ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตราครุฑ


 รักและห่วงใย

รักและห่วงใย

 


คำคิดถึงลึกซึ้งตรึงติดตาม 
ด้วยบอกความหมายแม้นแทนใจกาย
ไม่วางวายห่างกายหรือตายจาก 
แม้นกายพรากจากไปใจยังคิด

คำลึกซึ้งตรึงจิตเฝ้าคิดถึง 
เฝ้ารำพึงฝันหาแม้นฟ้าปิด
ใจยังคิดคิดถึงอยากใกล้ชิด 
จะไม่ปิดใจบอกว่าใครคิดถึง
คำคม สุภาษิต

อย่าลืม คนที่เคยร่วมร้องไห้กับคุณ
ไม่จำเป็นต้องบินให้สูงเท่าเขา article
หากความรัก.........
สิ่งที่ใจ….. “ไม่อยากทำ” article
เลือกเอาเอง article
เรื่องจบ แต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไป article
อย่าเสียเวลากับสิ่งที่จากไป article