ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตราครุฑ


 การปลุกมะรุมเขียว

การปลูกมะรุมเขียว

 

การแปรรูปพืชสมุนไพร เป็นพืชตัวใหม่ที่นำมาปลูกและแปรรูปออกจำหน่าย ที่เริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนถึงแพ็คกิ้งออกจำหน่าย ครบวงจร

พันธุ์มะรุม ของทางกลุ่มใช้ คือพันธุ์ข้าวเหนียวหรือพันเกษตรซึ่งให้ปริมาณผลผลิตสูง ผลดก ฝักโตและยาว

   วิธีการปลูกมะรุม

เพาะต้นกล้า :  วิธีที่ ๑ เพาะต้นกล้าในถุงชำ

                           วิธีที่ ๒ หยอดเมล็ดลงหลุมในแปลงปลูก

                           วิธีที่ ๓ ปักกิ่งชำ(ปลูกฤดูฝน)

การเตรียมดิน อัตราส่วน ดิน ๐.๕ ส่วน แกลบดำ ๐.๕ ส่วน ทรายหยาบ ๑ ส่วนการเพาะเมล็ด แยกย่อยได้อีกสองวิธี คือ เพาะเมล็ดในถุงเลยหรือนำเมล็ดไปบ่มไว้ในกองทรายก่อน

         2. การบ่มเมล็ดในกองทรายเพื่อให้รากงอก แช่เมล็ดในน้ำ ๑ ชม. บ่มไว้ในภาชนะมีทรายกลบ ปิดภาชนะกันความชื้นละเหย รอจนกระทั่งรากงอก(๒-๕) นำเมล็ดมาหยอดลงหลุมในถุงเพาะ
    การปลูก

เมื่อต้นโตสัก หนึ่งคืบ หรือ ๑ เดือนนำลงดินปลูก ขุดดินลึกประมาณ ๑ หน้าจอบ รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ ๑ กำมือ ฤดูฝนมะรุมจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด หากปลูกฤดูอื่นระบบน้ำจะต้องมีสม่ำเสมอ ระยะห่างการปลูกหากปลูกเก็บใบให้ปลูกถี่ ปลูกเอาเมล็ด/ฝัก ห่างประมาณ 2*2 ม. ฤดูฝนไม่ต้องให้น้ำต้นจะโตเร็วมาก สามเดือนสามารถเก็บใบได้หากเก็บฝักให้ตัดยอดให้กิ่งแตกใหม่เป็นการแต่งทรงพ่ม

 
   *การปลูกแบบหยอดเมล็ดลงดิน ขุดดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์สักเล็กน้อย หยอดเมล็ดลงดินไม่ต้องกดลึกระดับผิวดิน รดน้ำให้ชุ่มอย่าให้ดินแห้ง(แนะนำฤดูฝน)  คลุมหลุมด้วยเศษหญ้าหรือฟาง ประมาณ ๑๐ วันเมล็ดจะงอก

*การเพาะเมล็ดให้รากงอกก่อน ข้อดีคือ มีความแน่นอน ลดความเสียหาย แต่ต้องระวังอย่าให้รากยาวเกินไปเพราะรากมะรุมจะยาวเร็วและมีความยาวมาก หากย้ายตอนรากยาวจะทำให้รากช้ำหรือขาด ต้นจะชะงักการเจริญเติบโต

การดูแล

น้ำ ปรกติมะรุมเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี การมีระบบน้ำหยดหรือการให้น้ำจะทำให้ฝักมีขนาดที่โตและยาวมาขึ้น

ปุ๋ย ปรกติมะรุมเป็นพืชที่ดูแลง่าย โตง่าย แต่หากจะบำรุงให้รดด้วยน้ำหมักชีวภาพสูตรบำรุงต้น-ดอกผล ตามช่วงการเก็บเกี่ยว

วัชพืช ระยะเริ่มปลูก ต้องดูแลเป็นพิเศษ ถางหญ้าบริเวณโคนกลบโคนต้น รักษาความชื้นในดินและเพิ่มธาตุอาหาร

โรคแมลง จะมีหนอนผีเสื้อ มาคอยกัดกิน มันจะกินเร็วมาก จะกินใบอ่อนและยอดทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตไปประมาณสิบห้าวัน การป้องกันกำจัด ฉีดสารสกัดสมุนไพรไล่แมลงผสมน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานเพื่อจับใบ ดูที่หัวข้อวิธีการทำน้ำสกัดสมุนไพรไล่แมลง

การเก็บผลผลิต

ระยะเวลา ๖ เดือนจะออกดอกและฝัก  ๑ ปีให้ผลผลิต ๒ ครั้ง

ครั้งแรก ออกดอกเมษายน-พฤษาคม เก็บฝัก ตุลาคม-พฤศจิกายน

ครั้งที่สอง ออกดอกปลายพฤศจิกายน-ธันวาคม เก็บฝักปลายมีนาคม-เมษายน

 

         1. เมล็ดแช่น้ำ ๑ ชม. แล้วนำไปหยอดลงถุงเพาะ กดลงไปอย่าลึก มีดินกลบบางๆหรือเหลือด้านหนึ่งพ้นดินไว้ รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน เมล็ดจะงอกประมาณ ๑๐ วัน(บางเมล็ดอาจนานกว่านั้น)

 

 
ข่าวการเกษตร

หนุ่มสถาปนิก ผันตัวเป็นเกษตรกรปลูกไผ่กิมซุ่ง โกยเงินปีละล้าน
" รำพึง พันธุ์มี" ตำนานยอดมะพร้าวอ่อน
หนึ่งไร่แก้จน article
ปลูกมะนาวด้วยใบ article
วิธีปลูกผักชี article
เศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนชีวิต article
แพะแบล็คเบงกอลพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง article