ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
legend home stey
ตราครุฑ
dot
คำคม คำกลอน สุภาษิต นานานักเขียน ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

 สำนวนสุภาษิตไทยรวมถึงคำพังเพยนั้น นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทยเรา สำนวนไทย สุภาษิตไทยและคำพังเพยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จนมีการนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็นสํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย และ สุภาษิตสำนวนไทยในที่สุด

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สํานวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เป็นต้น

 10 สิ่งที่คุณต้อง "ขอบคุณ"article

 10 สิ่งที่คุณต้อง "ขอบคุณ"

เตือนตนทุกวัน
ปาปมิตรหรือกัลยาณมิตร ปาปมิตรหรือกัลยาณมิตร
สายธารแห่งธรรมสายธารแห่งธรรม
ข้อคิดการทำงานข้อคิดการทำงาน
อแนคคาซิส นักปรัชญาชาวไซเทียนอแนคคาซิส นักปรัชญาชาวไซเทียน
ถ้าเหนื่อยก็จงหยุดพักแล้วค่อยคิดเดินต่อถ้าเหนื่อยก็จงหยุดพักแล้วค่อยคิดเดินต่อ
มีเท่าไรมีเท่าไร
คำคมโดนๆ คำคมชีวิตคำคมโดนๆ คำคมชีวิต
อย่า...อยู่ไปวันๆอย่า...อยู่ไปวันๆ
นิทานสอนใจ ''เงินซื้อเวลา''นิทานสอนใจ ''เงินซื้อเวลา''
ความสำเร็จ มาจากที่ใดความสำเร็จ มาจากที่ใด
ใครติ ถือว่า "ให้พร"ใครติ ถือว่า "ให้พร"
คนเปลี่ยนโลกคนเปลี่ยนโลก
นานมีบุ๊คส์มอบรางวัล13 ผลงานเขียนคุณภาพ แจ้งเกิด 16 นักเขียนนานมีบุ๊คส์มอบรางวัล13 ผลงานเขียนคุณภาพ แจ้งเกิด 16 นักเขียน
ก่อนหน้า123456789...3233ถัดไป
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน