ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
สื่อมวลชน เวียตนาม ยกคณะ 12 คน เยือนไทย article

สื่อมวลชน  เวียตนาม ยกคณะ 12 คน เยือนไทย

เมื่อวันที่  11 -16  ตุลาคม  คณะผู้แทน  สมาคมหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ( Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ) รวม 12 คน  เดินทางมาเยือนประเทศไทย  ตามคำเชิญของ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ ภูมิภาคแห่งประเทศไทย  ( THE  PROVINCIAL  JOURNALISTS ASSOCIATION OF THAILAND  ) เพื่อแลกเปลี่ยนประ สบการณ์ ในการทำงาน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและเชื่อมความสามัคคี กับสื่อสารมวลชนไทย  คณะสื่อเวียตนามได้เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ  เมื่อเวลา 11.00 น วันที่  11  ตุลาคม  โดยมีนาย จรัญ  รุ่งมณี  นายกสมาคมนัก หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย   นำกรรมการบริหาร ฯ ที่ไม่ติดภารกิจน้ำท่วม ให้การต้อนรับ  คณะสื่อ ฯ เวียตนาม  12 คน  ประกอบด้วย 1.นาย เลอ วัน เตา   ( Mr. Le Van Toa )  กรรมการบริหารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นหัวน้าคณะ พร้อมด้วย  2.นาย เหงียน  ทันห์  นห์าน  ( Mr. Nguyen  Thanh  Nhan ) อุปนายก ฯ  ลาม ดอง   ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์ ลาม ดอง     3.นาง โฮ  ธิ ลัน( Mrs. Ho Thi  Lan )  ผช. บก.อำนวยการ ฯ   นสพ.ลาม ดอง   4. นาย เหงียน คิม ซอน ( Mr. Nguyen  Kim Son )  5. นาย ดู ตรัง เตี้ยน   ( Mr. Do Trung  Tien )   6..นาง ฟาม ธิ คิม ต๊วค  ( Mrs.Pham Thi Kim Tuoc ) 7. นาง เลอ ธิ ธู ลัน ( Mrs.Le Thi Thu Lan  )  8. นาย เหงียน  ดัด ดุย ( Mr. Nguyen  Duc Dieu )    9.นาง  ตรัน ธิ ง๊อค บิช  (  Mrs. Tran Thi Ngoc  Bich )  10. นางดู ธิ  ฮวง ลัน  ( Mrs. Du Thi Huong lan  )  11.นางตัน  นู  ทันห์  บินห์  ( Mrs. Ton Nu  Thanh  Binh )   12.นาย ตรัน ฮัว มินห์  (  Mr. Tran  Huu  Minn  )  ซึ่งคณะสื่อ ฯ เวียตนาม ทั้งหมด เป็นผู้บริหารระดับสูง  ของหนังสือพิมพ์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์  ของ จังหวัด ลามดอง  บาราย วังเตา  กันห์ หัว  คณะสื่อ ฯ เวียตนาม ได้ไปดูงานที่ จังหวัด นครปฐม  กาญจนบุรี   เขื่อนศรนครินทร์  จังหวัดราชบุรี   เมืองพัทยา และกรุงเทพ ฯ  โดยได้ เยี่ยมเยียนสมาคมผู้สื่อข่าว ในจังหวัด และได้พบปะแลกเปลี่ยนประการณ์การทำข่าว กับผู้สื่อข่าว  ในจังหวัดที่ไปเยี่ยมเยียน  และจังหวัดใกล้เคียง ทีมาต้อนรับด้วย
สมาคมนักหนังสือพิมพ์

สนพท. ประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 10/2556
ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๖
สัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันตก-ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
สพนท.ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาเวียดนาม
ประวัติสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
ทำเนียบอดีตนายก สนพท.
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารปี 2553-2554
วาระครบรอบ 40 ปี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน