ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑยาก-ง่าย
ส่วนตัว-ส่วนรวม

กลางกองเพลิงต้องโปร่งโล่ง กลางใจคนต้องเที่ยงธรรม      

ไม่ยึดติดarticle
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน