ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
พระสุตตันตปิฎก เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล ตอนที่ 1 article
พุทธองค์ แสดงธรรม 84000 ข้อ พระธรรม คือคำสั่งสอนพุทธองค์ พระสงค์นำหลักธรรม เผยแพร่ต่อมวลมนุษย์

สิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบ ตอนที่1 เสียงที่มากระทบ article
สิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบ ตอนที่2(จบ) อยู่กับความเป็นจริง article
7สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ article
เหตุเป็นต้น ผลเป็นปลาย article
ธรรมะ ปล่อยวางทุกข์และสุข หลวงพ่อชา สุภัทโธ article
วิธีดับตัณหาความอยาก article
ลำดับสภาวะจิตพระอริยบุคคล๔ประเภท กิเลสข้อใดมากน้อยต่างกันอย่างไร article
โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า ไม่โกรธดีกว่า จะได้ไม่บ้าไม่โง่ article
ทำบ้านที่เราอยู่ให้เป็นวัด ก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกัน article
อริยะจริงอริยะหลอกดูง่ายๆ ตำราดูพระอริยะ article
หยุดปรุงแต่งเป็น จึงจะเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ article
แชร์ให้คิด! “20 ข้อธรรม” เปลี่ยนชีวิตให้ดีงาม article
พุทธมามกะ ตอนที่3 (จบ) ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนิ่งของใจ article
พุทธมามกะ ตอนที่2 ธรรมอันใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา article
พุทธมามกะ ตอนที่1 ความหมายของพุทธมามกะ article
ผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพาน...อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา article
เมื่อใจเป็นอุเบกขา ตอนที่2 ใจนั้นสำคัญเเค่ไหน article
เมื่อใจเป็นอุเบกขา ตอนที่1 ใจนั้นสำคัญเเค่ไหน article
ทำงานภายนอกทำให้น้อยที่สุด..งานภายในทำให้มากที่สุด article
ธรรมชาติของโลกใบนี้เป็นอย่างไร article
สาเหตุที่ทำให้คนเราทุกข์นั้นมากจากสิ่งนี้ article
วิธีการดูจิตแบบไม่แทรกแซงจิต วิธีนี้บรรลุธรรมง่าย article
ฟังธรรมแบบไหนใจถึงสงบเร็ว 99คำคมอบรมใจ article
ข้อคิดเตือนสติ เวลาเจอมรสุมชีวิต article
ลักษณะจิตว่าง ที่ถูกต้องในธรรม article
ชีวิตของท่านต้องการดับทุกข์ หรือหลบทุกข์ article
ธรรมะดึงสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท article
ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาจากดิน น้ำ ลม ไฟ ทั้งนั้น article
หยุด!! แก้กรรม เพราะไม่มีในคำสอน article
ไสยศาสตร์มักง่าย article
หนี้ชีวิต article
หนี้กรรม article
ให้พากันฝึกหัดใจของตนให้ดี หลวงปู่ขาว อนาลโย article
วัตถุมงคล ไม่มีในมงคลของพระพุทธเจ้า article
ศิลปะแห่งการอยู่กับปัจจุบัน article
การเจริญสติปัญญาที่ถูกต้องตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า article
เทวดาชอบรักษาคน10ประเภทนี้ article
ความเครียดมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนที่ขาด 'การเจริญสติ' ว วชิรเมธี article
วิปัสสนา ดับทุกข์และสร้างสุขถาวรได้อย่างไร article
ลูกสัตว์เดรัจฉาน ไม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ แล้วเราล่ะ!! article
เผย 5 เคล็ดลับ การปล่อยวาง อย่างแท้จริง article
ทุกข์เพราะยึดติด พระไพศาล วิสาโล article
ปัญหาที่เข้าใจยาก 7 ประการ article
1 ในความทุกข์ 11 อย่าง ที่ควรรู้!! article
บริหารใจ ห่างไกล"อคติ4" article
ฟังอย่างไรให้กิเลสขาดไปสู่นิพพาน.. article
ทำไมจึงต้องปล่อยวาง..ทั้งโลกนี้และโลกหน้า? article
หลง "สุข" จึงไม่เห็น "ทุกข์" article
ไม่ประมาทใน "ธรรม" article
สอนลูกอย่างไร? ไม่ให้เป็นคนเห็นแก่ตัว articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน