ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตราครุฑ


 คำคมโดน ๆ สั้นๆ ได้ใจความ article

คำคมโดน ๆ สั้นๆ ได้ใจความ
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  


คำคม สุภาษิต

อย่าลืม คนที่เคยร่วมร้องไห้กับคุณ
ไม่จำเป็นต้องบินให้สูงเท่าเขา article
หากความรัก.........
สิ่งที่ใจ….. “ไม่อยากทำ” article
เลือกเอาเอง article
เรื่องจบ แต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไป article
อย่าเสียเวลากับสิ่งที่จากไป article