ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

 สำนวนสุภาษิตไทยรวมถึงคำพังเพยนั้น นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทยเรา สำนวนไทย สุภาษิตไทยและคำพังเพยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จนมีการนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็นสํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย และ สุภาษิตสำนวนไทยในที่สุด

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สํานวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เป็นต้น

 เลือกที่จะแบกความสุข หรือความทุกข์article
สิ่งสำคัญในชีวิตคือ"การพึ่งพาตนเองarticle
อย่าสอนเด็กให้เป็นคน"รวย"article
หลวงพ่อชา article
เวลาarticle
วิธีดูคนของขงเบ้ง 7 ประการarticle

 ใจคนนั้นดูยาก แต่ก็ใช่ว่า มิอาจจะหยั่งถึง

คำคมของขงเบ้งarticle
นานานักเขียนรวบรวมโดย พญ. ภญ รุ่งรวี ชัยวัฒน์ ว.ว.

 นานานักเขียนรวบรวมโดย พญ. ภญ  รุ่งรวี    ชัยวัฒน์  ว.ว.

ที่แรก.ของคนตาย

 ที่แรก.ของคนตาย

14 คำคมเพื่อชีวิต article
ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า.......... article
ผู้นำไม่ได้เกิดเป็นผู้นำ แต่เรียนรู้เป็นผู้นำarticle
เงินไม่สำคัญเสมอไป article
ตราบใดที่คุณยังไม่ลงมือทำ...อย่าเชื่อว่าคุณทำไม่ได้... article
ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจarticle
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน