ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

 สำนวนสุภาษิตไทยรวมถึงคำพังเพยนั้น นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทยเรา สำนวนไทย สุภาษิตไทยและคำพังเพยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จนมีการนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็นสํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย และ สุภาษิตสำนวนไทยในที่สุด

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สํานวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เป็นต้น

 คำคมสอนใจ article
คำคม สุภาษิตจีนarticle
100 คน รัก ไม่เท่า 1 คนที่ภักดีarticle
คำคมแบบขำๆ article
สิ่งที่ทนที่สุด คือ หน้า สิ่งที่กล้าที่สุด คือ ใจarticle
คมวาทะเจ้าสัว article
คำขงจื้อ
เงินไม่มีขา มันเดินมาหาเราเองไม่ได้article
ชายขี่ควายarticle
คำคม ดาไลลามะarticle
ครอบครัวอุดมคติ คือ ประตูสู่สวรรค์ article
กำลังใจดีๆ ให้ตัวเองarticle
จะรู้ว่าคุณค่าของอะไร ในสักอย่าง ก็ต่อเมื่อเราได้…เสียมันไปarticle
คนที่มองโลกในแง่ดี..ย่อมเห็นโอกาสในทุกยามที่เกิดวิกฤตarticle
น้ำไหลเปลี่ยนใจปลา… เงินตราและเวลาเปลี่ยนใจคน ~article
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน