ณัฐวุฒิ จตุพร จี้ผู้ว่ากทม รับผิด CCTV article
ASTV "สนธิ" ลั่นเดินหน้าถวง ปตท. พร้อมถูกถอดโฆษณา article
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ เทิดภูมิ ใจดี ดำเนินรายการ ดอน แดนสวรรค์ article
เซียอัพเดท คอลัมน์อัพเดท ในกล้อง 24-9-54 article
มติชน นิติราษฎร์กับการล้างพิษปฏิวัติ "พวกเราไม่ได้ทำเพื่อพ.ต.ท.ทักษิณ อย่างแน่นอน" article
ผู้จัดการ "พิภพ" อัด "นิติราษฎร์" ตื้นแคบมองปัญหาผิด แนะเลิกใช้มธ.เป็นที่แถลงเหตุทำสังคมสับสน article
สภากาแฟ สภาประชาชน สนทนา"นิติราษฏร์ "ทางการเมือง article
ไทยโพสต์ ชงล้างฎีกาปี05 อุ้มทักษิณพ้นผิด ปัดอภัยโทษ5ธ.ค. article
วอยซ์ทีวี บ้านหลังแรก รถคันแรก เพื่อคนรวย article
มติชน ลับเฉพาะ ! เนติบริกร "เล่าเรื่องผู้นำ" ชำแหละ 8 นายกฯ 8 บุคลิก 8 สไตล์ article
วอยซ์ทีวี คลี่ปัญหาความเหลื่อมล้ำ- ไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
สภากาแฟ สภาประชาชน “กำธร” ฉุน รมว.กห.มองซื้อเรือดำน้ำไม่โปร่งใส ลั่นไม่เคยเคาะกะลาขอเงินใคร article
สภากาแฟ สภาประชาชน นิติราษฎร์ รับใช้ "แม้ว" ผนึกกำลัง ปูแก้ รธน. article
The Daily Dose ถ้าทำได้จริงอย่างที่พูดก็จะดี article
วอยซ์ทีวี ข้อเสนอปรองดอง คอป. article
วอยซ์ทีวี นายกฯมีได้คนเดียว article
"ธิดา"ยันนปช.ไม่ห้ามตั้งหมู่บ้านแดงหลังทักษิณหนุนขยายฐาน
Asia Update คอลัมน์อัพเดท เชื้อร้าย ปฎิวัติ 49 บทเรียนราคาแพง ภูมิคุ้มกัน สังคมไทย 20-9-54
วอยซ์ทีวี “นิติราษฎร์” หน่วยกล้าตายทางวิชาการ
Asia Update ที่นี่ความจริง 20-9-54
สภากาแฟ สภาประชาชนหาช่องทางช่วย "ทักษิณ" article
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง วันที่ 18 9 54 article
ชุมนุมครบรอบ 5 ปีรัฐประหาร 18 09 54 article
มติชน ความจำสั้น article
มติชน เปิดแถลงการณ์คณะนิติราษฎร์ "ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร 19 ก.ย.-จัดทำรัฐธรรมนูญ
13 สยามไท สู้เพื่อบ้านเมือง กับ พล ร อ บรรณวิทย์ เก่งเรียน article
สภาท่าพระอาทิตย์ วิเคราะห์ นายกฯปู โยนศาลโลกชี้ชะตาพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตร.กม. article
Asia Update TV 5ปี รัฐประหาร เผด็จการฟังอีกครั้ง article
ASTV เจรจาแบ่งผลประโยชน์พลังงาน article
วอยซ์ทีวี ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ เกมต่างประเทศที่เหนือชั้น article
นปช เตรียมชุมนุมครบรอบ 5 ปีรัฐประหาร วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 54
เผาศพเสื้อแดง คุณวสันต์ ภู่ทอง
ผู้จัดการ“สนธิ” วิเคราะห์มุมอับการเมืองไทย สู่จุดดับประเทศ article
คมชัดลึก "ลงโทษ - ให้อภัย" ทักษิณ article
สภากาแฟ สภาประชาชน วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ article
เอเซียอัพเดท การอภัยไทษไม่มีเงื่อนไขต้องติดคุก article
วอยซ์ทีวี"รำลึก" รัฐประหารครั้งสุดท้าย?
16-9-54 คอลัมน์อัพเดท วรยุทธ์ สุดยอด วรยุทธ์ ประชาธิปัตย์ กรณี วีระ-ราตรี
วอยซ์ทีวี ปชป.ต้องยอมรับว่าเเพ้ด้วย Brand เเละ Talent
ศาลสั่งจำคุกบก.ลายจุด6เดือนปรับ6พัน
MOU 43 และ MOU 44 อารมณ์ อคติ ข้อเท็จจริง กับ ประเด็นกฎหมาย
ศิลป์ พีระศรี ในความทรงจำของศิษย์
ฮุน เซ็น สวมบทโฆษกเพื่อไทย เสิร์ฟแกงเลียง เปิดวิวาทะ"กษิต-เทพเทือก-มาร์ค"
วิเคราะห์อภัยโทษ-นิรโทษกรรม "ทักษิณ"
คืนภาษีรถยนต์คันแรก จูงใจให้ซื้อมากน้อยแค่ไหน article
เสียงสะท้อนสิทธิมนุษยชนไทยจากภาคประชาสังคม article
ประชาธิปไตยจากภายนอก : กองทัพกับรัฐบาลวอชิงตัน
เผด็จการทางรัฐสภา
หม่อมปลื้ม ประเด็นการเมือง article
สภากาแฟ สภาประชาชน วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง ผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ article
เศรษฐกิจพอเพียง VS กองทุนมั่งคั่ง และปฏิบัติการปล้นคลังหลวง article
“สื่อทักษิณ” ประดาบ “ไทยพีบีเอส” ฉะมีไปก็เปลืองภาษี article
คืนความยุติธรรมผ่านกระบวนการที่ยุติธรรม article
วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ article
คุณภาพครม.ยังไม่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ article
คุยกับ111 8-9-54
เครือมติชน ลาออกจาก ภาคีสภาหนังสือพิมพ์ ชี้องค์กรวิชาชีพถูกบิดเบือน article
ธาริต เปลี่ยน "สี" article
อำนาจทางการเมืองของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในการย้ายข้าราชการ article
แนวปะทะใหม่ทางการเมือง จากธิดา ถาวรเศรษฐ article
บทกวีการเมือง...จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน article
วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง การย้าย ผต.ตร และอำนาจนักการเมือง
มรสุมพรรคประชาธิปัตย์
รายงานพิเศษ : “เสื้อแดง”คุกคามสื่อ ...ฤา 2554 “อันธพาล” ครองเมือง!? article
'ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสู่ความสำเร็จในศก.สมัยใหม่'ทักษิณ ชินวัตร article
วิจารณ์มาตรการบ้านหลังแรก นโยบายดีแต่ช่วงนี้ไม่เหมาะ article
ภัควดี วีระภาสพงษ์: คุยกับนักแปลว่าด้วยคำว่าประชานิยม article
อารมณ์หรือเหตุผล ในกระบวนการยุติธรรม article
ประชาธิปไตย ประโยชน์ของนักการเมือง article
มองโลกมองเรา article
5 8 54 ธิดา เยี่ยมแนวร่วมในทัณฑสถานหญิง
6 8 54 นิรโทษกรรมทางการเมือง ทางออกหรือทางตัน
เพื่อใคร..เพื่ออะไร...? article
ใช้สื่อเป็นเหยื่อ วางกับดักล่อ"ปู" article
30 7 54 ทุจริตซื้อรถ เรือดับเพลิง กทม ทนายนปช ยัน เอาผิดนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง
สภาประชาชน article
ตรงไปตรงมา article
มือสะอาด ชาติไม่ล่ม article
ปชช.มองบทบาทรัฐบาล - ฝ่ายค้านในสภาอย่างไร article
สถานการณ์การเมืองหลัง"เพื่อไทย"เป็นรัฐบาล article
ประชาชนสนทนา August 22, 2011 Leave a Comment article
วิเคราะห์โพลสถานการณ์บ้านเมือง สภากาแฟ article
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณ-เพื่อไทย-เสื้อแดงที่ไม่ต้องดัดจริต! article
ประเทศไทยบนความเสี่ยง (เจิมศักดิ์ขอคิดด้วยฅน) article
“กนก” ตีกิน ชมนักข่าวช่อง 7 กล้าถามจี้ “นายกฯ ปู” อัดนัก นสพ.ขายตัว เสียชาติเกิด
ข้อเสนอถึงสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เลิกโกหกประชาชนเสียที
19/20/54วิเคราะห์สถานการณ์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ article
วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง article
"วิเคราะห์"การประกันตัวแกนนำเสื้อแดง article
รัฐบาลปูมีสิทธิตกเป็นจำเลย หากไม่จับทักษิณวันบินไปญี่ปุ่น (ผ่าประเด็นร้อน) article
ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ : ทักษิณกำลังคิดอะไร? (เวทีอิสระ)
ยุคดุลอำนาจมหันตภัย article
แฉแผนเพื่อไทย ค่อยๆทำผิดจนปชช.ชาชินลุกคืบช่วย"แม้ว"กลับ
"ทูตสุรพงษ์" ชี้หากนิรโทษ "แม้ว" นิติรัฐล่มสลายคนไทยจะไม่ต่างสัตว์เดรัจฉาน article
"วีระกานต์ มุสิกพงศ์" เตือนเสื้อแดงต้องถอย ถ้าไม่จะเหมือน 14 ตุลา
แดงให้เวลารัฐ2เดือนแก้ปัญหาตามที่หาเสียง article
สภากาแฟ สภาประชาชน วิเคราะห์การจัดโผล๋มครม.
"ธิดา"ไม่ยึดติดแดงหลุดโผเก้าอี้ครม. article
คลิปวีดีโอ ทักษิณคิด ประเทศไทยหายนะ ข่าวว่าได้มาจากสำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ article
เสื้อแดงทำใจวืดเก้าอี้รมต. article
UNSUSPECTING HEART หัวใจไร้สงสัย
“นิติธรรม” ไม่ใช่ “นิติทำ”
"ชาญวิทย์-คำ ผกา" ตั้งคำถามกับข่าว "ตัวเงินตัวทอง" บุกสภา ดิสเครดิต "นักการเมืองในระบบ" แล้วไง?
ใครคือเสือสิงห์กระทิงเเรดตัวจริง?
ใครมาบ้างในครม.ใหม่นี้?
บทความประกอบการเสวนาวิชาการ : สื่อ ..กิ้งก่าหลากสี
ไทย...เป้าหมายการล่าอาณานิคม
ทีวีหลายสี...สื่อ หลายขั้ว และปมขัดแย้งสังคมไทย
ประเพณีการปฏิวัติ
"เสื้อแดง"ขู่ กกต. หากไม่รับรองอาจวุ่นวาย article
จิตรา คชเดช ต้นตำรับวลี"ดีแต่พูด"
"ณัฐวุฒิ"ไม่เอา"อนุพงษ์"นั่งกลาโหม
ศ.นพ.วิฑูรย์ ชี้ “โหวตโน” ไม่ใช่บัตรเสีย
คลิกเพื่อดูทั้งหมด ดนัย เอกมหาสวัสดิ์
นิทานการเมืองเรื่อง เต่ากับลิงและต้นกล้วย ในกระแส Vote Noเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน

www.legendnews.net
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุน ครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล เปิดสื่อออนไลน์ วิจารณ์การเมือง ข้าราชการ
เอ็นจีโอ สื่อไร้จรรยาบรรณ ปกป้องมิให้กระทำความชั่ว ต่อมวลชนไทย ไม่สงวนสิทธิ์ ในการคัดลอก
หรือนำไปเชื่อมต่อเว็บ หรือเปลื่ยนหัวสื่อออนไลน์ www.legendnews.net เป็นชื่อสื่อของท่าน เพราะเปิดเว็บข้อมูลเบื้องต้น
ผู้เข้าชมและข้อมูลข่าวยังมีน้อย อาจไม่จูงใจผู้เข้าชม ผู้ใดสนใจ ติดต่อที่อยู่ด้านล่างของคอลัมน์นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย และข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น
สนับสนุนโดย ที่ปรึกษาและประธานกองทุนการศึกษานักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณที่ท่านบอกต่อเพื่อนเว็บของท่านและผู้เยื่ยมชมทุกท่าน