ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ

ข่าวเด่น ข่าวภูมิภาค ข่าวอาชญากรรม

 

      สื่อในปัจจุบัน มีความแตกแยกสูง ความคิดไม่ตรงกัน เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมือง ปรากฏสื่อแตกแยกหลากสี และสื่อทุนนิยม สื่อเพื่อผลประโยชน์อันมีชอบธรรม สร้างปัญหาให้ชาวโลก จึงยกคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อเสริมปัญญาประชาชน อ้างถึง "กาลามาสูตร" ที่ทรงโปรดสอนประชาชนในสมัยพุทธกาล ดังนั้น Legendnews.net  นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นภูมิปัญญาแก่ชาวพุทธและชาวโลกทั้งหลาย

 

กาลามาสูตร

 

กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล (เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตตสูตร ก็มีกาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญา

 

พิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่

 

  1. มา อนุสฺสวเนน - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา
  2. มา ปรมฺปราย - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
  3. มา อิติกิราย - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
  4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
  5. มา ตกฺกเหตุ - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเดาว่าเป็นเหตุผลกัน
  6. มา นยเหตุ - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมานคาดคะเน
  7. มา อาการปริวิตกฺเกน - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเดาจากอาการที่เห็น
  8. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
  9. มา ภพฺพรูปตา - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อถือ
  10. มา สมโณ โน ครูติ - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้ เป็นครูของเรา 

ระวังสับสนกับ กามสูตร

 

เมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสีย และเมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ เมื่อนั้นพึงถือปฏิบัติ 

ด้วยความปรารถนาดีต่อท่านเหมือนญาติสนิท Legendnews.net

Shareเริ่มต้น “สมัครใจทะเลาะวิวาท” จบด้วย “ฆ่าคนตายโดยเจตนา”!!!article
ยิ่งกว่าผ่อนกุญแจ คือ "ผ่อนวิญญาณกุญแจ" article
เจาะลึกความผิด หากเป็นแมงดาarticle
จับทิศทางการลงทุน หลังทั่วโลกจับตาถ้อยแถลงประธานเฟดคืนนี้article
โอกาสลงทุนรอบใหม่รับเศรษฐกิจฟื้นจากโควิด-19article
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปัจจัยต่างในไตรมาสนี้article
ป้องกันตัว โจรมีมีด เรามีปืน อ้างป้องกันตัวได้ไหมarticle
คนค้ำประกันชำระหนี้แทนไปแล้ว ไล่เบี้ยใครได้บ้างarticle
รถหายระหว่างผ่อน ไปแจ้งความต้องให้ไฟแนนซ์มอบอำนาจไหมarticle
แชร์แนวคิด ลดหย่อนภาษี เราควรมีทั้ง เงินสด เงินสำรอง เป้าหมาย และ เครื่องมือarticle
วิธีเลือกนักบัญชีที่มีคุณภาพ ต้องดูจากไหน? เลือกยังไงดี?article
เก็บภาษี e-Service - ภาษีตัวใหม่! ที่สรรพากรจะเก็บจากผู้ให้บริการต่างประเทศในโลกแพลตฟอร์มและออนไลน์article
มีที่ดินแต่ไม่สนใจ...เดี๋ยวคนอื่นเอาไปนะฮะ!!article
"สัญญาจ้างงาน" กรุณา "อ่านก่อนเซ็นต์" !!article
เจาะลึกกรณี..."ล่อซื้อ" กับ "ล่อให้กระทำความผิด"!!article
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน