ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot
กฏแห่งกรรม เชื่อหรือไม่☼ท่านว.วชิรเมธี || ธรรมดีต่อใจ♥ article
อานิสงส์ การจองเวร คือกฎธรรมชาติ ******* ผู้ถูกกระทำแม้ให้อภัย ผู้ทำชั่วก็หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้

บอดแค่ตาใจไม่บอด! "ครูไอซ์" มองไม่เห็นก็สอนหนังสือเด็กได้ article
ชายแก่คนยาก หอบสายบัวมาถวายพระ ชาวเน็ตร่วมอนุโมทนาสาธุ
วางยาเบื่อสุนัข article
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้ก่อตั้งทัพนาซี
ความยุติธรรมที่ล่าช้า
อีดี้ อามิน จอมทรราชแห่งอูกันดา
‘เคนเนดี’ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันเกิด วันนี้ในอดีต29 พ.ค. 2460
อย่า หู เบา
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก (พุทธวจน)
จนมากก็ซวย รวยมากก็โง เป็นหนี้เขาทั้งซวยทั้งโง้
บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน
ฉันเขียน ฉันจึงมีตัวตนเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน