19 พฤษภาคม 2011 - 7:00am
 
 
 ตรวจสอบเงินฝากนักการเมือง ตะลึง!เกือบ 60  คนตุนอื้อกว่า 10 ล้าน กระจายทุกพรรค อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ ปชป. แชมป์ 313 ล้าน 

ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (Thailand Information Center For Civil Rights And Investigative Journalism-TCIJ) ตรวจสอบเงินฝากนักการเมืองตามที่ได้แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี 2550   พบนักการเมืองที่มีเงินฝากมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 59  คนมากที่สุด 10 ลำดับแรก

  1. นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรส มีเงินฝาก 313,777,719 บาท
  2. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรส มีเงินฝาก 160,470,017 บาท 
  3. นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคู่สมรส  101,605,593 บาท 
  4. นายมานิต นพอมรบดี  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย 78,486,752 บาท 
  5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ มีเงินฝาก 49,603,866 บาท     
  6. นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา ส.ส.สัดส่วน  และคู่สมรส 46,585,353 บาท 
  7. นางชนากานต์ ยืนยง  อดีต ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาราช เจ้าของมหาวิทยาลัยปทุมธานี 45,372,861 บาท
  8. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคู่สมรส 42,130,759 บาท 
  9. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส 40,738,954 บาท
  10. นายอำนวย คลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส 39,237,827 บาท