ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

 สำนวนสุภาษิตไทยรวมถึงคำพังเพยนั้น นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทยเรา สำนวนไทย สุภาษิตไทยและคำพังเพยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จนมีการนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็นสํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย และ สุภาษิตสำนวนไทยในที่สุด

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สํานวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เป็นต้น

 Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 5 ขนานพระนามarticle
อุจฉังคชาดก หญิงเจ้าปัญญา ชาดกว่าด้วย หญิงหาลูกหาผัวได้ง่ายarticle
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 4 มรรควิธีที่ง่ายarticle
ข้อคิดจากนิทาน เวตาล อย่างประมาทในสิ่ง 5article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 4 อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะarticle
อุทยชาดก เนกขัมมะบารมี ชาดกว่าด้วย บารมี ๑๐ ทัศarticle
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 3 ก้าวย่างอย่างพุทธะarticle
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 3 ประสูติ ณ ป่าลุมพินีarticle
อุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงโจร article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 2 คู่มือโสดาบันarticle
Buddha Thus Have I Heard - 02 ทรงปฏิสนธิarticle
มหากัณหชาดก ชาดกว่าด้วย สุนัขดำกินคนarticle
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 1 ตามรอยธรรมarticle
Buddha Thus Have I Heard - 01 เปิดฉากเริ่มเรื่องarticle
อภิณหชาดก ชาดกว่าด้วย การเห็นกันบ่อยๆarticle
ก่อนหน้า12345ถัดไป
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน