ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
แก้กฎหมายใหม่ ด่าศพมีความผิด

 แก้กฎหมายใหม่ ด่าศพมีความผิด

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559  เรียบเรียงโดยทีมงาน www.legendnews.net

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 22 และ 23 ที่เพิ่งบังคับใช้ไปเมื่อวันแห่งความรัก 14 ก.พ.2558 ที่ผ่านมา มีเนื้อหาสาระน่าสนใจหลายประเด็นที่ควรทราบ

 

อาทิ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการเอาผิดกับผู้ทำร้ายศพ กระทำชำเราศพ ทำอนาจารศพ หรือดูหมิ่นเหยียดหยามศพ

 

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 และ 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ ต้องได้รับโทษทัณฑ์ที่หนักขึ้นกว่าเดิม มีการนำหลักกฎหมายปิดปากมาใช้กับบางกรณี โดยห้ามมิให้จำเลยยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาล รวมทั้งนิยามความหมายของคำว่า เจ้าพนักงานลงไปในกฎหมายให้ชัดเจนเป็นครั้งแรก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี อาจารย์ภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอนวิชากฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ไล่เรียงอธิบาย

 

เดิมคำว่า เจ้าพนักงานไม่มีบทนิยามไว้เฉพาะ เพราะกฎหมายจะไปเขียนรายละเอียดลงลึกหมดทุกเรื่องไม่ได้ บางเรื่องจึงต้องอาศัยให้ศาลตีความเอา

 

กรณีคำว่า เจ้าพนักงานนั้น ศาลฎีกาเคยตีความวางหลักไว้ว่า หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ ต้องได้รับเงินเดือนจากหมวดงบประมาณเงินเดือนของแผ่นดิน

 

แต่ตามกฎหมายอาญาที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ และมีผลบังคับใช้แล้วขณะนี้ กำหนดว่า บุคคลใดก็ตามหากได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินหรือไม่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานทั้งสิ้น

 

ถัดมา มีการเพิ่มอัตราโทษปรับของ ความผิดลหุโทษ ซึ่งเดิมลหุโทษ หมายถึง ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ปัจจุบัน คำว่า ความผิดลหุโทษเปลี่ยนใหม่เป็น ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เห็นได้ว่า มีการเพิ่มอัตราโทษปรับขึ้นมาประมาณ 10 เท่า จากของเดิม

 

อาจารย์สาวตรี บอกว่า อีกกรณีที่ถือว่าน่าสนใจอย่างมาก ก็คือ ได้มีการ เพิ่มหมวดความผิดเกี่ยวกับศพ ขึ้นเป็นครั้งแรก

กล่าวคือ เดิมกฎหมายอาญามีเพียง 12 ลักษณะความผิด แต่ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็น 13 ลักษณะ ความผิด คือ ความผิดเกี่ยวกับศพ

 

เธอยกตัวอย่าง มาตรา 366/1 ว่าด้วย ความผิดฐานกระทำชำเราศพ กรณีนี้ไม่เรียกว่าเป็นการข่มขืนศพ เพราะศพไม่อยู่ในสภาพที่จะขัดขืนผู้ใดได้

 

การที่ถือว่า ศพไม่มีสภาพเป็นบุคคล จึงไม่ถือว่าเป็น ผู้อื่นตาม ป.อ.มาตรา 276 หรือ 277 ดังนั้นเมื่อก่อน ผู้ใดกระทำชำเราศพ จึงไม่สามารถเอาผิดฐานกระทำชำเรา เพราะขาดองค์ประกอบความผิด หากญาติของศพจะเอาเรื่องกับผู้ชำเราศพ เอาเรื่องได้แค่ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญเท่านั้น

 

แต่ปัจจุบันกฎหมายถือว่า การชำเราศพมีความผิดแล้ว

 

ไม่ว่าจะใช้อวัยวะเพศล่วงล้ำสังวาสเข้าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ หรือใช้สิ่งอื่นใดกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ เพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ ปัจจุบันกฎหมายถือว่าเป็นการชำเราศพทั้งสิ้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทำนองเดียวกับ ความผิดฐานอนาจารศพ ตามมาตรา 366/2 การที่ศพไม่มีสภาพบุคคล จึงมิใช่ ผู้อื่นดังนั้นในอดีต ผู้ที่ทำอนาจารกับศพ เช่น กอด จูบ ลูบ คลำ กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อศพ อันเป็นการไม่สมควรทางเพศ หรือทำให้ศพกลายเป็นวัตถุทางเพศ จึงไม่มีความผิดไปด้วย เพราะขาดองค์ประกอบ

 

แต่ปัจจุบันกฎหมาย ถือว่า การทำอนาจารแก่ศพ ในลักษณะกอด จูบ ลูบ คลำ หรือทำให้ศพกลายเป็นวัตถุทางเพศ ล้วน มีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นอกจากนี้ การเคลื่อนย้าย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือ ไร้ประโยชน์ ซึ่งศพ ชิ้นส่วนของศพ อัฐิ หรือ เถ้าของศพ โดยไม่มีเหตุอันควร เช่น เคลื่อนย้ายศพ เพื่อเจตนาซ่อนเร้นปิดบังการตาย หรือทำให้ศพเสียหายด้วยวิธีอื่น ล้วนเป็นความผิด ตาม ป.อ.มาตรา 336/3 ทั้งสิ้น

 

การทำให้ศพเสียหายในมาตรานี้ ใช้หลักการเดียวกับการทำให้เสียทรัพย์ เช่น เคยโกรธเคืองเป็นศัตรูกันมาก่อน ตายแล้วก็ยังไม่หายแค้น ไปเอาศพมาทุบตี ตัดแขน ตัดขา หรือปู้ยี่ปู้ยำ นำเถ้ากระดูกไปทำลายทิ้ง เป็นต้น ผู้กระทำมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ผศ.สาวตรีอธิบายต่อว่า นอกจากนี้ตามกฎหมายอาญาใหม่ การดูหมิ่นศพ ก็ถือเป็นความผิด

 

เมื่อก่อนไม่มีความผิดฐานนี้ มีแค่ความผิดฐานหมิ่นประมาทศพ แต่ล่าสุด การด่าทอ กล่าวคำหยาบคาย หรือเหยียดหยามศพ ยกตัวอย่าง ไปยืนด่าศพที่ตั้งสวดอยู่บนศาลาภายในวัด กฎหมายอาญามาตรา 366/4 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เป็นที่น่าสังเกตว่า การดูหมิ่นศพ ถือว่ารุนแรงกว่าการดูหมิ่นบุคคลทั่วไปซึ่งหน้าเสียอีก เพราะการดูหมิ่นบุคคลทั่วไปซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.393 เป็นความผิดลหุโทษ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ยังอยู่ในอำนาจเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวน

 

แต่การดูหมิ่นศพ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน ถือว่าอยู่ในอำนาจของศาล

 

เธอว่า นอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับ กรณีกระทำชำเราเด็ก ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ให้มีโทษสูงขึ้น

 

โดย ม.277 วรรคแรก บอกว่า กรณีชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ เดิมเฉพาะในส่วนโทษปรับ ปรับตั้งแต่ 8,000-40,000 บาท ปัจจุบันเพิ่มโทษปรับเป็น ปรับตั้งแต่ 80,000-400,000 บาท

 

ม.277 วรรคสอง กรณีชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ไม่ว่าเด็กนั้น จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ของเดิมเฉพาะโทษปรับ ปรับตั้งแต่ 14,000-40,000 บาท ปัจจุบันเปลี่ยนให้แรงขึ้นเป็น ปรับตั้งแต่ 140,000- 400,000 บาท

 

ม.277 วรรคท้าย เป็นกรณีเพิ่มอำนาจให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กที่ถูกกระทำผิด โดยเพิ่มเนื้อความให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเด็ก มีอำนาจ สั่งเป็นอย่างอื่นได้ นอกเหนือจากสั่งอนุญาตให้ผู้กระทำผิดทำการสมรสกับเด็กผู้นั้น

 

นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขข้อต่อสู้ของจำเลยในชั้นศาล กรณีที่จำเลยต่อสู้ว่า ขาดเจตนากระทำผิด เพราะจำเลยไม่รู้องค์ประกอบภายนอกของความผิดล่าสุด กฎหมายอาญาห้ามจำเลยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาต่อสู้ในชั้นศาล

 

ส่วนกรณีที่จำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ตาม ม.277 หรืออนาจารเด็ก ตาม ม.279 เป็นธุระจัดหาเด็กไปให้ผู้อื่นอนาจาร โดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ปัจจุบันกฎหมายห้ามจำเลยอ้างว่า ไม่รู้ว่าเด็กอายุไม่เกิน 13 ปีนำไปใช้ต่อสู้คดีให้พ้นผิดในชั้นศาล

 

รวมความแล้ว ตามกฎหมายอาญาที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขและใช้บังคับในปัจจุบัน ผู้ใดขืนเข้าไปข้องแวะทางเพศกับ เด็กหรือ ศพเตรียมพบจุดจบอันสาหัสตามกฎหมายไว้ได้เลย

 

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

 
ประชาชนควรมีส่วนร่วม เลือกตั้งตัวแทน ร่วมบริหารระบบราชการ ทุกหน่วยงาน ชาติเจริญสังคมสงบสุข

ลูกแอ๊ด คาราบาว ได้ยศ ร.ต.ท. แม้เคยพัวพันคดีพรากผู้เยาว์
อวสาน อบต.ชัดเจนแล้ว..
10หน่วยงาน ที่ผู้บริโภคควรรู้ เบอร์โทร การร้องเรียนเรื่องสินค้า
“พลเอกประยุทธ์” ใช้มาตรา 44 ฟัน “ผู้บริหารสถานศึกษา - ขรก.พลเรือน - อปท.” รวม 60 ราย สั่งระงับการทำงานชั่วคราวระหว่างรอผลสอบทุจริต
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2559 ได้ที่ไหน เช็กรายละเอียด ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจน ลงทะเบียนคนจนได้ที่ไหนบ้าง เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยถึงวันที่เท่าไร แล้วใครมีสิทธิ์ มาเช็กกันเลย
อธิบดีราชทัณฑ์คนใหม่ ย้ายผบ.เรือนจำใหญ่ 16 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วาทะเด็ด ส.ศิวรักษ์ คลิป
การประชุมสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2559
นายก สั่งทุกหน่วย รับมือพิษพายุฝน ถล่มหนักทุกภาค
รองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษากลไกปราบปรามทุจริต แฉ มีคลิป คิงเพาเวอร์ขายของปลอดภาษีโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
ชาวบ้านแห่เข้าโรงจำนำ เอาเงินจ่ายค่าเทอมลูก โรงจำนำสำรองเงินสด 150 ล้านรับเปิดเทอม
ชาวบ้าน อ.ศรีสวัสดิ์ กว่า 300 คน ชุมนุมร้องอุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ ทับที่ทำมาหากิน
รธน.นี้ ประชาชนเดือดร้อนตรงไหนเพราะเหตุใด?
อำนาจทหารเบ็ดเสร็จ ปราบมาเฟียน่าหวาดเสียว-งานล้น หรือตร. เกียร์ว่าง !!
คดีน้ำพริกดัง! ร้องเรียนกรรมการตุลาการ !!! หากตัดสินผิดพลาด!!! เป็นอันตรายต่อผู้พิพากษา!!!
ชงเก็บค่าน้ำสงกรานต์ อ้างให้คนประหยัดน้ำ-ใส่ใจปัญหาภัยแล้ง
ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เผยไทยยังคอร์รัปชันระบบพวกพ้อง-อุปถัมภ์
ผู้ชมคิดอย่างไรกับคลิปนี้
นายกฯ ให้โอวาทเด็กยันทุกคนมีเสรีภาพ หากไม่ทำผิดกฏหมาย
ไก่อู ฉะ เพื่อไทย วิจารณ์ปี′59 ศก.ไม่ดี บอกให้รอชมทีเด็ด-เหนือความคาดหมาย ตลอดปี
"สมคิด"ถก"บิ๊กตู่" ออกแพ็กเกจช่วยคนจนตั้งแต่ต้นปีหน้า
“คณิน” เตือน กรธ. ให้คำนึงถึง เสถียรภาพทางการเมือง หวั่นรบ.เลือกตั้งจะกลายเป็น "ลูกไก่ในกำมือ" องค์กรอิสระ ทำงานก็ถูกหาว่าโกง-ไม่ทำงานปชช.ก็ด่า
เสนอสูตรแบบผสมทางรอดประเทศ : เลือกตั้งไม่ตอบโจทย์
'ป๋าเปรม' แรง! กำจัด 'ตัวเวร น่ารังเกียจ ปล้นชาติ’ ออกจากแผ่นดิน
เผยรธน.ใหม่ ไม่มีคปป.แน่ เสร็จแล้วกว่า 60%
'กรธ.' จัดหนักวางกฎเหล็ก 17 ข้อ ห้ามสมัคร ส.ส.
บริสุทธิ์ใจคงไม่ห้าม! บิ๊กป้อม ชี้จับ"ตู่-เต้น"เหตุจ้องโยงการเมือง ยันคสช.ยังปึ้ก!
′ป๋าเปรม′ เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. บอก "มีคนโกงไปบวชเป็นพระแล้วหายโกงก็มี"
'ป๋าเปรม' เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง แนะปลูกฝังเยาวชน หวังแก้ได้
เศรษฐกิจแย่ว่างงานอื้อ ทำคนเร่ร่อนเมืองกรุงพุ่ง
ชนวนยุบ 7 องค์การมหาชน ตั้งผู้บริหาร "เงินเดือน-โบนัส" สูงลิ่ว
สำนักเลขาฯนายกฯสั่งซื้อรถเบนซ์ S 600 Guard sedan long จาก บ.ดัง 4 คันรวด 78 ล้าน
“บิ๊กตู่“ ขู่ ถ้าไม่สงบพร้อมอยู่ต่อ อาจถึงขั้นปิดประเทศ ลั่น “ละเมิดสถาบัน“ ต้องติดคุก
ใครบอมบ์เว็บไอซีที?‘แก๊งดีดอสF5’หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’ ใครบอมบ์เว็บไอซีที ? ‘แก๊งดีดอสF5’ หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’
กลุ่มต้านคสช กิจกรรม ขับไล่คสช
'นก สินจัย' โร่แจ้ง 'ปอท.' ถูกมือดีโพตส์สร้างความเกลียดชัง
คุมตัว "เก่ง การุณ" เข้าปรับทัศนคติ เหตุไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข "คสช."
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หนุ่น ต้าน แตก กดหัวประชาชนส่วนใหญ่
ป๋าเปรมย้ำต้านทุจริต อย่าไหว้คนโกง
พิพากษาจำคุก “ร.ท.สุชาย-วิโรจน์” 18 ปี ทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย ชดใช้หมื่นล.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน