ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ทำเนียบอดีตนายก สนพท.

 

ทำเนียบอดีตนายก สนพท.

 

 

1. นายสนั่น    หัตถโกศล           จ. สระบุรี            (ถึงแก่กรรม)

2. นายเฉลียว    จงเจริญ         จ. ราชบุรี           (ถึงแก่กรรม)

3. นายธนา     พันธุเทธา         จ. สงขลา           (ถึงแก่กรรม)

4 .นายบรรจบ    ลิ้มจรูญ         จ. เชียงใหม่        (ถึงแก่กรรม)

5. นายปรีชา    พบสุข            .ชลบุรี

6. นายบุญเรือง  ถาวรสวัสดิ์       จ. กาฬสินธุ์

7. นายสุกรี   นิโครธางกูร            จ.นครปฐม

8. นายสรศักดิ์  สันติภาพจันทรา   จ. นครสวรรค์      (ถึงแก่กรรม)

9. นายชายชาตรี  ลิ้มจรูญ        จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมนักหนังสือพิมพ์

สนพท. ประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 10/2556
ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๖
สัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันตก-ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
สพนท.ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาเวียดนาม
ประวัติสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารปี 2553-2554
วาระครบรอบ 40 ปี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สื่อมวลชน เวียตนาม ยกคณะ 12 คน เยือนไทย article
แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน