ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

 ดีหรือร้ายอยู่ที่ใจตนคิดดีหรือร้ายอยู่ที่ใจตนคิดarticle

 ดีหรือร้ายอยู่ที่ใจตนคิด

ใช้อำนาจในทางที่ถูกที่ควรarticle

 ใช้อำนาจในทางที่ถูกที่ควร

เมื่อเจอคนดีเราต้องรู้จักเกรงใจarticle

เมื่อเจอคนดีเราต้องรู้จักเกรงใจ

รู้จักพูดและฟังอย่างมีสติจะไม่ทำร้ายผู้อื่นรู้จักพูดและฟังอย่างมีสติจะไม่ทำร้ายผู้อื่นarticle

รู้จักพูดและฟังอย่างมีสติจะไม่ทำร้ายผู้อื่น

เมื่อใจมีธรรมจะมองอะไรไม่ทุกข์รู้จักปล่อยวางเมื่อใจมีธรรมจะมองอะไรไม่ทุกข์รู้จักปล่อยวางarticle

 เมื่อใจมีธรรมจะมองอะไรไม่ทุกข์รู้จักปล่อยวาง

ความอยากทำให้เกิดทุกข์

 มนุษย์ทุกคนเกิดมาควรอยู่ในศีลในธรรม

หนีบาปบุญหนีไม่พ้น

 มนุษย์ทุกคนเกิดมาควรอยู่ในศีลในธรรม

มนุษย์ทุกคนเกิดมาควรอยู่ในศีลในธรรมมนุษย์ทุกคนเกิดมาควรอยู่ในศีลในธรรม

 มนุษย์ทุกคนเกิดมาควรอยู่ในศีลในธรรม

ความสุภาพไม่หยาบคายเป็นคุณสมบัติของคนดีความสุภาพไม่หยาบคายเป็นคุณสมบัติของคนดี

 ความสุภาพไม่หยาบคายเป็นคุณสมบัติของคนดี

เป็นมนุษย์ควรมีจิตใจที่สูงไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นมนุษย์ควรมีจิตใจที่สูงไม่เบียดเบียนผู้อื่น

 เป็นมนุษย์ควรมีจิตใจที่สูงไม่เบียดเบียนผู้อื่น

คนดีจะทำดีโดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนคนดีจะทำดีโดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทน

 คนดีจะทำดีโดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทน

รู้คุณและตอบแทนคุณเป็นกรรมดี

 รู้คุณและตอบแทนคุณเป็นกรรมดี

มียศศักดิ์ใครก็รักใครก็ชอบ

 มียศศักดิ์ใครก็รักใครก็ชอบ

เจอคนดีให้รู้จักดีอย่าเอาเปรียบเจอคนดีให้รู้จักดีอย่าเอาเปรียบ

เจอคนดีให้รู้จักดีอย่าเอาเปรียบ

รู้พระคุณและตอบแทนพระคุณเป็นกรรมดีถ้าสุขใจนั่คือกำไรชีวิต

 รู้พระคุณและตอบแทนพระคุณเป็นกรรมดี

ก่อนหน้า123456789...1617ถัดไป
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน