legendnews ลักษณะพันธุกรรม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าว
dot
bulletการเมือง
bulletสื่อหลากสี
bulletข่าวภูมิภาค
bulletต่างประเทศ
bulletข้าราชการฉาว
bulletแพทย์ทางเลือก สมุนไพร
bulletแพทย์ เภสัช - วิสัญญีแพทย์
bulletระวังภัย
bulletนานาสาระ
bulletตำนาน
bulletสูตรเมนู - เคล็ดลับหารทำอาหาร
bulletมรดกโลก - สิ่งแวดล้อม
bulletวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletคำคม - สุภาษิต
bulletเกษตร
bulletอุตสาหกรรม
bulletฮา ฮา
bulletเรื่องแปลก เชื่อหรือไม่
bulletข้อคิด...มุมมอง
bulletวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี
dot
TV ONLINE OPENWORLD
dot
bulletTV ONLINE OPENWORLD
bulletสนใจ-บริจาค คลิกที่นี่
dot
ศาสนา คำสอน คุณธรรม
dot
bulletพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
bulletตำราพระ
bulletนวโกวาท ชาวพุทธควรรู้
bulletตำราดูพระ
bulletอายตนะภายนอก 6 อายตนะภายใน 6
bulletคำสอนพุทธองค์ (มงคล 38 ประการ)
bulletกาลามสูตร 10
dot
การศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย สู่การเป็นพลเมืองดี ที่มีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง ระบบราชการไทย
dot
bulletเรียนฟรี 15 ปี ไม่มีในโลก!?
bulletที่นี้...โรงเรียนวัด
bulletการศึกษาในประเทศไทย
bulletข่าวโครงการไทยเข้มแข็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
bulletปัญหาการจัดการศึกษาของไทย
bulletแนะนำวิธีเรียนเก่ง
bulletการส่งเสริมการอ่าน
dot
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ กายภาพบำบัด
dot
bulletความรู้ด้านทันตแพทย์
bulletสัตวแพทย์
bulletกายภาพบำบัด
dot
องค์กรหลักที่มีพรัพยากรบุคคลจำนวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ระบบอำนาจรัฐ ควรจัดตั้งองค์กรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชน รู้ไหมคะ ผู้นำองค์กรหลักทั้งหลายควรใช้สมองพัฒนาชาติ
dot
bulletสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
bulletโครงข่ายสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทั่วประเทศ
bulletหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
bulletสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันพระปกเกล้า
dot
กฎหมาย การเงิน บัญชี ธนาคาร
dot
bulletกฎหมายที่ควรรู้
bulletข้อคิดสำหรับนักกฎหมาย
bulletการเตรียมตัวเมื่อไปศาล
bulletการเตรียมตัวไปสถานีตำรวจ
bulletการเตรียมตัวไปอำเภอ
dot
dot
bulletเพลงไทย
bulletเพลงจีน
bulletเพลงสากล
bulletบรรเลง
bulletหนังประวัติศาตร์-สารคดี
dot
วีดีโอที่อยากให้ดู
dot
bulletพ่อลูกเตือนสติ
bulletเสวนาทำอย่างไรให้โลกสงบสุข
dot
สถาบันคนรักเมืองกาญจนบุรี
dot
bulletพลังสามัคคีแห่งควาย
dot
นาๆ ปัญหาการก่อสร้างและเครื่องกล รู้เท่าทันช่าง แบบบ้าน การใช้วัสดุก่อสร้างที่ถูกวิธิและประหยัด
dot
bulletแบบบ้านการใช้วัสดุที่ถูกวิธี
bulletรู้เท่าทันกลโกงของช่าง
bulletคลิกที่นี่เพื่อดู www.tigertemplecharity.org
ตราครุฑ
bulletรายการดี สาระเด่น
bulletคลิกที่นี่หรือรูปภาพเพื่อดูwww.thailandwisdom.com
ลักษณะพันธุกรรม

ลักษณะพันธุกรรม

 

คนเราแต่ละคนจะมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ของตนเอง โดยมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับพ่อและมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับแม่ ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก
               

            พ่อ
 
เป็นลูกของปู่กับย่าพ่อจึงได้รับการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากปู่และลักษณะบาง
อย่างมาจากย่า

            แม่  เป็นลูกของตากับยายแม่จึงได้รับการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากตา และลักษณะบางอย่างมาจากยาย

           ตัวเรา  เป็นลูกของพ่อกับแม่ตัวเราจึงได้รับการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากพ่อ และลักษณะบางอย่างมาจากแม่

     สิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ จากพ่อแม่ไปสู่ลูกเช่นเดียวกับคนเรา เช่น แม่ไก่จะออกลูกออกมาเป็นลูกไก่ (ลูกเจี๊ยบ) ซึ่งมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับตัวพ่อไก่แม่ไก่ เมล็ดข้าวโพดที่ถูกนำมาปลูกจะเติบโตเป็นต้นข้าวโพดเหมือนกับต้นพ่อแม่ ลักษณะบางอย่างของลูกที่แตกต่างไปจากพ่อหรือแม่นั้น  อาจเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดจากปู่  ย่า  ตา หรือยายก็ได้  แต่ถ้าลักษณะที่ปรากฏออกมานั้นไม่เหมือนลักษณะของใครในครอบครัวเลย  แสดงว่าลักษณะบางอย่างที่ปรากฏออกมาเป็นลักษณะที่แปรผัน  ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้
     สิ่งมีชีวิตต่างๆ สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน ได้โดยหน่ายพันธุกรรมนี้จะอยู่ใน ยีน (gene)  ที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์
        นักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี้คือ
เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor  Mendel)  ซึ่งเป็นนักบวชชาวออสเตรียได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการทดลอง
ปลูกต้นถั่วลันเตา และสรุปเป็นกฎของเมนเดลไว้ ดังนี้
                1. ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยืนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และถ่ายทอดไปยังลูกหลานทาง
เซลล์สืบพันธุ์
                2. การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกัน
                3. ลักษณะที่ปรากฏออกมาบ่อยครั้ง เรียกว่า ลักษณะเด่น ลักษณะที่ปรากฏออกมาน้อยครั้ง
เรียกว่า ลักษณะด้อย
                4. สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย จะมี 3 : 1 เสมอ

ลักษณะทางพันธุกรรม (genetic  character) เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น ลักษณะจมูกโด่ง จมูกแบน  ผมหยิก ผมตรง  ผิวดำ ผิวขาว  ตาชั้นเดียว ตาสองชั้นลักษณะดังกล่าวมักมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติ  ลักษณะเหล่านี้จึงสามารถถ่ายทอดมาจากพ่อแม่  เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม  
                สำหรับการศึกษากลไกการควบคุมลักษณะกรรมวิธีในการส่งข้ามลักษณะจากชั่วหนึ่ง
ไปยังอีกชั่วหนึ่ง  คือ  พันธุกรรมของลักษณะ (heredity)


ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม
                ทางพันธุกรรม (genetic  v ความแปรผันariation) สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว เช่น  รูปแบบของสุนัขจะมีลักษณะเฉพาะ เราสามารถแยกสุนัขออกจากแมวหรือเสือได้  ในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็มีลักษณะเฉพาะตัว
เช่น  การมีลักยิ้ม  การมีติ่งหู ลักษณะเหล่านี้จะแตกต่างกันมากขึ้น เมื่อคนเราต่างพ่อแม่กันไม่เป็นญาติกัน  ความแปรผันทางพันธุกรรมยังแบ่งออกเป็น


1.ลักษณะทางพันธุกรรมที่แปรผันไม่ต่อเนื่อง (discontinuous  variation) เป็นการแปรผันที่แยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด คือ เมื่อมีลักษณะนั้นและก็คือ มี และเมื่อไม่มีก็คือไม่มี  เช่น  การมีลักยิ้มและการไม่มีลักยิ้ม ลักษณะเชิงผม คือ แนวผมหยัก และแนวผมตรง
หมู่เลือดคือ  หมู่ A,B,AB,O หมู่เลือดRh คือ  Rh+ และRh -  ถนัดซ้ายถนัดขวา
                2.ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่อง (continuous  variation) เช่น ลักษณะผิวของคนมีตั้งแต่ดำสนิท ดำปานกลาง ดำน้อยลงเรื่อยๆ จนถึงผิวขาว หรือความสูงก็เช่นกัน

ลักษณะทางพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม
                ลักษณะของสิ่งมีชีวิตบางลักษณะแปรผันตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเช่นขนาดหรือน้ำหนัก  สีผิวของคน สติปัญญา
 ดังนั้นลักษณะของสิ่งมีชีวิตนอกจากจะถูกกำหนด โดยพันธุกรรมแล้วนอกจากนี้ยังถูกกำหนด โดยสิ่งแวดล้อมดังนั้นลักษณะของสิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่ประสบอยู่

 

 
แพทย์ เภสัช แผนปัจจุบัน วิสัญญีแพทย์

โรคเครียดเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
9 วิธีทำให้ง่วง แก้อาการนอนไม่หลับ
อีโบล่า เรียนรู้และป้องกัน
โรคอัลไซเมอร์ ป้องกันง่ายด้วย 4 วิธี
รู้ทันโรคเริม
มดลูกอักเสบ อาการและสาเหตุเป็นยังไง น่ากลัวไหม article
เมื่อต่อมน้ำลายกลายเป็นมะเร็ง article
ดอกอัญชัญมีดี..มากมาย
สาเหตุที่ทำให้ข้อเสื่่อม
ทำอย่างไร เมื่อน้ำในหูไม่เท่ากัน
นมแม่อาหารวิเศษ
โรคไทรอยด์ ระหว่างตั้งครรภ์
ทางเลือกรักษาโรคมะเร็ง
แพทย์แนะ ชาย วัยทอง
เป็นตะคริว การออกกำลังกาย
โลหิตควรทราบ
ลููกน้อยวัยแบเบาะมีอาการโคลิค
โรคนิ้วล๊อค แก้ด้วยขนมปัง
มะเร็งร่วมคอหอย
เกี่ยวกับเท้า จะสักกี่คน ที่เฝ้าระวังว่าเท้าเราป่วย
ลูกๆๆของคุณ
legendnewsโรคก้านหูอักเสบ
โรคหมอนรองกระดูก
รุ้ไหมภูมิแพ้กับตั้งครรภ์
ระวัง โรคของคนอ้วน ไขมันคั่งในตับ
ไข้หวัด ไวรัส ในค้างคาว พันธุ์ใหม่
สาเหตุ ของโรคแพนิค
ข้อคิดปัญหาต่อมธัยรอยด์legendnews
สาวต้องสนใจมาก
รู้จักดีแล้วหรอ
กุ้งยิงป้องกันอย่างไร
รู้ทันรักษาได้โรคตึ้บๆตันสมองพร่ามั่วรู้ไว้ไม่เครียด
ชัวการทำแบบนี้ไม่ท้องแน่
อยากอยู่ต้องดูแลใจถึงนาน
โรคกาฬติดต่อกันได้
เข่าเสื่อม’ รักษาเร็วไม่เสี่ยงพิการ
มีเซ็กซ์ก่อนอายุ 16 ปี มีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกสูง
โรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
โรคฮิสทีเรีย
กลิ่นลมหายใจไม่พึงประสงค์
โรควุ้นในลูกตาเสื่อม
โรคมะเร็งหายได้ด้วยสเต็มเซลล์
เชื้อราในร่มผ้า คันตกขาว
ดูแลเส้นเลือดใช้ฟอกไตมิให้ตีบตัน
ภัยร้ายหน้าฝน
แม่ท้องต้องระวัง 8 อันตราย!
กล้ามเนื้ออักเสบ ปวด บวม
อาการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่าง
โรคฟันผุ
ระวัง มะเร็งเต้านม ถึงตาย
ไขมันคั่งในตับ
สมองเด็กพิการ
แรกเกิดเสี่ยงการติดเชื้อ
ทารกแรกเกิดตัวเหลือง
'สเต็มเซลล์เลือดสายสะดือ' รักษาโรคในอนาคต
ปวดข้อในเด็ก ที่พ่อแม่ควรรู้
นมของเด็กแรกเกิด
อยากให้ลูกเรียนเก่ง ๆ อ่านด้านนี้ article
เด็ก 10 เดือนฟันขึ้นแล้วแต่ไม่ยอมเคี้ยวข้าว ผิดปกติหรือไม่ article
ลูกสาว 4 ขวบไม่ค่อยได้อยู่กับแม่ มีสิทธิ์เบี่ยงเบนได้ไหม?! article
จับตา 5 กลุ่มเตรียมรณรงค์ให้ความรู้ ปชช.โรคเฝ้าระวังปี 55 article
สวยอันตราย
โรคตาในวัยทำงาน article
3 ปัจจัยเสี่ยงโรคริดสีดวง
ปวดไมเกรน ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม article
"การนอน" ของลูกนั้น..สำคัญไฉน article
คณะแพทยศาสตร์ มช. ทุ่ม 90 ลบ. จัดซื้อ 'หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
ดื่มน้ำมะพร้าวช่วงท้อง ดีจริงหรือ ? article
ทุกจังหวัดเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ จับตาใกล้ชิด"ไอโอวา 2011" article
ง่วงนอนบ่อย สัญญาณบอกโรค article
ปวดหลัง… เสี่ยงอัมพาต article
ความดันต่ำไม่ใช่โรค article
“ปวดท้อง” บอกโรค
การดูแลสุขภาพในหน้าหนาว
ปัญหาติดหนึบ..ลูกติดขวด article
ผู้ชายที่ไม่ดูแลสุขภาพ เสี่ยงปัญหานกเขาไม่ขันก่อนวัย! article
ป้องกันลูกน้อยจากโรคที่มากับเครื่องปรับอากาศ article
ยิ่งแก่ ยิ่งสมองเสื่อม! article
ควันบุหรี่ มีเอี่ยวกับ “สมาธิสั้น“ ในเด็ก article
ลูกติดไวรัสโรต้า...เสี่ยงกระทบพัฒนาการ article
ใช้แสงซินโครตรอนพัฒนา “สเต็มเซลล์” สู้ “มะเร็งตับ” article
เตรียมตัวหลังผ่าตัด
การพยาบาลก่อนผ่าตัด
ปวดบิดใต้ชายโครงขวา'นิ่วในถุงน้ำดี' article
เด็ก 3 ขวบนอนกรนเสียงดังมาก ผิดปกติหรือไม่
ฝนตกน้ำท่วมเด็กเสี่ยง 'ปอดบวม' พ่อแม่ช่วยเสริมภูมิ...ป้องกันได้
สาว 6 อาชีพ กับเส้นเลือดขอด
ใครไม่อยาก "กระดูกพรุน" ก่อนวัย โปรดอ่านทางนี้! article
แนะวิธีดูแลลูกน้อยให้ห่างไกล "ผื่นภูมิแพ้" article
เลิกตามใจลูก ปลูกวินัยวัยเด็ก article
จับสัญญาณโรคร้าย ภัยเงียบ"ไตวายเรื้อรัง"
ป้องกัน 'โรคตาติดเชื้อ' ช่วงน้ำท่วม article
โรคฮิตที่มากับหน้าหนาว !! สำหรับเด็ก
แครอต-กะหล่ำปลี ช่วยแก้ แผลในลำไส้ได้
"มะเร็งรังไข่" เรื่องที่ต้องใส่ใจ
5 เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้แข็งแรงทั้งกายและใจ article
ลูกวัยรุ่นเหนื่อยง่าย เปลี่ยนได้ด้วยอาหาร article
แม่ท้องต้องดื่มนม article
วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก article
แพทย์ มศว ผลิตเครื่องช่วยยกผู้ป่วยลดแผลกดทับ article
ป่วยหวัด ไม่พัก ระวังตาย!
7ลางร้าย เตือนรีบตรวจมะเร็ง article
ครรภ์เล็กไม่ใช่เรื่องเล็กๆ article
วิจัยเด็กออทิสติก อาจเพราะขาดธาตุ"สังกะสี" article
"รกฝังลึก"..ภาวะอันตรายที่คุณแม่ควรรู้! article
แก้ปัญหาเด็ก 3 ขวบกับทานข้าวเองไม่เป็น! article
อีคิวกับการเลี้ยงลูกให้ฉลาด article
โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้ article
ยาคุมกำเนิดเม็ดมีทั้งดีทั้งเสีย ขับมะเร็งรังไข่ให้หนีไกลได้ article
5 รสนี้ดีอย่างไรต่อคุณแม่ท้อง/ModernMom article
พ่อแม่ระวัง "เชื้อเอ็นทีเอชไอ" ทำลูกเสี่ยงหูพิการ! article
ไทยแชมป์โลก มะเร็งท่อน้ำดี
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม article
วิธีรับมือลูกน้อย “ท้องเสีย” ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม article
ศิริราชเจ๋งเปลี่ยนสัตว์พิฆาตจากไรฝุ่นสู่วัคซีนภูมิแพ้ได้
วิธีป้องกันโรคร้ายจากน้ำท่วม article
"มื้ออาหารเช้า" สำคัญไฉนต่อสุขภาพลูกรัก article
เปิดทัศนะ "ดร.แดน" เลี้ยงลูกอย่างไรในยุคการแข่งขันสูง article
สารอาหารที่เซลล์มะเร็งต้องการ
ปัสสาวะถี่เกินพิกัดระวังช้ำรั่ว! article
องค์การอนามัยโลกเตือนโรคร้ายแฝงน้ำท่วมไทย article
รอยช้ำโผล่ไม่รู้สาเหตุ ระวังมะเร็ง! article
ไม่ว่าคอเบียร์คอไวน์ล้วนแต่มีอันตราย ดื่มมากเสี่ยง มะเร็งกระเพาะ
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ
วิจัยพบ อาหารขยะทำสมองลูกด้อยพัฒนา article
ตรวจ เบาหวาน ขณะตั้งครรภ์
มารู้จักร่างกายของลูกวัย "เบบี้" กันดีกว่า article
ตามไปรู้จัก 10 พืชผักบำรุงนํ้านมแม่ article
เคล็ด (ไม่) ลับให้นม "ลูกแฝด" อย่างไร้กังวล article
แนะตัวช่วยให้ "ว่าที่คุณแม่" คลายกังวลก่อนคลอด article
ไม่อยาก "ท้องลาย" ขณะตั้งครรภ์ รับมืออย่างไรดี article
สาเหตุของการปวดฟัน!!
เชื้อไวรัส ''อาร์เอสวี'' ติดต่อง่ายแพร่ระบาดช่วงปลายฝน article
วิธีตรวจสอบยาหมดอายุด้วยตัวเอง
สูดอากาศสกปรก เสี่ยงเป็นไส้ติ่งอักเสบ
กว่าจะเป็นมะเร็งตับ! ต้องรู้ก่อนสาย article
จิตตกเสี่ยง ''มะเร็งต่อมน้ำเหลือง'' ปรับอารมณ์-ตรวจร่างกายป้องกันได้
พบ"สารพิษในเมือง"ตัวการเร่งทารกคลอดก่อนกำหนด
ปรับสมดุลให้แม่ท้องด้วยอาหาร article
ผลเสียอดอาหารขณะตั้งครรภ์ article
เลิกใช้เข็มฉีดยา ทำแผ่นแปะนาโนวัคซีนไม่่เจ็บปวด
ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง article
โรคข้อเสื่อมป้องกันได้ เลี่ยงท่านั่งพับเพียบคุกเข่านาน
กาแฟช่วยป้องกันอาการซึมเศร้า สงสัยคาเฟอีน มีอิทธิพลต่อสมอง article
ออฟฟิศเป็นพิษ เสี่ยงเกิดภูมิแพ้กับทารกในครรภ์ article
ผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องช่องเดียวใน 'เด็กพิเศษ' article
วิธีปฏิบัติตัวง่ายๆ เมื่อไข้หวัดมาเยือน
12 วิธีป้องกันไข้หวัด เอามาฝากเพื่อนๆคับ
มาปกป้องลูกจากภัย "ยาเสพติด" กับ นพ.วศิน บำรุงชีพ article
วิธีเพิ่มศักยภาพสมองลูกวัยรุ่น/ดร.แพง ชินพงศ์ article
เรื่องน่ารู้ของ "ประจำเดือนหลังคลอด"/Modernmom article
บำรุงสมองลูกน้อยด้วยเมนูจาก "ใบบัวบก" article
หนอนรักษาแผลเบาหวานได้ผลดีเหนือกว่าการรักษาด้วยวิธีต่างๆ article
กินเค็มทำให้ความดันโลหิตสูง article
นักวิจัยสุดเจ๋ง พบ"แมวเรืองแสง" รักษาโรคเอดส์ได้ article
ไวรัสปลายฝนต้นหนาว ทำปอดบวม หอบหืด article
ฟลูออไรด์คืออะไร ทำไมถึงมีประโยชน์ article
นิ่วในถุงน้ำดี (Gall stone) article
มหันตภัยโรคติดเชื้อกลายพันธุ์!! ร้าย...รุนแรง เร่งพัฒนาวิธีป้องกัน article
เผยผู้เสียชีวิตจากมะเร็ง-เบาหวาน-หัวใจ ทั่วโลกปีละ 36 ล้านคน article
ป้องกันมะเร็งในหญิงโสดที่ไม่เคยมีบุตร article
‘ฟันร้าว’ ภัยเงียบเสียฟัน article
การรักษา โรคภูมิแพ้ article
ดูแลเต้านมเมื่ออักเสบ article
แพทย์ผู้ดีเจ๋ง! ผ่าตัดแยกแฝดกระโหลกติดกันสำเร็จ article
เตือนวัยรุ่น แต่งงานเร็วเสี่ยงปัญหาทางจิต article
ไส้ติ่งอักเสบ สังเกตอย่างไร article
ข้อดีของ "หายใจ" ช้า article
อดนอน นานๆทำลาย สมาธิ-ความจำ-การตัดสินใจ! article
แนะ 18 เทคนิค ปราบ "เด็กดื้อ" อย่างได้ผล
ผู้หญิงท้องกินผักสดให้ลูกฉลาด
เรื่องจริงผ่านจอ มฤตยูเงียบ
ฟันแท้หลุด ใส่คืนได้ article
8 วิธีคุมอย่างไร ไม่ให้ท้อง article
ปวดไหล่-เวียนศีรษะ-แขนชา อย่านอนใจ article
อาหารกระตุ้นความคิดพิชิตสอบ article
ผิวขาวด้วยกลูต้าไธโอนดีหรือไม่
ชายวัยทอง ระวัง มะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคอ้วนทำให้มะเร็งรังไข่ลุกลามเร็วขึ้น
10 พืชผักบำรุงนํ้านมแม่
5 วิธี ที่ช่วยลดอาการปวดฟัน article
'ท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพันธุกรรมมะเร็งลำไส้หรือไม่'
หนาวแล้ว!! มาดูกลเม็ดป้องกันไข้หวัหวัด กันเถอะ
อุปกรณ์ตรวจสารเสพติดในเครื่องดื่ม article
ช็อกโกแลตใส่นมกระตุ้นสมอง คิดอ่านว่องไว article
เมื่อลูกพูดช้า จะทำอย่างไร
ทำไมต้องเจาะเลือด ที่นิ้วนางเท่านั้น article
"โอเมก้า 3" ลดความเสี่ยง "โรคหัวใจ" หาได้ใน "ปลาทูไทย" article
คัดกรองพันธุกรรมรักษาธาลัสซีเมีย article
ใช้ยาปฏิชีวนะแก้เจ็บคอทุกทีถูกต้องหรือ?
ไม่หิวแต่ชอบกินจุบจิบ เป็นโรคจิตหรือเปล่า? article
โทรศัพท์มือถือมีเชื้อโรคซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ article
สุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ไทย แค่เจาะเลือดพบทันที 10 โรคร้ายคร่าชีวิต article
ทานหวานได้ ไม่ทำร้ายสุขภาพ article
รู้มั้ยว่า..การกัดเล็บ เป็นโรคชนิดหนึ่ง article
ปวดไมเกรนเป็นเรื่องมาจากกรรมพันธุ์
วิธีป้องกันอาการปวดหลัง article
เช็คเสี่ยงมะเร็งปอดได้จากเล็บ article
อาหารหลังคลอด "สำหรับคุณแม่หลังคลอด" article
'การควบคุมและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จากไร้ฝุ่น' article
ผลพวง 'ฟันผุ' อันตราย! เตือนระวังส่งผลเสียโรคหัวใจ article
7 โรคจากการกินที่ "คนบ้านรวย" ควรระวัง! article
ทำไมต้องฝากครรภ์ ? article
มะเร็งปากมดลูกคร่าหญิงไทย14คน/วัน จี้ใช้วัคซีนป้องกัน
ออก "คำสั่ง" อย่างไรให้เป็นมิตรกับลูก article
ฝึกการมีอารมณ์ดีในชีวิตคู่ด้วยเทคนิค Empathy article
เทคนิคกระตุ้นศักยภาพในตัวลูกด้วย "พลัง 8 ส." article
แนะวิธีทำงานอย่างไร้โรค เมื่อเป็นพ่อแม่ชาวออฟฟิศ
ขวดนมร้อยละ 80 มีสารอันตราย article
‘ไทย’ ผู้นำการแพทย์ดั้งเดิมอาเซียน มิติใหม่ทางการแพทย์ทางเลือกระหว่างประเทศ article
กระดูกเสื่อม กระดูกพรุน กระดูกอ่อน
๕ ท่า ออกกำลังกายเสี่ยงเจ็บ
7 วิถีการกินสู่ความอ้วน!
ยาแก้ข้อเข่าอักเสบ
ฝากครรภ์ตรวจอะไรบ้าง ... มีคำตอบ!
น่ารู้! วิธีอุ้มทารก
อาหารบางชนิดเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาค์ ควรเลือกกิน article
ตาบอดจากเชื้ออะแคนทะมีบา
การดูแลหลังคลอดแบบแผนไทย
การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
โรคกล้ามเนื้อกระตุกเกร็งเคลื่อนไหวเองมีทางหายได้
รู้เท่าทัน 'ภาวะอ่อนแรงเฉียบพลัน' หมั่นสังเกตอาการ...ลดความเสี่ยง
ปวดท้องน้อยเรื้อรัง article
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ article
ไวรัสโรต้าในเด็ก article
ไทยนำเข้ายาโรคมะเร็งปีละ 1.5หมื่นล้าน
กินแอปเปิลบำรุงหัวใจ มีเปลือกอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์ article
พริกป่นกำจัดมะเร็ง article
จับพบเล่ห์กลของเซลล์มะเร็งหลุดรอดแพร่กระจายที่อื่น article
'มะเร็งปากมดลูก'วายร้ายใกล้หญิง article
3 กิจกรรมง่าย ๆ ช่วยพัฒนาสมองลูกให้ฉลาด article
5 กิจกรรมง่าย ๆ กระตุ้นพลังความคิดลูก article
ผลวิจัยระบุ เชื้อไวรัสอาจเป็นต้นเหตุความดันโลหิตสูง article
คอกาแฟเฮ!!! วิจัยพบ 'คาเฟอีน' ช่วยยับยั้งมะเร็งผิวหนัง article
โรคไขมันคั่งสะสมในตับ
เพาะยุงไร้ตััวอสุจิ ถึงจะปราบโรคไข้จับส่ันให้หมดไปจากโลก
อาหารสุขภาพผิวสวย
ปวดท้องแน่นท้อง...คลำเจอก้อนเนื้อเตือนระวัง! “มะเร็งทางเดินอาหารชนิดจีสต์”
'ความจำถดถอย'จุดเริ่มอัลไซเมอร์! ตรวจพบก่อน...รักษาได้
'โรคหูชั้นกลางอักเสบในเด็กเล็ก ภัยร้ายใกล้ตัวที่พ่อแม่มักละเลย'
คนเตี้ยเสียวโรคหัวใจสูง ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น
รอยช้ำโผล่ไม่รู้สาเหตุ ระวังมะเร็ง!
ปวดท้องน้อยเรื้อรัง
ไวรัสตับอักเสบ เพชฌฆาตเงียบในตัวคุณ
รู้ทันโรคมะเร็ง -มือถือกับมะเร็งสมอง
ทึ่ง!ใช้สเปิร์มสเต็มเซลล์กำเนิดหนู 'ยุ่น'ปูทางปลดล็อกหมัน article
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (พินิจ-พิจารณ์)
นักวิทยาศาสตร์เจ๋ง! ผลิตอุปกรณ์ตรวจเลือดขนาดเท่าบัตรเครดิต หวังผู้ป่วยพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้
ฉลากยา อย่ามองข้าม
ปอดบวมในเด็ก
อย่าละเลย 'ปวดท้องประจำเดือน' เตือนภัยโรคร้ายแฝงเร้น
อย. เตือน!! เลิกใช้ ยาฉีดคีไตรโซน พบผิดมาตรฐาน
มากระตุ้นสมองลูกให้ฉลาด (อย่างถูกวิธี) กันเถอะ article
ทำอย่างไร! เมื่อลูกน้อยสมาธิสั้น
สัญญาณเตือนของโรคตับ
สำหรับคนที่นั่งหน้าจอคอม
ผ่าตัดฟรีสำหรับเด็ก ที่เป็นโรคหัวใจ
4 เรื่องสำคัญที่ "คุณแม่ท้อง" ไม่ควรมองข้าม
ชีวิตประจำวันกับโรคปวดหลัง
แพทย์สเปนเจ๋ง ผ่าตัดปลูกถ่ายขา 2 ข้างสำเร็จครั้งแรกของโลก
แนวทางการเสริมสร้างระบบภูมิชีวิตอย่างบูรณาการ
ทำอย่างไรเมื่อเหน็บกิน article
ทีมแพทย์สวีเดนเจ๋ง ปลูกถ่ายอวัยวะเทียม สำเร็จครั้งแรกในโลก
10 คำถามก่อนตัดสินใจทำเลสิก
คลิปVDOเพลงป่อเต็กตึ๊ง (เต่า เชิญยิ้ม)
คลิปVDO การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
คลิปVDO การช่วยชีวิตคนจมน้ำ
คลิปVDO การปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด.
คลิปVDO สถานการณ์แพทย์ฉุกเฉิน article
คลิปVDO แพทย์ พยาบาล สอนการปฐมพยาบาล article
มาฝึกท่าโยคะ แก้เมื่อยล้าระหว่างนั่งทำงานหน้าจอคอมฯนานๆ กันเถอะ....
ไขมันที่มองไม่เห็น อันตรายที่ไม่รู้ตัว
นักวิจัยพบ หญิงตั้งครรภ์กินฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่มากไป
ประวัติศาสตร์การแพทย์และเภสัช
วิจัยสมุนไพร"รางจืดดอกม่วง" แก้แฮ้ง,ล้างพิษแมงดาทะเล
คุณดื่มน้ำน้อยไปหรือเปล่า / เอมอร คชเสนี
ประสาทหูเสื่อม
วิธีบำบัดการปวดหัวโดยไม่ต้องพึ่งยา
สังเกตอาการเสี่ยง ส่อโรคหัวใจ
Body&Mine ที่เปลี่ยนไป(หลังคลอด)
สุขภาพจิตกับการหัวเราะ
ศาสตร์ของการยิ้ม
วัณโรค
โรคสุกใส
โรคตาแดง
ผลเสียของการสูบบุหรี่
ทำอย่างไรจึงจะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
การปฐมพยาบาล
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Echocardiography)
ฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์
7 โรคผิวหนังหน้าฝน
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 2010เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน

www.legendnews.net
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุน ครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล เปิดสื่อออนไลน์ วิจารณ์การเมือง ข้าราชการ
เอ็นจีโอ สื่อไร้จรรยาบรรณ ปกป้องมิให้กระทำความชั่ว ต่อมวลชนไทย ไม่สงวนสิทธิ์ ในการคัดลอก
หรือนำไปเชื่อมต่อเว็บ หรือเปลื่ยนหัวสื่อออนไลน์ www.legendnews.net เป็นชื่อสื่อของท่าน เพราะเปิดเว็บข้อมูลเบื้องต้น
ผู้เข้าชมและข้อมูลข่าวยังมีน้อย อาจไม่จูงใจผู้เข้าชม ผู้ใดสนใจ ติดต่อที่อยู่ด้านล่างของคอลัมน์นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย และข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น
สนับสนุนโดย ที่ปรึกษาและประธานกองทุนการศึกษานักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณที่ท่านบอกต่อเพื่อนเว็บของท่านและผู้เยื่ยมชมทุกท่าน