ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot


บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน
ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว
บุคคลหวานพืชเช่นใด ผลย่อมงอกขึ้นเช่นนั้น”  อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้ก่อตั้งทัพนาซี
ความยุติธรรมที่ล่าช้า
อีดี้ อามิน จอมทรราชแห่งอูกันดา
‘เคนเนดี’ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันเกิด วันนี้ในอดีต29 พ.ค. 2460
อย่า หู เบา
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก (พุทธวจน)
จนมากก็ซวย รวยมากก็โง เป็นหนี้เขาทั้งซวยทั้งโง้
บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน
ฉันเขียน ฉันจึงมีตัวตน
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน