ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

ข่าวเด่น ข่าวภูมิภาค ข่าวอาชญากรรม

 

      สื่อในปัจจุบัน มีความแตกแยกสูง ความคิดไม่ตรงกัน เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมือง ปรากฏสื่อแตกแยกหลากสี และสื่อทุนนิยม สื่อเพื่อผลประโยชน์อันมีชอบธรรม สร้างปัญหาให้ชาวโลก จึงยกคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อเสริมปัญญาประชาชน อ้างถึง "กาลามาสูตร" ที่ทรงโปรดสอนประชาชนในสมัยพุทธกาล ดังนั้น Legendnews.net  นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นภูมิปัญญาแก่ชาวพุทธและชาวโลกทั้งหลาย

 

กาลามาสูตร

 

กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล (เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตตสูตร ก็มีกาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญา

 

พิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่

 

  1. มา อนุสฺสวเนน - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา
  2. มา ปรมฺปราย - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
  3. มา อิติกิราย - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
  4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
  5. มา ตกฺกเหตุ - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเดาว่าเป็นเหตุผลกัน
  6. มา นยเหตุ - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมานคาดคะเน
  7. มา อาการปริวิตกฺเกน - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเดาจากอาการที่เห็น
  8. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
  9. มา ภพฺพรูปตา - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อถือ
  10. มา สมโณ โน ครูติ - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้ เป็นครูของเรา 

ระวังสับสนกับ กามสูตร

 

เมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสีย และเมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ เมื่อนั้นพึงถือปฏิบัติ 

ด้วยความปรารถนาดีต่อท่านเหมือนญาติสนิท Legendnews.net

Shareสำนักงานการศึกษาเอกชน "อ้างไม่มีบุคลากร"article
ลิขสิทธิ์ ไอ้ไข่article
ศาล ยกฟ้อง อัจฉริยะกับตำรวจ คดีแบ่งเงินคุ้มครองสิทธิ 11 ล้านarticle
ขับรถถ่ายคลิป ผิดไหม ตอบดราม่ากันหน่อย โดย ทนายปวีณarticle
ลูกติดยา ทำร้ายคนในบ้าน โดนพ่อฆ่าตาย อ้างอะไรได้บ้าง ติดคุกไหม โดย ทนายปวีณarticle
เตะหมา โทษหนักว่าเตะเจ้าของ จริงไหม โดย ทนายปวีณarticle
“ไอ้ไข่” ก็มีลิขสิทธิ์article
ผู้รับเหมาเริ่มไม่น่าไว้ใจarticle
มิจฉาชีพarticle
ค่าใช้จ่ายภาษี หรือ รายจ่ายภาษี คืออะไร แตกต่างกับค่าใช้จ่ายในชีวิตจริงอย่างไร ?article
ได้หนังสือแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ทำยังไง? จ่ายแบบไหน คัดค้านการประเมินยังไงดี?article
ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2563 ภงด94 ยื่นแบบไหน ใครต้องยื่น ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตยังไง?article
ลูกหนี้ตาย ทำไง ฟ้องใครได้บ้าง อายุความเท่าไหร่article
ยาเสพติดหากไม่เจอที่ตัว ในรถ ในบ้าน พอสู้ได้article
ไล่ทำร้ายผู้อื่น เขาวิ่งหนีโดนรถชน เราต้องรับผิดเพียงใดarticle
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน