ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
เราจะตรวจสอบนักการเมืองกันอย่างไร

 

เราจะตรวจสอบนักการเมืองกันอย่างไร

24 สิงหาคม 2554 เวลา 12:02 น. โพสต์ทูเดย์

 

เมืองไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่จะนำเสนอและเปิดเผยข้อมูลการทำงานของนักการเมืองที่เป็น สส.

โดย...โกวิทย์ พวงงาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผมเคยได้ไปศึกษาและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ในเรื่ององค์กรตรวจสอบนักการเมือง ในองค์กรที่มีชื่อว่า “People Sodality for Participatory Democracy” หรือเรียกชื่อย่อว่า “องค์กร PSPD” ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมืองในประเทศเกาหลีใต้ โดยคอยเก็บรวบรวมข้อมูลของนักการเมืองในทุกแง่มุม ซึ่งองค์กรดังกล่าวมีแกนนำคนสำคัญชื่อ Mr.Park Won Soon ผู้เป็นหัวขบวนในการตรวจสอบข้อมูลพฤติกรรมของนักการเมือง

โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลที่เรียกว่า “ระบบเปิด” โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติทางการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าประชุมสภา ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ และเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้ประชาชนชาวเกาหลีใต้ได้เข้าถึงและง่ายต่อการตรวจสอบ จนทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ สส.ของตนเองได้

และถือได้ว่าองค์กร PSPD ของเกาหลีใต้ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขึ้นบัญชี หรือ Blacklist ของนักการเมืองซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรของตนเอง จนทำให้นักการเมืองเกาหลีใต้ ส่วนหนึ่งเกิดความกลัว เพราะจะทำให้ตนเองต้องสอบตกในคราวต่อไป

จากกรณีตัวอย่างข้อมูลขององค์กร PSPD ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานของนักการเมืองในประเทศเกาหลีใต้นั้น ถือว่าเกิดขึ้นจากองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศของเขาที่ได้รวมพลังเสียสละทุนทรัพย์ และจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระที่คอยเฝ้าระวังนักการเมือง
ผมเห็นว่าน่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบนักการเมืองไทย ทั้งฝ่ายที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) และฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ว่าได้ทำตามนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ เพราะผมเห็นว่านักการเมืองไทยมักจะมีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ก็คือ การทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ภายหลังการเลือกตั้งในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องให้ความสำคัญกับการประชุมสภา และการทำหน้าที่ในด้านนี้ก็มักจะเป็นจุดอ่อนของ สส.ว่ามาทำหน้าที่ไม่คุ้มค่ากับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการให้ความใส่ใจกับการออกกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง จนทุกวันนี้ สส.ถูกขนานนามว่า “สส.หลังยาวผลาญภาษีราษฎร”

ผมมีข้อสังเกตว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ในครั้งแรกๆ มีประเด็นการกำหนดวันและประเด็นการกำหนดเวลาการประชุม แค่ตกลงเรื่องเวลาการประชุม ก็มีความเห็นขัดแย้งกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลาการประชุม ซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็มักจะมีการโต้แย้ง เล่นเกมกันในสภาแล้ว ซึ่งเห็นว่าการประชุมสภา สส.ควรจะใส่ใจและให้เวลากับการประชุมสภาให้มาก เพราะประชาชนเลือกให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือพิจารณากฎหมายเพื่อการบริหารประเทศ ซึ่ง สส.ไม่ควรจะเกี่ยงเวลาหรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความขี้เกียจของการกำหนดวันเวลาประชุมในสมัยประชุม

ผมเห็นข้อมูลการเมืองไทยของ “เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย” ซึ่งมีอาจารย์จรัส สุวรรณ มาลา แห่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสภาของ สส. ประวัติเรื่องราวต่างๆ ของผู้แทน การวิเคราะห์นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งผมขอชมเชยว่าสามารถทำได้ดี และเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถติดตามดูข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น สถิติการเข้าประชุมสภาของ สส.เราจะสามารถเห็นตัวเลขได้ว่า สส.ของพรรคใดเข้าประชุมสภามาก และ สส.พรรคใดขาดการประชุมสภามาก โดยมีการแสดงจำนวนตัวเลขของ สส. แต่ละพรรคที่ขาดการประชุมสภา ซึ่งในส่วนดังกล่าวนี้จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ สส.ของตนเองว่าเมื่อเลือกเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการทำหน้าที่ว่าเป็นอย่างไร

ผมเข้าใจว่าในเมืองไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่จะนำเสนอและเปิดเผยข้อมูลการทำงานของนักการเมืองที่เป็น สส. ประวัติการทำงานของ สส.ในสภา ประวัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหาร ประวัติการศึกษา เป็นต้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาพฤติกรรมของผู้แทนที่เลือกเข้าไปทำหน้าที่ และพิจารณาเพื่อการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง

ผมจึงอยากเสนอให้สังคมไทยมีองค์กรที่คอยตรวจสอบนักการเมืองและช่วยกันมีส่วนร่วม ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อตรวจสอบนักการเมือง และช่วยกันมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อตรวจสอบนักการเมืองในทุกๆ ด้านเพื่อให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ เกิดความคิด เกิดปัญญา และมีหูตาสว่างในการเรียนรู้พฤติกรรมของนักการเมืองไทย เพื่อจะได้ทำหน้าที่ในส่วนของภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ประสบการณ์ชีวิต ความเป็นธรรมในสังคม ชีวิตต้องสู้ รายการ TV คดีสีชมพู ( ตัดสินคดี ระบบลูกขุน )

ของขวัญจากในหลวง article
เตือนสติคอลัมนิสต์ article
ชักเข้าชักออก article
สองมหาอำนาจสัประยุทธ์ article
อย่าลืมคนชื่อ “มีชัย ฤชุพันธุ์” article
เปิดประเทศรับทัวร์จีน ได้คุ้มเสีย ? article
ศัพท์การเมือง กลุ่มคณะราษฎร 63 article
ปิดฉากมหากาพย์ คดีลอตเตอรี่อลเวง30ล้าน article
หลักฐานมัด! พ่อเลี้ยงทำร้าย ด.ช.วัย 3 ขวบดับ article
เปิดประชุมสภาฯ ทางออกการเมืองร้อน? article
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ลิดรอนเสรีภาพสื่อ ? article
ย้ายไม่เป็นธรรม article
สายการบินแห่งญาติ article
ความหวังปราบโควิด article
เหยียบหัวใจคนไทย article
ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิม article
เมื่อคนผิวขาวหมดอำนาจ article
หลักฐานหาย ! "ผู้ปกครอง" โวย ฮาร์ดดิสหน้าห้องน้ำสารสาสน์ราชพฤกษ์ดูไม่ได้ article
ขบวนการค้าสัตว์ป่า เอี่ยว “เก้งเผือก” หายปริศนา? article
"ทนายเดชา" เปิดใจหลังทัวร์ลง! ช่วย "ครูจุ๋ม" article
หรือภาคเอกชนจะต้องปฎิรูปการศึกษากันเอง ? article
คุยกับน้าเน็กเรื่องการศึกษา article
โรงเรียนที่คุณอยากเรียนเป็นแบบไหน? article
บทนำ สารคดี 1/ 1 มหาประลัยเหมืองแร่ ตอบข้อเสนอเเนะ และคิดเห็น article
บทนำ สารคดี 1 /2 มหาประลัยเหมืองแร่ ตอบข้อเสนอเเนะ และคิดเห็น
สารคดีมหาประลัยกรมที่ดิน แนบท้าย บทที่1 /1
ข้อคิดมุมมองสารคดีมหาประลัยกรมที่ดิน article
สารคดีมหาประลัยกรมที่ดิน ตอนที่ 1 article
ที่มาสารคดีมหาประลัยกรมที่ดิน article
สารคดีมหาประลัยเหมื่องแร่ article
สารคดีมหาประลัยกรมที่ดิน article
เล่าประสบการณ์ต้องโทษรอบ 3 อัพเดทชีวิตคนดังในคุก
ช่อง 3 ปลด “แชมป์ พีรพล” ทุกรายการ! article
สิ้นแสง ไม่สิ้นเสียง
กรมอุทยานฯ เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ "จ่าแซม" ยกเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวง
บทเรียนชีวิตจริง จากเศรษฐีเงินล้าน article
ประหารชีวิตคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรอ article
"ตูน บอดี้สแลม" ต่อยอดโครงการก้าวคนละก้าว
ส่องชีวิตการกินอยู่ ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด article
5 พี่น้องสู้ชีวิตลำพัง คนโตเป็นเสาหลักเลี้ยงน้อง ชาวบ้านสุดสงสาร
ร้อยตรีเดิน อินฅ๊ะคนพิการสู้ชีวิต
ชายเร่ร่อน! เก็บเงินคืนเจ้าของ ได้งาน...ได้ที่อยู่ใหม่!
ชื่นชม! สองเด็กหญิงใช้วันหยุดเก็บลำไยหาเงินเรียน
โวยศูนย์รถยี่ห้อดังทุจริต จับได้ไม่เปลี่ยนอะไหล่แต่คิดเงิน
คดีสีชมพู | จิ๊บ วสุ - ติ๊ก ชีโร่ | 9 ต.ค. 59 Full HD
ชื่นชมด.ญ. หัวใจแกร่ง ช่วยผู้ปกครองรับจ้างทำงานก่อสร้าง แม้ป่วยโรคหอบหืด
คนเก่งหัวใจแกร่ง (พลอย.ลำพูน) 30-09-56
ความเป็นธรรมในสังคมไทย : วรเจตน์ ภาคีรัตน์
คดีสีชมพู | ฮาย - ยิ่งยง | 26 ส.ค. 58 Full HD
ฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษ
เมื่อชีวิต พบเจอ กับ ทุกข์
วิธีทำความสะอาดยางขนุนที่ติดมีดและติดมือ โดยไม่ต้องลงทุน รวดเร็วและง่ายดาย
หัวใจนักสู้ ตอน ไม้กวาดระกำ ทำด้วยมือคนพิการ
คดีสีชมพู อู๊ด-เกลือ
ธรรมะสอนใจผู้ที่ท้อแท้
หนุ่มสูญเสียขาทั้งสองข้างจากสงคราม แต่ชีวิตไม่เคยท้อ ยังทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
ทุ่งแสงตะวัน ตอนสวนผักริมทาง
โฆษณาซึ้งๆ ชีวิตของคนลำบากอยากเรียน
คดีสีชมพู | จียอน - บอล เชิญยิ้ม - น้าค่อม
ทำไมลูก ยายไม่เคย โทรมาเลย?
คนเก่งหัวใจแกร่ง เคียงข้างกัน
คดีสีชมพู I ครูอ้วน – อาจารย์เชน
praphansarn.comคนสร้างร้านหนังสือ
เรื่องที่ราวในต่างประเทศที่ทำให้คนไทยละอายแก่ใจอย่างมาก
!! ประชาคมโลก ประเทศพัฒนาแล้ว ปฏิบัติการ Social Network เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ในสังคมนานาชาติ !!
'นักเขียนซีไรต์ 2558'กับผลงานนวนิยายเรื่อง ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
ผู้พิพากษาและเปรตในพุทธวจนะ article
ที่นี่เป็นมากกว่าโรงพัก
แก้ปัญหาพื้นฐานสาเหตุแห่งทุกข์ด้วยอริยสัจ4
นักการเมืองทุจริตหรือไม? ตะลึง! 300 นักการเมือง รวยขึ้นหลังพ้นตำแหน่ง ส.ส. กว่า 4 พันล้าน
คำผกาวิจาณ์ หนังสือสารคดีและเสกสรรค์ ที่ใครไม่กล้าวิจาณ์
ชาติชั่ว เลว ปล้นชาติ ทำลายคนท่องถิ่นหรือเปล่า? article
นายก "ปู" ต้องไม่แต่งตั้งข้าราชการฉาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆ article
ตลอดเส้นทางมีแต่เสื้อครุย article
ความสำนึกของข้าราชการไทย
นักการเมืองเศรษฐีเงินฝาก 59 คน หนึ่งหมื่นสองพันล้าน-เด็ก ปชป.แชมป์
ปลุกคนไทยตื่นต้านโกง แฉใต้โต๊ะจ่ายนักการเมือง ข้าราชการ ระดับสูงปีละกว่าสองแสนล้านบาทต่อปี อดีตโกง 10-20% ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์พุ่งสูงถึง40-50% article
เสวนาระบบลูกขุน
สัจจะไม่มีในหมู่โจร และอาจไม่มีในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (บางคน)
ระบบลูกขุนกับแนวคิดนิติรัฐ
สำหรับคนที่นั่งหน้าจอคอม
นโยบายพรรคไม่เคยประกาศ
นโยบายแจกขนม สร้างปราสาททราย และพิฆาตนิติรัฐเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน