ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
สนพท. ประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 10/2556

 สนพท. ประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 10/2556 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 15:30 น. ณ โรงแรมลองงบีชชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีวาระสำคัญในการเตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 

 
สมาคมนักหนังสือพิมพ์

ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๖
สัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันตก-ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
สพนท.ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาเวียดนาม
ประวัติสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
ทำเนียบอดีตนายก สนพท.
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารปี 2553-2554
วาระครบรอบ 40 ปี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สื่อมวลชน เวียตนาม ยกคณะ 12 คน เยือนไทย article
แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน