ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
อำนาจทหารเบ็ดเสร็จ ปราบมาเฟียน่าหวาดเสียว-งานล้น หรือตร. เกียร์ว่าง !!

 อำนาจทหารเบ็ดเสร็จ ปราบมาเฟียน่าหวาดเสียว-งานล้น หรือตร. เกียร์ว่าง !!

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559   เรียบเรียงโดยทีมงาน www.legendnews.net

"คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2559 เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดบางประการที่เป็นภัยอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทําลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ทหารเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามมาเฟีย สามารถเข้าค้นบ้านได้โดยไม่มีหมาย รวมถึงการยึด อายัดทรัพย์สินได้ หรือเรียกตัวผู้ต้องสงสัยสอบพร้อมคุมตัวได้ 7 วัน       

       คำสั่งดังกล่าวซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญ เช่น สามารถออกคำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานได้ เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น รวมตลอดทั้งค้นบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิด หลบซ่อนอยู่หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบ      

       ในกรณีที่ยังสอบถามไม่แล้วเสร็จจะควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน แต่การควบคุมตัวดังกล่าวต้องควบคุมไว้ในสถานที่อื่นที่มิใช่สถานีตำรวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจำ และจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหามิได้      

       การกระทำตามคำสั่งนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามและผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามที่กระทำการไปตามอำนาจหน้าที่โดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็น ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 17 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน"      

       นั่นเป็นรายละเอียดคำสั่ง คสช.ที่ 13/59 ที่ให้อำนาจทหารเป็นเจ้าพนักงานเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ที่สำคัญก็คือเป็นการให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ทหาร"อย่างกว้างขวาง"แบบครอบจักรวาลเลยทีเดียว ทั้      

       อำนาจในการตรวจค้นแบบไม่ต้องขอหมายศาล สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้นานถึง 7 วัน และสามารถควบคุมใน"สถานที่อื่น"ซึ่งไม่ใช่สถานีตำรวจ และที่สำคัญไม่สามารถนำมาเป็นเรื่องฟ้องร้องในทางปกครองภายหลังอีกด้วย       

       เหตุผลที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคงและรองหัวหน้าคสช.อ้างว่า"ตำรวจมีไม่พอ"ฟังดูมันอาจง่ายและดูพื้นๆเกินไป ดังนั้นมันต้องมองให้ลึกลงไปมากกว่านั้น และต้องเชื่อมโยงสถานการณ์ในภาพรวมกันทั้งระบบ      

       หากพิจารณากันถึงเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลก็ต้องบอกว่าเริ่มดำเนินการมาได้พักหนึ่งแล้ว แต่ที่ผ่านมาฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารก็จะทำหน้าที่เป็น"ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน" หมายถึงทหารจะค่อยช่วยเหลือสนับสนุนตำรวจ ไม่มีอำนาจในการตรวจค้นจับกุมฝ่ายเดียว รวมไปถึงไม่มีอำนาจในการควบคุมตัว      

       อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ถ้าพูดว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศสำเร็จหรือไม่ ก็ต้องถามกลับไปว่าจะให้มองแบบไหน ถ้าความหมายของผู้มีอิทธิพลที่เป็นพ่อค้ายาเสพติด นายทุนเงินกู้ อันธพาลในชุมชน ที่จับกุมมาและนำมาแถลงข่าวโชว์พร้อมของกลาง ถ้าแบบนี้ก็ไม่ว่ากัน แต่สำหรับความหมายของผู้มีอิทธิพลระดับประเทศประเภท"ขาใหญ่"ในความเข้าใจของชาวบ้าน ก็ต้องบอกตรงๆว่า"ยังไม่เคยเห็น"และเชื่อว่าคงจะไม่มีโอกาสไม่ได้เห็น      

       ขณะเดียวกันหากมองว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งที่จากเดิมให้ตำรวจดำเนินการฝ่ายเดียว จนกระทั่งมาถึงการออกคำสั่งพิเศษให้ทหารเป็นเจ้าพนักงานตรวจค้นจับกุม ควบคุมตัวได้ถึง 7 วันแบบนี้มันก็ทำให้หลายฝ่ายมองว่า"มีเป้าหมายทางการเมือง"แอบแฝงเข้ามาด้วย เนื่องจากพิจารณาจากช่วงเวลาที่กำลังมีเรื่องราวสำคัญประดังเข้ามา ไม่ว่าเป็นช่วงที่ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นสมบูรณ์และต้องนำไปสู่ขั้นตอนประชามติที่กำหนดเอาไว้แล้วในวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ประกาศรณรงค์คว่ำร่างดังกล่าวกันแล้ว      

       แน่นอนว่าในทางการเมืองมองได้ว่าเริ่มมีความตึงเครียดต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงวันหน้าหากมีการเลือกตั้งที่กำหนดเอาไว้ในปี 60 ซึ่งทั้งในเรื่องรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งสำหรับพรรคเพื่อไทยของ ทักษิณ ชินวัตร พวกเขาย่อมมีเดิมพันสูงยิ่ง เพราะนั่นหมายถึงชะตากรรมในอนาคตกันเลยทีเดียว     

       ขณะเดียวกันเมื่อลองทบทวนและปะติดปะต่อเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เริ่มเคร่งเครียดมากเป็นพิเศษมากกว่าเดิม นั่นคือการส่งสัญญาณเข้มข้นกับฝ่ายการเมืองที่คิดว่า"คุกคาม"ความมั่นคงของพวกเขา ดังจะเห็นได้จากการเรียก"ลูกน้อง"ของ ทักษิณ ชินวัตร หลายคนไปเข้าค่ายอบรมไม่ว่าจะเป็น วรชัย เหมะ วัฒนา เมืองสุข เป็นต้น และจ่อคิวอีกหลายคน โดยคราวนี้มีการเตือนออกมาว่า"จะเข้าไปอบรมยาวนับเดือน"กันเลยทีเดียว      

       ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มจากวันนี้เป็นต้นไปก็ต้องพูดกันตามความจริงว่ามันยังมี"ความเสี่ยง"ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ สถานการณ์อาจพลิกผันจนเหนือความควบคุมได้เมื่อไหร่ก็ได้ แม้ว่าทุกอย่างในเวลานี้ยังอยู่ในมือแบบเบ็ดเสร็จอยู่ก็ตาม แต่เพื่อความไม่ประมาทก็ต้องหาทาง"อุดช่องโหว่"เอาไว้ล่วงหน้าไว้ก่อน และด้วยเหตุผลดังกล่าวเปล่าไม่รู้ถึงได้ออกคำสั่งให้ทหารเข้ามาเป็นเจ้าพนักงาน"มีอำนาจอาจเรียกว่ามากกว่าตำรวจ"เสียอีก หรืออาจเป็นเพราะที่ผ่านมาลองใช้งานแล้วแต่ยังไม่เข้าเป้า หรือที่เรียกว่ามี"เกียร์ว่าง"หรือเปล่า      

       ขณะเดียวกันนี่เป็นการอาจป้องกันเอาไว้ก่อน เนื่องจากหากพิจารณาตามโรดแมป มันอาจเป็นการนับถอยหลัง อย่างที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อ้างว่าเหลือเวลาอีกแค่ "ปีเศษ"เท่านั้น นั่นย่อมทำให้พวก"นกรู้"ทำการ"เฉื่อยงาน"หรือเกียร์ว่าง ทำหูทวนลม เพื่อรอรัฐบาลใหม่ "นายคนเดิม"กลับมา ด้วยเหตุนี้จึงต้อง"สร้างกลไกส่วนตัว"ที่ไว้ใจได้ อย่างการให้ทหารเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจเต็มพิกัด ซึ่งแบบนี้เชื่อว่าต้องถึงลูกถึงคนแน่

       แต่อีกด้านหนึ่งการใช้อำนาจแบบนี้มันก็มีความเสี่ยง มีความหวาดเสียวเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดจากสังคมภายนอก สร้างความรู้สึกระแวงหวาดกลัว และเสี่ยงต่อการที่ฝ่ายตรงข้ามนำไปบิดเบือนสร้างกระแสอีกแบบหนึ่งก็ได้ และที่สำคัญในการทำงานต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นยุ่งแน่ ขอบอก !!

 

ที่มา manager.co.th
ประชาชนควรมีส่วนร่วม เลือกตั้งตัวแทน ร่วมบริหารระบบราชการ ทุกหน่วยงาน ชาติเจริญสังคมสงบสุข

ลูกแอ๊ด คาราบาว ได้ยศ ร.ต.ท. แม้เคยพัวพันคดีพรากผู้เยาว์
อวสาน อบต.ชัดเจนแล้ว..
10หน่วยงาน ที่ผู้บริโภคควรรู้ เบอร์โทร การร้องเรียนเรื่องสินค้า
“พลเอกประยุทธ์” ใช้มาตรา 44 ฟัน “ผู้บริหารสถานศึกษา - ขรก.พลเรือน - อปท.” รวม 60 ราย สั่งระงับการทำงานชั่วคราวระหว่างรอผลสอบทุจริต
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2559 ได้ที่ไหน เช็กรายละเอียด ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจน ลงทะเบียนคนจนได้ที่ไหนบ้าง เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยถึงวันที่เท่าไร แล้วใครมีสิทธิ์ มาเช็กกันเลย
อธิบดีราชทัณฑ์คนใหม่ ย้ายผบ.เรือนจำใหญ่ 16 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วาทะเด็ด ส.ศิวรักษ์ คลิป
การประชุมสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2559
นายก สั่งทุกหน่วย รับมือพิษพายุฝน ถล่มหนักทุกภาค
รองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษากลไกปราบปรามทุจริต แฉ มีคลิป คิงเพาเวอร์ขายของปลอดภาษีโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
ชาวบ้านแห่เข้าโรงจำนำ เอาเงินจ่ายค่าเทอมลูก โรงจำนำสำรองเงินสด 150 ล้านรับเปิดเทอม
ชาวบ้าน อ.ศรีสวัสดิ์ กว่า 300 คน ชุมนุมร้องอุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ ทับที่ทำมาหากิน
รธน.นี้ ประชาชนเดือดร้อนตรงไหนเพราะเหตุใด?
คดีน้ำพริกดัง! ร้องเรียนกรรมการตุลาการ !!! หากตัดสินผิดพลาด!!! เป็นอันตรายต่อผู้พิพากษา!!!
ชงเก็บค่าน้ำสงกรานต์ อ้างให้คนประหยัดน้ำ-ใส่ใจปัญหาภัยแล้ง
ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เผยไทยยังคอร์รัปชันระบบพวกพ้อง-อุปถัมภ์
ผู้ชมคิดอย่างไรกับคลิปนี้
แก้กฎหมายใหม่ ด่าศพมีความผิด
นายกฯ ให้โอวาทเด็กยันทุกคนมีเสรีภาพ หากไม่ทำผิดกฏหมาย
ไก่อู ฉะ เพื่อไทย วิจารณ์ปี′59 ศก.ไม่ดี บอกให้รอชมทีเด็ด-เหนือความคาดหมาย ตลอดปี
"สมคิด"ถก"บิ๊กตู่" ออกแพ็กเกจช่วยคนจนตั้งแต่ต้นปีหน้า
“คณิน” เตือน กรธ. ให้คำนึงถึง เสถียรภาพทางการเมือง หวั่นรบ.เลือกตั้งจะกลายเป็น "ลูกไก่ในกำมือ" องค์กรอิสระ ทำงานก็ถูกหาว่าโกง-ไม่ทำงานปชช.ก็ด่า
เสนอสูตรแบบผสมทางรอดประเทศ : เลือกตั้งไม่ตอบโจทย์
'ป๋าเปรม' แรง! กำจัด 'ตัวเวร น่ารังเกียจ ปล้นชาติ’ ออกจากแผ่นดิน
เผยรธน.ใหม่ ไม่มีคปป.แน่ เสร็จแล้วกว่า 60%
'กรธ.' จัดหนักวางกฎเหล็ก 17 ข้อ ห้ามสมัคร ส.ส.
บริสุทธิ์ใจคงไม่ห้าม! บิ๊กป้อม ชี้จับ"ตู่-เต้น"เหตุจ้องโยงการเมือง ยันคสช.ยังปึ้ก!
′ป๋าเปรม′ เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. บอก "มีคนโกงไปบวชเป็นพระแล้วหายโกงก็มี"
'ป๋าเปรม' เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง แนะปลูกฝังเยาวชน หวังแก้ได้
เศรษฐกิจแย่ว่างงานอื้อ ทำคนเร่ร่อนเมืองกรุงพุ่ง
ชนวนยุบ 7 องค์การมหาชน ตั้งผู้บริหาร "เงินเดือน-โบนัส" สูงลิ่ว
สำนักเลขาฯนายกฯสั่งซื้อรถเบนซ์ S 600 Guard sedan long จาก บ.ดัง 4 คันรวด 78 ล้าน
“บิ๊กตู่“ ขู่ ถ้าไม่สงบพร้อมอยู่ต่อ อาจถึงขั้นปิดประเทศ ลั่น “ละเมิดสถาบัน“ ต้องติดคุก
ใครบอมบ์เว็บไอซีที?‘แก๊งดีดอสF5’หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’ ใครบอมบ์เว็บไอซีที ? ‘แก๊งดีดอสF5’ หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’
กลุ่มต้านคสช กิจกรรม ขับไล่คสช
'นก สินจัย' โร่แจ้ง 'ปอท.' ถูกมือดีโพตส์สร้างความเกลียดชัง
คุมตัว "เก่ง การุณ" เข้าปรับทัศนคติ เหตุไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข "คสช."
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หนุ่น ต้าน แตก กดหัวประชาชนส่วนใหญ่
ป๋าเปรมย้ำต้านทุจริต อย่าไหว้คนโกง
พิพากษาจำคุก “ร.ท.สุชาย-วิโรจน์” 18 ปี ทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย ชดใช้หมื่นล.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน