ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
legend home stey
ตราครุฑ
dot
คำคม คำกลอน สุภาษิต นานานักเขียน ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

 สำนวนสุภาษิตไทยรวมถึงคำพังเพยนั้น นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทยเรา สำนวนไทย สุภาษิตไทยและคำพังเพยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จนมีการนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็นสํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย และ สุภาษิตสำนวนไทยในที่สุด

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สํานวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เป็นต้น

 อแนคคาซิส นักปรัชญาชาวไซเทียนอแนคคาซิส นักปรัชญาชาวไซเทียน
ถ้าเหนื่อยก็จงหยุดพักแล้วค่อยคิดเดินต่อถ้าเหนื่อยก็จงหยุดพักแล้วค่อยคิดเดินต่อ
มีเท่าไรมีเท่าไร
คำคมโดนๆ คำคมชีวิตคำคมโดนๆ คำคมชีวิต
อย่า...อยู่ไปวันๆอย่า...อยู่ไปวันๆ
นิทานสอนใจ ''เงินซื้อเวลา''นิทานสอนใจ ''เงินซื้อเวลา''
ความสำเร็จ มาจากที่ใดความสำเร็จ มาจากที่ใด
ใครติ ถือว่า "ให้พร"ใครติ ถือว่า "ให้พร"
คนเปลี่ยนโลกคนเปลี่ยนโลก
นานมีบุ๊คส์มอบรางวัล13 ผลงานเขียนคุณภาพ แจ้งเกิด 16 นักเขียนนานมีบุ๊คส์มอบรางวัล13 ผลงานเขียนคุณภาพ แจ้งเกิด 16 นักเขียน
คำคมเพื่อชีวิต ปรัชญาการดำรงชีวิต
คำคม คำกลอน สุภาษิต ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง) อยากให้ลูกดีต้องทำดีให้ลูกดู
นักเขียน7ขวบ กับการเล่าเรื่องที่สนุกสนานนักเขียน7ขวบ กับการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน
สำนวนสุภาษิต ” กระดี่ได้น้ำ ”สำนวนสุภาษิต ” กระดี่ได้น้ำ ”
ไม่สูง .. ต้องเขย่ง !! ไม่เก่ง .. ต้องขยัน !! เจอปัญหา .. ต้อง .. ฟ่าฝัน เจอความกดดัน .. ต้อง .. กล้าชนไม่สูง .. ต้องเขย่ง !! ไม่เก่ง .. ต้องขยัน !! เจอปัญหา .. ต้อง .. ฟ่าฝัน เจอความกดดัน .. ต้อง .. กล้าชน
ก่อนหน้า123456789...3233ถัดไป
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน