ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน

                                                                                                                                            

                                                                 อาชีพอัยการ ผู้พิพากษา และตำรวจ  ที่ตกนรกมากเพราะ มีอำนาจในมือมากที่สุด และก็ใช้ผิดมากที่สุดอีกเช่นกัน

ตำรวจไม่ดีปั้นหลักฐานมา อัยการตัดสินตามหลักฐานที่ตำรวจส่งมา ผู้พิพากษาก็เชื่อตามหลักฐาน จำเลยไม่มีเงินสู้คดี
โอกาสติดคุกสูง และเผลอๆ อาจโดนตัดสินประหารชีวิตเลยด้วยซ้ำ  เคยได้มีโอกาสฟังอาจารย์สนอง วรอุไรท่านเล่าให้ฟัง
ตอนเสวนาธรรม ว่ามีผู้พิพากษาป่วย และตายไปได้ 1 วัน ท่านได้ไปเห็นในนรกมีผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทนาย เยอะมาก
ท่านบอกว่าอาชีพพวกนี้เสี่ยงมาก เท้าข้างหนึ่งจุ่มไปในนรกไว้แล้ว ถ้าทำไม่ดีเมื่อไร ได้ลงนรกจริง ๆ แน่ ผู้พิพากษาโกงชาวบ้าน
จะเกิดไปเป็นเปรด ลองไปหาอ่านในพระไตรปิฎกดูก็ได้   
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๔๓๑/๗๕๔
เรื่องกุมภัณฑเปรต
โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ 
ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ พระราชทานเหยื่อแก่กระแต 
เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหาโมคคัลลานะ ...
ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต 
เขตพระนครราชคฤห์นี้ ได้เห็นกุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเท่าหม้อ ลอยไปในเวหาส์ 
เปรตนั้นแม้เมื่อเดินไป ย่อมยกอัณฑะเหล่านั้นแหละขึ้นพาดบ่าเดินไป แม้เมื่อนั่งก็ย่อมนั่ง
บนอัณฑะเหล่านั้นแหละ ฝูงแร้งเหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง
จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่ง เปรตนั้นอยู่ไปมา เปรตนั้นร้องครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... 
สัตว์นั้นเคยเป็น ผู้พิพากษาโกงชาวบ้าน อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ... 
      
เรื่องของเรื่องก็คือ พระโมคัลลานะได้ไปพบเปรตอุ้มอัณฑะ เวลานั่งก็นั่งบนลูกอัณฑะ สาเหตุที่อุ้มอัณฑะเพราะ
เป็นผู้พิพากษารับสินบน โกงกินในที่ลับ ด้วยผลกรรมนั้น ทำให้เปรตนั้นมีอวัยวะที่ควรอยู่ในที่ลับมาอยู่ในที่แจ้ง.. 

และยังมีผู้พิพากษาที่ไปนรก คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้า ตามชกดกไม่ปรากฏว่าพระโพธิสัตว์โกงกิน แต่ตัดสินคดี
ด้วยความเหี้ยมโหด ไม่มีเมตตา ตายไปตกนรก 80000 ปี

ลองคิดกันง่าย ๆ  ในศาลมีแต่ผู้ที่บกพร่องศิล 5 ด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะ ทนายและอัยการ  ซึ่งต้องแข่งกัน
มุสาทุกวัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมุสาให้ศาลเชื่อได้เนียนกว่ากัน  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ในห้องพิจารณาคดี จึงมีแต่เรื่อง
โป้ปดมดเท็จด้วยกันทั้งสิ้น  ศาลก็จำต้องนั่งฟังผู้ทรงเกียรติใส่สูทผูกไทด์ มาโกหกตอแหลกันให้ฟังทุกวัน  ถ้าวันไหน
ฟังเรื่องโกหกแล้วตัดสินคดีผิดพลาด นรก..ถามหาสถานเดียว  ผู้พิพากษาบางท่านถึงต้องท่องเอาไว้เตือนตัวเอง ว่า 
......ปล่อยคนผิดสิบคน....  ดีกว่าจับคนถูกคนเดียว

สรุป ไม่ว่าจะอาชีพอะไร ถ้าไม่พยายามรักษาใจเอาไว้ให้มั่น หมั่นปฏิบัติขัดเกลาจิตใจสม่ำเสมอ อย่าให้หิริโอตับปะ
มันคลายตัว เพราะถ้ามันคลายแล้ว มันจะไม่ละอาย และเกรงกลัวต่อบาป...เพียงแต่อาชีพ ผู้พิพากษา อัยการ  ตำรวจ
และทนาย เป็นอาชีพที่สุ่มเสี่ยงตกนรกมากกว่าอาชีพอื่นนั่นเอง....แต่ตอนนี้เราว่ากำลังมีอาชีพใหม่อีกอาชีพนึงที่เสี่ยงต่อการ
 Cheesy
อานิสงส์ การจองเวร คือกฎธรรมชาติ ******* ผู้ถูกกระทำแม้ให้อภัย ผู้ทำชั่วก็หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้

"ครูไอซ์" ครูผู้ใช้หัวใจนำทาง
บอดแค่ตาใจไม่บอด! "ครูไอซ์" มองไม่เห็นก็สอนหนังสือเด็กได้
ชายแก่คนยาก หอบสายบัวมาถวายพระ ชาวเน็ตร่วมอนุโมทนาสาธุ
กฏแห่งกรรม เชื่อหรือไม่☼ท่านว.วชิรเมธี || ธรรมดีต่อใจ♥ article
วางยาเบื่อสุนัข article
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้ก่อตั้งทัพนาซี
ความยุติธรรมที่ล่าช้า
อีดี้ อามิน จอมทรราชแห่งอูกันดา
‘เคนเนดี’ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันเกิด วันนี้ในอดีต29 พ.ค. 2460
อย่า หู เบา
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก (พุทธวจน)
จนมากก็ซวย รวยมากก็โง เป็นหนี้เขาทั้งซวยทั้งโง้
ฉันเขียน ฉันจึงมีตัวตนเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน