ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ฉันเขียน ฉันจึงมีตัวตน

 

ฉันเขียน ฉันจึงมีตัวตน

เรียบเรียงโดยทีมงาน www.legendnews.net         

ปกติคนเรามักมีความพยายามอยู่ในสิ่งต่างๆอยู่เสมอ แต่มีความพยายามอย่างหนึ่ง ซึ่งเราอาจเรียกว่าแรงผลักดันก็ได้ คือความพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ให้นานเท่าที่ชีวิตจะคงอยู่ได้ หรือสืบทอดความคิดจิตใจให้คงอยู่ไปนานที่สุด หรือแม้กระทั่งการหาวิธีการต่างๆให้ตนเป็นผู้มีชีวิตและความคิดที่เป็นอมตะเท่าที่ความสามารถจะทำได้ ความเป็นอมตะในที่นี้มิได้หมายถึงมีชีวิตที่ไม่ดับสลาย แต่เป็นการสร้างงานหรือสร้างสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์สืบต่อในการมีตัวตนให้คงอยู่ต่อไปให้นานที่สุด ยกตัวอย่างเช่น บางคนมีลูกหลานเยอะเพื่อสืบต่อสายเลือด สืบต่อสกุลบางคนความมีคิดบางอย่างที่เป็นผลงานน่ายกย่อง หรือบางคนสร้างผลงานที่โดดเด่นไว้เพื่อจะได้เป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกนึกถึงตนหลังจากที่ตายไปแล้ว แม้กระทั่งการที่เราทำกิจกรรมต่างๆในชีวิต ก็เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ที่มาจากลึกๆข้างในว่า สิ่งที่ได้ทำไปแล้วนั้นจะเป็นการบ่งบอกถึงการมีอยู่ของผู้ที่ได้ทำสิ่งนั้นไว้ การสืบทอดความคิดนี้ถ้าเราสังเกตดีๆ สิ่งที่เกิดมาจากธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบจะมีการถ่ายทอดเผ่าพันธุ์ของตนเองแทบทุกชนิด แม้แต่สิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็ก จนถึงสิ่งที่มีชีวิตขนาดใหญ่ก็พยายามที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์ของตนเอง อย่างเช่นแมงมุมบางชนิดยอมสละชีวิตตนเองเพื่อที่จะสืบเผ่าพันธุ์ของตนต่อไป

คนเราก็เช่นกัน มีการสืบทอดเผ่าพันธุ์แบบปกติกับการสืบทอดแบบการใช้สติปัญญา ตรงนี้เองจึงทำให้คนแตกต่างจากพืชและสัตว์ จึงทำให้มีการพัฒนาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากที่กล่าวมาเป็นเป็นที่มาของหัวข้อข้างบน คือ เพราะฉันเขียน ฉันจึงมีตัวตน คำประโยคนี้เป็นคำพูดของกลุ่มสมาคมนักเขียน ซึ่งความหมายของข้อความนี้ก็บ่งบอกชัดเจนถึงความมีตัวตนของนักเขียนที่ดี ในปัจจุบันนี้ มีนักเขียนหลายคนที่มีตัวตนอยู่เพราะงานเขียนเป็นที่นิยมต่อคนรุ่นหลัง จึงทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างยาวนานและจะเป็นที่รู้จักต่อไปในอนาคตด้วย การที่นักเขียนสามารถเขียนงานออกมาเป็นที่ประทับใจ และเป็นที่จดจำของคนทั่วไปได้นั่นเอง แต่ถ้าจะว่าไปแล้ว งานเขียนทุกชนิด ย่อมมีคุณค่าในตัวของมันเอง เพราะงานเขียนแต่ละงานนั้น ต้องผ่านการคิดไตร่ตรองจากผู้เขียนมาก่อน เมื่อผ่านกระบวนการคิดแล้ว ถึงงานเขียนนั้นจะน่าอ่านหรือไม่น่าอ่านก็ตาม ก็ยังถือว่าเป็นที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง ขาดแต่ความนิยมของผู้อ่าน ก็ยังถือได้ว่างานนั้นออกมาเป็นรูปแบบของงานเขียนที่ถูกบันทึกไว้อีกชิ้นหนึ่ง

เพราะเหตุนี้ส่วนหนึ่งผู้เขียนจึงอยากเสนอแนะให้ทุกท่านมาเขียนกันเพื่อที่จะได้สร้างตัวตนของตนเองหรือสร้างงานเขียน เพื่อเป็นวิทยาทานทางด้านความรู้แก่คนรุ่นหลังเอาไว้สืบต่อแนวคิดของตนเองหรือต่อยอดแนวคิดเดิมที่ผู้อ่านมีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ลึกซึ้งชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงการได้รับแนวความรู้ในเรื่องของอดีตเพื่อนำมาเป็นบทเรียนสอนใจและยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนี้ได้ด้วย

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.facebook.com/MiraiGreenTea
อานิสงส์ การจองเวร คือกฎธรรมชาติ ******* ผู้ถูกกระทำแม้ให้อภัย ผู้ทำชั่วก็หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้

"ครูไอซ์" ครูผู้ใช้หัวใจนำทาง
บอดแค่ตาใจไม่บอด! "ครูไอซ์" มองไม่เห็นก็สอนหนังสือเด็กได้
ชายแก่คนยาก หอบสายบัวมาถวายพระ ชาวเน็ตร่วมอนุโมทนาสาธุ
กฏแห่งกรรม เชื่อหรือไม่☼ท่านว.วชิรเมธี || ธรรมดีต่อใจ♥ article
วางยาเบื่อสุนัข article
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้ก่อตั้งทัพนาซี
ความยุติธรรมที่ล่าช้า
อีดี้ อามิน จอมทรราชแห่งอูกันดา
‘เคนเนดี’ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันเกิด วันนี้ในอดีต29 พ.ค. 2460
อย่า หู เบา
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก (พุทธวจน)
จนมากก็ซวย รวยมากก็โง เป็นหนี้เขาทั้งซวยทั้งโง้
บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตนเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน