ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ประชาชนควรมีส่วนร่วม เลือกตั้งตัวแทน ร่วมบริหารระบบราชการ ทุกหน่วยงาน ชาติเจริญสังคมสงบสุข

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบ่งอำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบ่งอำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย

เรียบเรียงโดยทีมงาน www.legendnews.net

ฝ่ายนิติบัญญัติ    อันประกอบไปด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมกันเป็นรัฐสภาโดยประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ง ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

ฝ่ายบริหาร     นายกรัฐมนตรี คือผู้นำของรัฐบาล มาจากการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาจากนั้นจึงมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ไทย

คณะรัฐมนตรี   ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน ว่าการกระทรวงในประเทศไทยทั้ง 20 กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ตลอดจนร่างและดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา มีสถานที่ทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกรัฐสภา

ฝ่ายตุลาการ  ดูบทความหลักที่: ศาลไทย

ศาลไทยเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาทุกระดับจำต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ไทย ศาลปฏิบัติการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ศาลไทยมี 4 ประเภท ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights Commission) วิจารณ์ว่า ระบบศาลไทย โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น "เลอะเทอะ" และไม่สามารถสร้างความมั่นใจว่า กระบวนพิจารณาจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม แม้คดีลอบฆ่าประมาณ ชันซื่อ ประธานศาลฎีกาเอง ศาลชั้นต้นยังใช้เวลาพิจารณาถึง 15 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปี 2551 ในช่วงดังกล่าว จำเลยต้องขึ้นศาล 461 ครั้ง และถูกผู้พิพากษา 91 คนไต่สวน จำเลยบางคนตายก่อนพิพากษา ส่วนประมาณตายอย่างสงบด้วยโรคปอดติดเชื้อเมื่อปี 2550

ที่มา https://th.wikipedia.org

 

คดีลอบฆ่าประมาณ ชันซื่อ  คลิกเพื่ออ่านข่าว

 

ข้าพเจ้ามีข้อสรุปว่า การเมืองเป็นเรื่องจริงจังมากเกินกว่าที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมืองเท่านั้น  (ชาร์ลส เดอ โกลล์)‘ถาวร’ จี้ ‘รัฐบาล’ เร่งปฏิรูปกฎหมาย เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งธนาคารที่ดินช่วยคนยากจน‘ถาวร’ จี้ ‘รัฐบาล’ เร่งปฏิรูปกฎหมาย เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งธนาคารที่ดินช่วยคนยากจน
ป้ายประกาศหน้าห้อง เขตปลอดการวิ่งเต้นarticle
ไอซีที สั่งทำสติกเกอร์ไลน์ค่านิยม 12ประการarticle
ผบ.ทบ.เร่งจับกุมคนทำผิด ม.112article
เพื่อไทย แนะ อภิสิทธิ์ดูแลลูกพรรค อย่าแสดงคิดเห็นสร้างความแตกแยกarticle
นายกฯเยือนมาเลย์ กระชับสัมพันธ์article
"ประยุทธ์" ปัดเผด็จการ ไม่หวังผลประโยชน์ แนะดูที่เจตนาarticle
ครม.เห็นชอบร่างพรบ.หอพัก แยกชาย-หญิงarticle
คนพิการเฮ! ครม.อนุมัติเพิ่มเบี้ยยังชีพเป็น 800article
ครม.เห็นชอบเก็บภาษีมรดกarticle
ครม.เปิดไฟเขียว ขึ้นเงินเดือนขรก.ชั้นผู้น้อยarticle
พรบ. บำเหน็จบำนาญประกาศใช้ 14 ธ.ค. นี้article
ก.มหาดไทย ดำเนินโครงการแก้ปัญหาที่ทำกินarticle
"ประวิตร" เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ เตรียมรับมือภัยแล้ง-น้ำท่วมarticle
ทิศทางการเมืองไทย
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน