ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑรวมคติธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าarticle
คน10ประเภทนี้เจอเมื่อไหร่หนีให้ไกล ไม่ควรแม้แต่จะรู้จักarticle
อยากมีสุขภาพจิตที่ดี สร้างได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง..article
เคยสงสัยไหมว่าเราเกิดมาทำไม...อยู่ไปเพื่ออะไรarticle
นั่งสมาธิเเล้วเกิดการเจ็บปวด มันมาจากไหนควรเเก้อย่างไรarticle
ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อได มันจึงรู้เท่าสิ่งทั้งปวงในโลกอันนี้article
ผู้ใดมีสัจมีศีล..ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรarticle
ให้เตือนสติถามตัวเราเองอยู่เสมอว่า วันเวลาล่วงไปผ่านไป ในบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ [ตอนที่2]article
ให้เตือนสติถามตัวเราเองอยู่เสมอว่า วันเวลาล่วงไปผ่านไป ในบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ [ตอนที่1]article
ข้อดีของความทุกข์..เวลามีเรื่องไม่ดี มักมีข้อดีซ่อนอยู่article
ปาฏิหาริย์เกิดได้ทุกนาที สิ่งเดียวนั่น คือการตื่นรู้ทุกลมหายใจเข้าออก ยืน เดิน นั่ง นอนให้ปกติarticle
ความโลภไม่อาจนำพามนุษย์ ไปสู่ความสำเร็จarticle
คนมีสติ เหมือนมีสิ่งนำโชค ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตarticle
ถ้าเราทุกข์เพราะความรักก็ต้องมาแก้ที่เหตุแห่งทุกข์ หรือตัวปัญหานั้น คือฉัน หรือ เราarticle
ธรรมโอวาท ของ พระญาณสิทธาจารย์ หลวงปู่สิม พุทธาจาโรarticle
การทำจิตให้สงบ โดย หลวงปู่ชา สุภัทโทarticle
สัจธรรมของความจริงarticle
ขันธ์ทั้ง 5 คือ ธรรมที่ควรกำหนดรู้ เพื่อความรู้แจ้ง และความสิ้นไปของกิเลสทั้งปวงarticle
ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม (แก่นธรรม)article
นิพพานของพระพุทธเจ้าarticle
ทางพ้นทุกข์ จิตเห็นผิดเป็นถูกไปเพราะกรรมบังจิต จิตเห็นผิดเป็นถูกก็จะทำความดีได้ยากarticle
มีรักและมีชังมันจึงทุกข์article
ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ ใครยึดใครถือไว้ก็หนักarticle
การบวชที่ทดแทนคุณบุพการีได้จริงarticle
เผลอทำผิดศีลเข้า ถ้าไม่ตั้งใจจะผิดศีลไหมarticle
ทางโลก กับ ทางธรรม นำชีวิตเราไปคนละทางจริงหรือ?article
สละกายบูชาพระพุทธ สละวาจาบูชาพระธรรม สละใจบูชาพระสงฆ์ เรียกว่า “ปฏิบัติบูชา”article
อะไรคือบุญ การละบาปได้นั่นแหละเป็นบุญarticle
ทำบุญไม่ละบาป บุญที่ทำจะถึงเรามั้ย ตอนที่ 1article
ทำบุญไม่ละบาป บุญที่ทำจะถึงเรามั้ย ตอนที่ 2article
เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมarticle
ให้แสงแห่งธรรมนำทางชีวิต สู่ความสงบสุขarticle
ศีลบารมี พระธรรมเทศนา หลวงปู่ฝั้น อาจาโรarticle
ธรรมลิขิต ๑๒ ฉบับ โดย หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโรarticle
ละความเห็นแก่ตัวarticle
ความสวยงามที่ไม่สวยงาม ไม่มีอะไรคงอยู่ไปตลอดarticle
ความสงบมีคุณมาก โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีarticle
ปัญญา ไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นการตกผลึกของความรู้ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น"หยุดกรรม"ได้จริงarticle
ธรรมะ คำคม จรรโลงใจ ธรรมะสอนตัวเองระวังตัวเอง ธรรมะไม่ใช่ของขลัง แต่เป็นแนวทางที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์article
คนเราทำบุญเพื่ออะไร ทำไมต้องมีการสะสมแต้มบุญ วิธีสะสมบุญเพื่อนำไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงarticle
สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัว ตอนที่ 1article
สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัว ตอนที่ 2article
มนุษย์เรามันก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นarticle
ชีวิตที่มีธรรมเป็นพื้นฐาน ตอน1article
ชีวิตที่มีธรรมเป็นพื้นฐาน ตอน2article
เตือนสติได้ดีแท้ ข้อคิดเรื่องความโกรธ จากพระพุทธเจ้า article
ใจนั้นสำคัญไฉน ทำไมพระธรรมทุกบททุกบาทจึงชี้มาที่ใจarticle
เเก้ความทุกข์ที่ปลายเหตุ แก้เท่าไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดarticle
การสอนคนให้เป็นคนดี (ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้า)article
ความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ใจที่เกิดจากความพอต่างหากarticle
ความจริง พระพุทธเจ้า ทรงสอนวิธีการทำสมาธิแบบใด?article
จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้าง article
การเสียสละ คือความสุขที่แท้จริง อยู่ที่ใจ อยู่ที่การกระทำ นั่นแหละที่สุดของชีวิตอันแสนสั้นนี้article
อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน) หัดปล่อยว่างในชีวิตเสียบ้าง จะทำให้ชีวิตดีขึ้นarticle
พระอรหันต์ในบ้าน ที่เรามักมองข้ามarticle
อย่าทิ้งบุญวาสนาของตน ทำบุญอย่างไรให้ใด้บุญมากarticle
การแยกธาตุแยกขันธ์article
ผู้เริ่มต้นดูจิตใหม่ต้องปฏิบัติแบบใดarticle
สัจธรรม เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดาarticle
สุข ทุกข์ เป็นเรื่องธรรมดาarticle
ความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจและความสุขที่แท้จริง พ่อฤาษีลิงดำarticle
เผยเบื้องลึกการค้นพบใบหน้าที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าarticle
ความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมะเตือนสติโดย พระไพศาล วิสาโลarticle
ปล่อยวาง ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย article
หนีให้ห่าง หลีกให้ไกล!! ผู้ไม่เป็นมิตร ๑๖ จำพวก โดย หลวงปู่หา สุภโรarticle
บรรลุธรรม ตอนที่1 เเนวทางarticle
บรรลุธรรม ตอนที่2(จบ) หลุดพ้นarticle
9 วิธีการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตarticle
สิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบ ตอนที่1 เสียงที่มากระทบarticle
สิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบ ตอนที่2(จบ) อยู่กับความเป็นจริงarticle
7สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญarticle
เหตุเป็นต้น ผลเป็นปลายarticle
ธรรมะ ปล่อยวางทุกข์และสุข หลวงพ่อชา สุภัทโธarticle
วิธีดับตัณหาความอยากarticle
ลำดับสภาวะจิตพระอริยบุคคล๔ประเภท กิเลสข้อใดมากน้อยต่างกันอย่างไรarticle
โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า ไม่โกรธดีกว่า จะได้ไม่บ้าไม่โง่article
ทำบ้านที่เราอยู่ให้เป็นวัด ก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันarticle
อริยะจริงอริยะหลอกดูง่ายๆ ตำราดูพระอริยะarticle
หยุดปรุงแต่งเป็น จึงจะเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้article
แชร์ให้คิด! “20 ข้อธรรม” เปลี่ยนชีวิตให้ดีงามarticle
พุทธมามกะ ตอนที่3 (จบ) ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนิ่งของใจarticle
พุทธมามกะ ตอนที่2 ธรรมอันใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาarticle
พุทธมามกะ ตอนที่1 ความหมายของพุทธมามกะarticle
ผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพาน...อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาarticle
เมื่อใจเป็นอุเบกขา ตอนที่2 ใจนั้นสำคัญเเค่ไหนarticle
เมื่อใจเป็นอุเบกขา ตอนที่1 ใจนั้นสำคัญเเค่ไหนarticle
ทำงานภายนอกทำให้น้อยที่สุด..งานภายในทำให้มากที่สุดarticle
ธรรมชาติของโลกใบนี้เป็นอย่างไรarticle
สาเหตุที่ทำให้คนเราทุกข์นั้นมากจากสิ่งนี้article
วิธีการดูจิตแบบไม่แทรกแซงจิต วิธีนี้บรรลุธรรมง่ายarticle
ฟังธรรมแบบไหนใจถึงสงบเร็ว 99คำคมอบรมใจarticle
ข้อคิดเตือนสติ เวลาเจอมรสุมชีวิตarticle
ลักษณะจิตว่าง ที่ถูกต้องในธรรมarticle
ชีวิตของท่านต้องการดับทุกข์ หรือหลบทุกข์article
ธรรมะดึงสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโทarticle
ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาจากดิน น้ำ ลม ไฟ ทั้งนั้นarticle
หยุด!! แก้กรรม เพราะไม่มีในคำสอนarticle
ไสยศาสตร์มักง่ายarticle
หนี้ชีวิตarticle
หนี้กรรมarticle
ก่อนหน้า1234567ถัดไป
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน