ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

 สำนวนสุภาษิตไทยรวมถึงคำพังเพยนั้น นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทยเรา สำนวนไทย สุภาษิตไทยและคำพังเพยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จนมีการนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็นสํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย และ สุภาษิตสำนวนไทยในที่สุด

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สํานวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เป็นต้น

 Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 15 พญามารกรีธาทัพarticle
อสัมปทานชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 13 ทานarticle
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 14 นางสุชาดาถวายข้าวarticle
อัคคิกชาดก หนูและสุนัขจิ้งจอก ชาดกว่าด้วย ท่านอัคคิกะarticle
เสียงอ่านหนังสือ พุทธวจน เล่มที่ 12 เดรัจฉานวิชาarticle
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 13 ทรงพระสุบินนิมิตarticle
อัตถัสสทวารชาดก ประตูแห่งประโยชน์ ชาดกว่าด้วย คุณธรรม 6 ประการarticle
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 11 ภพภูมิ (2/2)article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 12 ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาarticle
อันตชาดก คนชั่วสรรเสริญกันเอง ชาดกว่าด้วย ที่สุดสามประเภทarticle
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 11 ภพภูมิ อ่านโดย คุณไก่ มีสุข (1/2)article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 11 ปัญจวัคคีย์ออกบวชarticle
อัมพชาดก ภิกษุเอื้อเฟื้อน้ำ ชาดกว่าด้วย บัณฑิตควรพยายามร่ำไป article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 10 สาธยายธรรมarticle
ก่อนหน้า1234567ถัดไป
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน