ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

สุขภาพกับวิถีชีวิตเป็นของคู่กัน และประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ นั่นคือ ฐานของสมุนไพรไทย ที่ว่า "อาหารเป็นยา"หมอต้น - เบาหวานหายได้ ง่ายนิดเดียวหมอต้น - เบาหวานหายได้ ง่ายนิดเดียว
พืชมีพิษ ไกล้ตัวพืชมีพิษ ไกล้ตัว
“มะกอกโคก”ขับปัสสาวะ“มะกอกโคก”ขับปัสสาวะ
“มะนาวผี”ผลรักษาโรคทางเดินหายใจ“มะนาวผี”ผลรักษาโรคทางเดินหายใจ
 “ขจร”บำรุงหัวใจ “ขจร”บำรุงหัวใจ
ท่านอนที่ดีที่สุดท่านอนที่ดีที่สุด
เม็ดบัวเม็ดบัว
"หว้า"ลดการจับตัวของลิ่มเลือด"หว้า"ลดการจับตัวของลิ่มเลือด
'มะมุด'แก้ท้องร่วง สมานลำไส้'มะมุด'แก้ท้องร่วง สมานลำไส้
"ฟักทอง"ป้องเบาหวาน-บำรุงหัวใจ"ฟักทอง"ป้องเบาหวาน-บำรุงหัวใจ
ประโยชน์โทษอันตรายจากกล้วยน้ำว้าที่คุณควรทราบประโยชน์โทษอันตรายจากกล้วยน้ำว้าที่คุณควรทราบ
ความหวังใหม่ วิธีรักษามะเร็งแนวใหม่ความหวังใหม่ วิธีรักษามะเร็งแนวใหม่
แกว่งแขนรักษาโรค แกว่งแขนรักษาโรค
“ว่านรางเงิน”แก้ร้อนในสมุนไพรต่างถิ่น“ว่านรางเงิน”แก้ร้อนในสมุนไพรต่างถิ่น
เสียงข้อ…บอกสุขภาพกระดูกเสียงข้อ…บอกสุขภาพกระดูก
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน