ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
อย่าปล่อยให้ตัวกูครองใจ articleคำสอนพุทธองค์ 84000 ข้อ พระสงฆ์ และผู้ประพฤติ ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม นำคำสอนเผยแพร่ ความรู้การดำรงชี

คิดอย่างไรใจสงบ article
หน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิต article
การไหว้พระที่ถูกพระ article
ไม่เพิ่มทุกข์ไม่ทิ้งสุข โดย พระไพศาล วิสาโล article
เตือนใจให้มีสติ โดย พระไพศาล วิสาโล article
นิ่งสงบสยบอารมณ์ โดย พระไพศาล วิสาโล article
๕ วิธีอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิต โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
ทำทันที พรุ่งนี้อาจสายไป โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
ธรรมบรรยาย "บันไดแห่งความสุข" โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
"ตื่นตัว..พุทธะสอนอะไร" โดยท่าน ป.อ.ปยุตโต article
"ลาภยศ สร้างสรรค์ ประโยชน์สุข" โดยท่าน ป.อ.ปยุตโต article
"ชี้ทาง..หยุด.ฆ่าตัวตาย" โดยท่าน ป.อ.ปยุตโต article
คิดชั่วก็แค่รู้เฉยๆ article
ยอมรับด้วยใจที่ไม่ผลักไส article
ทำใจให้เป็นบุญและธรรมะธรรมชาติ article
อยู่เพื่ออะไรและธรรมะปฏิสันถาร article
สองหน้าของสัจจธรรม article
การพักผ่อนที่ถูกต้อง โดย หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ article
เคล็ดลับของความดับทุกข์ โดย หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ article
ดับไฟภายในด้วยสติปัญญา โดย หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ article
๗ เคล็ดวิธีมีความสุข โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
รู้ทันความคิด ชีวิตจะง่ายขึ้น โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
คิดเป็นเห็นถูก ดับทุกข์ได้ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ article
อุบายวิธีดับกิเลส โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน article
กรรมฐานไม่ได้อยู่ที่นั่งหลับตา article
พระไพศาล วิสาโล อย่างไรเรียกว่าคิดบวก article
ฉลาดในการแก้ปัญหา พระไพศาล วิสาโล article
พระไพศาล วิสาโล ทุกข์ห่างไกลเมื่อเข้าใจอนิจจัง article
ทำอย่างไรให้ใจเป็นสุข โดย หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ article
วิธีชนะใจคน โดย หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ article
ทางเดินชีวิตที่ถูกต้อง โดย หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ article
ผู้ลิขิตชะตาตนเอง โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
ธรรมดาโลก ถูกชมก็เข้าท่า ถูกด่าก็ไม่เลว - ว.วชิรเมธี article
กำลังใจแด่ชีวิต ใฝ่เรียนรู้ สู้สิ่งยาก โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
"นาลันทา" โดย ท่าน ป.อ.ปยุตโต article
"ความรู้..ปัญญา" โดย ท่าน ป.อ.ปยุตโต article
ความเสียสละ..จาคะ โดย ท่าน ป.อ.ปยุตโต article
การเจริญปัญญาในฌาน โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช article
ศาสนาแห่งเหตุกับผล โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช article
จิตผู้รู้ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช article
รู้เท่าทันสัจธรรม โดย ท่าน ว วชิรเมธี article
พัฒนาวิธีคิด..ข้ามวิกฤติให้เป็น โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
สุดท้าย ก็ต้องพึ่งตนเอง โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
ความสงบบ่อเกิดปัญญา article
การเข้าสู่หลักธรรม article
การทำจิตให้สงบ article
ลูกถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราจริงหรือ โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง article
การบูชาที่ไม่มีผล โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง article
อธิบายอริยสัจ 4 โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน