ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
การจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี article

l.facebook.com/l.php

 

 

 

 

  สำนักงานหนังสือพิมพ์ออนไลน์ wwwlegendnews.net

 

 

 

ที่

 

                   สถานประกอบการณ์

 

                    ตำแหน่งงาน

 

จำนวน

เพศ

 

 อายุ

 

วุฒิ

 

  ค่าจ้าง

 

            เงื่อนไข / สวัสดิการ

  ชาย

หญิง

ไม่ระบุ

 

  wwwlegendnews.net 

หนังสือพิมพ์  ออนไลน์ – บ้านเช่า

ที่อยู่ตรงข้ามโรงบาลเสริมสร้างอนามัยหวายเหนียว

ต. หวาเหนียว  อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี71120

 Off.   ( 034 ) 543404 034- 918985

  LINE  084 – 1192266    LINE  065 – 528833 

ติดต่อ เหลือง  ชัยวัฒน์   โดย  @  LINE   บรรทัดบน

หรือจะโทรด้วยก็ได้

1.ช่างซ่อมบำรุง  เช่น งานปูน

 หรือ ไฟฟ้า ใช้คอมเบื้องต้น 

 พิจราณาเป็นพิเศษ   เพื่อฝึกให้เรียนรู้ทำหนังสือพิมพ์  และทำข่าว

2.นักเขียนอิสระ สารคดี หรือ ชีระประวัติ

บทกลอน   บทความ   ต่างๆ

 

โปรดเปิดดู web  ก่อนสมัคร  

   2

 

 

 

  2

   2

 

 

 

 2

   2

 

 

 

  2

    2

 

 

 

   2

 22+

 

 

 

22+

 ม.3+

 

 

 

 ม.3+

  ตกลง

 

 

 

 ตกลง

       มีบ้านพักน้ำไฟฟรี

เยื้องอนามัยหวายเหนียว

สมัครงานได้ทุกวันตั้งแต่

07.00 – 09.00  Am

17.00 – 19.00   Pm

สามารถทำงานวันหยุดราชการ

งานประจำ  หรือ  รับเขียนเป็นจ๊อปตามตกลง

 

                                                                                     www.Legendnews.net

อุดมการณ์

  • เพื่อเผยแพร่คำสอนพุทธองค์
  • ให้การศึกษา เปรียบเทียบ การเมือง
  • อำนาจการปกครองอยู่ที่ประชาชนคือการรวมตัวกันเป็นองค์กรระดับหมู่บ้าน ตำบล ให้เข้มแข็ง เพื่อมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจที่ประชาชนเสียเงินจ้างข้าราชการเพื่อป้องกัน การทุจริต (โกง) หรือกระทำความชั่วต่อผู้สุจริตและต่อสถาบันชาติ
  • ค้นคว้าสิ่งที่เป็นความรู้ เพื่อการดำรงชีวิตให้กับประชาชน  และเผยแพร่แนวทางการศึกษาให้กับบุตรหลาน
  • เผยแพร่ ความรู้ทางการแพทย์ อนามัย การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัว เพื่อความประหยัด เน้นป้องกันมีใช้รักษา
  • ส่งเสริมให้นักศึกษามีเว็บ ของตนเอง เพื่อเผื่อเผยแพร่ความรู้ต่อเยาวชนรุ่นน้องในการเรียน และเน้นให้ทุกหมู่บ้าน อบต. ทุกแห่งมี เว็บ เพื่อขายสินค้าตรงต่อชุมชน ตลาดใกล้เคียงและวิธี การปลูก และการประหยัดให้กำลังใจความคิดดีๆต่อกัน  

คณะที่ปรึกษา  สื่อออนไลน์

www.legendnews.net 

คุณสุนทร       ละมูนวงค์        ประธานที่ปรึกษากิจกรรม

คุณโกวิทย์      ราศรีสวัสดิ์      รองประธานกิจกรรม และข่าวต่างประเทศ

คุณประทีป     พงษ์วิทยภา    ประธาน เครื่อข่ายสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ กาญจนบุรี - อดีตประธาน หอการค้ากาญจนบุรี

ดร.สำเภา      ใจผ่องใส        ประธานวุฒิคลังสมองกาญจนบุรี - Vice president of Asean educational Newyork

คุณสุขุม        ตั้งฑีฆะรักษ์    อุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สนพท.

พญ.-ภญ. รุ่งรวี   ชัยวัฒน์ วว.   ที่ปรึกษาความรู้ด้านสาธารณสุข   วิสัญญีแพทย์ - เภสัชกร - ฝังเข็มและสมุนไพร 

คุณอุดม        วราหะ            เจ้าของบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ไท-สยาม

คุณจำเริญ     พลอยสี          ประธานเครือข่ายภาคเหนือ 17 จังหวัด เจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิวส์แดนไทย

คุณจรัญ        รุ่งมณี            เจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ฅนไทย,อดีตรองประธานสมาพันธ์ นักหนังสือพิมพ์

                                        ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายกสมาคม ส่วนท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี

คุณเหลือง     ชัยวัฒน์         เจ้าของเว็บไซต์ www.legendnews.net โทร  065-5288933, 084-119-2266, office  034-543404 home  034-918985

                                       ที่ปรึกษา- สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย , สมาชิกตลอดชีพ สมาคม ส.น.พ.ท.แห่งประเทศไทย

                                                    รองประธาน เครื่อข่ายสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ กาญจนบุรี , สมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

                                                    อดีตประธานอนุกรรรมการดูแรปัญหาเหมืองแร่ สภาการเหมืองแร่    อดีตที่ปรึกษาหอการค้ากาญจนบุรี

                                                    อดีตประธาน บริษัทโมนิโก้ จำกัด และ บริษัท โวลเมียงซันภูเก็ต จอยเวนเจอร์ จำกัด (บริษัทร่วมทุน ไทย-เกาหลี)

คุณอมร        รื่นใจชน         ผอ. www.legendnews.net , อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขาม กาญจนบุรี

นาย วิษณุ          สุดเจริญ           บรรณาธิการ

คุณสุรชัย          ลอยแก้ว           ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

คุณธนาดุล         ลอยแก้ว           ห้วหน้ากองบรรณาธิการ  

ร่วมงานกับ Legendnews.net

 

รับสมัครนักเขียนมือเก่า               หรือนักเขียนสมัครเล่น

และผู้มีใจรักต้องการเป็นนักเขียน    ทำเต็มวันหรือนอกเวลา

1. นักเขียนมือเก่า   ต้องการหาที่พักผ่อน มุมสงบ เพื่อเขียนหนังสือส่งสำนักพิมพ์ต่างๆ   หรือต้องการทำงานนอกเวลายามว่าง เรามีบ้านพัก น้ำไฟพร้อม บรรยากาศดี ใกล้ตลาด และใกล้แม่น้ำแม่กลอง ใกล้โรงพยาบาล  ใกล้สถานที่ออกกำลังกาย  มีแพทย์ เภสัช  แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม ดูแลสุขภาพให้ฟรี

2. นักเขียนมือใหม่ ต้องการทำงานเต็มเวลา หรือทำงานนอกเวลา ต้องการบ้านพักหรือไม่ต้องการโทรคุยได้ ตลอดเวลา

3. ผู้สนใจเป็นนักเขียน เรามีงานประจำ และมีข้อมูลให้เริ่มฝึกเป็นนักเขียนพร้อมเอกสารข้อมูล และที่ปรึกษา รวมทั้งมีหนังสือให้ค้นคว้า มีเวปให้ฝึกหัดลงข่าว  มีบ้านพัก น้ำไฟพร้อม เรื่องเงินค่าแรง เงินเดือน พูดคุยปรึกษาตามที่ท่านเสนอ หรือข้อตกลง ช่วงทดลองงาน  

ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา อายุ 26 ปีขึ้นไป *

 

      เรื่องที่จะเขียน รับงาน คือ ด้านสารคดีชีวิต , ประสบการณ์ชีวิต   หนังสืองานเเจกงานศพผู้มีพระคุณ หรือตนเองเพื่อแจกพิมพ์เก็บไว้หลังเสียชีวิต - เกิดง่าย ดำรงชีวิตยาก  ตำนานการเมือง - ปัญหาขบวนการยุติธรรม - กลไกอำนาจรัฐ 

 

     เป้าหมายเว็บนี้ ต้องการรับงานผู้ประสงค์ต้องการ เก็บข้อมูลประสบการณ์ชีวิต ทั้งทุกข์และสุขเก็บไว้ก่อนสิ้นชีวิต เพื่อแจกจ่ายในงานศพของตนเอง (เพื่อเป็นธรรมทาน) หรือเก็บไว้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อมีโอกาส หรือสถานะการปกครองเปลี่ยนแปลง บันทึก เรียบเรียงข้อมูล  เป็นเอกสาร  หรือเเผ่่นซีดี ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม  กรณี ผู้มีปัญญาและคิดการณ์ไกล บันทึกเก็บใว้ เป็นการเตือนสติ  แนะนำสั่งสอนบุตรหลานให้จดจำ ระวังภัยที่เกิดขึ้นและเก็บเรื่องดังกล่าว ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม คือ ใคร ทำอะไร ที่ใหน เมื่อไร มิว่าจะนานเท่าใด ให้ลูกหลานดำเนินการต่อ เพื่อวงศ์ตระกูล ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน


 
ข่าวภูมิภาค อดีตก็รู้เท่า อนาคตก็รู้ทัน ปัจจุบันก็ไม่ยึด มุ่งทำความดียิ่งๆขึ้นไป

"Vote No" เลือกตั้ง 62 มีความหมาย
สัญลักษณ์ต้องห้าม เรื่องต้องรู้และควรศึกษา
หนุนใช้รถไฟฟ้า- น้ำมันB20แก้ฝุ่นพิษ
หนังสือแบบเรียน สะท้อนสังคม | จั๊ด ซัดทุกความจริง article
ถอดบทเรียนน้ำท่วมเพชรบุรี : รู้สู้ภัย Don't Panic article
อุทาหรณ์! เผยนาทีลูกหน้าทิ่มลงถังน้ำ โชคดีแม่ช่วยทัน article
เตือนภัยโกงเงินรูปแบบใหม่ ผู้ใช้ Mobile Banking ต้องระวัง เงินเกลี้ยงบัญชีภายในไม่กี่นาที! article
ระดมชุดสืบล่าโจรชิงทองห้าง ลพบุรี article
กกต.เคาะ 24 มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน