ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
คำคม ดาไลลามะ article

 

คำคม ดาไลลามะ

ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามองค์ดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ ท่านตอบว่า

“มนุษย์เรานึ้ ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินมา แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต เขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง“
นานานักเขียน คำคม คำกลอน สุภาษิต ปรัชญา ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

เลือกที่จะแบกความสุข หรือความทุกข์ article
สิ่งสำคัญในชีวิตคือ"การพึ่งพาตนเอง article
อย่าสอนเด็กให้เป็นคน"รวย" article
หลวงพ่อชา article
เวลา article
วิธีดูคนของขงเบ้ง 7 ประการ article
คำคมของขงเบ้ง article
นานานักเขียนรวบรวมโดย พญ. ภญ รุ่งรวี ชัยวัฒน์ ว.ว.
ที่แรก.ของคนตาย
14 คำคมเพื่อชีวิต article
ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า.......... article
ผู้นำไม่ได้เกิดเป็นผู้นำ แต่เรียนรู้เป็นผู้นำ article
เงินไม่สำคัญเสมอไป article
ตราบใดที่คุณยังไม่ลงมือทำ...อย่าเชื่อว่าคุณทำไม่ได้... article
ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ article
คำคมสอนใจ article
คำคม สุภาษิตจีน article
100 คน รัก ไม่เท่า 1 คนที่ภักดี article
คำคมแบบขำๆ article
สิ่งที่ทนที่สุด คือ หน้า สิ่งที่กล้าที่สุด คือ ใจ article
คมวาทะเจ้าสัว article
คำขงจื้อ
เงินไม่มีขา มันเดินมาหาเราเองไม่ได้ article
ชายขี่ควาย article
ครอบครัวอุดมคติ คือ ประตูสู่สวรรค์ article
กำลังใจดีๆ ให้ตัวเอง article
จะรู้ว่าคุณค่าของอะไร ในสักอย่าง ก็ต่อเมื่อเราได้…เสียมันไป article
คนที่มองโลกในแง่ดี..ย่อมเห็นโอกาสในทุกยามที่เกิดวิกฤต article
น้ำไหลเปลี่ยนใจปลา… เงินตราและเวลาเปลี่ยนใจคน ~ articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน