ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
พลังสามัคคีแห่งควาย

 

               ที่มาของสถาบันคนรักเมืองกาญจน์

การรวมตัวพลังสามัคคีประชาชนไทย

โปรดคลิกชมวีดีโอในการผนึกกำลังต่อสู้กับภัยอันตราย    ระหว่าง  ควาย  กับ  สิงโตและจระเข้ ใต้บทความ

เรื่องนี้อุปมา   ชีวิตประชาชนไทยในอดีตจวบจนปัจจุบันได้รับภัยอันตรายจากผู้มีอำนาจทางการเมืองการปกครองอย่างรุนแรงทำร้ายทำลายชีวิต  ก่อความทุกข์ยากและสร้างปัญหานาๆประการสู่ประชาชน

สมมุตมีเมืองๆหนึ่ ควายเสมือนประชาชน  ผู้ไม่มีเขี้ยวเล็บและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์อื่นนอกจากการขัดแย้งกันเองในบางครั้งไม่รุนแรงเสมือนเช่นมนุษย์  ผู้มีปัญญาทรามบางกลุ่มพวก

            สิงโตเปรียบเสมือนนักการเมือง บางกลุ่มบางคณะที่มีจิตใจเหี้ยมโหด  ใช้อิทธิพล   ซื้อเสียงเลือกตั้งชื้อตำแหน่ง-แล้วใช้ปัญญาทรามกระทำมิชอบโดยใช้อำนาจออกกฎหมายหลอกประชาชนในการมีส่วนร่วมอันไม่แท้จริง โดยข้อแท้จริงนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงมีการจัดตั้งองกรค์พวกกันเองให้เป็นกรรมการในองค์กรราชการต่างๆของตนจากนั้นอ้างคณะกรรมการที่พวกตนตั้งขึ้นสรุป ว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วกระทำการ ออกระเบียบ ดุลยพินิจ กดขี่ รีดไถ  คดโกง  ฉ้อฉล  อยุติธรรม ก่อการร้ายสู่ชาติ  ทุจริตทำร้ายโกงภาษีชาติจากประชาชนกว่า 90% ชาติจึงประสบปัญหาภัยอันตรายมาอย่างยาวนาน

            กรณีหนังวีดีโอจระเข้   เปรียบเสมือนข้าราชการระดับสูง  หลายกรม  กระทรวง  เปรียบเป็น จระเข้พยายามที่จะแย่งควายซึ่งเป็นเหยื่อของกับสิงโต  แต่สู้อำนาจสิงโตคือการรวมตัวของนักการเมืองไม่ได้   จึงต้องรอส่วนแบ่งเป็นครั้งคราว  หรือรอร่วมผลประโยชน์กับนักการเมือง

            สรุป   การรวมตัวต่อสู้ของควายฝูงหนึ่งจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสถาบันคนรักเมืองกาญจน์ อุปมา ในโครงเรื่องคือประชาชนคือเหยื่อ ดังนั้นประชาชนจึงจำเป็นต้องมีการสมานสามัคคีเสมือน คลิปวีดีโอ ดังกล่าว ฉนั้นประชาชนต้องจัดตั้งองค์กรรวมตัวกัน   เพื่อปกป้องประชาชนด้วยกัน  เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย

            จึงเป็นที่มา  ในการนำ คลิปวีดีโอ เปรียบเทียบการรวมตัวจึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง  สถาบันคนรักเมืองกาญจน์  และมีคำพังเผยไทยว่า หนีเสือปะจระเข้ คล้องจองกับ คลิปวีดีโอ ดังกล่าว เป็นการแสดงพลังการรวมตัวคนส่วนใหญ่จึงจะอยู่รอดจากพวกอมนุษย์

ดังนั้นประชาชน   ควรมีการจัดตั้งองค์กร  หมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  จากเล็กสู่ใหญ่เช่น ชมรม  กลุ่ม  สมาคม ชาติไทยจึงจะสุขสงบรุ่งเรือง

แนวคิดจากคณะ  www.legendnews.net  ขอบคุณ

 

พลังแห่งความสามัคคีจะสามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายได้

 เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน