ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot
ความยุติธรรมที่ล่าช้า

 
อานิสงส์ การจองเวร คือกฎธรรมชาติ ******* ผู้ถูกกระทำแม้ให้อภัย ผู้ทำชั่วก็หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้ก่อตั้งทัพนาซี
อีดี้ อามิน จอมทรราชแห่งอูกันดา
‘เคนเนดี’ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันเกิด วันนี้ในอดีต29 พ.ค. 2460
อย่า หู เบา
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก (พุทธวจน)
จนมากก็ซวย รวยมากก็โง เป็นหนี้เขาทั้งซวยทั้งโง้
บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน
ฉันเขียน ฉันจึงมีตัวตนเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน