ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
'ป๋าเปรม' แรง! กำจัด 'ตัวเวร น่ารังเกียจ ปล้นชาติ’ ออกจากแผ่นดิน

 'ป๋าเปรม' แรง! กำจัด 'ตัวเวร น่ารังเกียจ ปล้นชาติออกจากแผ่นดิน

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558  เรียบเรียงโดยทีมงาน www.legendnews.net

นายกตู่โวยขรก. กกต.ปลดภุชงค์

บิ๊กตู่โวย ขรก.ไม่ช่วยโต้ สุรพงษ์ถามเกียรติยศศักดิ์ศรีไปไหนหมด ย้ำเกณฑ์ประเมินผลงานใหม่ไม่ได้ขู่ หวังยกระดับไม่ให้โดนดูถูก ลือหึ่งเก้าอี้ บิ๊กโด่งง่อนแง่น อาจมีปรับใหญ่ ครม. โละพวกไร้ผลงานไปพร้อมกัน บิ๊กป้อมตัดบทไม่ให้พรรคการเมืองประชุม ป๋าแฉยอดโกงปีละกว่า 1.6 แสนล้าน ลั่นต้องกำจัด ตัวเวรพ้นแผ่นดิน ชายหมูสั่ง กทม.เก็บข้อมูลไว้ชี้แจง ทำแปลกจัดครูนาฏศิลป์สอนดนตรีสากล วิลาศตามแฉไม่เลิกโชว์ราคากลองชุดแพงเว่อร์ ไล่ผู้ว่าฯเลิกเปิดอีเวนต์ โตไปไม่โกง” “องอาจหวั่นคะแนนนิยมดิ่งเหว ฝ่าย ก.ม.คสช.แจ้งความกลับทนายขอนแก่นโมเดล ภุชงค์ช็อก กกต.เลิกจ้าง สปท.นัดตีปี๊บโชว์ผลงาน รื้อ ก.ม.การพิมพ์งัดจริยธรรมคุมสื่อ ขอตรวจทรัพย์สินไปถึงเครือญาติ

หลังสั่งการให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานก.พ.ร. จัดทำหลักเกณฑ์ประเมินข้าราชการและพนักงานรัฐ ไว้เป็นดัชนีชี้วัดผลงานแบบใหม่ ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกมากระตุ้นข้าราชการให้ออกมาตอบโต้การให้ข้อมูลจากฝ่ายการเมือง

สปท.นัดตีปี๊บโชว์ผลงานปฏิรูป

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงว่า สปท.นัดประชุมวันที่ 21-22 ธ.ค. เพื่อพิจารณารายงานการปฏิรูปชุดแรกของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน และคณะกรรมาธิการวิสามัญการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน รวม 6 คณะ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทุกคณะ เพื่อให้การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเป็นไปตามทิศทางที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน นอกจากนี้ สปท.จะเชิญผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อาทิ เจ้าของสื่อ บรรณาธิการ มารับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าในการทำงานของสปท. ในวันที่ 14 ธ.ค. และวันที่ 15 ธ.ค. จะเชิญสื่อต่างประเทศมารับฟังต่อไป สปท.เร่งทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

จัดลำดับเรื่องสำคัญเร็วเร่งด่วน

พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน สปท. กล่าวว่า กมธ.จัดลำดับความสำคัญในประเด็นการปฏิรูปเร็ว 3 เรื่อง คือ 1.ปฏิรูปด้านยุทธศาสตร์ 2.ปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่ 3.ปฏิรูปองค์การมหาชน และมีประเด็นที่จะปฏิรูปเร่งด่วนอีก 2 เรื่อง คือ 1.ปรับแนวคิดเจ้าหน้าที่รัฐให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง 2.ศึกษาพัฒนาตัวแบบการพัฒนาระบบราชการที่ดี เพื่อปฏิรูประบบราชการให้ทำงานตอบสนองภารกิจของประเทศ และบริการประชาชน ขณะนี้ กมธ.จัดทำแผนปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดินเสร็จแล้ว เตรียมส่งให้ สปท.พิจารณาต่อไป

รื้อ ก.ม.การพิมพ์งัดจริยธรรมคุมสื่อ

พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธาน กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน สปท. กล่าวว่า แผนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนที่จะนำเสนอต่อ สปท. มีสาระสำคัญ 3 ด้าน คือ 1.สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม เน้นเรื่องการกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการก้าวสู่ยุคดิจิตอล ต้องพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีนโยบายระดับชาติมารับมือ 2.สื่อออนไลน์ เน้นให้ใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่ถูกต้อง ไม่ละเมิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอันส่งผลกระทบต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ หรือสถาบันหลักของประเทศ เน้นแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.สื่อสิ่งพิมพ์ ต้องปรับปรุงกฎหมาย เน้นให้สื่อมีความรับผิดชอบ มีมาตรฐานทางจริยธรรม แนวทางปฏิรูปเบื้องต้นต้องแก้ไข พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ 2550 ยกร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

ขอตรวจทรัพย์สินไปถึงเครือญาติ

ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญในหมวดรัฐสภา โดยนายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ. ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม ว่า กรธ.เตรียมพิจารณาในส่วนของฝ่ายบริหาร อาทิ การได้มาของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) การกำหนดจำนวน ครม. ควรมีกี่คน ทั้งนี้ คุณสมบัติเบื้องต้นจะใช้พื้นฐานของคุณสมบัติ ส.ส. แต่อาจเพิ่มคุณสมบัติบางประการ ส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินบุคคลที่จะมาเป็นนายกฯและ ครม. ต้องเข้มข้นกว่าที่ผ่านมา ที่ตรวจสอบเพียงคู่สมรสและบุตรเท่านั้น แต่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อาจกำหนดให้ต้องตรวจสอบถึงเครือญาติ เพราะคนที่เข้าทำงานฝ่ายบริหารของประเทศ ต้องมีความโปร่งใส อย่างไรก็ตามในส่วนที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กรธ.ใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว แต่โจทย์ที่ยังหนักใจ คือ การป้องกันการฮั้วในการลงคะแนนเลือก ส.ว.

โวย ขรก.ไม่ช่วยตอบโต้ สุรพงษ์

วันเดียวกันเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. แถลงภายหลังประชุม ครม. ว่า ได้สั่งการทุกกระทรวงต้องมีโรดแม็ปเขียนให้ชัดเจน ว่าจากนี้ไปถึง ก.ค.2560 จะทำอะไร จะปฏิรูปอะไรต้องทำให้เสร็จ พอจะเริ่มก็มาขัดแย้งกันอีก ประเทศนี้ตนว่ามันอยู่กันไม่ได้แล้ว มันอะไรกัน ปัญหาทั้งหมดใครเป็นคนสร้าง คสช.สร้างหรือไม่อยากมีความสุขกันหรือ หรืออยู่แบบนี้ดี หากินได้ทุกวัน มีข่าวให้เขียนขัดแย้งไปเรื่อย สนุกหรือ เชียร์มวยกันหรือ ขอฝากไปถึงข้าราชการ วันนี้สิ่งที่นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล อดีต รมว.ต่างประเทศ บอกว่า การยุบคณะกรรมการจัดการน้ำ และยกเลิกโครงการรถไฟของเขา ถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่าข้าราชการต้องรับผิดชอบ ดูเขาโยนความผิดให้ข้าราชการแล้ว ทำไมบางคนยังไปสนองตอบอยู่ได้ เดือดร้อนกันซะบ้าง ต้องไปช่วยสู้ให้ผม ถ้าจะให้ผมทำแต่ไม่ช่วยแล้วให้ อีกพวกมาตีอยู่ทุกวันแบบนี้ไม่ถูก เห็นแก่ตัวกันเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ เกียรติยศศักดิ์ศรีข้าราชการไปไหนหมด หรือจะรอเขาเข้ามาครอบหัวอีกก็เอาเถอะ ผมไม่ว่า

ไม่ได้ขู่ประเมินผลงานปลด ขรก.

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า กรณีรัฐบาลจะหาเกณฑ์ประเมินผลงานข้าราชการ วันนี้สั่งย้ำลงไปอีกครั้งในที่ประชุม ไม่ได้ทำเพื่อขู่ข้าราชการ แต่ต้องการยกระดับข้าราชการไม่ให้เขามาดูถูก เรามีวิสัยทัศน์มีความคิดริเริ่ม มีความแตกต่าง ใช้สมองตัวเองต่อสู้ไม่ใช่ประจบสอพลอ ไม่ชอบคนแบบนี้ และไม่ให้ใครเป็นด้วย ไม่ต้องมาเขียนไอ้นี่พวกผมไอ้นั่นพวกใคร สร้างนิยายกันอยู่ได้ ไอ้นี่จะตั้งเป็นอันนี้ คนนี้จะออกคนนี้จะเข้า บิ๊กโชยบิ๊กอะไรไม่เคยคิด มันรู้ได้อย่างไรว่าจะเอาคนนั้นคนนี้มา เอามารองหลัง บอกแล้วว่าไม่จำเป็น ไม่ต้องการ การตั้งเรื่องของตน รู้ไปแล้วได้อะไร ตนตัดสินใจจะเอาใครเข้าใครออก อย่าไปยุ่งกองทัพมากนัก ไม่ใช่ตั้งส่งเดช ถ้าคนมันดีแต่อาวุโสไม่ถึงก็เป็นไม่ได้ ต้องทั้งดีและอาวุโส ถ้าอาวุโสแต่ห่วยก็เอาคนที่รองลงไปขึ้นมา ตั้งคนที่ทำงานเป็นไม่ใช่คนประจบสอพลอ

สอนผู้บริหารให้รู้จักรับผิดชอบ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า สมัยเป็น ผบ.ทบ. ก็ตั้งรอง ผบ.ทบ. 5 คน กับแม่ทัพ ที่เหลือไปตั้งกันมา ไม่ใช่ตั้งทั้งหมด วันนี้ตำรวจก็รับผิดชอบมา ถ้า ไม่ดี พวก ผบ.ภาค มีร้องเรียนตรงไหนก็สอบสวนมา ไม่ใช่ขึ้นมาก็ด่า ก.ตร. ด่านายกฯ สอนให้มี ความรับผิดชอบตามลำดับชั้น ไม่ดีไปเล่นงานตรงนู้น ไม่ใช่จะมาเอาอำนาจให้ ผบ.ตร. ให้เขารับผิดชอบ แต่การเมืองไม่ต้องการให้เขารับผิดชอบ จึงตั้ง ก.ตร. เพื่อแต่งตั้งตรงไหนก็ได้ วันนี้ไม่ใช่ มีระบบไหนดีกว่านี้หรือไม่ หากจะเลือกตั้ง ผบ.ตร. เลือกตั้งนักการเมืองยังแย่เลย ยังจะเลือกตั้งส่งเดชอีก พร้อมหรือยัง ไม่ว่าหรอกถ้ามันพร้อม ทุกเรื่องไม่พร้อมซักเรื่อง ท่านไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการการปฏิรูปหรือ การปฏิรูปไม่ใช่แบบนี้

จับตานายกฯอาจปรับใหญ่ ครม.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า จากประเด็นปัญหาการจัดสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ ทำให้แกนนำ คสช.และรัฐบาลพากันหวั่นวิตกเนื่องจากส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเสถียรภาพรัฐบาลและ คสช.อย่างหนัก แม้จะตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้นมาตรวจสอบแล้ว แต่ฝ่ายตรงข้ามยังคงเปิดหลักฐานใหม่อยู่ตลอด มีการเคลื่อนไหวชุมนุมจากกลุ่มต่างๆ มากขึ้น เรียกร้องให้ปรับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ออกจากตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ตัดสินใจปรับ ครม.แล้ว จากเดิมตั้งใจปรับ ครม.ในเดือน เม.ย. ช่วงเดียวกับการประเมินผลการดำเนินงานข้าราชการ แต่หลังจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.กลาโหม ขอให้นายกฯปรับ ครม.เร็วขึ้นเพื่อลดกระแส แต่ พล.อ.อุดมเดชยังไม่ยอม ลาออกขอรอผลสอบคณะกรรมการชุดต่างๆก่อน โดยนายกฯจะถือโอกาสปรับ ครม.ในส่วนของรัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานด้วย เนื่องจากพบว่าหลายกระทรวงดำเนินนโยบายรัฐบาลไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ไม่เป็นไปตามโรดแม็ปที่วางไว้ และมีความเป็นไปได้การปรับ ครม.จะมีความชัดเจนหลังการแถลงผลงาน 1 ปีรัฐบาล ในวันที่ 23-25 ธ.ค.นี้

บิ๊กป้อมตัดบทไม่ให้พรรคประชุม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นเรื่องขออนุญาตจาก คสช. เพื่อจัดประชุมพรรคแก้ปัญหาการบริหารงานภายใน ว่า บอกแล้วถ้าอนุญาตให้พรรคการเมืองหนึ่ง ก็ต้องให้ทั้งหมด จะไปให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้อย่างไร ทุกพรรคก็อยากประชุมทั้งนั้น คิดว่าทุกวันนี้แต่ละพรรคก็แอบประชุมกันอยู่แล้ว จนถึงขณะนี้ยังไม่คิดอนุญาตให้พรรคไหน ถ้าอนุญาตแล้วทุกพรรคประชุมกันหมดจะทำอย่างไร เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นายกฯเคยพูดว่าอาจอนุญาตให้พรรคการเมืองประชุม พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่รู้ ยังไม่ได้คุยกับนายกฯ แต่คิดว่าเขาแอบประชุมกันอยู่แล้ว ไม่รู้นะเดี๋ยวสื่อจะไปว่าตนมีความคิดเห็นขัดแย้งกับนายกฯอีก

ปูพาทัวร์แกรนด์แคนยอนหางดง

อีกด้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ลงเฟซบุ๊กว่า แวะมาเที่ยว แกรนด์แคนยอนหางดง จ.เชียงใหม่ สวยงามแปลกตาค่ะ ตอนนี้กลายเป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อกลางเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งยังคงต้องการพัฒนาและการสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม เพื่อให้เชียงใหม่มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต่อไปค่ะ

ป๋าแฉยอดเงินโกง 1.6 แสนล้าน

ช่วงบ่าย ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ประเทศไทย...โปร่งใสได้อย่างไรว่า การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ตนเกลียดที่สุด เพราะเป็นการปล้นชาติ นอกจากปราบไม่ได้ยังลุกลามใหญ่โตถึงขั้นทุจริตเชิงนโยบาย เป็นสิ่งเลวร้ายทำให้ประเทศและคนไทยถูกดูหมิ่นว่าขี้โกง แม้ปัจจุบันสถานการณ์ทุจริตจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังมีการทุจริตจำนวนมาก ตัวเลขการทุจริตที่มหาวิทยาลัยหอการค้าสำรวจ พบว่าปีปีหนึ่งมีมูลค่าความเสียหายที่จ่ายให้ข้าราชการ นักการเมืองทุจริต สูงถึง 161,000 ล้านบาท

ลั่นกำจัดตัวเวรออกจากแผ่นดิน

พล.อ.เปรมกล่าวว่า พวกเราต้องไม่ยอมให้คนไม่ดีมานั่งปล้นชาติทุกวัน ต้องหาทางกำจัด ตัวเวร ตัวน่ารังเกียจให้หมดจากประเทศ ส่วนวิธีการทำให้ประเทศโปร่งใสนั้นค่อนข้างยาก แต่ยังมีโอกาสและเวลามากพอที่จะทำให้การปล้นชาติน้อยลง แต่คนไทยต้องร่วมมือกันอย่างจริงใจและจริงจัง เมื่อใดที่ประเทศมีการแสดงออกชัดเจนตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ตั้งอยู่บนความสุจริต สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ เมื่อนั้นเราจะประสบความสำเร็จ ขอเสนอวิธีสร้างความโปร่งใส 10 ข้อ ได้แก่ 1.เริ่มที่ตัวเราต้องมีความโปร่งใสก่อน จึงค่อยไปที่คนรอบข้างและองค์กร 2.หยุดและเลิกระบบอุปถัมภ์ ไม่ช่วยเหลือคนโกง ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ลูก เมีย ญาติพี่น้อง แม้จะยากแต่จำเป็นและสำคัญ

กระทุ้งปราบโกงต้องเร็วรุนแรง

พล.อ.เปรมกล่าวอีกว่า 3.ใครทุจริตหรือร่วมมือกับคนทุจริต ต้องเรียกว่าผู้ทรยศชาติ 4.ควรอบรมปลูกฝังจริยธรรมตั้งแต่เด็ก 5.ภาคเอกชนต้องทำให้เป็นตัวอย่าง ว่าการทำธุรกิจไม่โกงก็สามารถทำได้ 6.ไม่ปล่อยให้คนโกงลอยนวล 7.ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐทุกทางเท่าที่ทำได้ 8.การแก้ทุจริตต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหารองค์กร 9.พูดเรื่องการปล้นชาติทุกวัน ให้คนเข้าใจว่าการทุจริตทำให้ประเทศเสียหาย 10. กระบวนการกำจัดคนปล้นชาติ ต้องรวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด ต้องช่วยกันให้มีคนดีมากๆ ไม่ให้คนเลวมีที่ยืนในสังคม เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ตั้ง ชาญเชาวน์นั่งปลัดยุติธรรม

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายชาญเชาวน์ ไชยา-นุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อทดแทนนางสาวสุวณา สุวรรณจูฑะ ที่ลาออกจากราชการไปเป็นกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งนายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ตรวจฯกระทรวงมหาดไทย

ชายหมูสั่ง กทม.เก็บข้อมูลไว้ชี้แจง

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมคณะผู้บริหาร ที่มี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธาน ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ รีบเดินออกจากห้องประชุมทันทีและปฏิเสธให้สัมภาษณ์กรณีที่นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีของโรงเรียนสังกัด กทม. ขณะที่นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯกทม.ในฐานะกำกับดูแลสำนักการศึกษาไม่ได้เข้าร่วม เพราะติดประชุมอื่น ทั้งนี้ มีรายงานว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องดนตรีตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมอบหมายให้ทีมงานฝ่ายการเมืองติดต่อไปยังนางทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าฯกทม. เพื่อสอบถามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องดนตรี ซึ่งได้รับการยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกระบวนการ

จัดครูนาฏศิลป์สอนดนตรีแก้ขัด

นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวว่า โรงเรียนสังกัด กทม.437 โรงเรียนมีเครื่องดนตรีครบทุกชิ้น คือ เปียโน กีตาร์ กลอง คีย์บอร์ด ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2558 ซึ่งได้จัดงบประมาณบำรุงรักษา หากต้องการซ่อมบำรุงรักษาสามารถส่งซ่อมได้ทันที หากไม่จัดซ่อมก็ต้องคืนงบฯให้ ยืนยันงบประมาณไม่หายไปไหน ส่วนการประกวดราคา คณะกรรมการร่างทีโออาร์ได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว ก่อนหน้านี้สภา กทม.ก็เข้ามาตรวจสอบแล้ว ส่วนโรงเรียนที่ยังขาดครูดนตรีอยู่อีก 150 โรง เพราะยังไม่เกลี่ยอัตรากำลัง ซึ่งโรงเรียนจะจัดครูสอนนาฏศิลป์ที่ขณะนี้มีอยู่ 500 คนไปสอนแทน

วิลาศโชว์ราคากลองชุดแพงเกินจริง

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯกทม.ด้านการศึกษา ระบุยืนยันเดินหน้าโครงการดนตรีในโรงเรียนสังกัด กทม.ต่อ โดยอ้างเหตุที่ต้องซื้ออุปกรณ์ดนตรีให้ครบทุกโรงเรียน เพื่อความเท่าเทียมกันว่า ขอถามว่าตั้งแต่ทำโครงการ กทม.เคยประเมินผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือไม่ โดยมีโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 200 คน ถึง 69 โรงเรียน แต่ยัดเยียดให้เขาทั้งที่ไม่เคยสำรวจความต้องการ ไม่มีครูดนตรี อีกทั้ง กทม.ยอมรับเองว่าปีนี้ของบฯเพิ่ม 114 ล้าน เพื่ออบรมครูดนตรีใน 90 โรงเรียน โดยเฉพาะครูสอนเปียโนซึ่งกว่าจะเรียนสำเร็จต้องใช้เวลา ต้องได้ครูที่มีประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ตอบให้ได้ก่อนว่าเปียโนที่ซื้อแจกใช้จริงกี่เปอร์เซ็นต์ คุ้มค่าหรือไม่ หากจะทำต่อก็ได้ แต่ต้องพร้อมรับผิดชอบกับผลที่ตามมาด้วย อย่างไรก็ตามกลองชุดไฟฟ้ายี่ห้อ Roland และรุ่นเดียวกันที่ กทม.ซื้อได้ในราคา 65,000 บาท แต่ตนสอบถามราคาไปพบว่าราคาเพียง 38,400 บาท ถ้าซื้อจำนวนมากราคาก็ต่ำกว่านี้

ไล่ สุขุมพันธุ์เลิกเปิดอีเวนต์ โตไม่โกง

ขอให้ชี้แจงว่า การหว่านงบฯซื้ออย่างนี้ หวังเงินทอนหรือประโยชน์อื่นหรือไม่ เมื่อเช้าเห็นนายชนินทร์ รุ่งแสง อดีต ส.ส.กทม. โพสต์ในไลน์ว่า วันนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.จะไปเปิดโครงการโตแล้วไม่โกง ผมฝากบอกว่า ยกเลิกไปเถอะโครงการนี้ ถ้าใน กทม.ยังโกงกันแหลกลาญอย่างนี้จะทำต่อไปทำไมนายวิลาศกล่าว

ต้องเร่งหารือหวั่นคะแนนนิยมดิ่งลง

ด้านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าหลังพรรคทำหนังสือถึง คสช.ขอเปิดประชุมเพื่อหารือแก้ไขการทุจริตใน กทม.ภายใต้การบริหารงานของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ว่า ยังไม่ได้หนังสือตอบกลับจาก คสช. คงต้องให้เวลา เพราะเพิ่งส่งหนังสือไป วันที่ 4 ธ.ค. อีกทั้ง คสช.กำลังแก้ปัญหาเรื่องอุทยานราชภักดิ์ จึงต้องรอต่อ เมื่อถามว่าหาก คสช.ไม่อนุญาตให้จัดประชุม พรรคจะดำเนินการที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ นายองอาจกล่าวว่า ยังไม่สามารถบอกอะไรได้ แต่ไม่ควรปล่อยปัญหาไว้นาน เพราะจะทำให้คะแนนนิยมของพรรคตกไปเรื่อยๆ หัวหน้าจึงต้องการให้รีบประชุมด่วน เราไม่ได้นิ่งดูดาย เบื้องต้นอาจจะประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก่อนเพื่อพิจารณาว่าต้องเรียกประชุมอดีต ส.ส.หรือไม่

แจ้งความกลับทนายขอนแก่นโมเดล

อีกเรื่อง ที่กองปราบปราม พล.ต.วิจารณ์ จดแตง หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคณะทำงานด้านกฎหมาย คสช. พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ เสนาธิการประจำผู้บังคับ บัญชาฝ่ายกฎหมาย คสช.เข้าพบ พ.ต.ท.อธิลักษณ์ หวังสิริวรกุล พงส.ผนพ. กก.1 บก.ป. เพื่อแจ้งความดำเนิน คดี น.ส.เบญจรัตน์ มีเทียน ทนายความของนายธนกฤต ทองเงินเพิ่ม ผู้ต้องหาคดีเครือข่ายขอนแก่นโมเดล ข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวน โดยรู้ว่ามิได้กระทำผิด เป็นการแกล้งให้บุคคลใดได้รับโทษ และข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

แจงเบื้องหลังปมชักเข้าชักออก

พ.ต.ท.อธิลักษณ์เปิดเผยว่า ผู้เสียหายได้แจ้ง ความให้ดำเนินคดีกับ น.ส.เบญจรัตน์ ในฐานะส่วนตัวรวม 5 ข้อหา เนื่องจากก่อนหน้านี้ น.ส.เบญจรัตน์ เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดี พล.ต.วิจารณ์ และ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและแจ้งความเท็จ พร้อมระบุว่าถูกใส่ความเพราะนายธนกฤต ยังถูกคุมขังในเรือนจำขอนแก่น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ จะกระทำผิด แต่ต่อมากลับอ้างว่านายธนกฤตต้องการถอนแจ้งความเพราะมีเจ้าหน้าที่ไปพบในเรือนจำพร้อมมีข้อตกลงให้ถอนแจ้งความแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีร่วมกับเครือข่ายขอนแก่นโมเดล พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบความผิดจะเรียก น.ส.เบญจรัตน์ มารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไป

ศรีวราห์ยังไม่แจ้งความซ้ำ

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า ขณะนี้ทางตนยังไม่ดำเนินการใดๆ เพราะยังไม่รู้สึกว่าได้รับความเสียหายจากข้อกล่าวหาดังกล่าว หากหลักฐานที่ทนายกลุ่มขอนแก่นโมเดลนำมาไม่ชัดเจนครบถ้วน ก็ต้องถูกดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จ ส่วนจะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ต้องรอตรวจสอบสำนวนในคดี

คปพ.จี้ตีกลับ 2 ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม

 ที่ศูนย์บริการประชาชน ฝั่งสำนักงาน ก.พ. กลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) นำโดยนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ พร้อมมวลชนจำนวนหนึ่ง ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เรียกร้องขอให้ยุติการพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.... และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.... ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพลังงานที่เข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครม. วันที่ 8 ธ.ค.และขอให้ตั้งคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.... และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ....ตามการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญปัญหาการ บังคับใช้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.... และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.... สนช. ผ่านนายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าร่างดังกล่าวไม่ได้แก้ปัญหาข้อกฎหมายกว่า 50 มาตรา ตามที่กรรมาธิการวิสามัญ สนช.เสนอ หากร่างฯ ผ่านจะทำให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 21 สร้างความเสียหายให้ประเทศชาติ จึงขอให้นายกฯยุติการพิจารณาร่างแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ และขอให้ตั้งคณะทำงานยกร่างใหม่

กกต.เลิกจ้าง ภุชงค์พ้นเลขาฯ กกต.

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายธนิศร์ ศรีประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กกต. แถลงว่า ที่ประชุม กกต.มีมติ 4 ต่อ 1 ให้เลิกจ้างนายภุชงค์ นุตราวงศ์ จากตำแหน่งเลขาธิการ กกต. และมีมติเอกฉันท์ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. เนื่องจากได้พิจารณารายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กกต.ประจำปี 2558 ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กกต. ได้รายงานผลเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ผลการประเมินนายภุชงค์ ไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 4 ด้านที่กำหนด คือ 1.การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2.การดำเนินการงานมติ กกต. 3.การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.งานที่ต้องทำในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่มีความท้าทายพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าเป็นมาตรฐานสากล

ตั้ง บุณยเกียรตินั่งรักษาการแทน

นายธนิศร์กล่าวว่า การประเมินไม่มีอคติเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปีงบประมาณ 2557 แต่ครั้งนี้ภาพรวมการประเมินทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 กกต.จึงพิจารณายกเลิกสัญญาจ้าง และให้นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการ กกต. รักษาการแทน ยืนยันว่าการเลิกจ้างไม่ได้มาจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายภุชงค์กับ กกต. หรือเป็นขบวนการเลื่อยขาเก้าอี้ตามที่เป็นข่าว หลังจากนี้ กกต.จะประกาศให้มีการสรรหาเลขาธิการ กกต.คนใหม่โดยเร็วที่สุด

เจ้าตัวยื่นลาป่วยไม่ร่วมประชุม

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนจะมีมติ กกต.ออกมา นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ได้พูดคุยกับนายภุชงค์ ถึงผลการประเมินที่ไม่ให้ผ่านเกณฑ์ แต่นายภุชงค์ยังยืนยันว่าพร้อมจะทำงานต่อไป และขอให้ กกต.พิจารณาลงมติได้เลย แต่ช่วงเช้าก่อนประชุม นายภุชงค์ได้ยื่นหนังสือลาประชุม โดยระบุว่าตกบันได มีอาการเจ็บที่แขนขวา ซึ่งก่อนหน้านี้ มีแนวความคิดจะเลื่อนการพิจารณาออกไปอีก 1 เดือน แต่สุดท้ายที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 4 ต่อ 1 เลิกจ้างนายภุชงค์ โดย 1 เสียงที่ให้นายภุชงค์ผ่านเกณฑ์ประเมิน คือ ประธาน กกต. นอกจากนี้ ที่ประชุม กกต. ยังให้สำนักงานไปพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนายภุชงค์ กรณีมีการนำความลับของที่ประชุม กกต.ไปเผยแพร่ทางสื่อ รวมถึงกรณีถูกร้องเรียนปมทุจริตด้วย

ภุชงค์ลังเลอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้าง

ด้านนายภุชงค์ นุตราวงศ์ อดีตเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรตอนนี้ จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการอุทธรณ์มติหรือไม่ ต้องขอดูคำแถลงและคำชี้แจงอย่างเป็นทางการก่อน เข้าใจว่าเป็นการทำงานของคณะอนุกรรมการ จากการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา ตนและ กกต.ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา

 

ที่มา ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 9 ธ.ค. 2558 07:25
ประชาชนควรมีส่วนร่วม เลือกตั้งตัวแทน ร่วมบริหารระบบราชการ ทุกหน่วยงาน ชาติเจริญสังคมสงบสุข

ลูกแอ๊ด คาราบาว ได้ยศ ร.ต.ท. แม้เคยพัวพันคดีพรากผู้เยาว์
อวสาน อบต.ชัดเจนแล้ว..
10หน่วยงาน ที่ผู้บริโภคควรรู้ เบอร์โทร การร้องเรียนเรื่องสินค้า
“พลเอกประยุทธ์” ใช้มาตรา 44 ฟัน “ผู้บริหารสถานศึกษา - ขรก.พลเรือน - อปท.” รวม 60 ราย สั่งระงับการทำงานชั่วคราวระหว่างรอผลสอบทุจริต
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2559 ได้ที่ไหน เช็กรายละเอียด ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจน ลงทะเบียนคนจนได้ที่ไหนบ้าง เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยถึงวันที่เท่าไร แล้วใครมีสิทธิ์ มาเช็กกันเลย
อธิบดีราชทัณฑ์คนใหม่ ย้ายผบ.เรือนจำใหญ่ 16 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วาทะเด็ด ส.ศิวรักษ์ คลิป
การประชุมสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2559
นายก สั่งทุกหน่วย รับมือพิษพายุฝน ถล่มหนักทุกภาค
รองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษากลไกปราบปรามทุจริต แฉ มีคลิป คิงเพาเวอร์ขายของปลอดภาษีโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
ชาวบ้านแห่เข้าโรงจำนำ เอาเงินจ่ายค่าเทอมลูก โรงจำนำสำรองเงินสด 150 ล้านรับเปิดเทอม
ชาวบ้าน อ.ศรีสวัสดิ์ กว่า 300 คน ชุมนุมร้องอุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ ทับที่ทำมาหากิน
รธน.นี้ ประชาชนเดือดร้อนตรงไหนเพราะเหตุใด?
อำนาจทหารเบ็ดเสร็จ ปราบมาเฟียน่าหวาดเสียว-งานล้น หรือตร. เกียร์ว่าง !!
คดีน้ำพริกดัง! ร้องเรียนกรรมการตุลาการ !!! หากตัดสินผิดพลาด!!! เป็นอันตรายต่อผู้พิพากษา!!!
ชงเก็บค่าน้ำสงกรานต์ อ้างให้คนประหยัดน้ำ-ใส่ใจปัญหาภัยแล้ง
ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เผยไทยยังคอร์รัปชันระบบพวกพ้อง-อุปถัมภ์
ผู้ชมคิดอย่างไรกับคลิปนี้
แก้กฎหมายใหม่ ด่าศพมีความผิด
นายกฯ ให้โอวาทเด็กยันทุกคนมีเสรีภาพ หากไม่ทำผิดกฏหมาย
ไก่อู ฉะ เพื่อไทย วิจารณ์ปี′59 ศก.ไม่ดี บอกให้รอชมทีเด็ด-เหนือความคาดหมาย ตลอดปี
"สมคิด"ถก"บิ๊กตู่" ออกแพ็กเกจช่วยคนจนตั้งแต่ต้นปีหน้า
“คณิน” เตือน กรธ. ให้คำนึงถึง เสถียรภาพทางการเมือง หวั่นรบ.เลือกตั้งจะกลายเป็น "ลูกไก่ในกำมือ" องค์กรอิสระ ทำงานก็ถูกหาว่าโกง-ไม่ทำงานปชช.ก็ด่า
เสนอสูตรแบบผสมทางรอดประเทศ : เลือกตั้งไม่ตอบโจทย์
เผยรธน.ใหม่ ไม่มีคปป.แน่ เสร็จแล้วกว่า 60%
'กรธ.' จัดหนักวางกฎเหล็ก 17 ข้อ ห้ามสมัคร ส.ส.
บริสุทธิ์ใจคงไม่ห้าม! บิ๊กป้อม ชี้จับ"ตู่-เต้น"เหตุจ้องโยงการเมือง ยันคสช.ยังปึ้ก!
′ป๋าเปรม′ เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. บอก "มีคนโกงไปบวชเป็นพระแล้วหายโกงก็มี"
'ป๋าเปรม' เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง แนะปลูกฝังเยาวชน หวังแก้ได้
เศรษฐกิจแย่ว่างงานอื้อ ทำคนเร่ร่อนเมืองกรุงพุ่ง
ชนวนยุบ 7 องค์การมหาชน ตั้งผู้บริหาร "เงินเดือน-โบนัส" สูงลิ่ว
สำนักเลขาฯนายกฯสั่งซื้อรถเบนซ์ S 600 Guard sedan long จาก บ.ดัง 4 คันรวด 78 ล้าน
“บิ๊กตู่“ ขู่ ถ้าไม่สงบพร้อมอยู่ต่อ อาจถึงขั้นปิดประเทศ ลั่น “ละเมิดสถาบัน“ ต้องติดคุก
ใครบอมบ์เว็บไอซีที?‘แก๊งดีดอสF5’หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’ ใครบอมบ์เว็บไอซีที ? ‘แก๊งดีดอสF5’ หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’
กลุ่มต้านคสช กิจกรรม ขับไล่คสช
'นก สินจัย' โร่แจ้ง 'ปอท.' ถูกมือดีโพตส์สร้างความเกลียดชัง
คุมตัว "เก่ง การุณ" เข้าปรับทัศนคติ เหตุไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข "คสช."
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หนุ่น ต้าน แตก กดหัวประชาชนส่วนใหญ่
ป๋าเปรมย้ำต้านทุจริต อย่าไหว้คนโกง
พิพากษาจำคุก “ร.ท.สุชาย-วิโรจน์” 18 ปี ทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย ชดใช้หมื่นล.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน