ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสร้างรายได้ดี article

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สร้างรายได้

เรียบเรียงข้อมูลโดย www.legendnews.net  

 

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรชุมชนบ้านห้วยเคียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นอาชีพที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนเร็ว ใช้เวลาสั้น ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใช้พื้นที่น้อยและใช้พื้นที่เดิม เพราะหม่อนปลูกครั้งเดียวหากบำรุงรักษาดีจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี และยังใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชน้อย นอกจากนั้น ยังมีระบบและการตลาดที่แน่นอน ตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมีความต้องการจากหม่อนไหมสูง และเหนืออื่นใดเกษตรกรจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจดี เพราะทำงานในท้องถิ่นและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมีความสุขและอบอุ่น ขณะนี้เกษตรกรในชุมชนบ้านห้วยเคียนได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันอย่างแพร่หลาย มีผลิตภัณฑ์ที่สวยและมีคุณภาพออกสู่ตลาด ซึ่งมีจำหน่ายทั้งในร้านค้าในชุมชนเอง ร้านค้าในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และมีร้านค้ามากมายที่มารับซื้อสินค้าเองถึงชุมชน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนและเพียงพอให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้เป็นอย่างดี

   การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สร้างรายได้

 หม่อนมีความสำคัญต่อการเลี้ยงไหม เพราะใช้เป็นอาหารของหนอนไหม คุณภาพของใบหม่อนที่ดีจะทำให้ได้รังไหมและเส้นไหมมีปริมาณของผลผลิตสูงและคุณภาพดีด้วย
หม่อนที่ปลูกในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะของใบ ดอก ผลผลิตและคุณภาพ หม่อนที่มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะแก่การเลี้ยงไหมต้องมีลักษณะที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง มีกิ่งแขนงมาก แข็งแรงและตั้งตรง ลักษณะของปล้องจะถี่ เพราะจะทำให้มีใบมากผลผลิตสูง และขนาดของใบต้องพอเหมาะ ไม่หนาหรือบางจนเกินไป เพราะถ้าใบหนาหยาบ ไหมจะไม่ชอบกินแต่ถ้าใบบางจะเหี่ยวง่าย นอกจากนั้นยังต้องมีความต้านทานต่อโรคสูงด้วย

    หม่อนมีความสำคัญต่อการเลี้ยงไหม เพราะใช้เป็นอาหารของหนอนไหม คุณภาพของใบหม่อนที่ดีจะทำให้ได้รังไหมและเส้นไหมมีปริมาณของผลผลิตสูงและคุณภาพดีด้วย
หม่อนที่ปลูกในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะของใบ ดอก ผลผลิตและคุณภาพ หม่อนที่มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะแก่การเลี้ยงไหมต้องมีลักษณะที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง มีกิ่งแขนงมาก แข็งแรงและตั้งตรง ลักษณะของปล้องจะถี่ เพราะจะทำให้มีใบมากผลผลิตสูง และขนาดของใบต้องพอเหมาะ ไม่หนาหรือบางจนเกินไป เพราะถ้าใบหนาหยาบ ไหมจะไม่ชอบกินแต่ถ้าใบบางจะเหี่ยวง่าย นอกจากนั้นยังต้องมีความต้านทานต่อโรคสูงด้วย

     -พันธุ์บุรีรัมย์60 สามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ เจริญเติบโตดี ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง ใบไม่มีแฉก ใบใหญ่ หนาอ่อนนุ่ม ไม่เหี่ยวง่าย ลักษณะทรงพุ่มดี ทรงต้นตั้งตรง ไม่มีการพักตัวในทุกฤดูกาล ผลผลิตประมาณ 4,300 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี ปรับปรุงดินและปริมาณน้ำฝนน้อย
-พันธุ์นครราชสีมา 60 ใบเป็นรูปใบโพธิ์ใหญ่ เลื่อมมันนุ่ม หนาปานกลาง เหี่ยวช้าแตกกิ่งหลังตัดแต่งได้ดี ใบหม่อนไม่ร่วงง่าย ผลผลิต 3,600 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ต้านทานต่อโรคราแป้ง ขยายพันธุ์ด้วยการติตา
-พันธุ์หม่อนคุณไพ ขอบใบเรียบ ใบค่อนข้างบาง เป็นคลื่น แตกตาเร็วหลังตัดแต่งกิ่ง ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรครากเน่า แต่ไม่ทนแล้ง และเหี่ยวง่าย ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง
 การเลือกพื้นที่ในการปลูกหม่อน
-ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อสะดวกในการให้น้ำแปลงหม่อนในช่วงฤดูแล้ง
-ใกล้สถานที่เลี้ยงไหมเพื่อสะดวกในการเก็บใบหม่อนมาเลี้ยงไหมและดูแลรักษา
-พื้นที่ปลูกหม่อนไม่ควรอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ไร่ยาสูบ และสวนผลไม้เพราะอาจจะได้รับพิษจากสารเคมีต่างๆ
-ชนิดของดิน ดินดีเหมาะแก่การปลูกหม่อนคือดินร่วนปนทราย มีอินทรีวัตถุสูงหน้าดินควรลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-7.0
-ดินที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงดิน ให้ดีขึ้นโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด เพิ่มปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 ก.ก.ต่อไร่ต่อปี ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน โดยใส่ปูนขาวลงในดิน

การเตรียมดิน
-ไถดิน 2 ครั้ง เพื่อพลิกดินจากชั้นล่างขึ้นชั้นบน ทิ้งไว้ 2-3 วัน และไถครั้งที่ 2 เพื่อกำจัดศัตรูพืช
-ไถพรวน เพื่อให้ดินร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของหม่อน
-ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ประมาณ 1,000-2,000 ก.ก.ต่อไร่ต่อปี แล้วไถกลบ
-จัดระยะปลูกให้เหมาะสม
ฤดูกาลปลูกหม่อนที่เหมาะสมคือช่วงต้นฤดูฝนเพราะเป็นช่วงที่ดินมีความชุ่มชื้นดีสามารถเจริญเติบโตได้ดี
 
    

การเตรียมการก่อนเลี้ยงไหม

 


-ทำความสะอาดห้องเลี้ยงไหมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงไหม โดยการอบห้องเลี้ยงไหมและอุปกรณ์การเลี้ยงด้วยฟอร์มาลีน 3% หลังจากหลังจากการเลี้ยงไหมรุ่นที่ผ่านมาโดยอบทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วัน ก่อนล้างทำความสะอาด
-ล้างทำความสะอาดห้องเลี้ยงไหมและอุปกรณ์เลี้ยงไหมด้วยน้ำและผงซักฟอก อุปกรณ์ที่ไม่ใช่โลหะควรแช่ในสารละลายคลอรีน 0.60% นานอย่างน้อย 30 นาที และตากแดด 1-2 แดด ก่อนนำเข้าอบฆ่าเชื้อโรคในห้องเลี้ยงไหมอีกครั้งหนึ่ง
      

 

 

วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหม ต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมและพอเพียง ได้แก่
-กระด้งเลี้ยงไหมหรือโต๊ะเลี้ยงไหม
-จ่อ มีหลายชนิด แต่ดีที่สุดคือจ่อหมุน
-ไฮโกรมิเตอร์
-เครื่องพ่นอบโรงเลี้ยงไหม
-ตะแกรงสำหรับโรยยาหรือปูนขาว
-ตาข่ายถ่ายมูลไหม(วัยอ่อน,วัยแก่)
-มีดและเขียงหั่นหม่อน
-ตะกร้าใส่ใบหม่อน
-กาละมังใส่ใบหม่อนเวลาให้อาหารหนอนไหม
-ตะเกียบ,ขนไก่
-สารเคมีชนิดผง เช่น ปูนขาว,คลอรีน 60 %,ยาโรยตัวไหม,ด่างทับทิม
-กระดาษรองเลี้ยงไหม,ตาข่ายมุ้งเขียวตาถี่
-ผ้าดิบสำหรับคลุมใบหม่อน
-หนังสือพิมพ์เก่าสำหรับรองจ่อเวลาไหมสุก
-รองเท้าแตะ
-สบู่,น้ำยาล้างมือ,ขวดดองไหมเป็นโรค
  

ตัวบี้จะมีขนาดลำตัวเท่ากับแมลงภู่ ปีกจะเล็กบินไม่ได้ สีจะเป็นสีขาวปนเทาจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวเมีย ลักษณะของตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ช่วงท้องจะมีขนาดใหญ่กว่าช่วงหัวและลำตัวตัวผู้ ลักษณะของตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียก้นของตัวผู้จะมีขนาดเล็กและม้วนงอลงอายุของผีเสื้อไหมมีช่วงอายุที่สั้นมาก   ภายหลังการผสมพันธุ์และออกไข่แล้วตัวบี้จะตายรวมเวลาประมาณ 2-3 วัน ตัวบี้หลังจากได้รับการผสมพันธุ์แล้ววางไข่ 
ประมาณ  250-500 ฟอง ต่อพ่อแม่พันธุ์ 1 ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของผีเสื้อไหม

ไหมพันธุ์ไทย เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลักษณะรังสีเหลือง มีความทนทานต่อโรคสูง และเลี้ยงง่ายเช่นพันธุ์นางลาย,นางน้อย,นางเหลือง,นางสิ่ว ส่วนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยเคียนจะเลี้ยงไหมไทยพันธุ์ “นางสิ่ว”ซึ่งได้รับพันธุ์มาจาก ศูนย์หม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดน่าน สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติภาคเหนือ (แพร่)
 
วิธีการเลี้ยงไหมวัยอ่อน


เริ่มแรกไข่ไหมจะบรรจุเป็นแผ่นให้เปิดห่อกระดาษดำออกก่อน เพื่อให้ไข่ไหมได้รับแสงสว่างเวลาเช้า ตั้งแต่ 05.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้น 3-4 ชั่วโมง ไข่ไหมจะเริ่มฟักออกหมด จึงเริ่มเลี้ยงได้ หลังจากนั้นเปิดแผ่นไข่ไหมบนที่เลี้ยงไหม ช่วง 09.00-10.00 น.แล้วโรยยาประมาณ 1 กรัมต่อตารางฟุต ปล่อยทิ้งไว้ 10-15 นาที ให้ยาท่โรยติดทั่วตัวไหม แล้วนำใบหม่อนที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 40 กรัมต่อไหม 1 แผ่น ปล่อยไว้ประมาณ 10-15 นาทีตัวไหมจะคลานขึ้นมาบนใบหม่อน หลังจากนั้นจับแผ่นไข่ไหมคว่ำแล้วเคาะแผ่นไข่ ให้ตัวไหมตกลงมาบนพื้นที่เลี้ยงแล้วใช้ขนไก่ปัดกระจายอย่างสม่ำเสมอ ให้มีขนาดประมาณ /2 เท่าของแผ่นไข่ แล้วให้ใบไหมหั่น อีกครั้งประมาณ 80 กรัม โรยให้สม่ำเสมอกัน จากนั้นจึงเลี้ยงไหมอีก 2-3 ครั้ง วันเดียวกัน(14.00-17.00 น.และ 21.00 น.)
การลี้ยงไหมในวัยที่ 2  หลังจากเลี้ยงไหมแรกฟักเสร็จ จะมการให้อาหาร 4 เวลาด้วยกัน คือ มื้อเช้าเวลา 06.00 น. มื้อกลางวัน เวลา 11.00 น. มื้อเย็น เวลา 16.00 น. และกลางคืนในกรณีที่สามารถให้ได้ เวลาประมาณ 20.00 น.
ไหมวัยอ่อนจะใช้ปริมาณใบหม่อน 20-25 กิโลกรัมต่อแผ่น ควรเลี้ยงไหมด้วยใบหม่อนสด อัตราส่วนในการเลี้ยงไหม คิดจากเวลา เช้า กลางวัน เย็น คือ 3:2:5 การหั่นหม่อนต้องหั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง ยาวประมาณ 2 เท่าของตัวหนอน
ไหมจะมีอยู่ 3 ช่วงวัย และเก็บใบหม่อนแตกต่างกันไป
วัยที่ 1 จะเก็บใบอ่อนจากยอดลงมาถึงใบที่ 3
วัยที่ 2 ให้เก็บใบที่ 4-6 และวัยสุดท้าย
วัยที่ 3 ให้เก็บใบที่ 7-10 ถ้าใช้ใบหม่อนเลี้ยงตามนี้จะได้ผลดีมากและเหมาะอาหารเหมาะสมกับช่วงวัย

วิธีการเก็บรักษาใบหม่อน ถ้าเป็นการเก็บใบหม่อนแบบเด็ดใบมาเลี้ยงไหม ให้นำใบหม่อนที่เก็บมาวางแผ่กระจายออกบนเสื่อหรือพลาสติก ไม่ควรจะวางสุมเป็นกองๆ กรณีที่อากาศร้อนหรือแห้งมากๆ ควรฉีดพ่นละอองน้ำลงมาบริเวณใบหม่อนเล็กน้อยหรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ คลุม ช่วงฤดูหนาวนั้นจะใช้แผ่นพลาสติกคลุมปิดกองปิดกองใบหม่อนแทน
การเก็บรักษาใบหม่อนแบบตัดกิ่งเลี้ยงไหม การเก็บใบหม่อนแบบตัดกิ่ง ถ้าเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนหรือแห้งให้ฉีกพ่นละอองน้ำบริเวณกองหม่อนเล็กน้อยแล้วจึงใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ คลุม แต่ถ้าใบหม่อนที่เก็บมาปียกชื้นและอากาศในขณะนั้นชื้นมากให้วางผึ่งให้แห้งก่อนนำมาเก็บรวมกัน

พื้นที่การเลี้ยงไหมไม่ควรหนาแน่นและแออัดเกินไป ควรขยายพื้นที่เลี้ยงทุกวัยให้เหมาะสม เช่นถ้าเลี้ยงไหม 1 แผ่น
-วัยที่ 1 พื้นที่ขยายประมาณ 1 เท่า-1 เท่าครึ่งของแผ่นไข่ ควรขยายพื้นที่ประมาณ 3 ครั้ง ตัวเต็มวัยใช้พื้นที่ 1.2 ตารางเมตร
-วัยที่ 2 ควรขยายพื้นที่ 2 ครั้ง ตัวเต็มวัยพื้นที่ประมาณ 2-3 ตารางเมตร
-วัยที่ 3 ขยายพื้นที่ 3 ครั้ง ตัวเต็มวัยใช้พื้นที่ 4-6 ตารางเมตร
ส่วนอุณหภูมิ จะอยู่ที่ประมาณ 25-28 เซลเซียส วัยที่ 1 อาจต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าวัยอื่นๆ เล็กน้อย เช่นกันกับความชื้นวัยที่1 จะใช้ความชื้นตั้งแต่ 90% ขึ้นไป วัยอื่นๆอยู่ในช่วง 80-90%
ความสะอาดนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเลี้ยงไหม ควรล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนการเลี้ยงไหม เปลี่ยนรองเท้า และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอ
 
การเลี้ยงไหมวัยแก่จะมีด้วยกัน 2 วิธี คือ


วิธีที่ 1 เลี้ยงในกระด้งหรือกะบะ วิธีนี้เป็นวิธีที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั่งเดิม ภายในห้องเลี้ยงจะมีชั้นวางกระด้ง หรือ กะบะ ซึ่งสามารถวางได้ 8-10 ชั้น วิธีการเลี้ยงจะเก็บใบหม่อนมาโรยให้ไหมกิน วิธีการเลี้ยงแบบนี้จะค่อนข้างเปลืองพื้นที่ในการเลี้ยงและเสียเวลามาก
วิธีที่ 2 เลี้ยงไหมแบบชั้นเลี้ยง เป็นวิธีการเลี้ยงไหมแบบใหม่ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่เลี้ยงไหมได้มาก สะดวก ประหยัดแรงงาน ชั้นเลี้ยงไหมจะเป็นโต๊ะทำด้วยไม้หรือเหล็กมีขา 6 ขา ขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 1.2x2.5x0.45 เมตร พื้นโต๊ะทำด้วยตะแกรงตาข่ายหรือตาข่ายเชือก และจะให้ใบหม่อนแบบกิ่ง
การเลี้ยงไหมวัยนี้จะใช้อุณหภูมิประมาณ 23-25 เซลเซียล และความชื้นประมาณ 70-75% หนอนไหมวัยแก่จะกินใบหม่อนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดความร้อนความชื้นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญอาหาร การหายใจ การขับถ่ายของเสีย ดังนั้น การถ่ายเทอากาศที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของหนอนวัยแก่ ถ้าไม่มีการหมุนเวียนของอากาศภายในห้อง ควรใช้พัดลมช่วยเพื่อให้มีการระบายถ่ายเทของอากาศแต่จะต้องไม่ทำให้ใบหม่อนแห้งหรือเหี่ยว ถ้าหากอุณหภูมิของอากาศภายนอกสูงกว่าภายในห้อง ควรปิดหน้าต่างด้านที่ลมพัดเข้ามาภายในห้องและควรเปิดหน้าต่างด้านที่ระบายลมออกจากห้อง การเปิดหน้าต่างควรเปิดเฉพาะตอนเย็น
 

โรคไหมเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การเลี้ยงไหมไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เมื่อเกิดโรคไหมขึ้นมาอาจทำให้ผลผลิตรังไหมลดลงหรือไม่ได้รังไหมเลยก็ได้ เนื่องจากช่วงระยะเวลาการเลี้ยงไหมเป็นช่วงสั้นๆ เมื่อเกิดโรคไหมขึ้นมาการแก้ไขหรือรักษาจึงทำได้ยาก ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ไหมเกิดโรคนั่นเอง การป้องกันกำจัดโรคไหม ต้องทำลายเชื้อในห้องไหมให้หมดไป หลักจากเลี้ยงไหมเสร็จให้ฉีดอบโรงเลี้ยงไหมและอุปกรณ์เลี้ยงไหมด้วยฟอร์มาลีน 3% อัตราส่วนฟอร์มาลีน 3% จำนวน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร อบทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนนำวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหมออกจากโรงเลี้ยงไหมมาล้างทำความสะอาดข้างนอก โดยล้างทำความสะอาดโรงเลี้ยงไหมและอุปกรณ์ทุกชนิดด้วยผงซักฟอกและน้ำ ตากแดดให้แห้งก่อนนำอุปกรณ์ทุกชนิดเข้าโรงเลี้ยงไหมและฉีดพ่นอบด้วยฟอร์มาลีน 3% อีกครั้งก่อนการเลี้ยงไหมรุ่นต่อไปประมาณ 2 วัน หรืออบรมควันด้วยฟอร์มาลีนผสมด่างทับทิม อัตราส่วน ฟอร์มาลีน 37% จำนวน 1 ลิตร ต่อด่างทับทิม 500 กรัมต่อปริมาตรห้องเลี้ยงไหม 129 ลูกบาศก์เมตร
เชื้อโรคอาจเข้าสู่รงเลี้ยงไหมโดยลมพัดเข้าไปหรือโดยติดเข้าไปกับผู้เลี้ยงหรืออุปกรณ์ที่นำเข้าไป หรืออาจิดไปกับใบหม่อนก็ได้ ดังนั้นก่อนเข้าห้องลี้ยงไหมทุกครั้งจะต้องล้างเท้าให้สะอาด ล้างมือด้วยสบู่และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เปลี่ยนรองเท้าที่ใช้เฉพาะห้องเลี้ยงไหมเท่านั้น ไม่ควรให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงไหมเข้าห้องเลี้ยงไหมโดยเด็ดขาด และเพื่อป้อง
กันโรคเพบรินไม่ควรต่อพันธุ์ไหมเองควรใช้ไข่ไหมที่ผ่านการตรวจโรคเพบรินแล้วเท่านั้น
ในการเลี้ยงไหมถ้าพบหนอนไหมแสดงอาการของโรคให้ใช้ตะคีบทิ้งทันที รวมทั้งไหมที่อยู่บริเวณไกล้เคียง เศษหม่อนและมูลไหมที่เปรอะเปื้อนด้วย โดยนำไปทิ้งในถังฟอร์มาลีน 3 % เพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนนำไปเผาหรือฝังต่อไป ในกรณีที่พบหนอนไหมเป็นโรค ควรมีการถ่ายมูลทุกวันพื่อลดการแพร่ละบาดของโรคและควรโรยสารเคมีทุกวันในตอนเช้า ก่อนให้อาหารมือแรกของวันประมาณ 30 นาที สารเคมีที่ใช้ เช่น เพบโซล,หรือปูนคลอรีน 3.5 เป็นต้น

การจัดการไหมสุก ประมาณวันที่ 6-8 ตัวไหมจะโตเต็มที่อาหารที่กินไปสร้างเป็นต่อมเส้นใยพร้อมจะทำ
รังมีลักษณะลำตัวใส โปงแสง มูลไหมโตสีเขียวอ่อนนิ่ม หยุดกินอาหาร เดินเร็ว หัวส่ายไปมา และพ่นเส้นใยออกมา

การเก็บไหมสุกเข้าจ่อ
ปัจจุบันนิยมเก็บ 2 วิธีคือ
1.เก็บทีละตัว ใช้กับไหมจำนวนเล็กน้อย
2.ใช้ตาข่ายวางบนชั้นเลี้ยงแล้วยก เหมาะกับการเลี้ยงจำนวนมาก จ่อเป็นวัสดุที่ให้ไหมทำรังมีหลายชนิด จ่อกระด้ง ใส่ตัวไหมได้ปราณ 700 ตัวต่อกระด้ง,จ่อลวดความยาว 1 เมตร ใส่ตัวไหมประมาณ 400-500 ตัวต่อผืน,จ่อหมุนใส่ตัวไหมได้ประมาณ 1,200 ตัวต่อ 

การดูแลขณะไหมทำรัง
ก่อนไหมทำรังจะถ่ายของเหลวครั้งสุดท้ายออกมาตัวละ 0.5-1 ซี.ซี. ควรหากระดาษหนังสือพิมพ์ปูรองพื้นเพื่องป้องกันพื้นสกปรกและดูดซับปัสสาวะไหม ควรมีการระบายอากาศในห้องไหมทำรังเพื่อเป็นการลดความชื้นขณะไหมทำรังจะทำให้รังไหมสาวง่าย ห้องไหมทำรังควรจะควบคุมแสงสว่างให้กระจายไม่ให้แสงเข้าด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปจะทำให้เกิดรังแฝดมากผิดปกติ อุณหภูมิที่เหมาะ 23-24 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ 65-70%

การเก็บรังไหม
หลังจากรังไหมรังประมาณ 2 วัน จะลอกคราบเป็นดักแด้ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วัน ผนังลำตัวดักแด้จะมีสีเหลืองน้ำตาลและแข็งพอที่ลอกรังไหมออกจากไขได้ เมื่อลอกรังไหมออกจากจ่อแล้วทำการลอกปุยรังไหมและคัดเลือกรังไหมเสียก่อน ซึ่งมีหลายชนิด เช่น รังแฝด รังบาง รังหัวบางท้ายบาง รังผิดรูปร่าง รังด้าน รังแมลงวันลายเจาะ รังบุบ รังหลวม เป็นต้น เสร็จแล้วควรกระจายรังไหมบางๆ ไว้บนชั้นเลี้ยงไหมเพื่อรอการจำหน่ายต่อไป

การสาวหลอก คือกรรมวิถีสาว (ดึง) เอาไยไหมออกมาจากฝักหลอก (ฝักไหม) มาเป็นเส้นไหม โดยนำเอาฝักหลอก (ฝักไหม) ต้มใส่หม้อดินขนาดใหญ่ มีเครื่องมือคีบดึงเส้นไหมออกมาเป็นเส้นยาวติดต่อกันเป็นเส้นเดียวกันตลอดจนหมดทุกฝัก เมื่อดึงเอาเส้นไหมออกมาจนหมดทุกฝักแล้วจะเหลือแต่ตัวไหม (ตัวหนอน) ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ดักแด้" เป็นอาหารที่ให้โปรตีนและอร่อยมาก เป็นของโปรดของชาวภาคอีสาน ไหมที่ได้จากการสาวหลอกนี้เป็นไหมเส้นแข็ง เรียกกันว่า ไหมดิบ
ต่อจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการทอผ้า การทอผ้าไหมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตผ้าไหม โดยจะต้องอาศัยช่างผู้มีฝีมือในการทอ เครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าไหม คือ "กี่" มี 2 ชนิด คือ "กี่ธรรมดา" และ "กี่กระตุก " แต่ชาวบ้านจะนิยมทอด้วย "กี่ธรรมดา" เป็นส่วนมาก ปริมาณในการผลิตผ้าไหมแต่ละวันนั้นช่างทอหนึ่งคน จะทอผ้าไหมได้ประมาณ 1 - 2 ผืนต่อวัน จึงทำให้ปริมาณในการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ถ้าถึงฤดูกาลทำนา การผลิตผ้าไหมต้องหยุดชะงักลง แต่ถ้าหากสามารถนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทอผ้าไหมแล้ว จะช่วยให้สามารถผลิตผ้าไหมได้วันละมาก ๆ และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
ส่วนใหญ่กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยเคียนจะผลิตผ้าออกมาหลากหลายแบบ แต่ละแบบจะเป็นที่นิยมของคนทั่วไปและนักท่องเที่ยว เช่น ผ้าไหม ไหมมัดหมี่ ไหมย้อมลาย ผ้าเปลือกไหม เป็นต้น ได้นำผ้าไหมชนิดต่างๆ เหล่านี้มาผลิตเป็นเครื่องใช้ เครื่องนุ่มห่มมากมาย ทั้งที่เป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าขนาดเล็ก ใหญ่ ตามแบบที่ลูกค้าสามารถสั่งและเลือกลายเองได้
 


สินค้า OTOP การลงทุน นาๆธุรกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม เทคโนโลยี อย่าประมาท

สาระน่ารู็เกี่วกับเทคโนโลยี
ธุรกิจไหนเจ็บ
10 อาชีพ!! ทำเงิน!! รายได้ดีมาก
หุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่ได้รับสิทธิ์การเป็นพลเมือง
เกษตรสร้างชาติ : เลี้ยงด้วงสาคูในกะละมัง ได้ผลดี ราคางาม
รถพลังลอัด
เกษตรกรไทยไอเดียเจ๋ง ทำไส้เดือนแอฟริกันเอคอร์เดอร์ ทำเงินมหาศาล!!
หนุ่มโคราช รื้อไร่มันสำปะหลัง หันปลูกมันหวาน ทำเงินได้กว่า 2 แสน/เดือน
ปลูกหอมขาย ปลดหนี้ 10 ล้าน
เกษตรสร้างชาติ : ต้นยางนา บ่อน้ำมันบนดิน
เกษตรทำเงิน : ปลูกองุ่นริมรั้วผลผลิตครั้งละหลายร้อยกิโลกรัม
ผักหวานบ้าน ปลูกง่าย ราคาดี อาชีพแนะนำเกษตรกรผู้ที่สนใจ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พัฒนาระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ สำหรับมือใหม่หัดปลูก รับเทรนด์สุขภาพอาหารคลีน
เงินเดือนละหมื่น ปลูกตะไคร้ก็ได้แล้ว!! เกษตรกร อ.นาดียิ้มร่า ปลูกตะไคร้ในครัวเรือน พึ่งพาตนเองสร้างรายได้ เดือนละหมื่นบาท
“ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด”แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน
อดีตมนุษย์เงินเดือนเฉียดแสน กลับบ้านเกิด เดินหน้าทำเกษตรแบบพอเพียง
เกษตรกรบ้านหนองเม็ก เพิ่มยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์
บ้านไก่ HEN HOUSE อาชีพเสริมรายได้ของคนสกรีนเสื้อ
แนวทางแก้ โรครากขาวยางพารา
ต้นแบบ “สวนองุ่น” เกษตรกรพลิกพื้นที่ดินเค็ม ปลูกองุ่นสำเร็จรายแรกในตรัง
สิ่งที่ตัวเองดิ้นรนค้นหามาแทบทั้งชีวิตนั้น แท้จริงแล้วอยู่ไม่ไกล คนเกษตร
การตอนมะละกอให้ลูกเตี้ยติดดิน อธิบายละเอียด ภาพคมชัด ต้องดู
ปลูกองุ่นบิวติ้ซิสเลช ตามแนวทางโครงการหลวง สร้างรายได้ดี
“บุญลือ เจริญมี”เกษตรกรสู้เพื่อชุมชนคลองโยง
"ธุรกิจคู่หูแม่ค้าส้มตำง่ายๆ" กับวิธีเพาะพันธุ์ปูนา
ปลูกข้าวให้ได้กำไร สไตล์ “ชาวนาขี้เกียจ”
Do Love Farm Cafe and Restaurant ร้านอาหารที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ
หนุ่มนักเรียนนอก ลาออกจากงานหันมาปลูกเม่อนในโรงเรือน
คือความในใจของคนดูแลสวนทุเรียน 500 ไร่
ลาออกจากงานหันมาเพาะ ‘มะม่วง’ หลากชนิดสร้างรายได้
ผักชีฝรั่ง บ้านคลองโยง เพาะปลูกแบบปลอดสาร ทำกำไรงามเป็นกอบเป็นกำ
รวม 10 อาชีพ ‘เกษตรสร้างรายได้’ ที่ได้รับความสนใจ
ไอเดียการปลูกผักในถุงหูหิ้ว หรือ ถุงกรอบแกรบการ์เดนท์
การเพาะปลูกฟักแม้ว
เปิดตัวไอโฟน7 iPhone 7 ราคาเริ่ม 22,500 บาทควบ iPhone 7 Plus 26,700 บาท
Toyota It's Mine 2016 จุดประกายสานฝัน คนรุ่นใหม่
สะใภ้เมืองกาญจน์ เลี้ยงไส้เดือนชีวิตดี๊ดี ไม่ถึงครึ่งปีระดับรายได้พอกับคนทำงานประจำ 7-8 ปี
“น้ำเต้า” มีดีมากกว่าที่เห็น
พ่วงแบตเตอรี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สร้างต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน จากฝีมือนักวิจัยไทยเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน