ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
"ครูไอซ์" ครูผู้ใช้หัวใจนำทาง
อานิสงส์ การจองเวร คือกฎธรรมชาติ ******* ผู้ถูกกระทำแม้ให้อภัย ผู้ทำชั่วก็หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้

บอดแค่ตาใจไม่บอด! "ครูไอซ์" มองไม่เห็นก็สอนหนังสือเด็กได้
ชายแก่คนยาก หอบสายบัวมาถวายพระ ชาวเน็ตร่วมอนุโมทนาสาธุ
กฏแห่งกรรม เชื่อหรือไม่☼ท่านว.วชิรเมธี || ธรรมดีต่อใจ♥ article
วางยาเบื่อสุนัข article
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้ก่อตั้งทัพนาซี
ความยุติธรรมที่ล่าช้า
อีดี้ อามิน จอมทรราชแห่งอูกันดา
‘เคนเนดี’ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันเกิด วันนี้ในอดีต29 พ.ค. 2460
อย่า หู เบา
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก (พุทธวจน)
จนมากก็ซวย รวยมากก็โง เป็นหนี้เขาทั้งซวยทั้งโง้
บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน
ฉันเขียน ฉันจึงมีตัวตนเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน