ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

 สำนวนสุภาษิตไทยรวมถึงคำพังเพยนั้น นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทยเรา สำนวนไทย สุภาษิตไทยและคำพังเพยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จนมีการนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็นสํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย และ สุภาษิตสำนวนไทยในที่สุด

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สํานวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เป็นต้น

 ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น เล่ม 4
พุทธศาสดา (ตัวอย่าง)article
กุกกุรชาดก ชาดกว่าด้วย การสงเคราะห์ญาติ article
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น เล่ม 3article
ยอดหญิงหัวใจทองคำ คุณค่าของความยากลำบากarticle
โรหนมิคชาดก พญาเนื้อขนสีทอง ชาดกว่าด้วย ความรักในสายเลือดarticle
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น เล่ม 2article
ขยะทองคำ ไม่มีสิ่งใดที่ไร้ค่าarticle
สุนักขชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ฉลาดย่อมช่วยตัวเองได้article
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น เล่ม 1article
นิทานประเทืองปัญญา ตอน ปู่ หลาน และ ลา : ฝ่าด่านเขาว่ายากกว่าเขาสูง article
สาธุศีลชาดก ชาดกว่าด้วย ตำราการเลือกลูกเขยarticle
ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น เล่ม 4article
บอดยอดยุทธ์ : วิถีแห่งการมองโลกarticle
สมุททชาดก กาดื่มน้ำทะเล ชาดกว่าด้วย สมุทรสาคร | ชาดก 500 ชาติarticle
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน