ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

 สำนวนสุภาษิตไทยรวมถึงคำพังเพยนั้น นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทยเรา สำนวนไทย สุภาษิตไทยและคำพังเพยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จนมีการนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็นสํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย และ สุภาษิตสำนวนไทยในที่สุด

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สํานวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เป็นต้น

 นิทานสอนใจ เรื่อง พระจันทร์ตกน้ำarticle
ยืนหยัดอย่างยั่งยืนarticle
สุวรรณกักกฏชาดก ชาดกว่าด้วย ปูทองผู้ฉลาดarticle
ธรรมะนิยาย หลวงพ่อจรัญ เรื่อง ดอกเบี้ยกรรมarticle
คุณค่าของเงิน article
สุวรรณหังสชาดก ชาดกว่าด้วย ความโลภarticle
ธรรมะนิยาย เรื่อง เหนือฟ้ายังมีฟ้า โดย หลวงพ่อจรัญarticle
การพนัน ความเสี่ยง และชีวิตarticle
สูกรชาดก ชาดกว่าด้วย สุกรท้าสู้ราชสีห์article
ธรรมะนิยาย เรื่อง เพื่อนแท้ โดย หลวงพ่อจรัญ article
กุ๊กเทวดา : เมนูเจ็ดดาวลูกไก่ พลังแห่งความเมตตาarticle
เสยยชาดก ชาดกว่าด้วย คบคนประเสริฐก็ประเสริฐarticle
นิทานธรรมะสอนใจ เรื่องคนทำดีarticle
นิทาน เรื่อง สิ่งใดที่สำคัญเมื่อสมหวังในทุกสิ่งarticle
หริตมาตชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้มีอิสระภาพarticle
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน